Jiena Dixxiplu ta’ Ġesù Kristu

 

Il-Papa ma jistax iwettaq ereżija
meta jitkellem ex cathedra,
din hija dogma tal-fidi.
Fit-tagħlim tiegħu barra ta 
dikjarazzjonijiet ex cathedraMadankollu,
jista’ jikkommetti ambigwitajiet duttrinali,
żbalji u anke ereżiji.
U peress li l-papa mhux identiku
mal-Knisja kollha,
il-Knisja hija aktar b’saħħitha
milli Papa żbaljat jew eretiku singular.
 
—Isqof Athanasius Schneider
19 ta 'Settembru, 2023, onepeterfive.com

 

I IKOLLU ilu jevita ħafna mill-kummenti fuq il-midja soċjali. Ir-raġuni hija li n-nies saru medji, ta’ ġudizzju, bla karità – u ħafna drabi f’isem “jiddefendu l-verità.” Imma wara tagħna l-aħħar webcast, Ippruvajt inwieġeb lil xi wħud li akkużaw lili u lil kollega tiegħi Daniel O'Connor li "taħsbu" lill-Papa. Kompli qari

L-Ubbidjenza tal-Fidi

 

Issa lil Dak li jista’ jsaħħaħk,
skond l-evanġelju tiegħi u t-tħabbira ta' Ġesù Kristu...
lill-ġnus kollha biex iġibu l-ubbidjenza tal-fidi... 
(Rum 16: 25-26)

… hu umilja lilu nnifsu u sar ubbidjenti sal-mewt,
anke mewt fuq salib. (Fil 2: 8)

 

GOD irid ikun qed iħawwad rasu, jekk mhux jidħak bil-Knisja Tiegħu. Għax il-pjan li qed jiżvolġi mill-bidu tal-Fidwa kien li Ġesù jħejji għalih innifsu Għarusa li hija "Mingħajr tikka jew tikmix jew xi ħaġa bħal din, biex tkun qaddisa u mingħajr tbajja" (Ef. 5:27). U madankollu, xi wħud fi ħdan il-ġerarkija nnifisha[1]cf. Il-Prova Finali waslu sal-punt li jivvintaw modi kif in-nies jibqgħu fid-dnub mortali oġġettiv, u madankollu jħossu “milqgħu” fil-Knisja.[2]Tabilħaqq, Alla jilqa’ lil kulħadd biex jiġi salvat. Il-kundizzjoni għal din is-salvazzjoni tinsab fi kliem Sidna nnifsu: “Indmu u emmnu fl-Evanġelju” (Mk 1:15) X’viżjoni ferm differenti minn ta’ Alla! X’abbiss immens bejn ir-realtà ta’ dak li qed jiżvolġi profetikament f’din is-siegħa — il-purifikazzjoni tal-Knisja — u dak li qed jipproponu xi isqfijiet lid-dinja!Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Il-Prova Finali
2 Tabilħaqq, Alla jilqa’ lil kulħadd biex jiġi salvat. Il-kundizzjoni għal din is-salvazzjoni tinsab fi kliem Sidna nnifsu: “Indmu u emmnu fl-Evanġelju” (Mk 1:15)

Il-Prova Finali?

Duccio, It-Tradiment ta’ Kristu fil-Ġnien tal-Ġetsemani, 1308 

 

Intom ilkoll ikollkom il-fidi tagħkom titħawwad, għax hemm miktub:
‘Se nolqot lir-ragħaj,
u n-nagħaġ ikunu mxerrda.'
(Mark 14: 27)

Qabel it-tieni miġja ta’ Kristu
il-Knisja trid tgħaddi minn prova finali
li se tħawwad il-fidi ta 'ħafna twemmin ...
-
Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, n.675, 677

 

X'INHU hija din il-“prova finali li se tħawwad il-fidi ta’ ħafna jemmnu?”  

