Dwar Tradizzjonaliżmu Radikali

 
 

HEMM M’hemmx dubju li rivoluzzjoni ta’ “progressivi” ta’ wara l-Vatikan II ħolqot ħerba fil-Knisja, u fl-aħħar mill-aħħar twittiet ordnijiet reliġjużi sħaħ, arkitettura tal-knisja, mużika u kultura Kattolika – b’mod ċar xhieda fl-affarijiet kollha li jdawwar il-Liturġija. Ktibt ħafna dwar il-ħsara lill-Quddiesa kif ħarġet wara l-Konċilju Vatikan II (ara L-armar tal-Quddiesa). Smajt rakkonti mill-ewwel dwar kif ir-“riformaturi” daħlu fil-parroċċi tard bil-lejl, ibajdu l-ikonografija, ikissru l-istatwi, u ħadu lupa biex iżejnu l-artali maġġuri. Minflokhom, artal sempliċi miksi b'ċarruta bajda tħalla wieqaf fin-nofs tas-santwarju - għall-orrur ta' ħafna nies li jmorru l-knisja fil-Quddiesa ta' wara. "Dak li għamlu l-Komunisti fil-knejjes tagħna bil-forza," immigranti mir-Russja u l-Polonja. qaluli, “intom qed tagħmlu infuskom!”Kompli qari

Schism, You Tgħid?

 

XI ĦADD staqsieni l-ġurnata l-oħra, “Mhux qed titlaq lill-Missier qaddis jew lill-maġisteru veru, hux?” Bqajt sorpriż bil-mistoqsija. “Le! x'tagħlek dik l-impressjoni ?? Qal li ma kienx ċert. Għalhekk serraħtlu li x-xiżma hi mhux fuq il-mejda. Perjodu.

Kompli qari

L-Iktar Omelija Importanti

 

Anke jekk aħna jew anġlu mis-sema
għandu jippriedka lilek evanġelju
għajr dak li ppriedkajna lilek,
ħalli dak wieħed ikun misħut!
(Gal 1: 8)

 

DAWN qatta’ tliet snin f’riġlejn Ġesù, jisma’ b’attenzjoni t-tagħlim Tiegħu. Meta Tela fis-Sema, Hu ħallielhom “inkarigu kbir” għalihom “Agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha... għallmuhom josservaw dak kollu li ordnajtilkom jien” (Mt 28:19-20). U mbagħad bagħtilhom il- "Spirtu tal-verità" biex jiggwidaw infallibbilment it-tagħlim tagħhom (Ġw 16:13). Għalhekk, l-ewwel omelija tal-Appostli bla dubju tkun seminali, li tistabbilixxi d-direzzjoni tal-Knisja kollha... u tad-dinja.

Mela, x'qal Pietru??Kompli qari

Il-Qasam il-Kbir

 

Nihil innovetur, nisi quod traditum est
"Ħalli ma jkun hemm l-ebda innovazzjoni lil hinn minn dak li ngħata."
—PAPA San Stiefnu I (+ 257)

 

IL Il-permess tal-Vatikan għas-saċerdoti biex iqassmu l-barkiet għal “koppji” tal-istess sess u dawk f’relazzjonijiet “irregolari” ħoloq qasma profonda fi ħdan il-Knisja Kattolika.

Fi żmien jiem mit-tħabbira tagħha, kważi kontinenti sħaħ (Afrika), konferenzi tal-Isqfijiet (eż. L-Ungerija, Il-Polonja), kardinali, u ordnijiet reliġjużi miċħuda il-lingwa awto-kontradittorja fil Fiducia supplicans (FS). Skont stqarrija għall-istampa dalgħodu minn Zenit, “15-il Konferenza Episkopali mill-Afrika u l-Ewropa, flimkien ma’ madwar għoxrin djoċesi madwar id-dinja, ipprojbixxew, illimitaw, jew issospendew l-applikazzjoni tad-dokument fit-territorju djoċesan, u enfasizzaw il-polarizzazzjoni eżistenti madwaru.”[1]Jan 4, 2024, Zenith A Wikipedija paġna wara oppożizzjoni għal Fiducia supplicans bħalissa jgħodd rifjuti minn 16 konferenza tal-isqfijiet, 29 kardinal u isqf individwali, u seba’ kongregazzjonijiet u għaqdiet saċerdotali, reliġjużi u lajċi. Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Jan 4, 2024, Zenith

Dwar il-Kkundanna tal-Papa Franġisku u Aktar...

IL Il-Knisja Kattolika esperjenzat diviżjoni profonda bid-Dikjarazzjoni l-ġdida tal-Vatikan li tippermetti l-barka ta’ “koppji” tal-istess sess, b’kundizzjonijiet. Xi wħud qed jitolbuni biex nikkundanna għal kollox lill-Papa. Mark jirrispondi għaż-żewġ kontroversji f'webcast emozzjonali.Kompli qari

Dawwarna Rokna?

