Fuq il-Ħelsien

 

ONE tal-“kliem issa” li l-Mulej issiġilla f’qalbi huwa li qed iħalli lill-poplu tiegħu jiġi ttestjat u rfinat fi tip ta’ “l-aħħar sejħa” lill-qaddisin. Huwa qed jippermetti li l-"xquq" fil-ħajja spiritwali tagħna jiġu esposti u sfruttati sabiex ħawwadna, peress li m'għadx fadal ħin biex toqgħod fuq iċ-ċint. Huwa bħallikieku twissija ġentili mis-Sema qabel l- twissija, bħad-dawl li jdawwal tas-sebħ qabel ix-Xemx tkisser l-orizzont. Din l-illuminazzjoni hija a rigal [1]Lhud 12:5-7: ‘“Ibni, tiddisprezzax id-dixxiplina tal-Mulej u tqasslekx qalbek meta ċanfar minnu; għal min iħobb il-Mulej, hu jiddixxiplina; jgħaffeġ lil kull iben li jagħraf.” Isporta l-provi tiegħek bħala “dixxiplina”; Alla jittrattakom bħala wlied. Għal liema “iben” hemm li missieru ma jiddixxiplinax?’ biex iqajjimna għall-kbir perikli spiritwali li qed niffaċċjaw peress li dħalna bidla epokali — il żmien tal-ħsadKompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Lhud 12:5-7: ‘“Ibni, tiddisprezzax id-dixxiplina tal-Mulej u tqasslekx qalbek meta ċanfar minnu; għal min iħobb il-Mulej, hu jiddixxiplina; jgħaffeġ lil kull iben li jagħraf.” Isporta l-provi tiegħek bħala “dixxiplina”; Alla jittrattakom bħala wlied. Għal liema “iben” hemm li missieru ma jiddixxiplinax?’