Fuq Charlie Johnston

Ġesù Mixi fuq l-Ilma minn Michael D. O'Brien

 

HEMM hija tema sottostanti li nipprova nisġa fl-aspetti kollha tal-ministeru tiegħi: Tibżax! Għax iġġorr fih iż-żrieragħ kemm tar-realtà kif ukoll tat-tama:

Ma nistgħux naħbu l-fatt li bosta sħab li jheddu qed jinġabru fuq l-orizzont. Madankollu m'għandniex naqtgħu qalbna, anzi rridu nżommu l-fjamma tat-tama ħajja f'qalbna ... —PAPA BENEDIKTU XVI, Aġenzija tal-Aħbarijiet Kattoliċi, 15 ta ’Jannar, 2009

F'dak li għandu x'jaqsam mal-appostolat tal-kitba tiegħi, qattajt dawn l-aħħar 12-il sena nistinka biex ngħinek tiffaċċja din il-ġemgħa Storm preċiżament sabiex tkun tista' mhux ibża. Tkellimt dwar ir-realtajiet skomdi ta’ żminijietna aktar milli nippretendu li kollox hu fjuri u qawsalla. U erġajt tkellimt fuq il-pjan ta’ Alla, futur ta’ tama għall-Knisja wara l-provi li issa qed tiffaċċja. Ma injorajtx l-uġigħ tal-ħlas filwaqt li fl-istess ħin infakkarkom fit-Twelid Ġdid li ġej, kif mifhum fil-vuċi tat-Tradizzjoni. [1]cf. Il-Papiet, u l-Era Dawning u, Kieku…? Kif naqraw fis-Salm tal-lum:

Alla hu għalina kenn u qawwa, għajnuna fil-qrib, fil-ħin ta’ tbatija: allura ma nibżgħux jekk l-art tbandal, għalkemm il-muntanji jaqgħu fil-fond tal-baħar, għalkemm l-ilmijiet tagħha jferrxu u jgħawġu, għalkemm il-muntanji jitħawwdu bil-mewġ tiegħu... Il-Mulej ta’ l-eżerċti huwa magħna: Alla ta’ Ġakobb huwa l-fortizza tagħna. (Salm 46)

  

FIDUJA MĦAQDA

F’dawn l-​aħħar sentejn, il-​“muntanji” taʼ kunfidenza ġew imwaqqfa f’xi wħud hekk kif allegata tbassir wara l-​ieħor naqas milli jseħħ minn ċerti “seer” u “viżjonarji.” [2]cf.  Ixgħel il-Headlights Tbassir bħal dan kien minn Amerikan, Charlie Johnston, li qal li, skont l-“anġlu” tiegħu, il-president li jmiss tal-Istati Uniti ma kienx se jgħaddi mill-proċess elettorali normali u li Obama kien se jibqa’ fil-poter. Min-naħa tiegħi, wissajt espliċitament lill-qarrejja tiegħi kontra nibbażaw wisq fuq previżjonijiet speċifiċi bħal dawn, inkluż dak ta’ Charlie (ara Dixxerniment tad-Dettalji). Il-ħniena ta’ Alla hi fluwida u, bħal missier tajjeb, ma jittrattax skont dnubietna, speċjalment meta nindmu. Dan jista 'jbiddel il-kors tal-futur fi instant. Xorta waħda, jekk deher iħossu f’kuxjenza tajba li Alla qed jitlobhom biex jagħmlu tbassir bħal dan pubbliku, allura dak hu xogħolhom; huwa bejniethom, id-direttur spiritwali tagħhom, u Alla (u għandhom ikunu wkoll responsabbli għall-konsegwenzi, jew il-mod). Madankollu, tiżbaljawx: il-konsegwenzi negattivi minn dawn it-tbassir kultant raxx jolqtu lil kull wieħed minna fil-Knisja li qed jipprova jippromwovi r-rivelazzjonijiet awtentiċi li l-Mulej u l-Madonna jriduna nisimgħu f’dawn iż-żminijiet. F’dan ir-rigward, naqbel bil-qalb mal-Arċisqof Rino Fisichella li qal,

Li niffaċċjaw is-suġġett tal-profezija llum huwa pjuttost bħal li tħares lejn fdalijiet wara nawfraġju. - "Profezija" fi Dizzjunarju tat-Teoloġija Fundamentali, P. 788

Dan kollu qal, ġejt mitlub minn xi qarrejja biex niċċara l-pożizzjoni tiegħi dwar Charlie peress li mhux biss semmejtlu ftit drabi fil-kitbiet tiegħi, iżda deher fuq l-istess palk miegħu f’avveniment f’Covington, LA fl-2015. In-nies għandhom awtomatikament jassumi li, bħala tali, irrid għalhekk napprova l-profeziji tiegħu. Anzi, dak li napprova huwa t-tagħlim ta’ San Pawl:

Tiddisprezzax kliem profetiku. Ittestja kollox; żomm dak li hu tajjeb. (1 Tess 5:20-21)

 

