Mhux Obbligu Morali

 

Il-bniedem għandu tendenza min-natura tiegħu lejn il-verità.
Huwa obbligat li jonorah u jagħti xhieda tiegħu ...
L-irġiel ma jistgħux jgħixu ma 'xulxin jekk ma jkunx hemm fiduċja reċiproka
li kienu qed ikunu veritiera lil xulxin.
-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika (KDK), n. 2467, 2469

 

HUMA qed tiġi ppressat mill-kumpanija tiegħek, il-bord tal-iskola, il-konjuġi jew saħansitra l-isqof biex tlaqqam? L-informazzjoni f'dan l-artikolu tagħtik raġunijiet ċari, legali u morali, jekk tkun l-għażla tiegħek, li tirrifjuta l-inokulazzjoni furzata.

 

ASSUŻJONIJIET TA' RAXX

Seta’ jinstema’ gasps kollettivi madwar id-dinja meta xi Isqfijiet, konferenzi tal-Isqfijiet, u anke l-Papa stqarru pubblikament jew fuqhom. websajts li hemm obbligu morali li jingħaqdu u jittieħdu l-vaċċini sperimentali li qed jinħarġu issa f’diversi pajjiżi. Is-Santu Missier, pereżempju, qal f’intervista televiżiva:

Nemmen li moralment kulħadd għandu jieħu l-vaċċin. Hija l-għażla morali għax hija dwar ħajtek imma wkoll il-ħajja ta ’ħaddieħor. Ma nifhimx għaliex xi wħud jgħidu hekk dan jista 'jkun vaċċin perikoluż. Jekk it-tobba qed jippreżentawlek dan bħala ħaġa li sejra tajjeb u li m'għandhiex perikli speċjali, għaliex ma teħodhiex? Hemm ċaħda ta ’suwiċidju li ma nkunx naf kif nispjegaha, iżda llum, in-nies għandhom jieħdu l-vaċċin. —PAPA FRANĠISKU, intervista għall-programm tal-aħbarijiet TG5 tal-Italja, id-19 ta ’Jannar, 2021; ncronline.com

Diġà indirizzajt l-allegazzjonijiet tal-Papa Franġisku li dawn il-vaċċini m’għandhom “ebda periklu speċjali”, għalkemm għandhom,[1]per eżempju, aqra Perikli Gravi – Parti II u, Iċ-Ċavetta Caduceus kif ukoll għaliex l-opinjonijiet tiegħu f’din l-intervista televiżiva, għalkemm importanti, ma jorbtux lill-fidili.[2]“...jekk int inkwetat b’xi dikjarazzjonijiet li għamel il-Papa Franġisku fl-intervisti riċenti tiegħu, mhix żlealtà, jew nuqqas ta’ Romanita li ma taqbilx mad-dettalji ta’ xi wħud mill-intervisti li ngħataw off-the-cuff. Naturalment, jekk ma naqblux mal-Missier Qaddis, nagħmlu dan bl-akbar rispett u umiltà, konxji li jista’ jkun hemm bżonn li nkunu kkoreġuti. Madankollu, l-intervisti papali ma jeħtiġux la l-kunsens tal-fidi li jingħata lill-istqarrijiet ex cathedra jew dik is-sottomissjoni interna tal-moħħ u r-rieda li tingħata lil dawk id-dikjarazzjonijiet li huma parti mill-maġisteru mhux infallibbli iżda awtentiku tiegħu.” —Fr. Tim Finigan, tutur fit-Teoloġija Sagramentali fis-Seminarju ta’ San Ġwann, Wonersh; minn L-Ermenewtika tal-Komunità, "Kunsens u Maġisteru Papali", 6 ta 'Ottubru, 2013; http://the-hermeneutic-of-continuity.blogspot.co.uk; ara Lil Vax jew Mhux lil Vax Barra minn hekk, ikun żball li taqra dan l-artiklu preżenti bħallikieku kien affront jew attakk fuq dawn ir-rgħajja (li mhux ilkoll jaqblu dwar din il-kwistjoni, anzi). Pjuttost, nippreżenta dan fis-​servizz tal-​verità għall-​fini tal-​“ġid komuni.” 

