Fuq il-Ħelsien

 

ONE tal-“kliem issa” li l-Mulej issiġilla f’qalbi huwa li qed iħalli lill-poplu tiegħu jiġi ttestjat u rfinat fi tip ta’ “l-aħħar sejħa” lill-qaddisin. Huwa qed jippermetti li l-"xquq" fil-ħajja spiritwali tagħna jiġu esposti u sfruttati sabiex ħawwadna, peress li m'għadx fadal ħin biex toqgħod fuq iċ-ċint. Huwa bħallikieku twissija ġentili mis-Sema qabel l- twissija, bħad-dawl li jdawwal tas-sebħ qabel ix-Xemx tkisser l-orizzont. Din l-illuminazzjoni hija a rigal [1]Lhud 12:5-7: ‘“Ibni, tiddisprezzax id-dixxiplina tal-Mulej u tqasslekx qalbek meta ċanfar minnu; għal min iħobb il-Mulej, hu jiddixxiplina; jgħaffeġ lil kull iben li jagħraf.” Isporta l-provi tiegħek bħala “dixxiplina”; Alla jittrattakom bħala wlied. Għal liema “iben” hemm li missieru ma jiddixxiplinax?’ biex iqajjimna għall-kbir perikli spiritwali li qed niffaċċjaw peress li dħalna bidla epokali — il żmien tal-ħsadKompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Lhud 12:5-7: ‘“Ibni, tiddisprezzax id-dixxiplina tal-Mulej u tqasslekx qalbek meta ċanfar minnu; għal min iħobb il-Mulej, hu jiddixxiplina; jgħaffeġ lil kull iben li jagħraf.” Isporta l-provi tiegħek bħala “dixxiplina”; Alla jittrattakom bħala wlied. Għal liema “iben” hemm li missieru ma jiddixxiplinax?’

Int Kun Noè

 

IF Nista 'niġbor id-dmugħ tal-ġenituri kollha li qasmu l-qalb u n-niket tagħhom dwar kif uliedhom telqu mill-Fidi, ikolli oċean żgħir. Imma dak l-oċean ikun biss qtar meta mqabbel mal-Oċean tal-Ħniena li joħroġ mill-Qalb ta ’Kristu. M'hemm Ħadd iktar interessat, aktar investit, jew maħruq b'aktar xewqa għas-salvazzjoni tal-membri tal-familja tiegħek minn Ġesù Kristu li sofra u miet għalihom. Minkejja dan, x'tista 'tagħmel meta, minkejja t-talb tiegħek u l-aħjar sforzi tiegħek, uliedek ikomplu jirrifjutaw il-fidi nisranija tagħhom u joħolqu kull tip ta' problemi interni, firdiet u angust fil-familja tiegħek jew f'ħajjithom? Barra minn hekk, hekk kif tagħti attenzjoni lis- "sinjali taż-żminijiet" u kif Alla qed jipprepara biex jerġa 'jippurifika d-dinja, tistaqsi, "Xi ngħidu għal uliedi?"Kompli qari

Tifforma mill-ġdid il-Paternità

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għall-Ħamis tar-Raba ’Ġimgħa tar-Randan, 19 ta’ Marzu, 2015
Solennità ta ’San Ġużepp

Testi Liturġiċi hawn

 

MISSIER huwa wieħed mill-aktar rigali mill-aqwa minn Alla. U wasal iż-żmien li aħna l-irġiel verament nitolbuha għal dak li hu: opportunità biex nirriflettu l-istess wiċċ tal-Missier tas-Smewwiet.

Kompli qari

Nitilfu lil Uliedna

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għall-5-10 ta ’Jannar, 2015
tal-Epifanija

Testi Liturġiċi hawn

 

I kelli għadd ta ’ġenituri jiġu għandi personalment jew iktbuli jgħidli,“ Ma nifhimx. Ħadna lil uliedna l-Quddiesa kull nhar ta ’Ħadd. Uliedi kienu jitolbu r-Rużarju magħna. Huma jmorru għal funzjonijiet spiritwali ... imma issa, kollha telqu mill-Knisja. "

Il-mistoqsija hi għaliex? Bħala ġenitur ta ’tmien itfal jien stess, id-dmugħ ta’ dawn il-ġenituri ġieli rrabja. Allura għaliex mhux it-tfal tiegħi? Fil-verità, kull wieħed minna għandu r-rieda ħielsa. M'hemm l-ebda forumla, per se, li jekk tagħmel dan, jew tgħid dak it-talb, li r-riżultat huwa qaddis. Le, xi drabi r-riżultat huwa l-ateiżmu, kif rajt fil-familja estiża tiegħi stess.