 

Nota: Minn mindu ppublikajt dan, żidt xi kwotazzjonijiet ta' appoġġ minn vuċijiet awtorevoli hekk kif ir-risponsi madwar id-dinja qed ikomplu joħorġu. Dan huwa suġġett kruċjali wisq biex it-tħassib kollettiv tal-Ġisem ta’ Kristu ma jinstemax. Iżda l-qafas ta’ din ir-riflessjoni u l-argumenti jibqgħu l-istess. 

 

IL aħbarijiet miġbuda madwar id-dinja bħal missila: “Il-Papa Franġisku japprova li s-saċerdoti Kattoliċi jitħallew ibierku koppji tal-istess sess” (ABC News). Reuters iddikjara: “Il-Vatikan japprova barkiet għal koppji tal-istess sess f’deċiżjoni importanti.” Għal darba, it-titoli ma kinux qed idawru l-verità, minkejja li hemm aktar fl-istorja... Kompli qari

Ikkonfronta l-Maltempata

 

ĠODDA L-iskandlu żdied b’mod qawwi madwar id-dinja bl-aħbarijiet jipproklamaw li l-Papa Franġisku awtorizza lis-saċerdoti biex ibierku koppji tal-istess sess. Din id-darba, l-aħbarijiet ma kinux qed iduruha. Dan huwa n-Nawfraġju l-Kbir li tkellmet fuqu l-Madonna tliet snin ilu? Kompli qari

Jiena Dixxiplu ta’ Ġesù Kristu

 

Il-Papa ma jistax iwettaq ereżija
meta jitkellem ex cathedra,
din hija dogma tal-fidi.
Fit-tagħlim tiegħu barra ta 
dikjarazzjonijiet ex cathedraMadankollu,
jista’ jikkommetti ambigwitajiet duttrinali,
żbalji u anke ereżiji.
U peress li l-papa mhux identiku
mal-Knisja kollha,
il-Knisja hija aktar b’saħħitha
milli Papa żbaljat jew eretiku singular.
 
—Isqof Athanasius Schneider
19 ta 'Settembru, 2023, onepeterfive.com

 

I IKOLLU ilu jevita ħafna mill-kummenti fuq il-midja soċjali. Ir-raġuni hija li n-nies saru medji, ta’ ġudizzju, bla karità – u ħafna drabi f’isem “jiddefendu l-verità.” Imma wara tagħna l-aħħar webcast, Ippruvajt inwieġeb lil xi wħud li akkużaw lili u lil kollega tiegħi Daniel O'Connor li "taħsbu" lill-Papa. Kompli qari

L-Ubbidjenza tal-Fidi

 

Issa lil Dak li jista’ jsaħħaħk,
skond l-evanġelju tiegħi u t-tħabbira ta' Ġesù Kristu...
lill-ġnus kollha biex iġibu l-ubbidjenza tal-fidi... 
(Rum 16: 25-26)

… hu umilja lilu nnifsu u sar ubbidjenti sal-mewt,
anke mewt fuq salib. (Fil 2: 8)

 

GOD irid ikun qed iħawwad rasu, jekk mhux jidħak bil-Knisja Tiegħu. Għax il-pjan li qed jiżvolġi mill-bidu tal-Fidwa kien li Ġesù jħejji għalih innifsu Għarusa li hija "Mingħajr tikka jew tikmix jew xi ħaġa bħal din, biex tkun qaddisa u mingħajr tbajja" (Ef. 5:27). U madankollu, xi wħud fi ħdan il-ġerarkija nnifisha[1]cf. Il-Prova Finali waslu sal-punt li jivvintaw modi kif in-nies jibqgħu fid-dnub mortali oġġettiv, u madankollu jħossu “milqgħu” fil-Knisja.[2]Tabilħaqq, Alla jilqa’ lil kulħadd biex jiġi salvat. Il-kundizzjoni għal din is-salvazzjoni tinsab fi kliem Sidna nnifsu: “Indmu u emmnu fl-Evanġelju” (Mk 1:15) X’viżjoni ferm differenti minn ta’ Alla! X’abbiss immens bejn ir-realtà ta’ dak li qed jiżvolġi profetikament f’din is-siegħa — il-purifikazzjoni tal-Knisja — u dak li qed jipproponu xi isqfijiet lid-dinja!Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Il-Prova Finali
2 Tabilħaqq, Alla jilqa’ lil kulħadd biex jiġi salvat. Il-kundizzjoni għal din is-salvazzjoni tinsab fi kliem Sidna nnifsu: “Indmu u emmnu fl-Evanġelju” (Mk 1:15)

Il-Prova Finali?

