Niddefendu l-Vatikan II u t-Tiġdid

 

Nistgħu naraw li l-attakki
kontra l-Papa u l-Knisja
ma jiġux biss minn barra;
anzi, it-tbatijiet tal-Knisja
ġej minn ġewwa l-Knisja,
mid-dnub li jeżisti fil-Knisja.
Dan dejjem kien għarfien komuni,
imma llum narawha f’forma tassew tal-biża’:
l-akbar persekuzzjoni tal-Knisja
ma ġejx minn għedewwa esterni,
imma twieled mid-dnub fi ħdan il-Knisja.
— IL-BENEDITT TAL-POPA XVI,

intervista fuq titjira lejn Lisbona,
Il-Portugall, 12 ta’ Mejju, 2010

 

MA kollass tat-tmexxija fil-Knisja Kattolika u aġenda progressiva li toħroġ minn Ruma, aktar u aktar Kattoliċi qed jaħarbu mill-parroċċi tagħhom biex ifittxu Quddies "tradizzjonali" u rifuġji tal-ortodossija.Kompli qari

Sopranaturali Mhux Aktar?

 

IL Il-Vatikan ħareġ normi ġodda biex jagħrfu “allegati fenomeni sopranaturali”, iżda mingħajr ma jħalli lill-isqfijiet bl-awtorità li jiddikjaraw fenomeni mistiċi bħala mibgħuta mis-sema. Dan kif se jkollu impatt mhux biss fuq id-dixxerniment kontinwu tad-dehriet iżda l-ħidma sopranaturali kollha fil-Knisja?Kompli qari

Żommha Flimkien

 

MA aħbarijiet taʼ l- aħbarijiet qed isiru aktar koroh u koroh bis- sigħat u kliem profetiku li jirrepeti l- istess, il- biżaʼ u l- ansjetà qed iġiegħlu lin- nies “jitilfuha.” Dan il-webcast kruċjali jispjega, allura, kif nistgħu “inżommuha flimkien” hekk kif id-dinja ta’ madwarna litteralment tibda tisfar...Kompli qari

Ħajjin il-Kliem Profetiku ta’ Ġwanni Pawlu II

 

“Imxu bħal ulied id-dawl... u ppruvaw tgħallmu dak li jogħġob lill-Mulej.
Tiħux sehem fl-għemejjel bla frott tad-dlam”
(Ef 5:8, 10-11).

Fil-kuntest soċjali preżenti tagħna, immarkat minn a
ġlieda drammatika bejn il-"kultura tal-ħajja" u l-"kultura tal-mewt"...
il-ħtieġa urġenti għal tali trasformazzjoni kulturali hija marbuta
għas-sitwazzjoni storika preżenti,
għandu l-għeruq ukoll fil-missjoni ta’ evanġelizzazzjoni tal-Knisja.
L-iskop tal-Evanġelju, fil-fatt, hu
“biex tittrasforma l-umanità minn ġewwa u tagħmilha ġdida”.
—Ġwanni Pawlu II, Evangelium Vitae, “L-Evanġelju tal-Ħajja”, n. 95

 

ĠWANN PAWLU II "Evanġelju tal-Ħajja” kienet twissija profetika qawwija lill-Knisja ta’ aġenda ta’ “qawwi” biex timponi “konfoffa pprogrammata b’mod xjentifiku u sistematiku... kontra l-ħajja.” Huma jaġixxu, qal, bħal “Il-Fargħun ta’ l-antik, imdejjaq bil-preżenza u ż-żieda... tat-tkabbir demografiku attwali."[1]Evangelium, Vitae, n. 16, 17

Dak kien l-1995.Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Evangelium, Vitae, n. 16, 17

Dwar il-Kkundanna tal-Papa Franġisku u Aktar...

