Omm in-Nazzjonijiet Kollha

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għas-13 ta 'Mejju, 2014
It-Tlieta tar-Raba 'Ġimgħa tal-Għid
Agħżel. Tifkira tal-Madonna ta ’Fatima

Testi Liturġiċi hawn


Il-Madonna tan-Nazzjonijiet Kollha

 

 

IL l-għaqda tal-Insara, tabilħaqq il-popli kollha, hija t-taħbit tal-qalb u l-viżjoni infallibbli ta ’Ġesù. San Ġwann qabad l-għajta tal-Mulej tagħna f’talba sabiħa għall-Appostli, u l-ġnus li kienu se jisimgħu l-predikazzjoni tagħhom:

...biex ilkoll ikunu ħaġa waħda, kif int, Missier, fija u jien fik, biex huma wkoll ikunu fina, biex id-dinja temmen li int bgħattni. (Ġwanni 17:20-21)

San Pawl isejjaħ dan il-pjan salvifiku “il-misteru moħbi minn żminijiet u mill-ġenerazzjonijiet tal-imgħoddi”… [1]cf. Kol 1:26

… pjan għall-milja taż-żmien, biex jgħaqqad kollox fih, dak tas-sema u dak ta’ l-art” (Ef 1:9-10).

Fl-ewwel qari tal-lum, naraw kif dan il-pjan, għal darb’oħra, jiġi bil-mod il-mod għall-Knisja tal-bidu, mhux bl-għerf uman, imma bl-azzjoni tal-Ispirtu s-Santu. Il-Ġentili mhux biss kienu qed jikkonvertu imma kienu qed jirċievu l-Ispirtu wkoll! Lhud u, Il-ġentili kienu qed iduru lejn Kristu, u għalhekk, din l-għaqda misterjuża ngħatat isem: “Insara". Kien qed ikun poplu ġdid imwieled.

U hawn il-misteru japprofondixxi. Għax naraw li l-Knisja hija mnissla, mhux biss permezz tal-ġenb miftuħ ta’ Kristu, imma wkoll permezz tal-qalb minfuda ta’ Marija. [2]cf. Luqa 2:35 Għax l-irwol tal-Verġni Marija fl-istorja tas-salvazzjoni kien imtenni mill-bidu nett::

Ir-​raġel ta lil martu l-​isem “Eva,” għax kienet omm il-​ħajjin kollha. (Ġen 3:20)

Kristu huwa Adam il-ġdid, [3]cf. 1 Kor 15:22, 45 u bis-saħħa tal-ubbidjenza u s-safa tagħha permezz tal-merti tas-Salib, Marija hija l-“Eva l-ġdida”, l-Omm il-ġdida tal-ġnus kollha.

Fi tmiem din il-missjoni tal-Ispirtu, Marija saret il-Mara, Eva l-ġdida (“omm il-ħajjin”), omm “Kristu kollu”. qbil iddedikaw ruħhom għat-talb,”fil-bidu taż-“żmien tat-tmiem” li l-Ispirtu kellu jinawgura filgħodu ta’ Pentekoste bil-manifestazzjoni tal-Knisja. -CCC, le. 726

Taħsbux allura li r-Ragħaj it-Tajjeb fl-Evanġelju tal-lum jiġbor il-merħla waħdu. Hemm Omm li qalbha tħabbat fl-għaqda ma’ Binha għall-fidwa ta’ uliedha kollha. Jekk il-Knisja tgħallem li saret l-“Eva l-ġdida” fil-bidu taż-“żmien tat-tmiem”, ma tkunx preżenti wkoll fil- għabex tat-tmiem iż-żminijiet? L-Ispirtu s-Santu u l-Verġni Marija ingħaqdu biex jikkonċepixxu lil Ġesù; issa, huma jkomplu fil-pjan tal-Missier biex iwelldu l-“Kristu kollu”—il-misteru moħbi minn żminijiet u mill-ġenerazzjonijiet tal-passat.

U hemm għandek it-tweġiba għaliex dan “Mara liebsa bix-xemx... bl-uġigħ waqt li ħadmet biex twelled” [4]cf. Rev 12: 1-2 qed tagħmel—u se tagħmel—Il-preżenza materna tagħha ħasset, f’dawn iż-żminijiet tat-tmiem...

U minn Sijon jgħidu: “Wieħed u kollha twieldu fiha; U dak li waqqafha hu l-Mulej l-Għoli.” (Salm tal-lum)

 

Talba mid-dehriet tal-Madonna tan-Nazzjonijiet kollha,
bl-approvazzjoni tal-Vatikan:

Mulej Ġesù Kristu, Iben il-Missier,
ibgħat issa l-Ispirtu Tiegħek fuq l-art.
Ħalli l-Ispirtu s-Santu jgħix fil-qlub
tal-ġnus kollha, biex ikunu ppreservati
minn deġenerazzjoni, diżastru u gwerra.

Jalla s-Sinjura tan-Nazzjonijiet kollha,
il-Verġni Mbierka Marija,
kun l-Avukat tagħna. Amen.

 

 

 

 

L-appoġġ tiegħek huwa meħtieġ għal dan il-ministeru full-time.
Bierek, u grazzi.

Biex tirċievi il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

Banner NowWord

Ingħaqad ma 'Mark fuq Facebook u Twitter!
FacebooklogoTwitterlogo

Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Kol 1:26
2 cf. Luqa 2:35
3 cf. 1 Kor 15:22, 45
4 cf. Rev 12: 1-2
Posted fil HOME, Marija, QARI TAL-MASSA.