Dawwarna Rokna?

 

Nota: Minn mindu ppublikajt dan, żidt xi kwotazzjonijiet ta' appoġġ minn vuċijiet awtorevoli hekk kif ir-risponsi madwar id-dinja qed ikomplu joħorġu. Dan huwa suġġett kruċjali wisq biex it-tħassib kollettiv tal-Ġisem ta’ Kristu ma jinstemax. Iżda l-qafas ta’ din ir-riflessjoni u l-argumenti jibqgħu l-istess. 

 

IL aħbarijiet miġbuda madwar id-dinja bħal missila: “Il-Papa Franġisku japprova li s-saċerdoti Kattoliċi jitħallew ibierku koppji tal-istess sess” (ABC News). Reuters iddikjara: “Il-Vatikan japprova barkiet għal koppji tal-istess sess f’deċiżjoni importanti.” Għal darba, it-titoli ma kinux qed idawru l-verità, minkejja li hemm aktar fl-istorja...

 
Id-Dikjarazzjoni

A "Dikjarazzjoni” maħruġa mill-Vatikan tikkonferma u tippromwovi l-idea li koppji f’sitwazzjonijiet “irregolari” jistgħu jiġu għall-barka mingħand qassis (mingħajr ma tiġi konfuża mal-barka proprja taż-żwieġ sagramentali). Dan, qalet Ruma, huwa “żvilupp ġdid… fil-Maġisteru.” Vatican News irrapporta li “għadu 23 sena minn meta l-ex ‘Santi Uffiċċju’ ippubblika Dikjarazzjoni (l-aħħar waħda kienet f’Awwissu 2000 bi ‘Dominus Ġesù‘), dokument ta’ daqshekk importanza duttrinali.”[1]18 ta’ Diċembru 2023, vaticannews.va

Madankollu, xi kleru u apoloġisti papali ħadu fuq il-midja soċjali sostnew li xejn ma nbidel. U oħrajn, bħall-kap tal-Konferenza tal-Isqfijiet Awstrijaċi, qalu li s-saċerdoti “ma jistgħux jibqgħu jgħidu le” għat-talba ta’ koppja omosesswali għal barka. Huwa mar aktar.

Nemmen li l-Knisja tagħraf li relazzjoni bejn żewġ [persuni] tal-istess sess mhix għal kollox mingħajr verità: hemm l-imħabba, hemm il-fedeltà, hemm ukoll it-tbatija maqsuma u mgħejxa fil-fedeltà. Dan għandu wkoll jiġi rikonoxxut. —Arċisqof Franz Lackner, 19 ta’ Diċembru, 2023; lifesitenews.com 

U ovvjament, il-kontroversjali Fr. James Martin ħa immedjatament biex Twitter (X) biex jippubblika l-barka tiegħu ta’ dik li tidher li hija koppja tal-istess sess impenjata ħafna għall-istil ta’ ħajja tagħhom (ara ritratt hawn fuq).

Allura x'jgħid eżattament id-dokument? U se jkun importanti, meta wieħed iqis dak li biljuni ta’ nies fuq il-pjaneta issa jemmnu li hu minnu: li l-Knisja Kattolika qed tissanzjona r-relazzjonijiet bejn persuni tal-istess sess?

 

Żvilupp Ġdid

It-talba ta’ qassis għal barka hija dwar l-inqas ħaġa kontroversjali fil-Knisja Kattolika — jew għall-inqas hekk kienet. Kull min talab saċerdot għall-barka tiegħu kważi dejjem irċieva waħda. Kważi. San Piju kien magħruf li jirrifjuta li jagħti l-assoluzzjoni fil-qrar, wisq anqas barka, lil xi ħadd li ma kienx qed ikun onest. Kellu d-don li jaqra l-erwieħ, u din il-grazzja qanqlet lil ħafna għal indiema profonda u ġenwina meta sfida n-nuqqas ta’ sinċerità tagħhom.

