Staqsi, Fittex, u Iħabbat

 

Itlob u jingħatalek;
fittex u ssib;
ħabbat u l-bieb jinfetaħlek...
Jekk int mela, li int ħażin,
taf kif tagħti rigali tajbin lil uliedek,
kemm aktar se Missierkom tas-smewwiet
agħti affarijiet tajbin lil dawk li jitolbuh.
(Mt. 7: 7-11)


Dan l-aħħar, il-kitbiet tal-Qaddej ta’ Alla Luisa Piccarreta ġew imdaħħla f’dubju, jekk mhux attakkati b’mod malafama, minn ċerti tradizzjonalisti radikali.[1]cf. Luisa Reġgħet Attakkat; Pretensjoni waħda hija li l- kitbiet taʼ Luisa huma “pornografiċi” minħabba xbihat simboliku, pereżempju, taʼ Luisa li “treddaʼ” fuq is-sider taʼ Kristu. Madankollu, dan huwa l-lingwaġġ mistiku stess tal-Iskrittura stess: "Terda’ l-ħalib tal-ġnus, u tredda’ b’sider rjali... Biex tixrob bi pjaċir bis-sider abbundanti tagħha!... Bħalma omm tfarraġ lil binha, hekk jien infarrġak...” (Isaiah 60:16, 66:11-13) Kien hemm ukoll komunikazzjoni privata leaked bejn id-Dikasteru għad-Duttrina tal-Fidi u isqof li jidher li ssospenda l-Kawża tagħha filwaqt li l-Isqfijiet Koreani ħarġu sentenza negattiva iżda stramba.[2]ara Il-Kawża ta' Luisa Piccarreta hija Sospiża? Madankollu, il- uffiċjali il-pożizzjoni tal-Knisja fuq il-kitbiet ta’ dan il-Qaddej ta’ Alla tibqa’ waħda ta’ “approvazzjoni” bħal kitbiet tagħha iġorru s-siġilli ekkleżjali xierqa, li ma ġewx revokati mill-Papa.[3]ie. L-ewwel 19-il volum ta' Luisa rċevew il- Nihil Obstat minn San Annibali ta’ Franza, u l- Imprimatur mill-Isqof Joseph Leo. L-Erbgħa Għoxrin Siegħa tal-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu u, Il-Verġni Mbierka Marija fir-Renju tar-Rieda Divina iġorru wkoll l-istess siġilli ekkleżjastiċi.Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Luisa Reġgħet Attakkat; Pretensjoni waħda hija li l- kitbiet taʼ Luisa huma “pornografiċi” minħabba xbihat simboliku, pereżempju, taʼ Luisa li “treddaʼ” fuq is-sider taʼ Kristu. Madankollu, dan huwa l-lingwaġġ mistiku stess tal-Iskrittura stess: "Terda’ l-ħalib tal-ġnus, u tredda’ b’sider rjali... Biex tixrob bi pjaċir bis-sider abbundanti tagħha!... Bħalma omm tfarraġ lil binha, hekk jien infarrġak...” (Isaiah 60:16, 66:11-13)
2 ara Il-Kawża ta' Luisa Piccarreta hija Sospiża?
3 ie. L-ewwel 19-il volum ta' Luisa rċevew il- Nihil Obstat minn San Annibali ta’ Franza, u l- Imprimatur mill-Isqof Joseph Leo. L-Erbgħa Għoxrin Siegħa tal-Passjoni ta’ Sidna Ġesù Kristu u, Il-Verġni Mbierka Marija fir-Renju tar-Rieda Divina iġorru wkoll l-istess siġilli ekkleżjastiċi.

Il-Qawmien tal-Knisja

 

L-iktar veduta awtorevoli, u dik li tidher
li tkun l-iktar f'armonija ma 'l-Iskrittura Mqaddsa, huwa li,
wara l-waqgħa tal-Antikrist, il-Knisja Kattolika se
għal darb'oħra daħal fuq perjodu ta '
prosperità u trijonf.