Kompli qari

Knisja Fuq Preċipiċi – Taqsima II

Il-Madonna l-Iswed ta’ Częstochowa – profanat

 

Jekk tgħix fi żmien li l-ebda bniedem ma jagħtik parir tajjeb,
u lanqas ħadd ma jagħtik eżempju tajjeb,
meta tara l-virtù kkastigata u l-viċi ppremjati...
oqgħod sod, u żomm sod ma’ Alla mal-uġigħ tal-ħajja...
— San Tumas More,
maqtugħ ir-ras fl-1535 talli ddefenda ż-żwieġ
Il-Ħajja ta' Thomas More: Bijografija minn William Roper

 

 

ONE tal-akbar rigali Ġesù ħalla lill-Knisja Tiegħu kienet il-grazzja tagħha infallibilità. Jekk Ġesù qal, “intom tkunu tafu l-verità, u l-verità teħliskom” (Ġwanni 8:32), allura hu imperattiv li kull ġenerazzjoni tkun taf, mingħajr dell ta’ dubju, x’inhi l-verità. Inkella, wieħed jista’ jieħu gidba għall-verità u jaqa’ fl-iskjavitù. Għal…

... kull min jikkommetti d-dnub huwa lsir tad-dnub. (Ġwanni 8:34)

Għalhekk, il-libertà spiritwali tagħna hija intrinsiku li tkun taf il-verità, u għalhekk Ġesù wiegħed, “Meta jiġi, l-Ispirtu tal-verità, jiggwidak għall-verità kollha.” [1]John 16: 13 Minkejja d-difetti tal-membri individwali tal-Fidi Kattolika fuq żewġ millenji u anke l-fallimenti morali tas-suċċessuri ta’ Pietru, it-Tradizzjoni Sagra tagħna turi li t-tagħlim ta’ Kristu ġie ppreservat b’mod preċiż għal aktar minn 2000 sena. Huwa wieħed mis-sinjali l-aktar żgur tal-id provvidenzjali ta’ Kristu fuq l-Għarusa Tiegħu.Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 John 16: 13

It-Triq tal-Ħajja

"Issa qegħdin wieqfa quddiem l-akbar konfront storiku li għadda minnu l-umanità ... Issa qed niffaċċjaw l-aħħar konfront bejn il-Knisja u l-anti-Knisja, tal-Vanġelu kontra l-anti-Vanġelu, ta 'Kristu kontra l-anti-Kristu ... Huwa prova ... ta '2,000 sena ta' kultura u ċiviltà Nisranija, bil-konsegwenzi kollha tagħha għad-dinjità tal-bniedem, id-drittijiet individwali, id-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tal-ġnus. " —Il-Kardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), fil-Kungress Ewkaristiku, Philadelphia, PA; 13 ta 'Awwissu, 1976; cf. Kattoliku Online (ikkonfermat mid-Djaknu Keith Fournier li kien preżenti) “Issa qegħdin quddiem l-akbar konfront storiku li għaddiet minnu l-umanità... Issa qed niffaċċjaw l-aħħar konfront bejn il-Knisja u l-anti-Knisja, tal-Vanġelu kontra l-anti-Vanġelu, ta 'Kristu kontra l-anti-Kristu ... Huwa prova ... ta '2,000 sena ta' kultura u ċiviltà Nisranija, bil-konsegwenzi kollha tagħha għad-dinjità tal-bniedem, id-drittijiet individwali, id-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tal-ġnus. " —Il-Kardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), fil-Kungress Ewkaristiku, Philadelphia, PA; 13 ta 'Awwissu, 1976; cf. Kattoliku Online (ikkonfermata mid-Djaknu Keith Fournier li kien preżenti)

Issa qed niffaċċjaw il-konfront finali
bejn il-Knisja u l-anti-Knisja,
tal-Evanġelju kontra l-anti-Evanġelju,
ta’ Kristu kontra l-anti-Kristu...
Hija prova… ta’ 2,000 sena ta’ kultura
u ċiviltà Kristjana,
bil-konsegwenzi kollha tagħha għad-dinjità tal-bniedem,
drittijiet individwali, drittijiet tal-bniedem
u d-drittijiet tan-nazzjonijiet.