Duccio, It-Tradiment ta’ Kristu fil-Ġnien tal-Ġetsemani, 1308 

 

Intom ilkoll ikollkom il-fidi tagħkom titħawwad, għax hemm miktub:
‘Se nolqot lir-ragħaj,
u n-nagħaġ ikunu mxerrda.'
(Mark 14: 27)

Qabel it-tieni miġja ta’ Kristu
il-Knisja trid tgħaddi minn prova finali
li se tħawwad il-fidi ta 'ħafna twemmin ...
-
Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, n.675, 677

 

X'INHU hija din il-“prova finali li se tħawwad il-fidi ta’ ħafna jemmnu?”  

Kompli qari

Knisja Fuq Preċipiċi – Taqsima II

Il-Madonna l-Iswed ta’ Częstochowa – profanat

 

Jekk tgħix fi żmien li l-ebda bniedem ma jagħtik parir tajjeb,
u lanqas ħadd ma jagħtik eżempju tajjeb,
meta tara l-virtù kkastigata u l-viċi ppremjati...
oqgħod sod, u żomm sod ma’ Alla mal-uġigħ tal-ħajja...
— San Tumas More,
maqtugħ ir-ras fl-1535 talli ddefenda ż-żwieġ
Il-Ħajja ta' Thomas More: Bijografija minn William Roper

 

 

ONE tal-akbar rigali Ġesù ħalla lill-Knisja Tiegħu kienet il-grazzja tagħha infallibilità. Jekk Ġesù qal, “intom tkunu tafu l-verità, u l-verità teħliskom” (Ġwanni 8:32), allura hu imperattiv li kull ġenerazzjoni tkun taf, mingħajr dell ta’ dubju, x’inhi l-verità. Inkella, wieħed jista’ jieħu gidba għall-verità u jaqa’ fl-iskjavitù. Għal…

... kull min jikkommetti d-dnub huwa lsir tad-dnub. (Ġwanni 8:34)

Għalhekk, il-libertà spiritwali tagħna hija intrinsiku li tkun taf il-verità, u għalhekk Ġesù wiegħed, “Meta jiġi, l-Ispirtu tal-verità, jiggwidak għall-verità kollha.” [1]John 16: 13 Minkejja d-difetti tal-membri individwali tal-Fidi Kattolika fuq żewġ millenji u anke l-fallimenti morali tas-suċċessuri ta’ Pietru, it-Tradizzjoni Sagra tagħna turi li t-tagħlim ta’ Kristu ġie ppreservat b’mod preċiż għal aktar minn 2000 sena. Huwa wieħed mis-sinjali l-aktar żgur tal-id provvidenzjali ta’ Kristu fuq l-Għarusa Tiegħu.Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 John 16: 13

It-Triq tal-Ħajja

"Issa qegħdin wieqfa quddiem l-akbar konfront storiku li għadda minnu l-umanità ... Issa qed niffaċċjaw l-aħħar konfront bejn il-Knisja u l-anti-Knisja, tal-Vanġelu kontra l-anti-Vanġelu, ta 'Kristu kontra l-anti-Kristu ... Huwa prova ... ta '2,000 sena ta' kultura u ċiviltà Nisranija, bil-konsegwenzi kollha tagħha għad-dinjità tal-bniedem, id-drittijiet individwali, id-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tal-ġnus. " —Il-Kardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), fil-Kungress Ewkaristiku, Philadelphia, PA; 13 ta 'Awwissu, 1976; cf. Kattoliku Online (ikkonfermat mid-Djaknu Keith Fournier li kien preżenti) “Issa qegħdin quddiem l-akbar konfront storiku li għaddiet minnu l-umanità... Issa qed niffaċċjaw l-aħħar konfront bejn il-Knisja u l-anti-Knisja, tal-Vanġelu kontra l-anti-Vanġelu, ta 'Kristu kontra l-anti-Kristu ... Huwa prova ... ta '2,000 sena ta' kultura u ċiviltà Nisranija, bil-konsegwenzi kollha tagħha għad-dinjità tal-bniedem, id-drittijiet individwali, id-drittijiet tal-bniedem u d-drittijiet tal-ġnus. " —Il-Kardinal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), fil-Kungress Ewkaristiku, Philadelphia, PA; 13 ta 'Awwissu, 1976; cf. Kattoliku Online (ikkonfermata mid-Djaknu Keith Fournier li kien preżenti)

Issa qed niffaċċjaw il-konfront finali
bejn il-Knisja u l-anti-Knisja,
tal-Evanġelju kontra l-anti-Evanġelju,
ta’ Kristu kontra l-anti-Kristu...
Hija prova… ta’ 2,000 sena ta’ kultura
u ċiviltà Kristjana,
bil-konsegwenzi kollha tagħha għad-dinjità tal-bniedem,
drittijiet individwali, drittijiet tal-bniedem
u d-drittijiet tan-nazzjonijiet.