-It-Tmiem tad-Dinja Preżenti u l-Misteri tal-Ħajja futura,
Fr. Charles Arminjon (1824-1885), p. 56-57; Istampa Sophia Press

 

HEMM hija silta misterjuża fil-ktieb ta 'Daniel li qed tiżvolġi fih tagħna ħin. Ikxef aktar dak li Alla qed jippjana f’din is-siegħa hekk kif id-dinja tkompli n-niżla tagħha fid-dlam ...Kompli qari

Il-Vira tal-Ħadid

QARI il-kliem ta’ Ġesù lill-Qaddej ta’ Alla Luisa Piccarreta, tibda tifhem dan il-miġja tas-Saltna tar-Rieda Divina, kif nitolbu kuljum fil-Missierna, huwa l-akbar għan uniku tal-Ġenna. "Irrid inqajjem il-kreatura lura għall-oriġini tagħha," Ġesù qal lil Luisa, “...li r-Rieda tiegħi tkun magħrufa, maħbuba u magħmula fuq l-art kif inhi fis-Sema.” [1]Vol. 19, 6 ta’ Ġunju 1926 Ġesù saħansitra jgħid li l-glorja tal-Anġli u l-Qaddisin fis-Sema “ma tkunx kompluta jekk ir-Rieda tiegħi ma jkollhiex it-trijonf sħiħ Tiegħu fuq l-art.”

Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Vol. 19, 6 ta’ Ġunju 1926

In-Nida tar-Rieda Divina

 

IKOLLU Qatt ħsibt x’inhu tajjeb li titlob u “tgħix fir-Rieda Divina”?[1]cf. Kif Tgħix fir-Rieda Divina Kif taffettwa lill-oħrajn, jekk xejn?Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Kif Tgħix fir-Rieda Divina

Ġesù Ġej!

 

Ippubblikat għall-ewwel darba fil-6 ta 'Diċembru, 2019.

 

Nixtieq biex ngħidha ċara u qawwija u kuraġġuża kemm nista 'possibilment: Ġesù ġej! Ħsibt li l-Papa Ġwanni Pawlu II kien biss qed ikun poetiku meta qal:Kompli qari

"Inħobbok" tal-ħolqien

 

 

“FEJN hu Alla? Għaliex hu daqshekk sieket? Fejn hu?" Kważi kull persuna, f'xi punt f'ħajjitha, tistqarr dan il-kliem. Nagħmlu ħafna drabi fit-tbatija, fil-mard, fis-solitudni, fil-provi intensi, u probabbilment l-aktar spiss, fin-nixfa fil-ħajja spiritwali tagħna. Madankollu, irridu verament inwieġbu dawk il-mistoqsijiet b’mistoqsija retorika onesta: “Fejn jistaʼ jmur Alla?” Huwa dejjem preżenti, dejjem hemm, dejjem magħna u fostna - anke jekk il sens tal-preżenza tiegħu hija intanġibbli. F'ċerti modi, Alla huwa sempliċiment u kważi dejjem moħbi.Kompli qari

Dwar Luisa u l-Kitbiet tagħha ...

 

Ippubblikat għall-ewwel darba fis-7 ta 'Jannar, 2020:

 

HUWA ħin biex tindirizza xi wħud mill-emails u messaġġi li jiddubitaw l-ortodossija tal-kitbiet tal-Qaddej ta’ Alla Luisa Piccarreta. Xi wħud minnkom qalu li s-saċerdoti tagħkom waslu biex jiddikjarawha eretika. Forsi hu meħtieġ, allura, li terġa’ tagħtik il-fiduċja fil-kitbiet ta’ Luisa li, nassigurakom, huma approvat mill-Knisja.

Kompli qari

Il-Ġebla Ċkejkna

 

DARBA is-sens ta 'insinifikanza tiegħi huwa kbira. Nara kemm hu espansiv l-univers u kif il-pjaneta Dinja hija biss ħabba ramel f’nofs dan kollu. Barra minn hekk, fuq din it-tip kożmika, jien biss wieħed minn kważi 8 biljun ruħ. U dalwaqt, bħall-biljuni ta’ quddiemi, inkun midfun fl-art u kollox ħlief minsi, ħlief forsi għal dawk li huma l-eqreb tiegħi. Hija realtà umbling. U quddiem din il-verità, xi drabi niġġieled mal-idea li Alla jista’ possibbilment jinkwieta lilu nnifsu miegħi bil-mod intens, personali u profond li jissuġġerixxu kemm l-evanġeliżmu modern kif ukoll il-kitbiet tal-Qaddisin. U madankollu, jekk nidħlu f’din ir-relazzjoni personali ma’ Ġesù, kif għandna jien u ħafna minnkom, huwa minnu: l-imħabba li nistgħu nesperjenzaw xi drabi hija intensa, reali, u litteralment “barra minn din id-dinja” — sal-punt li relazzjoni awtentika ma Alla hija tassew L-Akbar Rivoluzzjoni

Xorta waħda, inħoss iċ-ċokon tiegħi f’xi drabi mhux aktar intens minn meta naqra l-kitbiet tal-Qaddej ta’ Alla Luisa Piccarreta u l-istedina profonda biex tgħix fir-Rieda Divina... Kompli qari

Is-Siegħa Ġona

 

