Mirra tal-Milied

 

IMMAĠINA wasal il-Milied filgħodu, il-konjuġi tiegħek jxaqleb bi tbissima u jgħidlek, “Hawn. Dan għalik.” Tiftaħ ir-rigal u ssib kaxxa żgħira tal-injam. Tiftaħha u titla 'fwieħa minn biċċiet żgħar tar-reżina.

"X'inhu?" tistaqsi.

“Huwa mirra. Kien jintuża fi żmien il-qedem għall-imballmar ta’ katavru u l-ħruq bħala inċens fil-funerali. Ħsibt li xi darba kien se jkun kbir mal-qawmien tiegħek.

"Uh... grazzi... grazzi, għeżież."

 

IL-MILIED VERU

F’ħafna partijiet tad-dinja, il-Milied sar speċi ta’ festa psewdo-romantika. Huwa l-istaġun ta 'fuzzies sħun u sentimenti gushing, ta' vaganzi kuntenti u karti ta 'kreditu sħun. Iżda l-ewwel Milied kien pjuttost differenti.

L-aħħar ħaġa li mara, kważi disa’ xhur wara t-tqala tagħha, qed taħseb dwarha, hija tivvjaġġa. Fuq ħmar, fuq dak. Imma dan huwa preċiżament dak li Ġużeppi u Marija kienu mitluba jagħmlu peress li ċ-ċensiment Ruman kien obbligatorju. Meta waslu Betlehem, stalla li tinten kienet l-​aħjar li Ġużeppi setaʼ jipprovdi għal martu. U mbagħad, f’dak il-mument l-aktar privat, bdew jidhru ċatt ta’ viżitaturi. Barranin. Rgħajja sfaċċati, jinxtammu bħall-mogħoż, iħaffu lit-tarbija tat-twelid. U mbagħad ġew dawk l-għorrief u r-rigali tagħhom. Inċens... sabiħ. Deheb... meħtieġ iddisprat. U mirra?? L-aħħar ħaġa li omm ġdida trid taħseb dwarha waqt li tgħaqqad il-ġilda ħarir tat-tarbija tat-twelid tagħha hija tiegħu funeral. Imma dak id-don profetiku tal-mirra qabeż il-mument u ppreveda li din it-tarbija ċkejkna kellha ssir olokawst għall-umanità, offruta fuq Salib, u mqiegħda f’qabar.

Dik kienet lejlet il-Milied.

Dak li segwa ma kienx wisq aħjar. Ġużeppi jqajjem lil martu biex jgħidilha li ma jistgħux imorru aktar id-dar għall-kumdità u l-familjarità tal-ħitan tagħhom stess fejn presepju tal-injam li għamel hu jistenna lil Binhom. Anġlu deherlu f’ħolma, u għandhom jaħarbu mill-ewwel lejn l-Eġittu (lura fuq dak il-ħmar.) Hekk kif jibdew il-vjaġġ tagħhom f’art barranija, jibdew jisimgħu stejjer ta’ suldati ta’ Erodi li joqtlu subien irġiel taħt l-età. tnejn. Huma jiltaqgħu ma’ ommijiet li jnikktu tul it-triq... l-uċuħ ta’ niket u wġigħ.

Dak kien il-Milied veru.

 

REALTÀ TAL-MILIED

Ħuti, jien ma nikteb dan biex inkun “foqra tal-festa,” kif jgħidu. Iżda dan il-Milied, id-dwal u s-siġar u r-rigali kollha, il-mistletoe, iċ-ċikkulata, id-dundjan, u l-gravy ma jistgħux jaħbu l-fatt li, bħal Ġużeppi u Marija, il- Ġisem ta’ Ġesù—il-Knisja—qed tgħaddi minn uġigħ kbir ta’ xogħol. Kif naraw a intolleranza dejjem tikber mad-dinja kollha għall-Kristjaneżmu, wieħed jista’ jibda jxomm ir-riħa ta’ mirra li terġa’ titla’ fi bliet u rħula. L-intolleranza tal-Erodi tad-dinja tinsab tiġri taħt il-wiċċ. U madankollu, din il-persekuzzjoni tal-Knisja hija l-aktar koroh għax ilha ġejja wkoll minnha fi ħdan.

Kienet sena ta’ “tribulations kbar,” qal il-Papa Benedittu XVI fit-tislima tal-Milied lill-Kurja Rumana din il-ġimgħa. Fakkar f’viżjoni ta’ Santa Ildegarda fejn rat il-Knisja bħala sabiħa mara li lbies u wiċċha kienu tħammġu u mnibbsu bid-dnub.