Midinbin minn kull qasam tal-ħajja talbu l-barka ta’ qassis — inkluż il-midneb li qed jittajpja dan. U dik il-firxa ta’ nies bla dubju tinkludi nies b’attrazzjoni għall-istess sess. Fi kliem ieħor, il-Knisja dejjem estendiet il-grazzja ta’ barka lil individwi, koppji miżżewġin, u familji li jitolbu grazzja speċjali peress li, ġeneralment, m’hemmx bżonn ta’ “test morali” minn qabel. Is-sempliċi preżentazzjoni ta’ ruħu f’a newtrali is-sitwazzjoni ma titlobx dan.

Barra minn hekk, il-Papa Franġisku saħaq fuq il-ħtieġa li nilħqu l-“periferiji” tas-soċjetà u li l-Knisja ssir “isptar tal-post” għall-erwieħ midruba. Dawn huma deskrizzjonijiet xierqa ta’ Sidna stess ministeru għan- “nagħaġ mitlufa.” F’dak ir-rigward, il-Knisja reġgħet affermat fl-2021:

Il-komunità Nisranija u r-rgħajja tagħha huma msejħa biex jilqgħu b’rispett u sensittività persuni b’inklinazzjonijiet omosesswali, u jkunu jafu jsibu l-aktar modi xierqa, konsistenti mat-tagħlim tal-Knisja, biex iħabbrulhom il-Vanġelu fil-milja tiegħu. Fl-istess ħin, għandhom jagħrfu l-qrubija ġenwina tal-Knisja — li ​​titlob għalihom, takkumpanjahom u taqsam il-mixja tagħhom ta’ fidi Nisranija — u jirċievu t-tagħlim b’ftuħ sinċier. -Rispons tal-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi għal dubium dwar il-barka tal-għaqdiet ta’ persuni tal-istess sess, 22 ta’ Frar, 2021

Iżda dak l-istess dokument jgħid ukoll b'mod ċar:

It-tweġiba għall-proposta dubju [“Il-Knisja għandha s-setgħa li tagħti l-barka lill-għaqdiet ta’ persuni tal-istess sess?”] ma jipprekludix il-barkiet mogħtija lil persuni individwali b’inklinazzjonijiet omosesswali, li juru r-rieda li jgħixu fil-fedeltà lejn il-pjanijiet rivelati ta’ Alla kif propost mit-tagħlim tal-Knisja. Anzi, tiddikjara illeċitu kwalunkwe forma ta’ barka li għandha t-tendenza li tirrikonoxxi l-għaqdiet tagħhom bħala tali.

Allura x'inbidel? X'inhu l-"iżvilupp il-ġdid"? 

Id-Dikjarazzjoni reċenti tgħid li issa hemm...

…il-possibbiltà ta’ barka koppji f’sitwazzjonijiet irregolari u tal-istess sess koppji mingħajr ma jivvalidaw uffiċjalment l-istatus tagħhom jew jibdlu b’xi mod it-tagħlim perenni tal-Knisja dwar iż-żwieġ. -Fiducia Supplicans, Fuq it-Tifsira Pastorali tal-Preżentazzjoni tat-Tberik

Fi kliem ieħor, dan mhux dwar individwi jersqu lejn il-qassis imma koppji involut b’mod attiv f’relazzjoni bejn l-istess sess jew “irregolari” li titlob “barka.” U hemm hemm il-kontroversja: din m'għadhiex sitwazzjoni newtrali. Il-qasma tax-xagħar l-oħra kollha fid-dokument biex tgħid li, bl-ebda mod ma tista’ din il-barka tagħti d-dehra ta’ żwieġ, hija sleight-of-hand, kemm jekk intenzjonata jew le.

Il-mistoqsija mhix jekk qassis hux se jkun qed ibierek l-għaqda nnifisha, li ma jistax, imma b'xi mod tapprova taċitament ir-relazzjoni bejn l-istess sess...