AS Jien kont qed nitlob quddiem Sagramentat fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet, ħassejt in-niket qawwi ta’ Sidna — sobbing, deher, li l-umanità hekk irrifjutat l-imħabba Tiegħu. Għas-siegħa ta’ wara, bkajna flimkien… jien, nitlob b’mod abbundanti l-maħfra tiegħu għan-nuqqas tiegħi u kollettiv tagħna li nħobbuh lura… u Hu, għax l-umanità issa ħarġet Maltempata minnha stess.Kompli qari

Kif Tgħix Fir-Rieda Divina

 

GOD rriżerva, għal żminijietna, id-“don tal-għajxien fir-Rieda Divina” li darba kien id-dritt tat-twelid ta’ Adam imma ntilef minħabba d-dnub oriġinali. Issa qed jiġi rrestawrat bħala l-aħħar stadju tal-vjaġġ twil tal-Poplu ta’ Alla lura lejn qalb il-Missier, biex minnu ssir Għarusa “bla tebgħa jew tikmix jew xi ħaġa bħal din, biex tkun qaddisa u bla tebgħa” (Ef 5). :27).Kompli qari

Ubbidjenza Sempliċi

 

Ibża’ mill-Mulej, Alla tiegħek,
u żomm, tul il-jiem ta’ ħajjitkom,
l-istatuti u l-kmandamenti kollha tiegħu li jiena nagħtikom,
u għalhekk ikollhom ħajja twila.
Isma’ mela, Iżrael, u oqgħod attent li tosservahom,
biex tikber u tirnexxi aktar,
skond il-wegħda tal-Mulej, Alla ta' missirijietkom,
biex jagħtik art li tgħaddi bil-ħalib u l-għasel.

(L-ewwel qari, 31 ta' Ottubru, 2021)

 

IMMAĠINA jekk ġejt mistieden tiltaqa' ma' l-artist favorit tiegħek jew forsi ma' kap ta' stat. Int x'aktarx tilbes xi ħaġa sabiħa, tiffissa xagħar tiegħek sewwa u tkun fuq l-aktar imġieba ta 'korteżija tiegħek.Kompli qari

Il-Misteru tas-Saltna ta’ Alla

 

Kif hi s-Saltna t’Alla?
Ma’ x’nista’ nqabbelha?
Huwa bħal żerriegħa tal-mustarda li ħa raġel
u mħawla fil-ġnien.
Meta kibret għal kollox, sar bush kbir
u l-għasafar tas-sema jgħammru fil-fergħat tagħha.

(Il-Vanġelu tal-lum)

 

KULL jum, nitolbu l-kliem: “Ejja s-Saltna Tiegħek, isir ir-rieda Tiegħek fuq l-art kif inhi fis-Smewwiet.” Ġesù ma kienx jgħallimna nitolbu bħala tali sakemm ma kellniex nistennew li s-​Saltna għadha ġejja. Fl-istess ħin, l-ewwel kliem ta’ Sidna fil-ministeru Tiegħu kienu:Kompli qari

Id-Dixxendenza Ġejja tar-Rieda Divina

 

F’L-ANNIVERSARJU TAL-MEWT
TA 'QADDIEM TA' ALLA LUISA PICCARRETA

 

IKOLLU qatt ħsibt għaliex Alla kontinwament jibgħat lill-Verġni Marija biex tidher fid-dinja? Għaliex le l-predikatur il-kbir, San Pawl ... jew l-evanġelista l-kbir, San Ġwann ... jew l-ewwel pontifiki, San Pietru, il- "blata"? Ir-raġuni hija għaliex il-Madonna hija marbuta b’mod inseparabbli mal-Knisja, kemm bħala omm spiritwali tagħha kif ukoll bħala “sinjal”:Kompli qari

Tħejjija għall-Era tal-Paċi

Ritratt ta 'Michał Maksymilian Gwozdek

 

L-irġiel għandhom ifittxu l-paċi ta ’Kristu fis-Saltna ta’ Kristu.
—POP PIUS XI, Quas Primas, n. 1; 11 ta ’Diċembru, 1925

Santa Marija, Omm Alla, Ommna,
għallimna nemmnu, nittamaw, inħobbu miegħek.
Urina t-triq lejn is-Saltna tiegħu!
Stilla tal-Baħar, iddi fuqna u tiggwidana fi triqitna!
— IL-BENEDITT TAL-POPA XVI, Spe salvile. 50

 