Il-fidili ta 'Kristu ... għandhom tabilħaqq id-dritt xi drabi d-dmir, f'konformità mal-għarfien, il-kompetenza u l-pożizzjoni tagħhom, biex juru lill-Pasturi sagri l-opinjonijiet tagħhom dwar kwistjonijiet li jikkonċernaw il-ġid tal-Knisja. Huma għandhom id-dritt ukoll li jagħmlu l-opinjonijiet tagħhom magħrufa lil oħrajn tal-fidili ta 'Kristu, iżda meta jagħmlu dan għandhom dejjem jirrispettaw l-integrità tal-fidi u l-morali, juru qima xierqa lejn ir-Rgħajja tagħhom, u jqisu kemm il-ġid komuni kif ukoll id-dinjità tal-individwi. -Kodiċi tal-Liġi Kanonika, 212

Sabiex nevitaw ġudizzju raġġ, irridu nassumu li xi wħud mill-pożizzjonijiet tar-ragħaj tagħna dwar dawn il-kwistjonijiet, bħal ħafna oħrajn fis-soċjetà tagħna, huma wkoll il-prodott ta’ narrattiva kkontrollata ħafna, imħeġġa mill-midja, li joskura ħafna fatti dwar il- industrija tal-vaċċini, u fuq kollox, in-natura vera ta 'dawn il-vaċċini sperimentali li qed jitqassmu issa anke fuq proprjetà tal-knisja.

Kull nisrani tajjeb għandu jkun iktar lest li jagħti interpretazzjoni favorevoli għad-dikjarazzjoni ta ’ħaddieħor milli jikkundannaha. Imma jekk ma jistax jagħmel hekk, ħallih jistaqsi kif l-ieħor jifhimha. U jekk dan tal-aħħar jifhimha ħażin, ħalli tal-ewwel jikkoreġih bl-imħabba. Jekk dan ma jkunx biżżejjed, ħalli n-Nisrani jipprova l-modi kollha xierqa biex iġib lill-ieħor għal interpretazzjoni korretta sabiex ikun jista ’jiġi salvat. -CCC, le. 2478

Allura dak kollu li qal, hawn hu għaliex il-vaċċini sperimentali tal-mRNA ma jistgħux jitqies moralment obbligatorju...

 

IL-FALLAZJA TAL-"IMMUNITÀ TAL-MERĦLA".

L-argument kollu wara dan l-imperattiv morali huwa l-kunċett ta’ kontribut għall-“immunità tal-merħla.” Id-definizzjoni dejjem kienet mifhuma li tfisser li porzjon akbar tal-popolazzjoni bniet immunità kontra ċertu kontaġju, jew permezz ta 'infezzjoni minn qabel jew permezz ta' vaċċini. Fi kliem sempliċi:

L-immunità tal-merħla tista' tinkiseb jew permezz ta' infezzjoni u rkupru jew permezz ta' tilqim. —Dr. Angel Desai, editur assoċjat ta 'JAMA Network Open, Maimuna Majumder, Ph.D., Boston Children's Hospital, Harvard Medical School; 19 ta’ Ottubru, 2020; jamanetwork.com 

Madankollu, f'Ottubru 2020, l-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa (WHO) bidlet id-definizzjoni bil-kwiet iżda b'mod sinifikanti:

'Immunità tal-merħla', magħrufa wkoll bħala 'immunità tal-popolazzjoni', huwa kunċett użat għat-tilqim, li fih popolazzjoni tista 'tiġi protetta minn ċertu virus jekk jintlaħaq limitu ta' tilqim. L-immunità tal-merħla tinkiseb billi tipproteġi n-nies minn virus, mhux billi tesponihom għaliha. —L-15 ta ’Ottubru, 2020; min.int

L-implikazzjonijiet ta 'dan ma jistgħux jiġu sottovalutati peress li uffiċjali tas-saħħa mhux eletti, wara l-linji gwida tad-WHO, issa qed jiddettaw il-politika pubblika lil popolazzjonijiet sħaħ bil-għan li jiksbu "immunità tal-merħla" - u ħafna Isqfijiet sempliċiment qed iħarsu warajhom. Dan huwa profondament inkwetanti. Għalissa "l-espożizzjoni" ta 'dawk b'saħħithom għal virus sabiex tinbena immunità naturali m'għadhiex meqjusa bħala strateġija vijabbli; biss vaċċini milli jidher jista’ jikseb “immunità tal-merħla.”