…viżjoni li tiddeskrivi b’mod xokkanti dak li għexna minnu din l-aħħar sena [bi skandli ta’ abbuż sesswali fis-saċerdozju joħorġu fil-wiċċ]… Fil-viżjoni ta’ Santa Ildegarda, wiċċ il-Knisja huwa mtebba’ bit-trab, u hekk rajna. Il-libsa tagħha hija mqatta’—minn id-dnubiet tal-qassisin. Il-mod kif rat u esprimiet huwa l-mod kif esperjenzajna din is-sena. Irridu naċċettaw din l-umiljazzjoni bħala eżortazzjoni għall-verità u sejħa għat-tiġdid. Il-verità biss issalva. —PAPA BENEDITTU XVI, indirizz tal-Milied lill-Kurja Rumana, 20 ta’ Diċembru, 2010, catholic.org

Il-verità, li qal Benedittu s-sena l-oħra, qed tispiċċa mad-dinja kollha bħal fjamma li waslet biex titfi. Barra minn hekk, kif inħarsu madwar il-pajsaġġ globali, tkebbib taħt temp estrem u l- theddida ta’ gwerra u, terroriżmu, inkomplu naraw il- intenzjonat id-dekostruzzjoni ta’ nazzjonijiet sovrani (permezz kollass ekonomiku u kaos soċjo-politiku li qed jikber) U il-qawmien ta’ imperu neo-pagan mad-dinja kollha li ma jkollux lok għall-Knisja fil-“taverni” tagħha. Fil-​fatt, ma tantx hemm lok għal ħafna fis-​soċjetà tagħna li huma meqjusa bħala “piż mejjet.” L-ispirtu ta’ Erodi jerġa’ jdur fuq dawk vulnerabbli f’din il-kultura tal-mewt.

Il-Fargħun tal-qedem, persegwitat mill-preżenza u ż-żieda tat-tfal ta ’Iżrael, issottomettihom għal kull tip ta’ oppressjoni u ordna li kull tifel irġiel imwieled min-nisa Ebrajki kellu jinqatel (ara Eż 1: 7-22). Illum mhux ftit mill-qawwija tad-dinja jaġixxu bl-istess mod. Huma wkoll huma mfixkla mit-tkabbir demografiku attwali ... Konsegwentement, aktar milli jixtiequ jiffaċċjaw u jsolvu dawn il-problemi serji b'rispett għad-dinjità ta 'individwi u familji u għad-dritt invjolabbli ta' kull persuna għall-ħajja, huma jippreferu jippromwovu u jimponu bi kwalunkwe mezz programm massiv ta 'kontroll tat-twelid. —POP JOHN PAUL II, Evangelium Vitae, "L-Evanġelju tal-Ħajja", n. 16

Bħall-Familja Mqaddsa li ħarbet lejn l-Eġittu, hemm “Eżilju" ġejja...

Il-messjanisti l-ġodda, meta jfittxu li jibdlu l-umanità f’esseri kollettiv skonnettjat mill-Ħallieq tiegħu, mingħajr ma jkunu jafu jġibu l-qerda tal-biċċa l-kbira tal-umanità. Huma se joħorġu orruri bla preċedent: ġuħ, pesti, gwerer, u fl-aħħar mill-aħħar il-Ġustizzja Divina. Fil-bidu se jużaw il-koerċizzjoni biex ikomplu jnaqqsu l-popolazzjoni, u mbagħad jekk dan ifalli jużaw il-forza —Michael D. O'Brien, Il-Globalizzazzjoni u l-Ordni tad-Dinja l-Ġdida, 17 ta 'Marzu, 2009

Imma ngħid aktar illum huwa li titlef il-perspettiva aħħarija...

 

L-AĦĦAR PERSPETTIVA

… U dan hu li matul il-ġlidiet u l-provi kollha ta’ dak l-ewwel Milied, Ġesù kien preżenti.

Ġesù kien hemm meta ċ-ċensiment ħassar il-pjanijiet ta’ Marija u Ġużeppi. Kien hemm meta ma setgħu jsibu l-ebda kamra fil-taverna. Huwa kien hemm f'dak spjaċevoli u chilly stabbli. Kien hemm meta ngħata d-don tal-mirra, tifkira tat-tbatija dejjem preżenti tal-kundizzjoni umana u tat-Triq tas-Salib. Kien hemm meta s-Sagra Familja ntbagħtet fl-eżilju. Kien hemm meta kien hemm aktar mistoqsijiet milli tweġibiet.

U Ġesù qiegħed hawn issa miegħek. Hu miegħek f’nofs Milied li jista’ jinxtamm iktar mirra milli inċens, li jippreżenta aktar xewk mid-deheb. U forsi qalbek hija aktar fraġli u fqira bid-dnub u l-għeja, bħal stalla, milli tgħid il-Holiday Inn.