—Kardinal Karol Wojtyla (ĠWAN PAWLU II), Kungress Ewkaristiku, Philadelphia, PA,
13 ta 'Awwissu, 1976; cf. Kattoliku Online

WE qed jgħixu f’siegħa fejn kważi l-kultura Kattolika kollha ta’ 2000 sena qed tiġi miċħuda, mhux biss mid-dinja (li xi ftit mistenni), iżda mill-Kattoliċi nfushom: isqfijiet, kardinali, u lajċi li jemmnu li l-Knisja għandha bżonn” aġġornata”; jew li għandna bżonn “sinodu dwar is-sinodalità” sabiex niskopru mill-ġdid il-verità; jew li rridu naqblu mal-ideoloġiji tad-dinja sabiex “akkumpanjawhom”.Kompli qari

Inti Kont Maħbub

 

IN fid-dawl tal-pontifikat ħerġin, affettiv, u anke rivoluzzjonarju ta’ San Ġwanni Pawlu II, il-Kardinal Joseph Ratzinger kien mitfugħ taħt dell twil meta ħa t-tron ta’ Pietru. Imma dak li dalwaqt se jimmarka l-pontifikat ta’ Benedittu XVI ma kienx ikun il-kariżma jew l-umoriżmu tiegħu, il-personalità jew il-qawwa tiegħu - anzi, kien kwiet, seren, kważi skomdu fil-pubbliku. Anzi, tkun it-teoloġija bla tfixkil u prammatika tiegħu fi żmien meta l-Barka ta’ Pietru kienet qed tiġi attakkata kemm minn ġewwa kif ukoll minn barra. Tkun il-perċezzjoni lucida u profetika tiegħu ta’ żminijietna li donnha tnaddaf iċ-ċpar quddiem il-pruwa ta’ dan il-Vapur il-Kbir; u tkun ortodossija li ppruvat għal darba wara l-oħra, wara 2000 sena ta’ ilmijiet ta’ spiss bil-maltemp, li l-kliem ta’ Ġesù huwa wegħda li ma titħawwadx:

Ngħidlek, int Pietru, u fuq din il-blata nibni l-knisja tiegħi, u l-poteri tal-mewt m'għandhomx jipprevalu kontriha. (Matt 16:18)

Kompli qari

Min hu l-Papa Veru?

 

WHO huwa l-papa veru?

Kieku tista' taqra l-inbox tiegħi, tara li hemm inqas qbil dwar dan is-suġġett milli taħseb. U din id-diverġenza saret saħansitra aktar b'saħħitha dan l-aħħar b'an editorjali f’pubblikazzjoni Kattolika ewlenija. Tipproponi teorija li qed tieħu trazzjoni, filwaqt li flirting magħha xiżma...Kompli qari

Tiddefendi lil Ġesù Kristu

Iċ-Ċaħda ta ’Peter minn Michael D. O'Brien

 

Snin ilu fl-eqqel tal-ministeru tal-predikazzjoni tiegħu u qabel ma ħalla l-għajn tal-pubbliku, Fr. John Corapi ġie għal konferenza li kont nattendi. Bil-vuċi profonda tiegħu, huwa tela’ fuq il-palk, ħares lejn il-folla intenzjonata bi grimace u esclama: “Jien rrabjat. Jien rrabjata għalik. Jien rrabjata miegħi.” Imbagħad kompla jispjega bil-kuraġġ tas-soltu li r-rabja ġusta tiegħu kienet dovuta għal Knisja bilqiegħda fuq idejha quddiem dinja fil-bżonn tal-Vanġelu.

B'hekk, qed nippubblika mill-ġdid dan l-artiklu mill-31 ta' Ottubru 2019. Aġġornajtu b'sezzjoni msejħa "Globalism Spark".

Kompli qari

Allura, Rajtu Wisq?

nixxiegħatIr-Raġel tad-Duluri, minn Matthew Brooks

  

Ippubblikat l-ewwel darba fl-18 ta ’Ottubru, 2007.

 

IN fil-vjaġġi tiegħi madwar il-Kanada u l-Istati Uniti, ġejt imbierek li nqatta’ ħin ma’ xi qassisin sbieħ u qaddisa ħafna — irġiel li verament qed jagħtu ħajjithom għan-nagħaġ tagħhom. Dawn huma r-rgħajja li Kristu jfittex f’dawn il-jiem. Dawn huma r-rgħajja li jrid ikollhom din il-qalb sabiex imexxu n-nagħaġ tagħhom fil-jiem li ġejjin ...