Din id-definizzjoni mill-ġdid mhux xjentifika u ftit li xejn ikkontestata essenzjalment għamlet lid-dinja kollha dovuta għall-korporazzjonijiet tat-tilqim, u għalhekk, diġà wasslet għal ksur tad-drittijiet tal-bniedem — bħall-illokkjar ta’ dawk b’saħħithom sakemm jiġu mlaqqma,[3]cf. Meta kont bil-Ġuħ iġiegħel lin-nies b'saħħithom jilbsu maskri sakemm jiġu mlaqqma b'kontradizzjoni ma' kunsens dejjem jiżdied ta' studji li ma jappoġġjawhx,[4]cf. Jikxef il-Fatti u issa tipprojbixxi liċ-ċittadini b'saħħithom mill-aċċess għal postijiet pubbliċi mingħajr "passaport tal-vaċċin."[5]cf. Għeżież Rgħajja ... Fejn Int? (Nota f'qiegħ il-paġna għal dan id-diżastru hija l-fatt li t-testijiet PCR għal COVID-19 huma difettuż ħafna. Il-ġurnal mediku BMJ ippubblika artiklu fit-18 ta’ Diċembru 2020 li indirizza din il-kriżi serja, li qed tgħolli b’mod falz is-serjetà ta’ din il-pandemija bil-konsegwenzi katastrofiċi msemmija hawn fuq.[6]Anke "Id-WHO tat struzzjonijiet lill-utenti u lill-manifatturi tat-test tal-PCR fl-14 ta' Diċembru 2020, u għal darb'oħra fl-20 ta' Jannar 2021, li l-limiti taċ-ċiklu tal-PCR kellhom jinżlu." (mercola.com) Ara: "Covid-19: L-ittestjar tal-massa mhuwiex preċiż u jagħti sens falz ta 'sigurtà, jammetti l-ministru"; bmj.com. Ara wkoll dan l-artikolu fi The Lancet, u anke t-twissija tal-Food and Drug Administration (FDA) dwar "pożittivi foloz" tal-PCR hawn.)

U hawnhekk huwa fejn l-argument kollu li l-vaċċini tal-mRNA huma b'xi mod "obbligu morali" jieħu twist skur...

 

MHUX VAĊĊINI

Il-vaċċini sperimentali li jutilizzaw l-RNA messaġġier imsejħa "vaċċini mRNA" ma jissodisfawx id-definizzjoni standard ta ' vaċċin. Ġew żviluppati bħala "terapija tal-ġeni" primarjament għat-trattament tal-kanċer. Wieħed mill-manifatturi ta 'din it-teknoloġija, Moderna, jgħid daqstant fir-reġistrazzjoni legali tagħhom:

Bħalissa, l-mRNA huwa meqjus bħala prodott ta 'terapija tal-ġeni mill-FDA. —Pg. 19, sec.gov

Ir-raġuni hija li dawn il-"vaċċini" COVID-19 mhumiex vaċċini konvenzjonali magħmula b'viruses ħajjin jew attenwati. 

