Sopranaturali Mhux Aktar?

 

IL Il-Vatikan ħareġ normi ġodda biex jagħrfu “allegati fenomeni sopranaturali”, iżda mingħajr ma jħalli lill-isqfijiet bl-awtorità li jiddikjaraw fenomeni mistiċi bħala mibgħuta mis-sema. Dan kif se jkollu impatt mhux biss fuq id-dixxerniment kontinwu tad-dehriet iżda l-ħidma sopranaturali kollha fil-Knisja?Kompli qari

L-Amerika: Tissodisfa l-Apokalissi?

 

Meta jmut imperu?
Tikkollassa f'mument wieħed terribbli?
Le, le.
Imma jasal żmien
meta n-nies tagħha ma jibqgħux jemmnu fiha...
-karru, Megalopolis

 

IN Fl-2012, hekk kif it-titjira tiegħi telgħet 'il fuq minn Kalifornja, ħassejt li l-Ispirtu jħeġġiġni naqra Apokalissi Kapitli 17-18. Hekk kif bdejt naqra, kien bħallikieku velu kien qed jinqalaʼ fuq dan il-ktieb arkani, bħal paġna oħra taʼ tessut irqiq iddur biex tikxef ftit aktar l-immaġni misterjuża tat-“tmiem taż-żminijiet.” Il-kelma “apokalissi” tfisser, fil-fatt, l-iżvelar.

Dak li qrajt beda jpoġġi lill-Amerika f’dawl bibliku kompletament ġdid. Waqt li rriċerkajt is-sisien storiċi ta’ dak il-pajjiż, ma stajtx ma narahx forsi bħala l-aktar kandidat denju ta’ dik li San Ġwann sejjaħ “babilonja misterjuża” (aqra Misteru Babilonja). Minn dakinhar, żewġ tendenzi reċenti jidhru li jsaħħu dik il-fehma...

Kompli qari

Żommha Flimkien

 

MA aħbarijiet taʼ l- aħbarijiet qed isiru aktar koroh u koroh bis- sigħat u kliem profetiku li jirrepeti l- istess, il- biżaʼ u l- ansjetà qed iġiegħlu lin- nies “jitilfuha.” Dan il-webcast kruċjali jispjega, allura, kif nistgħu “inżommuha flimkien” hekk kif id-dinja ta’ madwarna litteralment tibda tisfar...Kompli qari

Il-Kirurġija Kożmika

 

Ippubblikat għall-ewwel darba fil-5 ta 'Lulju, 2007 ...

 

TALB qabel is-Sagrament Imqaddes, il-Mulej deher jispjega għaliex id-dinja qed tidħol fi purifikazzjoni li issa, tidher irriversibbli.

Matul l-istorja tal-Knisja Tiegħi, kien hemm żminijiet meta l-Ġisem ta ’Kristu marad. F’dawk il-ħinijiet bgħatt rimedji.

Kompli qari