Kompli qari

Dwar il-Quddiesa 'l Quddiem

 

...kull Knisja partikolari trid tkun taqbel mal-Knisja universali
mhux biss dwar id-duttrina tal-fidi u s-sinjali sagramentali,
imma wkoll dwar l-użi universalment riċevuti minn tradizzjoni appostolika u bla waqfien. 
Dawn għandhom jiġu osservati mhux biss sabiex jiġu evitati żbalji,
imma wkoll li l-fidi tiġi mgħoddija fl-integrità tagħha,
peress li r-regola tat-talb tal-Knisja (lex orandi) jikkorrispondi
għar-regola tal-fidi tagħha (lex credendi).
—Istruzzjoni Ġenerali tal-Missal Ruman, 3 ed., 2002, 397

 

IT jista jidher stramb li qed nikteb dwar il-kriżi li qed tiżvolġi fuq il-Quddiesa bil-Latin. Ir-raġuni hi li qatt ma attendejt liturġija Tridentina regolari f ħajti.[1]Jien attendejt tieġ ta’ rit Tridentin, imma l-qassis donnu ma kienx jaf x’kien qed jagħmel u l-liturġija kollha kienet imxerrda u stramba. Iżda huwa eżattament għaliex jien osservatur newtrali b'xi ħaġa ta' għajnuna li nisperaw li nżid mal-konversazzjoni...Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Jien attendejt tieġ ta’ rit Tridentin, imma l-qassis donnu ma kienx jaf x’kien qed jagħmel u l-liturġija kollha kienet imxerrda u stramba.

Hemm Barka Waħda biss

 

…bħala l-uniku maġisteru indiviżibbli tal-Knisja,
il-papa u l-isqfijiet f’għaqda miegħu,
twettaq
 l-aktar responsabbiltà gravi li l-ebda sinjal ambigwu
jew tagħlim mhux ċar ġej minnhom,
iħawdu l-fidili jew jaqbduhom
f’sens falz ta’ sigurtà. 
—Kardinal Gerhard Müller,

eks prefett tal-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi
L-ewwel affarijietApril 20th, 2018

Mhijiex kwistjoni li tkun ‘pro-’ Papa Franġisku jew ‘kontra-’ Papa Franġisku.
Hija kwistjoni li niddefendu l-fidi Kattolika,
u dan ifisser tiddefendi l-Uffiċċju ta’ Pietru
li rnexxielu l-Papa. 
—Il-Kardinal Raymond Burke, Ir-Rapport tad-Dinja Kattolika,
Jannar 22, 2018

 

QABEL miet, kważi sena ilu sal-ġurnata tal-bidu nett tal-pandemija, il-predikatur kbir Dun John Hampsch, CMF (c. 1925-2020) kitebli ittra ta’ inkoraġġiment. Fiha, huwa inkluda messaġġ urġenti għall-qarrejja kollha tiegħi:Kompli qari

Għall-Imħabba tal-Ġirien

 

“DO, x'ġara biss? "

Hekk kif ħallejt fis-skiet fuq lag Kanadiż, inħares lejn il-blu skur tal-passat tal-uċuħ morphing fis-sħab, dik kienet il-mistoqsija li ddur f'moħħi dan l-aħħar. Iktar minn sena ilu, il-ministeru tiegħi f'daqqa waħda ħa bidla apparentement mhux mistennija biex teżamina x- "xjenza" wara l-għeluq globali f'daqqa, għeluq tal-knisja, mandati ta 'maskra, u passaporti tal-vaċċin li ġejjin. Dan ħa lil xi qarrejja b’sorpriża. Tiftakar din l-ittra?Kompli qari

Jibqa 'fuq il-Blata

JESUS wissiet li dawk li jibnu d-dar tagħhom fuq ir-ramel se jarawha tfarrak meta tasal il-maltempata ... Il-Maltempata l-Kbira ta 'żminijietna waslet hawn. Int wieqaf fuq il- "blat"?Kompli qari

Mhux Obbligu Morali

 

Il-bniedem għandu tendenza min-natura tiegħu lejn il-verità.
Huwa obbligat li jonorah u jagħti xhieda tiegħu ...
L-irġiel ma jistgħux jgħixu ma 'xulxin jekk ma jkunx hemm fiduċja reċiproka
li kienu qed ikunu veritiera lil xulxin.
-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika (KDK), n. 2467, 2469

 

HUMA qed tiġi ppressat mill-kumpanija tiegħek, il-bord tal-iskola, il-konjuġi jew saħansitra l-isqof biex tlaqqam? L-informazzjoni f'dan l-artikolu tagħtik raġunijiet ċari, legali u morali, jekk tkun l-għażla tiegħek, li tirrifjuta l-inokulazzjoni furzata.Kompli qari

Profezija fil-Perspettiva

 

Illum qed niffaċċjaw is-suġġett tal-profezija
hija pjuttost qisha tħares lejn tifrik wara nawfraġju.

- Arċisqof Rino Fisichella,
"Profezija" fi Dizzjunarju tat-Teoloġija Fundamentali, p. 788

 

AS id-dinja tersaq eqreb u eqreb lejn it-tmiem ta 'din l-età, il-profezija qed issir aktar frekwenti, aktar diretta, u saħansitra aktar speċifika. Imma kif nirrispondu għall-aktar sensazzjonali tal-messaġġi tal-Ġenna? X'nagħmlu meta l-viżitaturi jħossuhom "mitlufin" jew il-messaġġi tagħhom sempliċement ma jidhrux?