Il-vaċċini Pfizer u Moderna huma magħmula b'nanopartiċelli lipidi li fihom polyethylene glycol (PEG)8 u messaġġier RNA (mRNA). L-mRNA huma siltiet ta' kodiċi ġenetiku li jġorru struzzjonijiet għaċ-ċelloli biex jipproduċu proteini. Id-definizzjoni ta 'ġenetika hija "relatata mal-ġeni" u l-ġeni fihom kodiċi ta' istruzzjoni li jgħid lill-ġisem liema proteini għandu jagħmel. It-terapija hija t-trattament mediku tal-mard, għalhekk il-vaċċini tal-mRNA huma b'mod ċar ħafna terapija tal-ġeni. —Dr. Joseph Mercola, “Definizzjonijiet ta’ Pandemiji, Vaċċini, Immunità tal-merħla Kollha Mibdula”, 22 ta’ Marzu, 2021; mercola.com

Għalhekk, jgħid, li tirreferi għal vaċċini COVID-19 bħala "vaċċini" aktar milli terapiji tal-ġeni hija ksur tal-15-il Kodiċi tal-Istati Uniti Taqsima 41, li tiddikjara li huwa illegali li tirreklama...

…li prodott jew servizz jista’ jipprevjeni, jikkura, jew ifejjaq mard uman sakemm ma jkollokx evidenza xjentifika kompetenti u affidabbli, inklużi, fejn xieraq, studji kliniċi umani kkontrollati tajjeb, li jissostanzjaw li l-istqarrijiet huma veri fil-ħin li jsiru. -govinfo.gov

Fil-fatt, ħabib wieħed kiteb dan l-aħħar biex jgħid li lanqas il-kumpanija tal-assigurazzjoni tiegħu ma kinitx se tkoprih f’każ li jkun imweġġaʼ jew miet minn dawn il-“vaċċini” ġodda. Ir-raġuni, qalu, hija għaliex iqisuhom bħala “sperimentali.”

B'mod evidenti, jinnota Dr Mercola, anke l- definizzjoni ta’ vaċċin, li jfisser “preparazzjoni ta’ mikro-organiżmi maqtula, organiżmi ħajjin attenwati jew organiżmi ħajjin għal kollox virulenti li hija amministrata biex tipproduċi jew tiżdied b’mod artifiċjali l-immunità għal marda partikolari”, ġiet mibdula reċentement minn Dizzjunarju Merriam-Webster. Bidluha biex tinkludi: “preparazzjoni ta’ materjal ġenetiku (bħal linja ta’ RNA messaġġier sintetizzat) li tintuża miċ-ċelloli tal-ġisem biex tipproduċi sustanza antiġenika (bħal framment ta’ proteina spike tal-virus)”. 

Madankollu, il-logħob tal-kliem mhuwiex xjenza.

L-hekk imsejjaħ vaċċin Covid-19 mhu xejn vaċċin. Hija terapija tal-ġeni perikoluża u sperimentali. Iċ-Ċentru għall-Kontroll tal-Mard, is-CDC, jagħti d-definizzjoni tat-terminu vaċċin waħdu websajt. Vaċċin huwa prodott li jistimula s-sistema immuni ta 'persuna biex tipproduċi immunità għal marda speċifika. L-immunità hija l-protezzjoni minn marda infettiva. Jekk int immuni għal marda, tista 'tkun espost għaliha mingħajr ma tkun infettat. Dan l-hekk imsejjaħ vaċċin Covid-19 ma jipprovdi lil ebda individwu li jirċievi l-vaċċin b'immunità għal Covid-19. Lanqas ma jipprevjeni t-tixrid tal-marda. —Dr. Stephen Hotze, MD, 26 ta ’Frar, 2021; hotzehwc.com

Il-problema hi li fil-każ ta’ Moderna u Pfizer, dan mhux vaċċin. Din hija terapija tal-ġeni. Huwa aġent tal-kimoterapija li huwa terapija tal-ġeni. Mhix vaċċin... Mhix infezzjoni li tipprojbixxi. Mhuwiex mezz ta 'trażmissjoni li jipprojbixxi. Huwa mezz li bih ġismek jiġi mqabbad biex jagħmel it-tossina li mbagħad allegatament ġismek b'xi mod jidraw jittratta magħha, iżda b'differenza minn vaċċin, li huwa li jqanqal ir-rispons immuni, dan huwa li jqanqal il-ħolqien tat-tossina... Il-kumpaniji huma stess ammettew għal kull ħaġa waħda li qed ngħid imma qed jużaw il-manipulazzjoni pubblika tal-kelma vaċċin biex jikkooptaw lill-pubbliku biex jemmen li qed jieħdu xi ħaġa, li mhux qed jieħdu. Dan mhux se jwaqqafk milli tieħu l-Coronavirus. —Dr. David Martin, "It-Terapija tal-Ġeni, Mhux Vaċċin", 25 ta 'Jannar, 2021; westonaprice.org 