 

Sofistika Ġdida

Fil- Rispons għad-dubia, żewġ affarijiet huma ċari: il-persuna li tippreżenta ruħha qed timmanifesta “ir-rieda li tgħix fil-fedeltà lejn il-pjanijiet rivelati ta’ Alla kif propost mit-tagħlim tal-Knisja”. Ma titlobx li l-persuna tkun moralment perfetta - għax ħadd mhu. Iżda l-kuntest huwa ċar li l-persuna mhux qed titlob barka bl-intenzjoni li jibqgħu fi stil ta’ ħajja oġġettivament diżordinat. It-tieni hija li din il-barka ma tistax fl-“ebda forma” għandha t-tendenza li “jirrikonoxxi l-għaqdiet tagħhom bħala tali” bħala moralment leċiti.

Imma dan l-“iżvilupp ġdid” jgħid li koppja tgħix flimkien f’dnub mortali oġġettiv[2]ie. il-kwistjoni tad-dnub hija oġġettivament gravi, għalkemm il-ħtija tal-parteċipanti hija kwistjoni oħra. jistgħu jitolbu għall- oħra aspetti tar-relazzjoni tagħhom li jistgħu jipproduċu l-ġid, li għandhom jiġu mbierka:

F'każijiet bħal dawn, barka tista' tingħata... lil dawk li — billi jirrikonoxxu lilhom infushom li huma neqsin u li għandhom bżonn l-għajnuna tiegħu — ma jitolbux leġittimità tal-istatus tagħhom stess, iżda li jitolbu li dak kollu li hu veru, tajjeb u umanament validu. f’ħajjithom u r-relazzjonijiet tagħhom ikunu msaħħa, imfejqa u elevati bil-preżenza tal-Ispirtu s-Santu.

Allura l-mistoqsija hija: jistgħu żewġ persuni f’adulterju pubbliku, jew poligami b’erba’ nisa, jew pedofelu bi tifel “li jagħti l-kunsens” - jistgħu dawn in-nies f’relazzjonijiet “irregolari” bħal dawn javviċinaw ukoll qassis għal? barka ta’ kull ħaġa oħra li hija vera, tajba, u umanament valida f’ħajjithom?

Dan huwa sempliċiment logħob bil-kliem - qerq, u mod għaqli... Għax aħna qed inbierku b'dan il-mod l-okkażjoni qrib [tad-dnub] għalihom. Għaliex [qed] jitolbu din il-barka bħala koppja, mhux bħala persuna waħedha? Naturalment, persuna waħedha li għandha din il-problema bl-affezzjoni tal-istess sess tista’ tiġi u titlob barka biex tegħleb it-tentazzjonijiet, biex tkun tista’, bil-grazzja ta’ Alla, tgħix b’kast. Imma bħala persuna waħedha, ma jiġix mas-sieħeb tiegħu - din se tkun kontradizzjoni fil-mod tiegħu li jgħix skond ir-rieda ta 'Alla.  —Isqof Athanasius Schneider, 19 ta’ Diċembru, 2023; youtube.com

Hemmhekk tinsab is-sofistika f’dan kollu, nassa sottili ħafna. Biex tippreżenta lilu nnifsu bħala koppja bl-ebda intenzjoni li tirriforma minn stat ta 'dnub oġġettivament gravi, u mbagħad titlob barka fuq l-aspetti l-oħra suppost "veru" u "tajba" tar-relazzjoni, huwa moralment u intellettwalment diżonest.

Il-barkiet mingħajr id-dispożizzjoni ġewwa t-tajba tal-amministratur u r-riċevitur huma ineffettivi għax il-barkiet ma jaħdmux ex opere operao (mill-ħidma mwettqa) bħas-sagramenti. —Isqof Marian Eleganti, 20 ta’ Diċembru, 2023; lifesitenews.com minn kath.net

Li xjentement jibqa’ fi stat ta’ dnub mortali fil-fatt jaqta’ wieħed mill-aktar barka importanti ta’ kulħadd — grazzja li tqaddes.