IL Il-Knisja Kattolika esperjenzat diviżjoni profonda bid-Dikjarazzjoni l-ġdida tal-Vatikan li tippermetti l-barka ta’ “koppji” tal-istess sess, b’kundizzjonijiet. Xi wħud qed jitolbuni biex nikkundanna għal kollox lill-Papa. Mark jirrispondi għaż-żewġ kontroversji f'webcast emozzjonali.Kompli qari

Ikkonfronta l-Maltempata

 

ĠODDA L-iskandlu żdied b’mod qawwi madwar id-dinja bl-aħbarijiet jipproklamaw li l-Papa Franġisku awtorizza lis-saċerdoti biex ibierku koppji tal-istess sess. Din id-darba, l-aħbarijiet ma kinux qed iduruha. Dan huwa n-Nawfraġju l-Kbir li tkellmet fuqu l-Madonna tliet snin ilu? Kompli qari

VIDEO: Il-Profezija F'Ruma

 

QAWWA profezija ngħatat fi Pjazza San Pietru fl-1975 — kliem li jidher li qed jiżvolġi issa fi żmienna. Jingħaqad ma’ Mark Mallett ir-raġel li rċieva dik il-profezija, Dr Ralph Martin ta’ Renewal Ministries. Huma jiddiskutu ż-żminijiet inkwetanti, il-kriżi tal-fidi, u l-possibbiltà tal-Antikrist fi żmienna - flimkien mat-Tweġiba għal dan kollu!Kompli qari

Għaliex Għad Inkun Kattoliku?

WARA aħbarijiet ripetuti ta’ skandli u kontroversji, għaliex tibqa’ Kattoliku? F'dan l-episodju qawwi, Mark u Daniel jesprimu aktar mill-konvinzjonijiet personali tagħhom: jagħmlu l-każ li Kristu nnifsu jrid li d-dinja tkun Kattolika. Dan żgur li jirrabja, jinkoraġġixxi, jew jikkonsla lil ħafna!Kompli qari

Il quddiem fil-ħarifa...

 

 

HEMM huwa pjuttost buzz dwar dan li ġej Ottubru. Peress li seers numerużi madwar id-dinja qed jippuntaw lejn xi tip ta’ bidla li tibda x-xahar id-dieħel — tbassir pjuttost speċifiku u li jqajjem għajnejhom — ir-reazzjoni tagħna għandha tkun waħda ta’ bilanċ, kawtela, u talb. Fil-qiegħ ta’ dan l-artiklu, għandek issib webcast ġdid li fih ġejt mistieden niddiskuti f’Ottubru li ġej ma’ Fr. Richard Heilman u Doug Barry ta US Grace Force.Kompli qari

Garabandal Issa!

X'INHU tfal ċkejknin sostnew li semgħu mingħand il-Verġni Mqaddsa Marija, lura fis-snin sittin f’Garabandal, Spanja, qed isir realtà quddiem għajnejna!Kompli qari

WAM - TRAB KEG?

 

IL narrattiva tal-midja u tal-gvern — kontra dak li fil-fatt seħħ fil-protesta storika tal-Konvoj f'Ottawa, il-Kanada kmieni fl-2022, meta miljuni ta 'Kanadiżi ngħaqdu b'mod paċifiku madwar il-pajjiż biex jappoġġjaw lit-trakkijiet fir-rifjut tagħhom ta' mandati inġusti - huma żewġ stejjer differenti. Il-Prim Ministru Justin Trudeau invoka l-Att dwar l-Emerġenzi, iffriża l-kontijiet bankarji ta’ partitarji Kanadiżi f’kull qasam tal-ħajja, u uża l-vjolenza kontra dimostranti paċifiċi. Id-Deputat Prim Ministru Chrystia Freeland ħassitha mhedda... iżda wkoll miljuni ta’ Kanadiżi mill-gvern tagħhom stess.Kompli qari

WAM – To Mask jew Mhux Mask

 

XEJN qasam il-familji, il-parroċċi, u l-komunitajiet aktar milli “maskra”. Bl-istaġun tal-influwenza li jibda b'daqqa u l-isptarijiet iħallsu l-prezz għal lockdowns imprudenti li żammew lin-nies milli jibnu l-immunità naturali tagħhom, xi wħud qed jitolbu għal mandati tal-maskra mill-ġdid. Iżda stenna minuta… ibbażata fuq liema xjenza, wara li l-mandati preċedenti naqsu milli jaħdmu fl-ewwel post?Kompli qari

Iffriżat?