Wara li rajt il-protokolli tal-provi kliniċi ta' Moderna, Pfizer u AstraZeneca,[7]Il-vaċċin Oxford-AstraZeneca fil-fatt jidħol fin-nukleu taċ-ċelloli tiegħu, skond a New York Times rapport: “L-adenovirus jimbotta d-DNA tiegħu fin-nukleu. L-adenovirus huwa maħdum u għalhekk ma jistax jagħmel kopji tiegħu nnifsu, iżda l-ġene għall-proteina spike tal-coronavirus jista 'jinqara miċ-ċellula u jiġi kkupjat f'molekula msejħa messenger RNA, jew mRNA. " —It-22 ta ’Marzu, 2021, nytimes.com l-ex Professur ta’ Harvard William A. Haseltine osserva li l-“vaċċini” tagħhom kienu tabilħaqq immirati biss biex inaqqsu s-sintomi u ma twaqqafx it-tixrid tal-infezzjoni.

Jidher li dawn il-provi huma maħsuba biex jgħaddu l-iktar barriera possibbli ta 'suċċess. —It-23 ta ’Settembru, 2020; forbes.com

Dan ġie kkonfermat mill-Kirurgu Ġenerali ta 'l-Istati Uniti nhar Good Morning Amerika. 

Huma [il-vaċċini tal-mRNA] ġew ittestjati b'riżultat ta 'mard sever - mingħajr ma jipprevjenu l-infezzjoni. —Il-Kirurgu Ġenerali Jerome Adams, 14 ta ’Diċembru, 2020; dailymail.co.uk

U għalhekk, l-argument kollu li dawn il-vaċċini sperimentali huma "obbligu morali għall-ġid komuni" għaliex se jibnu "immunità tal-merħla", kollass. Huma mhux aktar jibnu l-immunità tal-merħla milli tieħu Tylenol jipprevjeni lill-oħrajn milli jkollhom emigranja. 

L-uniku wieħed li jibbenefika minn "vaċċin" ta 'mRNA huwa l-individwu mlaqqam, billi kull ma huma mfassla biex jagħmlu huwa li jnaqqsu s-sintomi kliniċi assoċjati mal-proteina spike S-1. Peress li int l-uniku wieħed li se tieħu benefiċċju, ma jagħmilx sens li titolbok taċċetta r-riskji tat-terapija "għall-ġid akbar" tal-komunità tiegħek. —Dr. Joseph Mercola,  "COVID-19 'Vaċċini' huma Terapija tal-Ġeni", 16 ta 'Marzu, 2021

Jekk dawn il-vaċċini ma jipprevjenu xejn it-trasmissjoni, tinkiseb l-immunità tal-merħla minn tilqim isir impossibbli. -ScienceNews, 8 ta 'Diċembru, 2020; sciencenews.org

Mela jekk il-ko-ħaddiema tiegħek, il-familja, jew saħansitra r-ragħaj tiegħek isostnu li dawn il-vaċċini huma "obbligu morali" biex jipproteġu lill-oħrajn, urihom ix-xjenza. U jekk dan ma jikkonvinċix, sempliċiment irrepeti d-dokument uffiċjali tal-Knisja mibgħut mis-Sagra Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi (innota l-kliem issottolinjat):