Xorta waħda, Ġesù qiegħed hawn! Huwa preżenti! Il-fontana tal-Grazzja u l-Ħniena tgħaddi anki fil-mejta tax-xitwa. Bħal Ġużeppi u Marija, it-triq tiegħek hija waħda ta’ konsenja wara l-oħra għal kontradizzjoni wara l-oħra, għal daqqa ta’ ħarta wara l-oħra, għall-ebda tweġiba wara l-ebda tweġiba. Għax tassew, ir-rieda ta’ Alla is it-tweġiba. U r-rieda Tiegħu tiġi espressa lilek kemm fit-tbatija kif ukoll fil-konsolazzjoni, fl-uġigħ u fil-ferħ.

Ibni, meta tiġi biex taqdi lill-Mulej, ipprepara ruħek għall-provi. Kun sinċier tal-qalb u sod, mhux imfixkel fi żmien ta’ diffikultajiet. Aqbad miegħu, titlaqx; għalhekk il-futur tiegħek ikun kbir. Aċċetta dak kollu li jiġrilek, fl-isfortuna tgħaffiġ kun paċenzja; għax fin-nar jiġi ppruvat id-deheb, u rġiel denji fil-griġjol tal-umiljazzjoni. Afda lil Alla u hu jgħinek; iddritta triqatkom u ttama fih. Int li tibża’ mill-Mulej, stenna l-ħniena tiegħu, titlaqx biex ma taqax. Int li tibża’ mill-Mulej, afdah, u l-premju tiegħek ma jintilifx. Int li tibża’ mill-Mulej, ittama fit-tajjeb, fil-ferħ dejjiemi u l-ħniena... Dawk li jibżgħu mill-Mulej iħejju qalbhom u umiljaw ruħhom quddiemu. Ejjew naqgħu f’idejn il-Mulej u mhux f’idejn il-bnedmin, għax daqs il-maestà tiegħu hija l-ħniena li juri. (Sirak 2:1-9, 17-18)

Kif jipprepara qalbha meta, bħal stalla qadima, tkun miksija bid-demel tad-dnub u mimli taħt it-toqol tad-dgħufija umana? L-aħjar wieħed jista '. Jiġifieri billi nduru Lejh fis-Sagrament tal-Qrar, Hu li hu Saċerdot tagħna li jiġi biex ineħħi d-dnubiet tad-dinja. Imma tinsiex Huwa wkoll mastrudaxxa. U l-injam mimli mit-termi tad-dgħufija umana jista’ jissaħħaħ permezz tal-Ewkaristija Mqaddsa meta nersqu lejh b’fiduċja, ftuħ, u qalb lesta li timxi fir-Rieda Mqaddsa Tiegħu.

Dik ir-Rieda Mqaddsa li dejjem taħdem għall-ġid tiegħek, bħalma fjamma tista’ jew issaħħan jew taħraq, issajjar jew tikkonsma. Hekk hu bir-rieda ta’ Alla, iwettaq fik dak li hu meħtieġ, jikkunsma dak li hu ħażin u jirfina dak li hu tajjeb. Kollha, bħal dik il-​kaxxa żgħira tal-​injam tal-​mirra, hija “rigal.” Il-parti diffiċli hija li ċċedi għall-pjan t’Alla, speċjalment meta ma jaqbilx mal-aġenda tiegħek, il-“pjan” tiegħek. Biex tafda anke dak Alla għandha pjan!

Naf f’qalbi r-rigal li se nkun qed nitlob għal dan il-Milied, waqt li ninżel ħdejn dik il-maxtura fejn jinsab il-Qassis tiegħi, is-sultan tiegħi u l-Mastrudaxxa. U dan hu id-don li jaċċetta r-rieda Tiegħu u jafdah meta ħafna drabi nħossni abbandunat u konfuż. It-tweġiba hija li tħares f’għajnejn dak il-Bambin Kristu u tkun taf li Hu preżenti; u li jekk Hu miegħi—u qatt mhu se jħallini—għaliex nibża?

Imma Sijon qalet: “Il-Mulej telaqni; il-Mulej tiegħi nesieni.” Tista’ omm tinsa lit-tarbija tagħha, tkun bla tenerezza għat-tarbija ta’ ġufha? Anke jekk tinsa, jien qatt ma ninsik. Ara, fuq idejja ktibt ismek... Jien dejjem miegħek, sal-aħħar taż-żmien. (Isaija 49:14-16, Matt 8:20)

 


 

Stampa Friendly, PDF & Email
Posted fil HOME, L-ISPIRITWALITÀ.

Kummenti huma magħluqa.