Puzzlery Papali

 

Risposta komprensiva għal bosta mistoqsijiet mexxiet triqti rigward il-pontifikat taqlib tal-Papa Franġisku. Niskuża ruħi li dan huwa kemmxejn itwal mis-soltu. Iżda b'xorti tajba, qed twieġeb diversi mistoqsijiet tal-qarrejja ....

 

MINN qarrej:

Nitlob għall-konverżjoni u għall-intenzjonijiet tal-Papa Franġisku kuljum. Jiena wieħed li inizjalment inħabbt mal-Missier Imqaddes meta ġie elett għall-ewwel darba, iżda matul is-snin tal-Pontifikat tiegħu, ħawwadni u għamilni mħasseb ħafna li l-ispiritwalità liberali tiegħu tal-Ġiżwiti kienet kważi qajjem il-wiżż bil-weraq tax-xellug. viżjoni tad-dinja u ż-żminijiet liberali. Jien Franġiskan Sekulari allura l-professjoni tiegħi torbotni għall-ubbidjenza tiegħu. Imma rrid nammetti li jbeżżagħni ... Kif nafu li mhuwiex anti-papa? Il-midja qed idawwar kliemu? Għandna nsegwu bl-addoċċ u nitolbu għalih aktar? Dan huwa dak li kont qed nagħmel, imma qalbi hija konfliġġenti.

 
BIŻA’ U KONFUŻJONI 
 
Li l-Papa ħalla traċċa ta’ konfużjoni huwa innegabbli. Saret waħda mit-temi ewlenin diskussi fi kważi kull mezz tal-midja Kattoliku mill-EWTN sa pubblikazzjonijiet reġjonali. Kif qal kummentatur wieħed ftit snin ilu: 
Benedittu XVI intimida lill-midja għax kliemu kienu bħal kristall brillanti. Kliem is-suċċessur tiegħu, mhux essenzjalment differenti minn dak ta ’Benedittu, huma bħal ċpar. Iktar ma jipproduċi kummenti spontanjament, aktar jirriskja li jagħmel lid-dixxipli fidili tiegħu jidhru bħall-irġiel bil-pali li jsegwu l-iljunfanti fiċ-ċirku. 
Imma dan għandu "beżżagħna"? Jekk id-destin tal-Knisja jistrieħ fuq raġel wieħed, allura iva, ikun allarmanti. Imma ma jagħmilx hekk. Anzi, huwa Ġesù, mhux Pietru, li qed jibni l-Knisja Tiegħu. Liema metodi u materjali l-Mulej jagħżel li juża huma x-xogħol Tiegħu.[1]cf. Ġesù, il-Bennej Għaref Imma aħna diġà nafu li l-Mulej spiss juża d-dgħajjef, il-kburi, il-flippant... f’kelma waħda, Peter
U għalhekk ngħidlek, int Pietru, u fuq din il-blata nibni l-Knisja tiegħi, u l-bibien tal-infern ma jirbħux fuqha. ( Mattew 16:18 )
Biex inkunu ċerti, kull skandlu fil-Knisja huwa bħal mewġa oħra ta’ theddid; kull ereżija u żball li jippreżenta ruħu huwa bħal bajda tal-blat jew sandbar baxx li fuqu l-Barka ta’ Pietru tirriskja li tinkalja. Ftakar fl-osservazzjoni li għamel il-Kardinal Ratzinger diversi snin qabel ma d-dinja saret taf min kien il-Kardinal Jorge Bergoglio (Papa Franġisku):
Mulej, il-Knisja Tiegħek ħafna drabi tidher qisha dgħajsa li waslet biex tegħreq, dgħajsa li tieħu l-ilma minn kull naħa. —Kardinal Ratzinger, 24 ta 'Marzu, 2005, Meditazzjoni tal-Ġimgħa l-Kbira fit-Tielet Fall ta ’Kristu
Iva, dan Jidher dak il-mod. Imma Kristu jwiegħed li l-infern se mhux "jipprevalixxu" kontriha. Jiġifieri, il-Barka tista 'tiġi mħassra, imfixkla, ittardjata, żbaljata, elenkata, jew tieħu l-ilma; il-kaptan u l-ewwel uffiċjali tagħha jistgħu jkunu reqdin, fietel, jew distratti. Imma hi qatt mhu se tegħreq. Dak hu ta’ Kristu wegħda. [2]cf. Ġesù, il-Bennej Għaref F’ħolma tal-Barka ta’ Pietru, San Ġwann Bosco jirrakkonta:
Xi drabi, muntun formidabbli jqassam toqba mifruxa fil-buq tiegħu, iżda immedjatament, riħ miż-żewġ kolonni [tal-Verġni u l-Ewkaristija] istantanjament tissiġilla l-gash.  -Profezija Kattolika, Sean Patrick Bloomfield, P.58
Konfuż? Żgur. Jibża'? Le. Għandna nkunu fl-ispazju tal-fidi. 
“Mgħallem, ma jimpurtakx li aħna qed nitilfu?” Qam, ċanfar lir-riħ, u qal lill-baħar: “Kielta! Tiċċaqlaqx!". Ir-riħ waqaf u kien hemm kalma kbira. Imbagħad staqsiehom: “Għaliex intom imbeżżgħin? Għad m’għandekx fidi?” (Mark 4:37-40)
 
XELLUG-JEKK?
 
