Novembru

 

Ara, qed nagħmel xi ħaġa ġdida!
Issa tnissel, ma tagħmilhiex?
Fid-deżert nagħmel triq,
fil-wasteland, xmajjar.
(Isaija 43: 19)

 

GĦANDI taħseb tard ħafna dwar it-trajettorja ta’ ċerti elementi tal-ġerarkija lejn ħniena falza, jew dak li ktibt dwaru ftit snin ilu: Kontra l-Ħniena. Hija l-istess kompassjoni falza ta 'hekk imsejħa wokiżmu, fejn sabiex "taċċetta oħrajn", kollox għandu jiġi aċċettat. Il-linji tal-Evanġelju huma mċajpra, il messaġġ ta’ indiema jiġi injorat, u t-talbiet ħelsien ta 'Ġesù huma miċħuda għall-kompromessi saccharine ta' Satana. Jidher bħallikieku qed insibu modi kif niskużaw id-dnub aktar milli nindmu minnu.Kompli qari