Din li ġejja hija gwida għal qarrejja ġodda u regolari bit-tama li tipprovdi bilanċ fuq dan is-suġġett delikat sabiex wieħed ikun jista 'jersaq lejn il-profezija mingħajr ansjetà jew biża' li b'xi mod qed jiġi mqarraq jew imqarraq. Kompli qari

Il-Mistoqsijiet Tiegħek dwar il-Pandemija

 

Diversi qarrejja ġodda qed jistaqsu mistoqsijiet dwar il-pandemija — fuq ix-xjenza, il-moralità tal-lockdowns, maskra obbligatorja, għeluq tal-knisja, vaċċini u aktar. Allura dan li ġej huwa sommarju ta 'artikli ewlenin relatati mal-pandemija biex jgħinuk tifforma l-kuxjenza tiegħek, biex teduka lill-familji tiegħek, biex tagħtik munizzjon u kuraġġ biex tersaq lejn il-politiċi tiegħek u tappoġġja lill-isqfijiet u s-saċerdoti tiegħek, li jinsabu taħt pressjoni immensa. Kwalunkwe mod kif taqtgħu, ser ikollok tagħmel għażliet li mhumiex popolari llum hekk kif il-Knisja tidħol iktar fil-fond fil-Passjoni tagħha hekk kif tgħaddi kull ġurnata. M'għandekx tkun intimidat la miċ-ċensuri, "verifikaturi tal-fatti" jew saħansitra mill-familja li jippruvaw idaħħluk fin-narrattiva qawwija li ttellgħet kull minuta u siegħa fuq ir-radju, it-televiżjoni, u l-midja soċjali.

Kompli qari

Il-President tal-Blat

petroschair_Fotor

 

FIL-FESTA TAS-SIĠĠA TA 'SAN. PETER L-APPOSTLU

 

Nota: Jekk waqaft tirċievi emails mingħandi, iċċekkja l-folder "junk" jew "spam" tiegħek u mmarkahom bħala mhux junk. 

 

I kien għaddej minn fiera tal-kummerċ meta ltqajt ma 'kabina "Christian Cowboy". Bilqiegħda fuq xifer kien hemm munzell ta 'bibbji NIV bi stampa ta' żwiemel fuq il-qoxra. Jien qbadt wieħed, imbagħad ħarist lejn it-tliet irġiel quddiemi nidħku kburi taħt ix-xifer tal-iStetsons tagħhom.

Kompli qari

Lil Vax jew Le lil Vax?

 

Mark Mallett huwa ex-ġurnalist tat-televiżjoni ma 'CTV Edmonton u dokumentarju rebbieħ tal-premju u awtur ta' Il-Konfrontazzjoni Finali u, Il-Kelma Issa.


 

“GĦANDHOM Nieħu l-vaċċin? " Dik hija l-mistoqsija li timla l-inbox tiegħi f'din is-siegħa. U issa, il-Papa żied f'dan is-suġġett kontroversjali. Għalhekk, dan li ġej huwa informazzjoni kruċjali minn dawk li huma esperti biex jgħinuk tiżen din id-deċiżjoni, li iva, għandha konsegwenzi potenzjali kbar għal saħħtek u anke għal-libertà ... Kompli qari

Għeżież Rgħajja ... Fejn Int?

 

WE qed jgħixu fi żminijiet inkredibbli li jinbidlu malajr u konfużi. Il-ħtieġa għal direzzjoni soda qatt ma kienet akbar ... u lanqas is-sens ta 'abbandun ma jħossu ħafna mill-fidili. Fejn, ħafna qed jistaqsu, hu l-vuċi tar-rgħajja tagħna? Qed ngħixu waħda mill-aktar provi spiritwali drammatiċi fl-istorja tal-Knisja, u madankollu, il-ġerarkija baqgħet fil-biċċa l-kbira siekta - u meta jitkellmu dawn il-jiem, ħafna drabi nisimgħu l-vuċi tal-Gvern it-Tajjeb aktar milli tar-Ragħaj it-Tajjeb. .Kompli qari

Vanġelu għal Kulħadd

Il-Baħar tal-Galilija fil-bidu (ritratt ta 'Mark Mallett)

 

Li tkompli tikseb trazzjoni hija l-idea li hemm ħafna toroq lejn il-Ġenna u li eventwalment aħna kollha ser naslu hemm. Sfortunatament, anke ħafna "Nsara" qed jadottaw dan l-ethos fallacious. Dak li hemm bżonn, iktar minn qatt qabel, huwa proklamazzjoni kuraġġuża, ta 'karità u qawwija tal-Vanġelu u l-isem ta 'Ġesù. Dan huwa d-dmir u l-privileġġ l-aktar speċjalment Madonna tal-Ftit Żgħira. Min hemm iktar?