… it-tilqim kollu rikonoxxut bħala klinikament sikur u, effettiva jista' jintuża f'kuxjenza tajba...Fl-istess ħin, ir-raġuni prattika tagħmilha evidenti dan it-tilqim mhuwiex, bħala regola, obbligu morali u li, għalhekk, għandu jkun volontarju… Fin-nuqqas ta’ mezzi oħra biex titwaqqaf jew saħansitra tiġi evitata l-epidemija, il-ġid komuni jista’ jirrakkomanda tilqim ...- "Nota dwar il-moralità tal-użu ta 'xi vaċċini kontra Covid-19", n. 3, 5; vatikan.va; "rakkomandazzjoni" mhix l-istess bħal obbligu

Huwa urġenti li l-Knisja tibda tisma’ l-fatti, proprju għall-ġid tal-“ġid komuni” (aqra Ir-Irrisettja l-Kbira biex jifhmu l-implikazzjonijiet eżistenzjali ta’ kif din il-“kriżi” qed tiġi manipulata).

Skużana darba talli ma nsegwux ix-xjenza. Ħasra li Galileo ma kienx ħaj biex jismagħha.

 

QARI RELATATI

Il-Pandemija tal-Kontroll

Għeżież Rgħajja ... Fejn Int?

Iċ-Ċavetta Caduceus

Mhux Triq Erodi

1942 tagħna

Twissijiet Gravi - Parti I u, Parti II

Il-Mistoqsijiet Tiegħek dwar il-Pandemija


Isma 'dan li ġej:


 

 

Segwi lil Mark u s- "sinjali taż-żminijiet" ta 'kuljum hawn:


Segwi l-kitbiet ta 'Mark hawn:


Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

 
Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 per eżempju, aqra Perikli Gravi – Parti II u, Iċ-Ċavetta Caduceus
2 “...jekk int inkwetat b’xi dikjarazzjonijiet li għamel il-Papa Franġisku fl-intervisti riċenti tiegħu, mhix żlealtà, jew nuqqas ta’ Romanita li ma taqbilx mad-dettalji ta’ xi wħud mill-intervisti li ngħataw off-the-cuff. Naturalment, jekk ma naqblux mal-Missier Qaddis, nagħmlu dan bl-akbar rispett u umiltà, konxji li jista’ jkun hemm bżonn li nkunu kkoreġuti. Madankollu, l-intervisti papali ma jeħtiġux la l-kunsens tal-fidi li jingħata lill-istqarrijiet ex cathedra jew dik is-sottomissjoni interna tal-moħħ u r-rieda li tingħata lil dawk id-dikjarazzjonijiet li huma parti mill-maġisteru mhux infallibbli iżda awtentiku tiegħu.” —Fr. Tim Finigan, tutur fit-Teoloġija Sagramentali fis-Seminarju ta’ San Ġwann, Wonersh; minn L-Ermenewtika tal-Komunità, "Kunsens u Maġisteru Papali", 6 ta 'Ottubru, 2013; http://the-hermeneutic-of-continuity.blogspot.co.uk; ara Lil Vax jew Mhux lil Vax
3 cf. Meta kont bil-Ġuħ
4 cf. Jikxef il-Fatti
5 cf. Għeżież Rgħajja ... Fejn Int?
6 Anke "Id-WHO tat struzzjonijiet lill-utenti u lill-manifatturi tat-test tal-PCR fl-14 ta' Diċembru 2020, u għal darb'oħra fl-20 ta' Jannar 2021, li l-limiti taċ-ċiklu tal-PCR kellhom jinżlu." (mercola.com)
7 Il-vaċċin Oxford-AstraZeneca fil-fatt jidħol fin-nukleu taċ-ċelloli tiegħu, skond a New York Times rapport: “L-adenovirus jimbotta d-DNA tiegħu fin-nukleu. L-adenovirus huwa maħdum u għalhekk ma jistax jagħmel kopji tiegħu nnifsu, iżda l-ġene għall-proteina spike tal-coronavirus jista 'jinqara miċ-ċellula u jiġi kkupjat f'molekula msejħa messenger RNA, jew mRNA. " —It-22 ta ’Marzu, 2021, nytimes.com
Posted fil HOME, FIDI U MORALI, IL-PROVI KBIRA u tagged , , , , , , .