 
 
HUMA tħossok iffriżat bil-biża’, paralizzat biex timxi ‘l quddiem lejn il-futur? Kliem prattiku mis-Sema biex terġa’ timxi saqajk spiritwali...

Kompli qari

Video – Qed Jiġri

 
 
 
MINN l-aħħar webcast tagħna aktar minn sena u nofs ilu, seħħew avvenimenti serji li tkellimna dwarhom dak iż-żmien. M'għadhiex hekk imsejħa "teorija tal-konspirazzjoni" - qed jiġri.

Kompli qari

WAM – Emerġenza Nazzjonali?

 

IL Il-Prim Ministru tal-Kanada ħa d-deċiżjoni bla preċedent li jinvoka l-Att dwar l-Emerġenzi dwar il-protesta paċifika tal-konvoj kontra l-mandati tat-tilqim. Justin Trudeau jgħid li qed "jsegwi x-xjenza" biex jiġġustifika l-mandati tiegħu. Iżda l-kollegi tiegħu, il-premiers provinċjali, u x-xjenza nnifisha għandhom xi ħaġa oħra xi jgħidu...Kompli qari

Tħares lill-Innoċenti Qaddisin Tiegħek

Fresco Rinaxximentali li juri l-Massakru tal-Innoċenti
fil-Kolleġġjata ta’ San Gimignano, l-Italja

 

XI ĦAĠA marret ħażin ħafna meta l-inventur stess ta’ teknoloġija, li issa qed titqassam mad-dinja kollha, qed jitlob li titwaqqaf minnufih. F'dan il-webcast li jqawwi, Mark Mallett u Christine Watkins jaqsmu għaliex it-tobba u x-xjenzati qed iwissu, abbażi tal-aktar dejta u studji ġodda, li l-injezzjoni ta' trabi u tfal b'terapija tal-ġeni sperimentali tista' tħallihom b'mard sever fis-snin li ġejjin... Dan jammonta għal waħda mill-aktar twissijiet kruċjali li tajna din is-sena. Il-parallel mal-attakk ta’ Erodi fuq il-Qaddisin Innoċenti matul dan l-istaġun tal-Milied huwa inequivocabbli. Kompli qari

WAM – Roulette Russa

 

AS gvernijiet madwar id-dinja jibdew jinfurzaw l-injezzjonijiet obbligatorji filwaqt li jheddu lil “mhux imlaqqma”, li eżattament qed jilgħab ir-Russu Russa b’ħajjiet oħrajn, wisq inqas tagħhom stess? Kompli qari

WAM – Is-Super-Spreaders Reali

 

IL is-segregazzjoni u d-diskriminazzjoni kontra dawk “mhux imlaqqma” tkompli hekk kif il-gvernijiet u l-istituzzjonijiet jikkastigaw lil dawk li rrifjutaw li jsiru parti minn esperiment mediku. Xi isqfijiet saħansitra bdew iwaqqfu s-saċerdoti u jipprojbixxu lill-fidili mis-Sagramenti. Imma kif jirriżulta, is-super-spreaders reali mhumiex dawk mhux imlaqqma wara kollox...

 

Kompli qari

Għandek l-Għedewwa Ħażin

HUMA inti żgur li l-ġirien u l-familja tiegħek huma l-għadu attwali? Mark Mallett u Christine Watkins jiftħu bi webcast mhux ipproċessat f'żewġ partijiet dwar l-aħħar sena u nofs - l-emozzjonijiet, id-dwejjaq, dejta ġdida, u l-perikli imminenti li qed jiffaċċjaw id-dinja jinqasmu mill-biża '...Kompli qari

Wara x-Xjenza?

 

KULĦADD mill-kleru għall-politiċi ripetutament qalu li għandna "nimxu fuq ix-xjenza".