Kompli qari

Saċerdot Fid-Dar Tiegħi - Parti II

 

JIEN il-kap spiritwali ta ’marti u wliedi. Meta għidt, "Jien," dħalt f 'Sagrament li fih wegħedt li nħobb u nonora lil marti sal-mewt. Biex inqajjem lit-tfal Alla jista ’jagħtina skont il-Fidi. Dan huwa r-rwol tiegħi, huwa dmir tiegħi. Hija l-ewwel kwistjoni li fuqha se niġi ġġudikat fl-aħħar ta ’ħajti, wara jekk inħobbx jew le lill-Mulej Alla tiegħi b’qalbi, b’ruħi u b’qawwa kollha.Kompli qari

Saċerdot Fid-Dar Tiegħi

 

I ftakar ġuvni li ġie d-dar tiegħi bosta snin ilu bi problemi taż-żwieġ. Ried il-parir tiegħi, jew hekk qal. "Ma tismax!" ilmenta. “Mhux suppost tissottometti lili? L-Iskrittura ma tgħidx li jien il-kap ta ’marti? X'inhi l-problema tagħha !? " Kont naf ir-relazzjoni tajjeb biżżejjed biex inkun naf li l-fehma tiegħu dwaru nnifsu kienet serjament distorta. Allura rrispondejt, "Ukoll, San Pawl x'jgħid mill-ġdid?":Kompli qari

Tard wisq?

Il-Prodigal-Sonlizlemonswindle
L-Iben il-Ħali, minn Liz Lemon Swindle

WARA qari tal-istedina ħanina minn Kristu f '"Lil Dawk Fid-Dnub Mortali"Ftit nies kitbu bi tħassib kbir li ħbieb u membri tal-familja li waqgħu mill-fidi" lanqas biss jafu li jinsabu fid-dnub, aħseb u ara dnub mortali. "

 

Kompli qari

Tifħir għal-Libertà

MEMORJALI TA 'SAN. PIO TA 'PIETRELCIAN

 

ONE mill - aktar elementi traġiċi fil - Knisja Kattolika moderna, partikolarment fil - Punent, hija l - telf ta 'qima. Illum jidher bħallikieku l-kant (forma waħda ta ’tifħir) fil-Knisja mhuwiex obbligatorju, aktar milli parti integrali mit-talb liturġiku.

Meta l-Mulej xerred l-Ispirtu s-Santu Tiegħu fuq il-Knisja Kattolika fl-aħħar tas-sittinijiet f’dak li sar magħruf bħala “tiġdid kariżmatiku”, splodew il-qima u t-tifħir ta ’Alla! Matul id-deċennji rajt kif daqstant erwieħ inbidlu hekk kif marru lil hinn miż-żoni ta ’kumdità tagħhom u bdew iqimu lil Alla mill-qalb (se naqsam ix-xhieda tiegħi stess hawn taħt). Jien anke rajt fejqan fiżiku sempliċement permezz ta ’tifħir sempliċi!

Kompli qari

Nota f'qiegħ il-paġna għal "Gwerer u Rumors tal-Gwerra"

Il-Madonna ta ’Guadalupe

 

"Aħna nkissru s-salib u nxerrdu l-inbid ... Alla se (jgħin) lill-Musulmani biex jirbħu Ruma ... Alla jippermettilna naqtgħu l-gerżuma tagħhom, u nagħmlu l-flus u d-dixxendenti tagħhom il-ġid tal-mujahideen."  —Mujahideen Shura Council, grupp umbrella mmexxi mill-fergħa Iraqina ta 'al Qaeda, fi stqarrija dwar id-diskors reċenti tal-Papa; CNN Online, Settembru 22, 2006 

Kompli qari

Sawm għall-Familja

 

 

DWAR tana mezzi prattiċi bħal dawn biex nidħlu fl - battalja għall-erwieħ. Semmajt tnejn s'issa, il Rużarju u l- Chaplet tal-Ħniena Divina.

Għal meta qed nitkellmu dwar membri tal-familja li huma maqbuda fid-dnub mortali, konjuġi li qed jiġġieldu kontra l-vizzji, jew relazzjonijiet marbuta fl-imrar, rabja, u firda, ħafna drabi qed nittrattaw battalja kontra fortizzi:

Kompli qari

Siegħa ta 'Salvataġġ

 

FESTA TA 'SAN. MATTHEW, APOSTLE U EVANGELIST


'kuljum, kċejjen tas-soppa, kemm jekk fit-tined jew f'bini ta 'ġewwa tal-belt, kemm jekk fl-Afrika jew fi New York, jinfetħu biex joffru salvazzjoni li jittieklu: soppa, ħobż, u xi kultant ftit deżerta.

Ftit nies jirrealizzaw, madankollu, li kuljum fi 3pm, tiftaħ "kċina tas-soppa divina" li minnha tferra grazzji tas-sema biex titma 'lill-fqar spiritwalment fid-dinja tagħna.

Allura ħafna minna għandna membri tal-familja li jiġġerrew fit-toroq ta ’ġewwa ta’ qalbhom, bil-ġuħ, għajjenin u kesħin — iffriżati mix-xitwa tad-dnub. Fil-fatt, dak jiddeskrivi ħafna minna. Iżda, hemm is post fejn tmur ...

Kompli qari

Gwerer u Rumors tal-Gwerer


 

IL splużjoni ta 'diviżjoni, divorzju, u vjolenza din is-sena li għaddiet hija impressjonanti. 

L-ittri li rċevejt dwar żwiġijiet Kristjani li jiddiżintegraw, tfal li jabbandunaw l-għeruq morali tagħhom, membri tal-familja li jaqgħu barra mill-fidi, konjuġi u aħwa maqbuda fil-vizzji, u tifqigħ tal-għaġeb ta 'rabja u diviżjoni fost il-qraba hija gravi.

U meta tisma 'gwerer u xnigħat ta' gwerer, tibżax; dan għandu jseħħ, iżda t-tmiem għadu mhux. (Mark 13: 7)

Kompli qari