TAL-“MALTA”

Id-direttur spiritwali ta’ Charlie, qassis f’qagħda tajba, issuġġerixxa li jikkuntattjani tliet snin ilu għax it-tnejn konna qed nitkellmu dwar “Maltempata” li ġejja. Dan hu, wara kollox, dak li qal hawn fuq il-Papa Benedittu, kif ukoll San Ġwanni Pawlu II:

Huwa preċiżament fl-aħħar tat-tieni millennju li sħab enormi u ta ’theddid jikkonverġu fuq l-orizzont tal-umanità kollha u d-dlam jinżel fuq l-erwieħ tal-bniedem. —PAPA ĠWANNI PAWLU II, minn diskors, Diċembru, 1983; www.vatican.va

Fir-rivelazzjonijiet approvati ta’ Elizabeth Kindelmann u l-kitbiet ta’ Fr. Gobbi, li jġorru l- Imprimatur, jitkellmu wkoll dwar "Maltempata" li ġejja fuq l-umanità. Xejn ġdid hawn, tassew. Għalhekk qbilt mal-istqarrija ta’ Charlie li ġejja “Maltempata” kbira.

Imma kif tiżvolġi dik il-“Maltempata” hija kwistjoni oħra. Fil-konferenza f’Covington, speċifikament iddikjarajt li ma stajtx napprova l-profeziji ta’ Charlie [3]ara 1:16:03 f'din il-link tal-vidjo: https://www.youtube.com/watch?v=723VzPxwMms imma li apprezzajt l-ispirtu u l-fedeltà tiegħu lejn it-Tradizzjoni Sagra. Kien ukoll interessanti ħafna li jkollna Q & A miftuħa ma' dawk fl-avveniment ta' Covington fejn qsamna l-opinjonijiet rispettivi tagħna. Fi kliem Charlie stess:

Wieħed m’għandux għalfejn jaqbel mal-pretensjonijiet sopranaturali kollha tiegħi—jew saħansitra mal-biċċa l-kbira—li jilqgħuni bħala ħaddiem sħabi fil-għalqa tad-dwieli. Agħraf lil Alla, agħmel il-pass it-tajjeb li jmiss, u kun sinjal ta’ tama għal dawk ta’ madwarek. Dik hija s-somma tal-messaġġ tiegħi. Kollox huwa dettall spjegattiv. — “Pellegrinaġġ il-Ġdid Tiegħi”, 2 ta’ Awwissu, 2015; minn Il-Pass Dritt Li jmiss

F'dan il-każ, it-tbassir tal-futur huwa ta 'importanza sekondarja. Dak li hu essenzjali huwa l-attwalizzazzjoni tar-Rivelazzjoni definittiva. —Kardinal Ratzinger (PAPA BENEDETTU XVI), Messaġġ ta’ Fatima, Kummentarju Teoloġiku, www.vatican.va

 

KLARIFIKAZZJONIJIET

Dan kollu qal, f’Mejju li għadda, bdejt nara li ħafna kienu għadhom jassumu li jien approva dak kollu li kien qed jgħid Charlie. Nista’ nirrimarka, madankollu, li qsamt il-podju ma’ diversi allegati mistiċi u dejjaq matul is-snin, iżda xejn li kienu kkundannati mill-ordinarju lokali tagħhom jew li għallmu xi ħaġa kuntrarja għall-fidi Kattolika. Ftit snin ilu, qsamt ukoll il-palk ma’ Michael Coren, konvert Kattoliku u awtur li sussegwentement apostata. Naħseb li ħafna nies jifhmu li jien m'iniex responsabbli għal dak li jgħid u jagħmel ħaddieħor sempliċement għax tkellimt fl-istess avveniment tagħhom. 

Minkejja dan, f’Mejju li għadda fi Biża, Nar, u s-Salvataġġ?, Irrimarkajt il-valutazzjoni preliminari tal-Arċisqof ta’ Denver tal-messaġġi ta’ Charlie u d-dikjarazzjoni tiegħu li...

... l-arċidjoċesi tħeġġeġ [lill-erwieħ] biex ifittxu s-sigurtà tagħhom f'Ġesù Kristu, fis-Sagramenti u fl-Iskrittura. —Arċisqof Sam Aquila, stqarrija mill-Arċidjoċesi ta’ Denver, 1 ta’ Marzu, 2016; www.archden.org

Fl-istess ħin, ħassejtni obbligat li nindirizza d-differenzi sinifikanti li kienu qed joħorġu bejn il-kitbiet tiegħi u ta’ Charlie. Fil Is-Sentenza li Ġejja, Innutajt it-twissija tal-Arċisqof għal “prudenza u kawtela” rigward l-allegati profeziji ta’ Charlie, u kompla rrepeti l-viżjoni eskatoloġika ta’ Missier il-Knisja li hija differenti minn dak li qed jipproponu Charlie u xi eskatologi mainstream oħrajn. Fil Ġesù Ġej Verament?, Ġibt flimkien dak li huwa "kunsens profetiku" ta '2000 sena ta' Tradizzjoni u profezija moderna li tpinġi stampa inequivocabbli tal-orizzont.

