X'għamilt?

 

Il-Mulej qal lil Kajjin: “X’għamilt?
Il-vuċi tad-demm ta’ ħuk
qed tibki miegħi mill-art” 
(Ġen 4:10).

—PAPA SAN ĠWANN PAWLU II, Evangelium Vitae, le. 10

U għalhekk niddikjara lilek solennement illum
li jien mhux responsabbli
għad-demm ta’ xi ħadd minnkom,

għax ma naqasx milli nxandarkom
il-pjan kollu ta’ Alla...

Allura kun viġilanti u ftakar
li għal tliet snin, lejl u nhar,

Jien bla waqfien wessejt lil kull wieħed minnkom
bid-dmugħ.

(Atti 20:26-27, 31)

 

Wara tliet snin ta 'riċerka intensiva u kitba dwar il-"pandemija," inkluż a dokumentarji li marret virali, ktibt ftit li xejn dwaru fis-sena li għaddiet. Parzjalment minħabba burnout estrem, parzjalment ħtieġa li niddekompressa mid-diskriminazzjoni u l-mibegħda li esperjenzat il-familja tiegħi fil-komunità fejn konna ngħixu qabel. Dak, u wieħed jista’ biss iwissi daqshekk sakemm tolqot il-massa kritika: meta dawk li għandhom widnejn biex jisimgħu jkunu semgħu — u l-bqija jifhmu biss ladarba l-konsegwenzi ta’ twissija bla ħsieb imisshom personalment.

Kompli qari

Il-Kelma Issa fl-2024

 

IT ma jidhirx daqshekk twil ilu li bqajt fuq għalqa tal-prari hekk kif bdiet tiġri maltempata. Il-kliem mitkellem f’qalbi mbagħad sar il-“kelma issa” li tiddefinixxi li kienet tifforma l-bażi ta’ dan l-appostolat għat-18-il sena li ġejjin:Kompli qari

Fuq il-Ħelsien

 

ONE tal-“kliem issa” li l-Mulej issiġilla f’qalbi huwa li qed iħalli lill-poplu tiegħu jiġi ttestjat u rfinat fi tip ta’ “l-aħħar sejħa” lill-qaddisin. Huwa qed jippermetti li l-"xquq" fil-ħajja spiritwali tagħna jiġu esposti u sfruttati sabiex ħawwadna, peress li m'għadx fadal ħin biex toqgħod fuq iċ-ċint. Huwa bħallikieku twissija ġentili mis-Sema qabel l- twissija, bħad-dawl li jdawwal tas-sebħ qabel ix-Xemx tkisser l-orizzont. Din l-illuminazzjoni hija a rigal [1]Lhud 12:5-7: ‘“Ibni, tiddisprezzax id-dixxiplina tal-Mulej u tqasslekx qalbek meta ċanfar minnu; għal min iħobb il-Mulej, hu jiddixxiplina; jgħaffeġ lil kull iben li jagħraf.” Isporta l-provi tiegħek bħala “dixxiplina”; Alla jittrattakom bħala wlied. Għal liema “iben” hemm li missieru ma jiddixxiplinax?’ biex iqajjimna għall-kbir perikli spiritwali li qed niffaċċjaw peress li dħalna bidla epokali — il żmien tal-ħsadKompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Lhud 12:5-7: ‘“Ibni, tiddisprezzax id-dixxiplina tal-Mulej u tqasslekx qalbek meta ċanfar minnu; għal min iħobb il-Mulej, hu jiddixxiplina; jgħaffeġ lil kull iben li jagħraf.” Isporta l-provi tiegħek bħala “dixxiplina”; Alla jittrattakom bħala wlied. Għal liema “iben” hemm li missieru ma jiddixxiplinax?’

L-Għażla Saret

 

M'hemm l-ebda mod ieħor biex tiddeskriviha ħlief toqol oppressiv. Qiegħed hemm, imnaqqax fuq il-bankun tiegħi, nibqa’ nisma’ l-qari tal-Quddiesa f’Ħadd il-Ħniena Divina. Kien bħallikieku l-kliem kien qed jolqot widnejni u jaqbeż.

L-Aħħar Tama tas-Salvazzjoni?

 

IL it-tieni Ħadd tal-Għid huwa Ħadd Ħniena Divina. Huwa jum li Ġesù wiegħed li se jferra grazzji li ma jitkejlux sal-punt li, għal xi wħud, huwa "L-aħħar tama tas-salvazzjoni." Xorta waħda, ħafna Kattoliċi m'għandhom l-ebda idea ta 'x'inhi din il-festa jew qatt ma jisimgħu dwarha mill-pulptu. Kif tara, din mhix ġurnata ordinarja ...

Kompli qari

Ħames Mezzi biex “Tibżgħux”

FUQ IL-MEMORJALI TA 'SAN. ĠWANNI PAWLU II

Tibżax! Iftaħ il-bibien kollha għal Kristu ”!
—ST. ĠWANNI PAWLU II, Omelija, Pjazza San Pietru
22 ta ’Ottubru, 1978, Nru 5

 

Ippubblikat għall-ewwel darba fit-18 ta 'Ġunju, 2019.

 

IVA, Naf li Ġwanni Pawlu II spiss qal, "Tibżax!" Imma kif naraw ir-riħ tal-Maltemp jiżdied madwarna u mewġ jibda jegħleb il-Barka ta ’Pietru... kif libertà tar-reliġjon u tal-kelma issir fraġli u l - possibbiltà ta 'antikrist jibqa 'fuq l-orizzont ... kif Profeziji Marjani qed jitwettqu fil-ħin reali u it-twissijiet tal-papiet mur bla kas ... hekk kif l-inkwiet personali, il-firdiet u n-niket personali tiegħek jinżlu madwarek ... kif jista 'wieħed possibilment mhux ibża?"Kompli qari