Il-Gift

 

Fir-riflessjoni tiegħi Dwar Tradizzjonaliżmu Radikali, Fl-aħħar mill-aħħar irrimarkat lejn spirtu ta’ ribelljoni kemm fl-hekk imsejħa “konservattivi estremi” kif ukoll “progressivi” fil-Knisja. Fl-ewwel, jaċċettaw biss ħarsa teoloġika dejqa tal-Knisja Kattolika filwaqt li jiċħdu l-milja tal-Fidi. Min-​naħa l-​oħra, it-​tentattivi progressivi biex ibiddlu jew iżidu mad-​“depożitu tal-​fidi.” Lanqas ma jinġarr mill-Ispirtu tal-verità; la hija konformi mat-Tradizzjoni Sagra (minkejja l-protesti tagħhom).Kompli qari

Dwar Tradizzjonaliżmu Radikali

 
 
Xi nies qed jirrappurtaw li dan il-blog jidher bħala test abjad fuq l-isfond kannella. Din hija problema bil-browser tiegħek. Aġġorna jew taqleb għal browser ieħor, bħal Firefox.
 

HEMM M’hemmx dubju li rivoluzzjoni ta’ “progressivi” ta’ wara l-Vatikan II ħolqot ħerba fil-Knisja, u fl-aħħar mill-aħħar twittiet ordnijiet reliġjużi sħaħ, arkitettura tal-knisja, mużika u kultura Kattolika – b’mod ċar xhieda fl-affarijiet kollha li jdawwar il-Liturġija. Ktibt ħafna dwar il-ħsara lill-Quddiesa kif ħarġet wara l-Konċilju Vatikan II (ara L-armar tal-Quddiesa). Smajt rakkonti mill-ewwel dwar kif ir-“riformaturi” daħlu fil-parroċċi tard bil-lejl, ibajdu l-ikonografija, ikissru l-istatwi, u ħadu lupa biex iżejnu l-artali maġġuri. Minflokhom, artal sempliċi miksi b'ċarruta bajda tħalla wieqaf fin-nofs tas-santwarju - għall-orrur ta' ħafna nies li jmorru l-knisja fil-Quddiesa ta' wara. "Dak li għamlu l-Komunisti fil-knejjes tagħna bil-forza," immigranti mir-Russja u l-Polonja. qaluli, “intom qed tagħmlu infuskom!”Kompli qari

Staqsi, Fittex, u Iħabbat

 

Itlob u jingħatalek;
fittex u ssib;
ħabbat u l-bieb jinfetaħlek...
Jekk int mela, li int ħażin,
taf kif tagħti rigali tajbin lil uliedek,
kemm aktar se Missierkom tas-smewwiet
agħti affarijiet tajbin lil dawk li jitolbuh.
(Mt. 7: 7-11)


Dan l-aħħar, il-kitbiet tal-Qaddej ta’ Alla Luisa Piccarreta ġew imdaħħla f’dubju, jekk mhux attakkati b’mod malafama, minn ċerti tradizzjonalisti radikali.[1]cf. Luisa Reġgħet Attakkat; Pretensjoni waħda hija li l- kitbiet taʼ Luisa huma “pornografiċi” minħabba xbihat simboliku, pereżempju, taʼ Luisa li “treddaʼ” fuq is-sider taʼ Kristu. Madankollu, dan huwa l-lingwaġġ mistiku stess tal-Iskrittura stess: "Terda’ l-ħalib tal-ġnus, u tredda’ b’sider rjali... Biex tixrob bi pjaċir bis-sider abbundanti tagħha!... Bħalma omm tfarraġ lil binha, hekk jien infarrġak...” (Isaiah 60:16, 66:11-13) Kien hemm ukoll komunikazzjoni privata leaked bejn id-Dikasteru għad-Duttrina tal-Fidi u isqof li jidher li ssospenda l-Kawża tagħha filwaqt li l-Isqfijiet Koreani ħarġu sentenza negattiva iżda stramba.[2]ara Il-Kawża ta' Luisa Piccarreta hija Sospiża? Madankollu, il- uffiċjali il-pożizzjoni tal-Knisja fuq il-kitbiet ta’ dan il-Qaddej ta’ Alla tibqa’ waħda ta’ “approvazzjoni” bħal kitbiet tagħha iġorru s-siġilli ekkleżjali xierqa, li ma ġewx revokati mill-Papa.[3]ie. L-ewwel 19-il volum ta' Luisa rċevew il- Nihil Obstat minn San Annibali ta’ Franza, u l- Imprimatur mill-Isqof Joseph Leo. L-Erbgħa Għoxrin Siegħa tal-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu u, Il-Verġni Mbierka Marija fir-Renju tar-Rieda Divina iġorru wkoll l-istess siġilli ekkleżjastiċi.Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Luisa Reġgħet Attakkat; Pretensjoni waħda hija li l- kitbiet taʼ Luisa huma “pornografiċi” minħabba xbihat simboliku, pereżempju, taʼ Luisa li “treddaʼ” fuq is-sider taʼ Kristu. Madankollu, dan huwa l-lingwaġġ mistiku stess tal-Iskrittura stess: "Terda’ l-ħalib tal-ġnus, u tredda’ b’sider rjali... Biex tixrob bi pjaċir bis-sider abbundanti tagħha!... Bħalma omm tfarraġ lil binha, hekk jien infarrġak...” (Isaiah 60:16, 66:11-13)
2 ara Il-Kawża ta' Luisa Piccarreta hija Sospiża?
3 ie. L-ewwel 19-il volum ta' Luisa rċevew il- Nihil Obstat minn San Annibali ta’ Franza, u l- Imprimatur mill-Isqof Joseph Leo. L-Erbgħa Għoxrin Siegħa tal-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu u, Il-Verġni Mbierka Marija fir-Renju tar-Rieda Divina iġorru wkoll l-istess siġilli ekkleżjastiċi.

Niddefendu l-Vatikan II u t-Tiġdid

 

Nistgħu naraw li l-attakki
kontra l-Papa u l-Knisja
ma jiġux biss minn barra;
anzi, it-tbatijiet tal-Knisja
ġej minn ġewwa l-Knisja,
mid-dnub li jeżisti fil-Knisja.
Dan dejjem kien għarfien komuni,
imma llum narawha f’forma tassew tal-biża’:
l-akbar persekuzzjoni tal-Knisja
ma ġejx minn għedewwa esterni,
imma twieled mid-dnub fi ħdan il-Knisja.
— IL-BENEDITT TAL-POPA XVI,

intervista fuq titjira lejn Lisbona,
Il-Portugall, 12 ta’ Mejju, 2010

 

MA kollass tat-tmexxija fil-Knisja Kattolika u aġenda progressiva li toħroġ minn Ruma, aktar u aktar Kattoliċi qed jaħarbu mill-parroċċi tagħhom biex ifittxu Quddies "tradizzjonali" u rifuġji tal-ortodossija.Kompli qari