Dwar Tradizzjonaliżmu Radikali

 
 
Xi nies qed jirrappurtaw li dan il-blog jidher bħala test abjad fuq l-isfond kannella. Din hija problema bil-browser tiegħek. Aġġorna jew taqleb għal browser ieħor, bħal Firefox.
 

HEMM M’hemmx dubju li rivoluzzjoni ta’ “progressivi” ta’ wara l-Vatikan II ħolqot ħerba fil-Knisja, u fl-aħħar mill-aħħar twittiet ordnijiet reliġjużi sħaħ, arkitettura tal-knisja, mużika u kultura Kattolika – b’mod ċar xhieda fl-affarijiet kollha li jdawwar il-Liturġija. Ktibt ħafna dwar il-ħsara lill-Quddiesa kif ħarġet wara l-Konċilju Vatikan II (ara L-armar tal-Quddiesa). Smajt rakkonti mill-ewwel dwar kif ir-“riformaturi” daħlu fil-parroċċi tard bil-lejl, ibajdu l-ikonografija, ikissru l-istatwi, u ħadu lupa biex iżejnu l-artali maġġuri. Minflokhom, artal sempliċi miksi b'ċarruta bajda tħalla wieqaf fin-nofs tas-santwarju - għall-orrur ta' ħafna nies li jmorru l-knisja fil-Quddiesa ta' wara. "Dak li għamlu l-Komunisti fil-knejjes tagħna bil-forza," immigranti mir-Russja u l-Polonja. qaluli, “intom qed tagħmlu infuskom!”Kompli qari