Peress li t-tbassir fallut ta’ Charlie, l-Arċidjoċesi ta’ Denver ħarġet stqarrija oħra:

L-avvenimenti tal-2016/17 urew li l-allegati viżjonijiet tas-Sur Johnston ma kinux preċiżi u l-Arċidjoċesi tħeġġeġ lill-fidili biex ma japprovawx jew jappoġġjaw aktar tentattivi biex jerġgħu jinterpretawhom bħala validi. —Arċidjoċesi ta’ Denver, Stqarrija għall-Istampa, 15 ta’ Frar, 2017; archden.org

Dik hija l-pożizzjoni tiegħi wkoll, ovvjament, u nisperaw li kull Kattoliku fidil”. Għal darb’oħra, niġbed l-attenzjoni tal-qarrejja tiegħi għall-għerf ta’ San Annibali:

Kemm naraw kontradizzjonijiet bejn Santa Briġitta, Marija ta’ Agreda, Catherine Emmerich, eċċ. Ma nistgħux inqisu r-rivelazzjonijiet u l-lokuzzjonijiet bħala kliem tal-Iskrittura. Uħud minnhom għandhom jitħallew barra, u oħrajn spjegati f’sens ġust u prudenti. —St. Hannibal Maria di Francia, ittra lill-Isqof Liviero ta ’Città di Castello, 1925 (enfasi tiegħi)

... in-nies ma jistgħux jittrattaw ma 'rivelazzjonijiet privati ​​bħallikieku kienu kotba kanoniċi jew digrieti tas-Santa Sede. Anki l-iktar persuni infurmati, speċjalment in-nisa, jistgħu jkunu żbaljati ħafna fil-viżjonijiet, rivelazzjonijiet, lokuzzjonijiet, u ispirazzjoni. Iktar minn darba l-operazzjoni divina hija mrażżna min-natura umana ... li tikkunsidra kull espressjoni tar-rivelazzjonijiet privati ​​bħala dogma jew proposti viċin tal-fidi hija dejjem imprudenti! —ittra lil Fr. Peter Bergamaschi

Nittama li dan jiċċara għall-qarrejja fejn jien fir-rigward tal-profeziji speċifiċi ta ' kwalunkwe seer jew viżjonarju, ma jimpurtax kemm hu kbir fl-istatura, livell ta 'approvazzjoni, jew mod ieħor.

 

NIMXU QUDDIEM

Nittama wkoll li l-attitudni “inkwistorja” ta’ xi Kattoliċi tagħti lok għal approċċ aktar ħniena, kalm u matur lejn il-profezija li — togħġobha jew le — hija parti mill-ħajja tal-Knisja. Jekk insegwu t-tagħlim tal-Knisja, ngħixu bih, u nagħrfu l-profezija dejjem f’dan il-kuntest, tassew m’hemm xejn minn xiex nibżgħu, anke fejn jidħlu profeziji li huma speċifiku. Jekk ma jgħaddux mit-test tal-ortodossija, għandhom jiġu injorati. Imma jekk jagħmlu hekk, aħna sempliċement inħarsu u nitolbu u nkomplu n-negozju li nkunu qaddejja leali fid-dmirijiet ta’ kuljum tal-vokazzjoni tagħna.

Ħafna qed jistaqsuni x'naħseb dwar il-konfluwenza tal-100 sena anniversarju ta' Fatima u markaturi oħra ta' "data" bħal dawn fl-2017. Għal darb'oħra, ma nafx! Jista' jkun sinifikanti... jew xejn. Nittama li n-nies jifhmu meta ngħid, "Tassew importanti?" L-importanti huma żewġ affarijiet: li kuljum, inpoġġu lilna nfusna fi stat ta’ grazzja billi nirrikorru għall-ħniena u l-imħabba ta’ Alla biex inkunu dejjem lesti li niltaqgħu miegħu f’kull mument. U t-tieni, li aħna nikkooperaw mar-rieda Tiegħu fis-salvazzjoni tal-erwieħ billi nwieġbu għall-pjan personali Tiegħu għal ħajjitna. L-ebda wieħed minn dawn l-obbligi ma jissuġġerixxi injoranza tas-“sinjali taż-żminijiet,” iżda pjuttost, għandu jsaħħaħ ir-rispons tagħna għalihom.

Tibżax!

 

QARI RELATATI

Profezija Mifhum sewwa

Ixgħel il-Headlights

Papiet, Profezija, u Picarretta

 
Bierek u grazzi lil kulħadd
għall-appoġġ tiegħek ta 'dan il-ministeru!

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark fil - il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

 

 

Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Il-Papiet, u l-Era Dawning u, Kieku…?
2 cf.  Ixgħel il-Headlights
3 ara 1:16:03 f'din il-link tal-vidjo: https://www.youtube.com/watch?v=723VzPxwMms
Posted fil HOME, RISPOSTA.