 

Ippubblikat l-ewwel darba fil-15 ta 'Marzu, 2019.

 

HEMM m'hemm l-ebda kliem li jista 'jiddeskrivi b'mod adegwat dak li jimxi fuq il-passi litterali ta' Ġesù. Huwa bħallikieku l-vjaġġ tiegħi fl-Art Imqaddsa kien dieħel f'qasam mitiku li kont naqra dwar ħajti kollha ... u mbagħad, f'daqqa waħda, jien kont. Ħlief, Ġesù mhuwiex ħrafa. Kompli qari

Tista 'Tinjora Rivelazzjoni Privata?

 

Dawk li waqgħu f'din id-dinja jħarsu minn fuq u 'l bogħod,
huma jirrifjutaw il-profezija ta 'ħuthom ...
 

—PAPA FRANĠISKU, Evangelii Gaudium, n. 97

 

MA l-avvenimenti ta 'dawn l-aħħar xhur, kien hemm mewġa ta' l-hekk imsejħa rivelazzjoni "privata" jew profetika fl-isfera Kattolika. Dan wassal għal xi affermazzjoni mill-ġdid tal-kunċett li wieħed m'għandux għalfejn jemmen fir-rivelazzjonijiet privati. Huwa veru? Filwaqt li koprejt dan is-suġġett qabel, se nirrispondi b'mod awtorevoli u sal-punt sabiex tkun tista 'tgħaddi dan lil dawk li huma konfużi dwar din il-kwistjoni.Kompli qari

Tqarbina fl-Id? Pt. Jien

 

MINN il-ftuħ mill-ġdid gradwali f'ħafna reġjuni tal-Quddies din il-ġimgħa, bosta qarrejja talbuni biex nikkummenta dwar ir-restrizzjoni li diversi isqfijiet qed idaħħlu fis-seħħ li t-Tqarbina trid tiġi riċevuta "f'idejha." Raġel wieħed qal li hu u martu rċevew it-Tqarbin "fuq l-ilsien" għal ħamsin sena, u qatt f'idejhom, u li din il-projbizzjoni l-ġdida poġġiethom f'pożizzjoni inkonvenzjonali. Qarrej ieħor jikteb:Kompli qari

Vidjow: Fuq Profeti u Profezija

 

ARĊISQOF Rino Fisichella darba qal,

Li niffaċċjaw is-suġġett tal-profezija llum huwa pjuttost bħal li tħares lejn fdalijiet wara nawfraġju. - "Profezija" fi Dizzjunarju tat-Teoloġija Fundamentali, p. 788

F’din il-webcast ġdida, Mark Mallett jgħin lit-telespettatur jifhem kif il-Knisja tersaq lejn il-profeti u l-profezija u kif għandna narawhom bħala don li niddixxernu, mhux piż li nġorru.Kompli qari

Min hu ssejvjat? Parti II

 

"XIEX dwar dawk li mhumiex Kattoliċi jew li la huma mgħammdin u lanqas semgħu l-Evanġelju? Huma mitlufin u kkundannati għall-Infern? ” Dik hija mistoqsija serja u importanti li jistħoqqilha tweġiba serja u veritiera.

Kompli qari

Min hu ssejvjat? Parti I

 

 

CAN tħossha? Tista 'taraha? Hemm sħaba ta ’konfużjoni nieżla fuq id-dinja, u anke setturi tal-Knisja, li qed tgħatti x’inhi s-salvazzjoni vera. Anke l-Kattoliċi qed jibdew jistaqsu l-assoluti morali u jekk il-Knisja hijiex sempliċement intolleranti - istituzzjoni mdaħħla fiż-żmien li waqgħet wara l-aħħar avvanzi fil-psikoloġija, il-bijoloġija u l-umaniżmu. Dan qed jiġġenera dak li Benedittu XVI sejjaħ "tolleranza negattiva" li biha għall-fini ta '"ma toffendi lil ħadd", dak kollu li huwa meqjus "offensiv" jiġi abolit. Imma llum, dak li fil-fatt huwa determinat li huwa offensiv m'għadux imsejjes fuq il-liġi morali naturali iżda huwa mmexxi, jgħid Benedittu, imma permezz ta '"relattiviżmu, jiġifieri, li jħalli lilu nnifsu jitbandal u' mimsuħ minn kull riħ ta 'tagħlim'," [1]Kardinal Ratzinger, Omelija ta ’qabel il-konklavi, 18 ta’ April, 2005 jiġifieri, dak li hu “politikament korretta."U b'hekk,Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Kardinal Ratzinger, Omelija ta ’qabel il-konklavi, 18 ta’ April, 2005

Cowards Kanadiżi

 

IN dak li mhux sorpriża, il-kandidat "konservattiv" Kanadiż fl-elezzjoni federali li ġejja ħabbar il-pożizzjoni tiegħu dwar id-destin ta 'dawk li għadhom ma tweldux f'pajjiżna:Kompli qari

Gwaj għalija!

