Irtir ta’ Fejqan

GĦANDI ppruvaw jikteb dwar xi affarijiet oħra fil-jiem li għaddew, partikolarment ta 'dawk l-affarijiet li jiffurmaw fil-Maltempata l-Kbira li issa hija overhead. Imma meta nagħmel, inkun qed niġbed kompletament vojt. Saħansitra kont frustrat bil-Mulej għax dan l-aħħar iż-żmien kien merkanzija. Imma nemmen li hemm żewġ raġunijiet għal dan il-“blokk tal-kittieb”...

Kompli qari

Preparazzjonijiet tal-fejqan

HEMM huma ftit affarijiet li nimxu fuqhom qabel ma nibdew dan l-irtir (li se jibda nhar il-Ħadd, 14 ta’ Mejju, 2023 u jispiċċa nhar il-Ħadd ta’ Pentekoste, 28 ta’ Mejju) — affarijiet bħal fejn issib il-kmamar tal-ħasil, ħinijiet tal-ikel, eċċ. Tajjeb, niċċajta. Dan huwa irtir onlajn. Inħalli f'idejk issib il-kmamar tal-ħasil u tippjana l-ikliet tiegħek. Imma hemm ftit affarijiet li huma kruċjali jekk dan irid ikun żmien imbierek għalik.Kompli qari

Jum 1 – Għaliex Jien Hawn?

JILQGĦU għal L-Irtir tal-Fejqan tal-Kelma Issa! M'hemm l-ebda spiża, l-ebda ħlas, biss l-impenn tiegħek. U għalhekk, nibdew b'qarrejja minn madwar id-dinja li waslu biex jesperjenzaw il-fejqan u t-tiġdid. Jekk ma qrajtx Preparazzjonijiet tal-fejqan, jekk jogħġbok ħu mument biex tirrevedi dik l-informazzjoni importanti dwar kif ikollok irtir ta’ suċċess u mbierek, u mbagħad terġa’ lura hawn.Kompli qari

Jum 4: Fuq Loving Thyself

ISSA li inti determinat li tlesti dan l-irtir u ma taqtax qalbek... Alla għandu wieħed mill-fejqan l-aktar importanti maħżun għalik... il-fejqan tal-immaġni tiegħek innifsek. Ħafna minna m'għandniex problema biex inħobbu lill-oħrajn... imma meta niġu għalina nfusna?Kompli qari

Jum 6: Maħfra għal-Libertà

LET nibdew dan il-jum ġdid, dawn il-bidu ġodda: Fl-isem tal-Missier, u tal-Iben, u tal-Ispirtu s-Santu, amen.

Missier tas-Smewwiet, grazzi għall-imħabba inkondizzjonata Tiegħek, li tajtni meta l-inqas ħaqqni. Grazzi talli tajtni l-ħajja ta’ Ibnek ħalli ngħix tassew. Ejja issa Spirtu s-Santu, u idħol fl-irkejjen l-aktar mudlama ta’ qalbi fejn għad hemm memorji koroh, imrar, u nuqqas ta’ maħfra. Jiddi d-dawl tal-verità biex tassew nara; għid il-kliem tal-verità biex nisma’ tassew, u nħeles mill-ktajjen tal-passat tiegħi. Nitlob dan f'isem Ġesù Kristu, amen.Kompli qari

Jum 8: L-aktar Feriti Fondi

WE issa qed jaqsmu n-nofs triq tal-irtir tagħna. Alla mhux lest, hemm aktar xogħol xi jsir. Il-Kirurgu Divin qed jibda jilħaq l-aktar postijiet profondi tal-ferita tagħna, mhux biex ifixkilna u jfixkilna, imma biex ifejjaqna. Jista 'jkun ta' uġigħ li tiffaċċja dawn il-memorji. Dan huwa l-mument ta perseveranza; dan huwa l-mument li timxi bil-fidi u mhux bil-vista, tafda fil-proċess li l-Ispirtu s-Santu beda f’qalbek. Ħdejkom hemm l-Omm Imbierka u ħutkom, il-Qaddisin, kollha jinterċedu għalikom. Huma eqreb lejk issa milli kienu f’din il-ħajja, għax huma magħqudin bis-sħiħ mat-Trinità Qaddisa fl-eternità, li tgħammar fikom bis-saħħa tal-Magħmudija tiegħek.

Madankollu, tista’ tħossok waħdek, saħansitra abbandunat hekk kif titħabat biex twieġeb il-mistoqsijiet jew biex tisma’ lill-Mulej jitkellem miegħek. Imma kif jgħid is-Salmista, “Fejn nista’ mmur mill-Ispirtu tiegħek? Mill-preżenza tiegħek, fejn nista’ naħrab?”[1]Salm 139: 7 Ġesù wiegħed: “Jien magħkom dejjem, sal-​aħħar taż-​żmien.”[2]28 Matt: 20Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Salm 139: 7
2 28 Matt: 20