X'INHU essenzjalment hija l- "Era tal-Paċi" li ġejja wara dawn il-jiem ta 'dlam? Għaliex it-teologu papali għal ħames papiet, inkluż San Ġwanni Pawlu II, qal li se jkun "l-akbar miraklu fl-istorja tad-dinja, it-tieni biss għall-Irxoxt?"[1]Il-Kardinal Mario Luigi Ciappi kien it-teologu papali għal Piju XII, Ġwanni XXIII, Pawlu VI, Ġwanni Pawlu I, u San Ġwanni Pawlu II; minn Katekiżmu tal-Familja, (9 ta 'Settembru, 1993), p. 35 Għaliex il-Ġenna qalet lil Elizabeth Kindelmann tal-Ungerija ...Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Il-Kardinal Mario Luigi Ciappi kien it-teologu papali għal Piju XII, Ġwanni XXIII, Pawlu VI, Ġwanni Pawlu I, u San Ġwanni Pawlu II; minn Katekiżmu tal-Familja, (9 ta 'Settembru, 1993), p. 35

It-Twissija tal-Imħabba

 

IS possibbli li tkisser qalb Alla? Jien ngħid li huwa possibbli li titqib Qalbu. Qatt nikkunsidraw dan? Jew naħsbu f’Alla daqshekk kbir, tant etern, tant lil hinn mix-xogħlijiet temporali apparentement insinifikanti tal-bnedmin li l-ħsibijiet, il-kliem u l-azzjonijiet tagħna huma iżolati minnu?Kompli qari

Kunflitt tar-Renji

 

BISS kif wieħed ikun mgħammar minn skart li jtir jekk jipprova jħares lejn l-irjieħ furjużi ta 'uragan, hekk ukoll, wieħed jista' jkun mgħammar mill-ħażen, il-biża 'u t-terrur li jiżvolġu siegħa b'ħin issa. Dan huwa dak li jrid Satana — li ​​jkaxkar lid-dinja fid-disperazzjoni u fid-dubju, fil-paniku u l-awto-preservazzjoni sabiex iwassalna għal "salvatur." Dak li qed jiżvolġi issa mhuwiex ħeffa oħra fl-istorja tad-dinja. Huwa l-kunflitt finali ta 'żewġ renji, il-konfront finali ta 'din l-era bejn is-Saltna ta' Kristu kontra is-saltna ta 'Satana ...Kompli qari

X’Isem sabiħ hu

Ritratt minn Edward Cisneros

 

QOMT dalgħodu b’ħolma sabiħa u kanzunetta f’qalbi — il-qawwa tagħha għadha għaddejja minn ruħi bħal a xmara tal-ħajja. Kont qed inkanta l-isem ta ' Ġesù, imexxi kongregazzjoni fil-kanzunetta X’Isem sabiħ. Tista 'tisma' din il-verżjoni diretta tagħha hawn taħt waqt li tkompli taqra:
Kompli qari

Vera Sonship

 

X'INHU ifisser li Ġesù jixtieq jirrestawra lill-umanità “Id-Don tal-Ħajja fir-Rieda Divina”? Fost affarijiet oħra, huwa r-restawr ta ' sonship vera. Let me explain ...Kompli qari

Il-Baħar tal-Inkwiet

 

GħALIEX id-dinja tibqa 'fl-uġigħ? Minħabba li huwa l- bniedem, mhux ir-Rieda Divina, li tkompli tirregola l-affarijiet tal-umanità. Fuq livell personali, meta nasserixxu r-rieda umana tagħna fuq id-Divin, il-qalb titlef l-ekwilibriju tagħha u tgħaddas fid-diżordni u l-inkwiet - anke fid-dinja l-iżgħar affermazzjoni dwar ir-rieda ta 'Alla (għal nota ċatta waħda biss tista' tagħmel ħoss ta 'sinfonija mod ieħor perfettament diżappuntabbli). Ir-Rieda Divina hija l-ankra tal-qalb tal-bniedem, imma meta ma tkunx marbuta, ir-ruħ tinġarr fuq il-kurrenti tad-dwejjaq f’baħar ta ’inkwiet.Kompli qari

In-Noti Divini

Qaddejja ta ’Alla Luisa Piccarreta & Santa Fawstina Kowalska

 

IT ġiet riservata għal dawn il-jiem, fl-aħħar tal-era tagħna, biex Alla jżid żewġ noti ta ’qiegħ il-paġna divini mal-Iskrittura Mqaddsa.Kompli qari

It-Test

 

INTI jista 'ma jirrealizzahx, imma dak li Alla qiegħed jagħmel f'qalbek u tiegħi ta' l-aħħar permezz tal-provi, it-tentazzjonijiet kollha, u issa tiegħu personali talba biex tfarrak l-idoli tiegħek darba għal dejjem - hija a test. It-Test huwa l-mezz li bih Alla mhux biss ikejjel is-sinċerità tagħna imma jħejjina għall- Gift tal-ħajja fir-Rieda Divina.Kompli qari