Imma għandhom lockdowns, ittestjar tal-PCR, distanzi soċjali, masking, u "tilqim" fil-fatt kont qed issegwi x-xjenza? F'din l-espożizzjoni b'saħħitha mid-dokumentarju rebbieħ ta 'premju Mark Mallett, int tisma' xjenzati rinomati jispjegaw kif it-triq li qed nagħmlu tista 'ma tkun qed "issegwi x-xjenza" xejn ... imma triq għal dwejjaq li ma jistgħux jitkellmu.Kompli qari

Il-Bidu tal-Antiknisja

 

ĠWANNI PAWLU II imbassar fl-1976 li konna qed niffaċċjaw "konfront finali" bejn il-Knisja u l-anti-Knisja. Dik il-knisja falza issa qed tidher, ibbażata fin-neo-paganiżmu u fiduċja simili għall-kult fix-xjenza ...Kompli qari

Jibqa 'fuq il-Blata

JESUS wissiet li dawk li jibnu d-dar tagħhom fuq ir-ramel se jarawha tfarrak meta tasal il-maltempata ... Il-Maltempata l-Kbira ta 'żminijietna waslet hawn. Int wieqaf fuq il- "blat"?Kompli qari

Ipprepara għall-Ispirtu s-Santu

 

KIF Alla qed jippurifikana u jħejjina għall-miġja ta 'l-Ispirtu s-Santu, li jkun il-qawwa tagħna permezz tat-tribulazzjonijiet preżenti u li ġejjin ... Ingħaqad ma' Mark Mallett u l-Prof. Daniel O'Connor b'messaġġ qawwi dwar il-perikli li niffaċċjaw, u kif Alla hu sejjer jissalvagwardja l-poplu Tiegħu fosthom.Kompli qari

Twissija fuq il-Qawwija

 

Diversi messaġġi mill-Ġenna qed iwissu lill-fidili li l-ġlieda kontra l-Knisja hi "Fil-gradi", u li ma tafdax fil-qawwija tad-dinja. Ara jew isma 'l-aħħar webcast ma' Mark Mallett u l-Prof Daniel O'Connor. 

Kompli qari

Wasal iż-Żmien ta ’Fatima

 

IL-PAPA BENEDITTU XVI qal fl-2010 li "Inkunu żbaljati jekk naħsbu li l-missjoni profetika ta 'Fatima hija kompluta."[1]Quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna ta ’Fatima fit-13 ta’ Mejju, 2010 Issa, il-messaġġi reċenti tal-Ġenna lid-dinja jgħidu li t-twettiq tat-twissijiet u l-wegħdiet ta 'Fatima issa waslu. F'din il-webcast il-ġdida, il-Prof Daniel O'Connor u Mark Mallett ikissru l-messaġġi reċenti u jħallu lit-telespettatur b'diversi nuggets ta 'għerf u direzzjoni prattiċi ...Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Quddiesa fis-Santwarju tal-Madonna ta ’Fatima fit-13 ta’ Mejju, 2010

Il-Politika tal-Mewt

 

LORI Kalner għex permezz tar-reġim ta 'Hitler. Meta semgħet klassijiet ta 'tfal jibdew ikantaw kanzunetti ta' tifħir għal Obama u s-sejħa tiegħu għal "Bidla" (isma hawn u, hawn), beda l-allarmi u l-memorji tas-snin tal-biża 'tat-trasformazzjoni ta' Hitler fis-soċjetà Ġermaniża. Illum, naraw il-frott tal- "politika tal-Mewt", imtennija madwar id-dinja minn "mexxejja progressivi" matul l-aħħar ħames deċennji u issa laħqu l-quċċata devastanti tagħhom, partikolarment taħt il-presidenza ta '"Kattoliku" Joe Biden ", il-Prim Ministru Justin Trudeau, u bosta mexxejja oħra madwar id-Dinja tal-Punent u lil hinn.Kompli qari

Dwar il-Messjaniżmu Sekulari

 

AS L-Amerika ddawwar paġna oħra fl-istorja tagħha hekk kif tħares id-dinja kollha, qajjem ta ’diviżjoni, kontroversja u aspettattivi falluti jqajjem xi mistoqsijiet kruċjali għal kulħadd ... in-nies qed jitilfu t-tama tagħhom, jiġifieri fil-mexxejja aktar milli fil-Ħallieq tagħhom?Kompli qari

Fejn Aħna Issa?