 

OH, liema sajf kien! Dak kollu li messt inbidel fi trab. Vetturi, makkinarju, elettronika, apparat, tajers ... kważi kollox inkiser. X’implużjoni tal-materjal! Jien kont qed nesperjenza mill-ewwel il-kliem ta ’Ġesù:Kompli qari

Nirkupraw Min Aħna

 

Xejn ma jibqa ’Għalina, għalhekk, imma biex nistiednu lil din id-dinja fqira li tefgħet tant demm, ħaffret tant oqbra, qerdet tant xogħlijiet, ċaħħdet lil tant irġiel minn ħobż u xogħol, xejn ma jibqa’ għalina, Aħna ngħidu , imma biex tistiednu fil-kliem ta 'mħabba tal-Liturġija sagra: "Kun konvertit lejn il-Mulej Alla tiegħek." —POP PIUS XI, Caritate Christi Compulsi, 3 ta 'Mejju, 1932; vatikan.va

... ma nistgħux ninsew li l-evanġelizzazzjoni hija l-ewwel u qabel kollox dwar il-predikazzjoni tal-Vanġelu lil dawk li ma jafux lil Ġesù Kristu jew li dejjem irrifjutawh. Ħafna minnhom qegħdin ifittxu lil Alla bil-kwiet, immexxija minn xewqa li jaraw wiċċu, anke f’pajjiżi ta ’tradizzjoni Nisranija antika. Kollha kemm huma għandhom id-dritt li jirċievu l-Evanġelju. L-Insara għandhom id-dmir li jħabbru l-Evanġelju mingħajr ma jeskludu lil ħadd ... Ġwanni Pawlu II talabna nirrikonoxxu li "m'għandux ikun hemm tnaqqis ta 'l-impetu biex ixandru l-Evanġelju" lil dawk li huma' l bogħod minn Kristu, "għax dan huwa l-ewwel kompitu ta ' il-Knisja ”. —PAPA FRANĠISKU, Evangelii Gaudium, n. 15; vatikan.va

 

Kompli qari

Il-Vleġġa Divina

 

Iż-żmien tiegħi fir-reġjun ta 'Ottawa / Kingston fil-Kanada kien qawwi matul sitt lejliet b'mijiet ta' nies jattendu miż-żona. Wasalt mingħajr taħditiet ippreparati jew noti bix-xewqa biss li nitkellem il- "kelma issa" lil ulied Alla. Grazzi parzjalment għat-talb tiegħek, ħafna esperjenzaw lil Kristu imħabba inkondizzjonata u preżenza iktar profonda hekk kif għajnejhom reġgħu nfetħu għall-qawwa tas-Sagramenti u l-Kelma Tiegħu. Fost ħafna mill-memorji li għaddejjin hemm taħdita li tajt lil grupp ta 'studenti tal-junior high. Wara, tfajla telgħet miegħi u qalet li kienet qed tesperjenza l-Preżenza u l-fejqan ta 'Ġesù b'mod profond ... imbagħad fallew u bkew f'idejja quddiem sħabha tal-klassi.

Il-messaġġ tal-Vanġelu huwa perenni tajjeb, dejjem qawwi, dejjem relevanti. Il-qawwa tal-imħabba ta ’Alla hija dejjem kapaċi li tittaqqab anke l-iktar qalb iebsa. B'dan f'moħħna, il-kelma "issa" li ġejja kienet fuq qalbi l-ġimgħa li għaddiet ... Kompli qari

Prattikament Titkellem

 

IN risposta għall-artiklu tiegħi Dwar Kritika tal-Kleruqarrej wieħed staqsa:

Għandna nkunu siekta meta jkun hemm inġustizzja? Meta rġiel u nisa reliġjużi tajbin u lajċi huma siekta, nemmen li huwa iktar midneb minn dak li qed iseħħ. Li tinħeba wara l-pietà reliġjuża falza hemm inklinazzjoni tiżloq. Insib wisq fil-Knisja nistinkaw biex inkunu qaddisa billi nkunu siekta, minħabba l-biża 'ta' xiex jew kif se jgħiduha. Nippreferi nkun vuċi u nitlef il-marka billi naf li jista 'jkun hemm ċans aħjar ta' bidla. Il-biża 'tiegħi għal dak li ktibt, mhux li qed tippromwovi s-skiet, imma għal dak li seta' kien lest li jitkellem jew b'mod elokwenti jew le, se jsir siekta minħabba l-biża 'li titlef il-marka jew id-dnub. Jien ngħid ħiereġ u tirtira lejn l-indiema jekk trid ... Naf li tixtieq li kulħadd jiftiehem u jkun sabiħ imma ...

Kompli qari