Id-dnub mortali huwa possibbiltà radikali tal-libertà tal-bniedem, kif inhi l-imħabba nnifisha. Jirriżulta fit-telf tal-karità u l-privazzjoni tal-grazzja li tqaddes, jiġifieri, tal-istat tal-grazzja. Jekk mhix mifdija bl-indiema u l-maħfra ta ’Alla, tikkawża l-esklużjoni mis-saltna ta’ Kristu u l-mewt eterna tal-infern, għax il-libertà tagħna għandha l-poter li tagħmel għażliet għal dejjem, mingħajr ma ddur lura. -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, le. 1861

Madankollu, id-Dikjarazzjoni tgħid: “Dawn il-forom ta’ barka jesprimu supplika li Alla jista’ jagħti dawk l-għajnuniet li jiġu mill-impulsi tal-Ispirtu tiegħu... biex ikunu jistgħu jesprimu lilhom infushom fid-dimensjoni li dejjem tikber tal-imħabba divina.” Imma kif ikun hemm tkabbir fl-“imħabba divina” jekk inżomm deliberatament mad-dnub gravi? Tabilħaqq, il-Katekiżmu jgħid: “Dnub tal-mewt jeqred il-karità f’qalb il-bniedem bi ksur gravi tal-liġi ta’ Alla; iwarrab lill-bniedem minn Alla, li hu l-għan aħħari tiegħu u l-beatitudni tiegħu, billi jippreferilu ġid inferjuri.”[3]le. 1855 Fi kliem ieħor, kif tagħti barka lil dawk li fl-aħħar mill-aħħar qed jirrifjutaw lill-Imbierek?[4]Nota: il-kwistjoni tar-relazzjonijiet bejn l-istess sess hija oġġettivament gravi, għalkemm il-ħtija tal-parteċipanti hija kwistjoni oħra.

Barra minn hekk, jekk wieħed jitlob sinċerament biex “jiġi mogħni, imfejjaq u mgħolli bil-preżenza ta’ l-Ispirtu s-Santu,” m’għandhomx ikunu diretti b’ġentilezza lejn il- l-assoluzzjoni tal-qrar għall-kuntrarju tal-barka ta istatus quo f’dan l-istat midinbu manifest?

F'dak kollu t'hawn fuq, hemm id-dehra tar-raġuni, iżda wkoll ħafna lingwaġġ, sofistika, u qerq... Għalkemm "Fuq it-Tifsira Pastorali tal-Barkiet" tista 'tkun intenzjonata tajjeb, tagħmel ħerba fin-natura stess tal-barkiet. Il-barkiet huma l-grazzji mimlija bl-Ispirtu li l-Missier jagħti lil uliedu adottivi li jibqgħu f’Ibnu, Ġesù Kristu, kif ukoll lil dawk li hu jixtieq li jkunu hekk. Li tipprova tisfrutta b’mod immorali l-​barkiet t’Alla jagħmel moqrija tat-​tjubija u l-​imħabba divina tiegħu. —Fr. Thomas G. Weinandy, OFM, Kap., 19 ta’ Diċembru, 2023; Il-Ħaġa Kattolika

Bħala tali, Rispons li l-Papa Franġisku ta lill-Kardinali sentejn ilu bir-raġun u mingħajr ambigwità jgħid:

"... aħna aktar importanti għal Alla mid-dnubiet kollha li nistgħu nagħmlu". Imma Hu ma jbierekx u ma jistax ibierek id-dnub... Fil-fatt “jeħodna kif aħna, imma qatt ma jħallina kif aħna”.

 

It-Triq għall-Apostasija

Dawwarna triq fil-Knisja meta nilagħbu logħob tal-kliem b’ruħ in-nies. Qarrej bi lawrja fil-Liġi Kanonika qal bla tlaqliq, 

…li tkun grazzjat bi barka hija biss hekk, grazzja, rigal. M'hemm l-ebda dritt għaliha, u QATT MA JISTA' JKUN RIT għal barka li fil-fatt, taċitament jew b'mod ambigwu tikkondona d-dnub fi kwalunkwe forma. Dawk jissejħu saħtiet u ġejjin mill-ħażin. —Ittra privata

Din it-triq twassal għal apostasija. Il-ħniena ta’ Ġesù hija oċean bla tarf għall-midneb... imma jekk niċħduha, hija tsunami ta’ ġudizzju. Il-Knisja għandha l-obbligu li twissi lill-midneb dwar din ir-realtà. Huwa ta’ Kristu il-verità u l-ħniena li ħarġuni mill-iktar jiem mudlama tad-dnub — mhux il-flattering ta’ qassis jew il-każistika ta’ barka diżonesta.