Il-Prekursur il-Kbir

 

Kellem lid-dinja dwar il-ħniena Tiegħi;
ħalli l-umanità kollha tagħraf il-ħniena insondabbli Tiegħi.
Huwa sinjal għall-aħħar żminijiet;
wara jiġi jum il-ġustizzja.
—Jesus lil Santa Fawstina, Ħniena Divina fir-Ruħ Tiegħi, Djarju, n. 848 

 

IF il - Missier ser jirrestawra lill - Knisja l - Rigal tal-ħajja fir-Rieda Divina li Adam darba kellu, irċeviet il-Madonna, irkuprat il-Qaddejja ta ’Alla Luisa Piccarreta u li issa qegħdin ngħataw (O Wonder of wonders) l-aħħar żminijiet... allura jibda billi jirkupra dak li tlifna l-ewwel: fiduċja. Kompli qari

Il-Vuċi tal-Imħabba

 

FIL-FESTA TAL-MADONNA TA 'GUADALUPE

 

Eżattament dsatax-il sena ilu sal-ġurnata, ikkonsagrajt ħajti kollha u l-ministeru lill-Madonna ta 'Guadalupe. Minn dakinhar, hija daħħlitni fil-ġnien sigriet ta ’qalbha, u bħal Omm tajba, ħadet ħsieb il-feriti tiegħi, kisset it-tbenġil tiegħi, u għallmitni dwar Binha. Hija ħabbitni bħala tagħha stess - kif tħobb lil uliedha kollha. Il-kitba tal-lum hija, f’ċertu sens, tragward. Huwa xogħol ta '"Mara liebsa fix-xemx taħdem biex twelled" lil tifel żgħir ... u issa int, ir-Rabble Żgħir tagħha.

 

IN il-bidu tas-sajf tal-2018, bħal a ħalliel bil-lejl, maltempata tar-riħ kbira għamlet suċċess dirett fir-razzett tagħna. Dan maltempatakif dalwaqt se nsib, kellu skop: li nġib fix-xejn l-idoli li kont qbadt fihom f'qalbi għal għexieren ta 'snin ...Kompli qari

Tħejji t-Triq

 

Vuċi tgħajjat:
Fid-deżert ħejji t-triq tal-Mulej!
Agħmel dritta fil-ħela awtostrada għal Alla tagħna!
(Tal-bieraħ L-Ewwel Qari)

 

INTI taw tiegħek fiat lil Alla. Int tajt l- “iva” tiegħek lill-Madonna. Iżda ħafna minnkom bla dubju qed jistaqsu, "Issa xiex?" U dak tajjeb. Hija l-istess mistoqsija li staqsa Matthew meta telaq mit-tabelli tal-ġbir tiegħu; hija l-istess mistoqsija li Andrew u Simon staqsew meta ħallew ix-xbieki tas-sajd tagħhom; hija l-istess mistoqsija li Sawl (Pawlu) ħaseb hekk kif qagħad hemm stordut u għama bir-rivelazzjoni f'daqqa li Ġesù kien qed isejjaħlu, a qattiel, biex tkun ix-xhieda Tiegħu għall-Evanġelju. Ġesù eventwalment wieġeb dawk il-mistoqsijiet, kif Hu se tiegħek. Kompli qari

Madonna tal-Ftit Żgħira

 

FUQ IL-FESTA TAL-KUNĊEZZJONI IMMAKULATA
TAL-BEATU VIRGIN MARIJA

 

SA issa (jiġifieri, għall-aħħar erbatax-il sena ta 'dan l-appostolat), poġġejt dawn il-kitbiet "hemm barra" biex kulħadd jaqrahom, li jibqa' l-każ. Imma issa, nemmen li dak li qed nikteb, u se nikteb fil-jiem li ġejjin, huma maħsuba għal grupp żgħir ta 'erwieħ. Xi rrid infisser? Inħalli lil Sidna jitkellem għalih innifsu:Kompli qari

Tħejjija għar-Renju

rstorm3b

 

HEMM huwa pjan ferm akbar wara l-Irtir tar-Randan li tant minnkom għadhom kemm ipparteċipaw fih. Is-sejħa f’din is-siegħa għal talb intens, it-tiġdid tal-moħħ, u l-fedeltà lejn il-Kelma ta ’Alla hija attwalment preparazzjoni għal Reign—Ir-renju tas-Saltna ta ’Alla fid-dinja kif inhu fis-sema.

Kompli qari