Staqsi, Fittex, u Iħabbat

 

Itlob u jingħatalek;
fittex u ssib;
ħabbat u l-bieb jinfetaħlek...
Jekk int mela, li int ħażin,
taf kif tagħti rigali tajbin lil uliedek,
kemm aktar se Missierkom tas-smewwiet
agħti affarijiet tajbin lil dawk li jitolbuh.
(Mt. 7: 7-11)


Dan l-aħħar, il-kitbiet tal-Qaddej ta’ Alla Luisa Piccarreta ġew imdaħħla f’dubju, jekk mhux attakkati b’mod malafama, minn ċerti tradizzjonalisti radikali.[1]cf. Luisa Reġgħet Attakkat; Pretensjoni waħda hija li l- kitbiet taʼ Luisa huma “pornografiċi” minħabba xbihat simboliku, pereżempju, taʼ Luisa li “treddaʼ” fuq is-sider taʼ Kristu. Madankollu, dan huwa l-lingwaġġ mistiku stess tal-Iskrittura stess: "Terda’ l-ħalib tal-ġnus, u tredda’ b’sider rjali... Biex tixrob bi pjaċir bis-sider abbundanti tagħha!... Bħalma omm tfarraġ lil binha, hekk jien infarrġak...” (Isaiah 60:16, 66:11-13) Kien hemm ukoll komunikazzjoni privata leaked bejn id-Dikasteru għad-Duttrina tal-Fidi u isqof li jidher li ssospenda l-Kawża tagħha filwaqt li l-Isqfijiet Koreani ħarġu sentenza negattiva iżda stramba.[2]ara Il-Kawża ta' Luisa Piccarreta hija Sospiża? Madankollu, il- uffiċjali il-pożizzjoni tal-Knisja fuq il-kitbiet ta’ dan il-Qaddej ta’ Alla tibqa’ waħda ta’ “approvazzjoni” bħal kitbiet tagħha iġorru s-siġilli ekkleżjali xierqa, li ma ġewx revokati mill-Papa.[3]ie. L-ewwel 19-il volum ta' Luisa rċevew il- Nihil Obstat minn San Annibali ta’ Franza, u l- Imprimatur mill-Isqof Joseph Leo. L-Erbgħa Għoxrin Siegħa tal-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu u, Il-Verġni Mbierka Marija fir-Renju tar-Rieda Divina iġorru wkoll l-istess siġilli ekkleżjastiċi.Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Luisa Reġgħet Attakkat; Pretensjoni waħda hija li l- kitbiet taʼ Luisa huma “pornografiċi” minħabba xbihat simboliku, pereżempju, taʼ Luisa li “treddaʼ” fuq is-sider taʼ Kristu. Madankollu, dan huwa l-lingwaġġ mistiku stess tal-Iskrittura stess: "Terda’ l-ħalib tal-ġnus, u tredda’ b’sider rjali... Biex tixrob bi pjaċir bis-sider abbundanti tagħha!... Bħalma omm tfarraġ lil binha, hekk jien infarrġak...” (Isaiah 60:16, 66:11-13)
2 ara Il-Kawża ta' Luisa Piccarreta hija Sospiża?
3 ie. L-ewwel 19-il volum ta' Luisa rċevew il- Nihil Obstat minn San Annibali ta’ Franza, u l- Imprimatur mill-Isqof Joseph Leo. L-Erbgħa Għoxrin Siegħa tal-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu u, Il-Verġni Mbierka Marija fir-Renju tar-Rieda Divina iġorru wkoll l-istess siġilli ekkleżjastiċi.