Il-Papa Franġisku għandu raġun assolut fl-eżortazzjoni tiegħu biex nilħqu lil dawk li jħossuhom esklużi mill-Evanġelju — inklużi dawk li għandhom attrazzjoni għall-istess sess — u verament “akkumpanjawhom” lejn Kristu. Imma anke Franġisku jgħid li l-akkumpanjament mhuwiex assolut:

Għalkemm jidher ovvju, l-akkumpanjament spiritwali għandu jwassal lil oħrajn dejjem eqreb lejn Alla, li fih aħna nilħqu l-libertà vera. Xi nies jaħsbu li huma ħielsa jekk jistgħu jevitaw lil Alla; jonqsu milli jaraw li jibqgħu eżistenzjalment orfni, bla saħħa, bla dar. Huma ma jibqgħux pellegrini u jsiru drifters, jiftħu madwarhom u qatt ma jaslu mkien. Li takkumpanjahom ikun kontroproduttiv jekk issir tip ta 'terapija li ssostni l-assorbiment tagħhom infushom u ma tibqax pellegrinaġġ ma' Kristu lill-Missier. —PAPA FRANĠISKU, Evangelii Gaudium, le. 170

Sr Lucia ta’ Fatima qalet li “se jiġi żmien meta l-battalja deċiżiva bejn is-saltna ta’ Kristu u Satana tkun fuq iż-żwieġ u l-familja.”[5]f’ittra (fl-1983 jew fl-1984) lill-Kardinal Carlo Caffarra, aleteia.com X'jista' jenfasizza din il-battalja aktar minn din il-każistika preżenti? Fil-fatt, fis-Sinodu stess dwar il-Familja, il-Papa Franġisku wissa lill-Knisja biex tevita...

It-tentazzjoni għal tendenza qerrieda għat-tjubija, li f’isem ħniena qarrieqa torbot il-feriti mingħajr ma l-ewwel tfejjaqhom u tittrattahom; li tittratta s-sintomi u mhux il-kawżi u l-għeruq. Hija t-tentazzjoni ta '"dawk li jagħmlu l-ġid", tal-beżgħana, u wkoll tal-hekk imsejħa "progressivi u liberali." —Ċf. Il-Ħames Korrezzjonijiet

Mhux hekk se timplika tali barka?

…li tbierek koppji fi żwiġijiet irregolari jew koppji tal-istess sess mingħajr ma tagħti l-impressjoni li l-Knisja mhux qed tivvalida l-attività sesswali tagħhom hija xi ħarta.  —Fr. Thomas G. Weinandy, OFM, Kap., 19 ta’ Diċembru, 2023; Il-Ħaġa Kattolika

Fi kliem fil-qosor, l-ambigwità intenzjonata ta Fiducia Supplicans tiftaħ il-bieb għal kważi kull sovverżjoni taż-żwieġ mitluba mill-għedewwa tal-fidi, iżda dik l-istess ambigwità tfisser li d-dokument huwa bla snien. —Fr. Dwight Longnecker, 19 ta’ Diċembru 2023; dwightlongenecker.com

Għalhekk, l-ebda waħda, lanqas l-isbaħ, mill-istqarrijiet li jinsabu f’din id-Dikjarazzjoni tas-Santa Sede, ma jistgħu jimminimizzaw il-konsegwenzi mifruxa u distruttivi li jirriżultaw minn dan l-isforz biex jiġu leġittimizzati tali barkiet. B’tali barkiet, il-Knisja Kattolika ssir, jekk mhux fit-teorija, allura fil-prattika, propagandista tal-“ideoloġija tal-ġeneru” globalista u bla Alla. —Arċisqof Tomash Peta u Isqof Athanasius Schneider, Stqarrija tal-Arċidjoċesi ta’ Santa Marija f’Astana, 18 ta’ Diċembru 2023; Ħarald Kattoliku