 

SO ħafna qed jiġri fid-dinja hekk kif l-2020 waslet biex tagħlaq. F'din il-webcast, Mark Mallett u Daniel O'Connor jiddiskutu fejn ninsabu fil-Kronoloġija biblika ta 'avvenimenti li qed iwasslu għat-tmiem ta' din l-era u għat-tisfija tad-dinja ...Kompli qari

Fr. Ottubru ta 'Michel?

FOST is-seers li qed nittestjaw u nagħrfu huwa s-saċerdot Kanadiż Fr. Michel Rodrigue. F’Marzu 2020, kiteb f’ittra lill-partitarji:

Għeżież nies t’Alla, issa qegħdin ngħaddu minn test. L-avvenimenti kbar tal-purifikazzjoni se jibdew dan il-ħarifa. Kun lest bir-Rużarju biex tiddiżarma lil Satana u biex tipproteġi lin-nies tagħna. Kun żgur li int fl-istat tal-grazzja billi għamilt il-konfessjoni ġenerali tiegħek lil qassis Kattoliku. Se tibda l-battalja spiritwali. Ftakar f’dan il-kliem: Ix-xahar tar-rużarju se jara affarijiet kbar.

Kompli qari

It-Tieni Coming

 

IN din l-aħħar webcast fuq il-Kronoloġija tal-ġrajjiet taż- "żminijiet tat-tmiem", Mark Mallett u l-Prof. Daniel O'Connor jispjegaw dak li jwassal għat-Tieni Miġja ta 'Ġesù fil-laħam fl-aħħar taż-żmien. Isma 'għaxar Skritturi li se jitwettqu qabel ir-ritorn Tiegħu, kif Satana jattakka l-Knisja għall-aħħar darba, u għaliex għandna bżonn nippreparaw għas-Sentenza Finali issa. Kompli qari

Dawn tat-Tama

 

X'INHU se tkun l-Era tal-Paċi? Mark Mallett u Daniel O'Connor jidħlu fid-dettalji sbieħ tal-Era li ġejja kif jinsabu fit-Tradizzjoni Sagra u l-profeziji tal-mistiċi u tal-viżitaturi. Ara jew isma 'din il-webcast eċċitanti biex titgħallem dwar avvenimenti li jistgħu jiġru f'ħajtek!Kompli qari

L-Era tal-Paċi

 

MISTIĊI u l-papiet bl-istess mod jgħidu li qed ngħixu fiż- “żminijiet tat-tmiem”, it-tmiem ta ’era — imma mhux it-tmiem tad-dinja. Dak li ġej, jgħidu, hija Era ta 'Paċi. Mark Mallett u l-Prof. Daniel O'Connor juru fejn dan hu fl-Iskrittura u kif huwa konsistenti mal-Missirijiet tal-Knisja Bikrija sal-Maġisteru tal-lum waqt li jkomplu jispjegaw il-Kronoloġija dwar Countdown għar-Renju.Kompli qari

Il-Kastigi Divini li Jiġu

 

IL id-dinja qed tħares lejn il-Ġustizzja Divina, preċiżament għax qed nirrifjutaw il-Ħniena Divina. Mark Mallett u l-Prof. Daniel O'Connor jispjegaw ir-raġunijiet ewlenin għaliex il-Ġustizzja Divina dalwaqt tista 'tippurifika d-dinja permezz ta' diversi kastigi, inkluż dak li l-Ġenna ssejjaħ Tlett ijiem ta 'dlam. Kompli qari

Ir-Renju ta 'Antikrist

 

 

JISTA ' l-Antikrist diġà jkun fuq l-art? Se jkun żvelat fi żminijietna? Ingħaqad ma 'Mark Mallett u l-Prof. Daniel O'Connor waqt li jispjegaw kif l-edifiċju qiegħed f'postu għall-'bniedem tad-dnub' imbassar ...Kompli qari

Il-Ħin tar-Rifuġjati

 

IN il-provi li ġejjin fuq id-dinja, se jkun hemm postijiet ta 'kenn biex jipproteġu l-poplu ta' Alla? U xi ngħidu dwar "l-ispirazzjoni"? Fatt jew finzjoni? Ingħaqad ma 'Mark Mallett u l-Prof Daniel O'Connor waqt li jesploraw iż-Żmien tar-Rifuġjati.Kompli qari