—Kardinal Karol Wojtyla (ĠWAN PAWLU II), Kungress Ewkaristiku, Philadelphia, PA,
13 ta 'Awwissu, 1976; cf. Kattoliku Online

WE qed jgħixu f’siegħa fejn kważi l-kultura Kattolika kollha ta’ 2000 sena qed tiġi miċħuda, mhux biss mid-dinja (li xi ftit mistenni), iżda mill-Kattoliċi nfushom: isqfijiet, kardinali, u lajċi li jemmnu li l-Knisja għandha bżonn” aġġornata”; jew li għandna bżonn “sinodu dwar is-sinodalità” sabiex niskopru mill-ġdid il-verità; jew li rridu naqblu mal-ideoloġiji tad-dinja sabiex “akkumpanjawhom”.Kompli qari

Inti Kont Maħbub

 

IN fid-dawl tal-pontifikat ħerġin, affettiv, u anke rivoluzzjonarju ta’ San Ġwanni Pawlu II, il-Kardinal Joseph Ratzinger kien mitfugħ taħt dell twil meta ħa t-tron ta’ Pietru. Imma dak li dalwaqt se jimmarka l-pontifikat ta’ Benedittu XVI ma kienx ikun il-kariżma jew l-umoriżmu tiegħu, il-personalità jew il-qawwa tiegħu - anzi, kien kwiet, seren, kważi skomdu fil-pubbliku. Anzi, tkun it-teoloġija bla tfixkil u prammatika tiegħu fi żmien meta l-Barka ta’ Pietru kienet qed tiġi attakkata kemm minn ġewwa kif ukoll minn barra. Tkun il-perċezzjoni lucida u profetika tiegħu ta’ żminijietna li donnha tnaddaf iċ-ċpar quddiem il-pruwa ta’ dan il-Vapur il-Kbir; u tkun ortodossija li ppruvat għal darba wara l-oħra, wara 2000 sena ta’ ilmijiet ta’ spiss bil-maltemp, li l-kliem ta’ Ġesù huwa wegħda li ma titħawwadx:

Ngħidlek, int Pietru, u fuq din il-blata nibni l-knisja tiegħi, u l-poteri tal-mewt m'għandhomx jipprevalu kontriha. (Matt 16:18)

Kompli qari

Min hu l-Papa Veru?

 

WHO huwa l-papa veru?

Kieku tista' taqra l-inbox tiegħi, tara li hemm inqas qbil dwar dan is-suġġett milli taħseb. U din id-diverġenza saret saħansitra aktar b'saħħitha dan l-aħħar b'an editorjali f’pubblikazzjoni Kattolika ewlenija. Tipproponi teorija li qed tieħu trazzjoni, filwaqt li flirting magħha xiżma...Kompli qari

Tiddefendi lil Ġesù Kristu

Iċ-Ċaħda ta ’Peter minn Michael D. O'Brien

 

Snin ilu fl-eqqel tal-ministeru tal-predikazzjoni tiegħu u qabel ma ħalla l-għajn tal-pubbliku, Fr. John Corapi ġie għal konferenza li kont nattendi. Bil-vuċi profonda tiegħu, huwa tela’ fuq il-palk, ħares lejn il-folla intenzjonata bi grimace u esclama: “Jien rrabjat. Jien rrabjata għalik. Jien rrabjata miegħi.” Imbagħad kompla jispjega bil-kuraġġ tas-soltu li r-rabja ġusta tiegħu kienet dovuta għal Knisja bilqiegħda fuq idejha quddiem dinja fil-bżonn tal-Vanġelu.

B'hekk, qed nippubblika mill-ġdid dan l-artiklu mill-31 ta' Ottubru 2019. Aġġornajtu b'sezzjoni msejħa "Globalism Spark".

Kompli qari

Allura, Rajtu Wisq?

nixxiegħatIr-Raġel tad-Duluri, minn Matthew Brooks

  

Ippubblikat l-ewwel darba fl-18 ta ’Ottubru, 2007.

 

IN fil-vjaġġi tiegħi madwar il-Kanada u l-Istati Uniti, ġejt imbierek li nqatta’ ħin ma’ xi qassisin sbieħ u qaddisa ħafna — irġiel li verament qed jagħtu ħajjithom għan-nagħaġ tagħhom. Dawn huma r-rgħajja li Kristu jfittex f’dawn il-jiem. Dawn huma r-rgħajja li jrid ikollhom din il-qalb sabiex imexxu n-nagħaġ tagħhom fil-jiem li ġejjin ...

Kompli qari