Dan id-dokument huwa konfuż u l-Kattoliċi jistgħu jikkritikaw talli nieqes minn ċerti elementi, inklużi referenzi għal affarijiet bħal li jfittxu l-barka t’Alla speċifikament biex iwasslu lin-nies għall-indiema mid-dnub… [hemm] l-iskandlu tad-dokument li jċajpar il-linji bejn il-barka ta’ individwi li qegħdin f’ relazzjoni midinba, sabiex imexxihom eqreb lejn Alla, u toħloq sitwazzjoni fejn qisu qassis qed ibierek ir-relazzjoni midinba stess. Anke l-frażi omosesswali "koppja" tista 'toħloq din l-impressjoni, għalhekk kellha tiġi evitata. —Trent Horn, Tweġibiet Kattoliċi, Il-Kunsill ta’ Trentu, Diċembru 20, 2023

Għax fil-Bibbja, barka għandha x’taqsam mal-ordni li Alla ħalaq u li Hu ddikjara li hu tajjeb. Din l-ordni hija bbażata fuq id-differenza sesswali ta 'raġel u mara, imsejħa biex ikunu laħam wieħed. It-tberik ta’ realtà li hija kuntrarja għall-ħolqien mhux biss huwa impossibbli, huwa dagħa. Fid-dawl ta’ dan, jista’ Kattoliku fidil jaċċetta t-tagħlim ta’ FS? Meta wieħed iqis l-għaqda tal-għemejjel u l-kliem fil-fidi Nisranija, wieħed jista’ biss jaċċetta li huwa tajjeb li jbierek dawn l-għaqdiet, anke b’mod pastorali, jekk wieħed jemmen li għaqdiet bħal dawn ma jmorrux oġġettivament kontra l-liġi ta’ Alla. Minn dan isegwi li sakemm il-Papa Franġisku jibqa’ jafferma li l-għaqdiet omosesswali huma dejjem kuntrarji għal-liġi ta’ Alla, qed jafferma b’mod impliċitu li tali barkiet ma jistgħux jingħataw. It-tagħlim ta FS għalhekk huwa awtokontradittorju u għalhekk jeħtieġ aktar kjarifika. —Eks Prefett tal-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi, il-Kardinal Gerhard Müller, 21 ta’ Diċembru 2023, lifesitenews.com

Din hija diżorjentazzjoni diabolika li tinvadi d-dinja u tiżgwida l-erwieħ! Huwa meħtieġ li toqgħod għaliha. —Sr. Luċija ta’ Fatima (1907-2005) lill-ħabiba tagħha Dona Maria Teresa da Cunha

 

…bħala l-uniku maġisteru indiviżibbli tal-Knisja,
il-papa u l-isqfijiet f’għaqda miegħu
twettaq
l-aktar responsabbiltà gravi li
ebda sinjal ambigwu
jew tagħlim mhux ċar ġej minnhom,
iħawdu l-fidili jew jaqbduhom
sens falz ta’ sigurtà.
—Gerhard Ludwig il-Kardinal Müller, ex-prefett tal-

Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi; L-ewwel affarijietApril 20th, 2018

 

Watch: Ikkonfronta l-Maltempata

 

Grazzi tat-talb u l-appoġġ kollu tagħkom din is-sena.
Merry Christmas!

 

ma Nihil Obstat

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

Issa fuq Telegram. Ikklikkja:

Segwi lil Mark u s- "sinjali taż-żminijiet" ta 'kuljum fuq MeWe:


Segwi l-kitbiet ta 'Mark hawn:

Isma 'dan li ġej:


 

 
Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 18 ta’ Diċembru 2023, vaticannews.va
2 ie. il-kwistjoni tad-dnub hija oġġettivament gravi, għalkemm il-ħtija tal-parteċipanti hija kwistjoni oħra.
3 le. 1855
4 Nota: il-kwistjoni tar-relazzjonijiet bejn l-istess sess hija oġġettivament gravi, għalkemm il-ħtija tal-parteċipanti hija kwistjoni oħra.
5 f’ittra (fl-1983 jew fl-1984) lill-Kardinal Carlo Caffarra, aleteia.com
Posted fil HOME, FIDI U MORALI.