Inti tissuġġerixxi li l-Papa huwa “jxaqleb lejn ix-xellug”. Ta’ min ifakkar li l-Fariżej ħasbu wkoll li Ġesù kien eterodoss għall-istess raġunijiet li ħafna jopponu lil Franġisku. Għaliex? Għax Kristu mexxa l-ħniena sal-limiti tagħha (ara L-Iskandlu tal-Ħniena). Il-Papa Franġisku bl-istess mod joffendi lil ħafna “konservattivi” talli donnu jwarrbu l-ittra tal-liġi. U wieħed jista 'kważi jindika l-jum li beda...
 
Kien f’intervista li deher fi Magazine Amerika, pubblikazzjoni tal-Ġiżwiti. Hemm, il- il-Papa l-ġdid qasam il-viżjoni tiegħu:
Il-ministeru pastorali tal-Knisja ma jistax ikun ossessjonat bit-trażmissjoni ta ’għadd kbir ta’ duttrini diskonnessi li għandhom jiġu imposti b’mod insistenti. Il-proklamazzjoni fi stil missjunarju tiffoka fuq l-essenzjali, fuq l-affarijiet meħtieġa: dan huwa wkoll dak li jaffaxxina u jattira aktar, dak li jġiegħel il-qalb tinħaraq, kif għamlet għad-dixxipli f'Emmaus. Irridu nsibu bilanċ ġdid; inkella, anke l-edifiċju morali tal-Knisja x'aktarx jaqa 'bħal dar tal-karti, u jitlef il-freskezza u l-fwieħa tal-Vanġelu. Il-proposta tal-Vanġelu trid tkun aktar sempliċi, profonda, radjanti. Huwa minn din il-proposta li mbagħad joħorġu l-konsegwenzi morali. —L-30 ta ’Settembru, 2013; americamagazine.org
Notevolment, bosta minn dawk li qed jiġġieldu l-"kultura tal-mewt" fuq il-linji ta 'quddiem kienu immedjatament offiż. Huma kienu jassumu li l-Papa kien se jfaħħarhom talli qalu bil-kuraġġ il-verità dwar l-abort, id-difiża tal-familja, u ż-żwieġ tradizzjonali. Minflok, ħassew li kienu qed jiġu mċanfar talli kienu "ossessjonati" b'dawn il-kwistjonijiet. 
 
Iżda l-Papa ma kien qed jissuġġerixxi bl-ebda mod li dawn il-kwistjonijiet kulturali ma kinux sinifikanti. Anzi, li mhumiex il-qalba tal- missjoni tal-Knisja, partikolarment f’din is-siegħa. Kompla jispjega:

Nara ċar li l-iktar ħaġa li għandha bżonn il-knisja llum hija l-ħila li tfejjaq il-feriti u li ssaħħan il-qlub tal-fidili; jeħtieġ il-qrubija, il-prossimità. Nara l-knisja bħala sptar tal-għalqa wara battalja. Inutli tistaqsi persuna feruta serjament jekk għandhiex kolesterol għoli u dwar il-livell taz-zokkor fid-demm tiegħu! Trid tfejjaq il-feriti tiegħu. Imbagħad nistgħu nitkellmu dwar kull ħaġa oħra. Fejjaq il-feriti, fejjaq il-feriti.... U trid tibda mill-art. —Ibid. 

"Le, le, le!" għajtu xi wħud. “Għadna qegħdin gwerra, u qed nitilfu! Irridu nasserixxu mill-ġdid id-duttrini li huma taħt attakk! X’hemm ħażin f’dan il-Papa? Huwa liberali??

Imma jekk nistaʼ nkun daqshekk kuraġġuż, il- problema b’dik ir- rispons ( li għal xi wħud illum kważi niżlet fi skism) hija li tikxef qalb li mhix tismaʼ b’umiltà jew tirrifletti lilha nfisha. Il-Papa ma qalx li d-duttrini ma kinux importanti. Anzi, għamel osservazzjoni kruċjali dwar il-gwerer kulturali: it-tagħlim ortodoss tal-Knisja, enunzjat b’mod sod taħt San Ġwanni Pawlu II u Benedittu XVI u magħruf ħafna fil-mainstream, ma ġibdux lid-dinja l-waqgħa ħielsa tagħha fil-paganiżmu edonistiku. Jiġifieri it-tkomplija sempliċiment ta' duttrini mill-ġdid mhux qed taħdem. Dak li hemm bżonn, jinsisti Franġisku, huwa ritorn għall-“essenzjali”—dak li iktar tard kien se jsejjaħ kerygma. 

Fuq fomm il-katekista trid tinstema’ l-ewwel tħabbira: “Ġesù Kristu jħobbkom; ta ħajtu biex isalvak; u issa qed jgħix maġenbek kuljum biex idawwalkom, isaħħuk u jeħliskom.” Din l-ewwel proklamazzjoni tissejjaħ “l-ewwel” mhux għax teżisti fil-bidu u mbagħad tista’ tintesa jew tiġi mibdula b’affarijiet oħra aktar importanti. Hija l-ewwel f’sens kwalitattiv għax hija t-tħabbira prinċipali, dik li rridu nisimgħu għal darb’oħra b’modi differenti, dik li rridu nħabbru b’xi mod jew ieħor tul il-proċess tal-katekeżi, f’kull livell u mument. -Evangelii Gaudiumle. 164

L-ewwel trid tfejjaq il-feriti. Trid twaqqaf il-fsada, il-fsada bla tama... "u allura nistgħu nitkellmu dwar kull ħaġa oħra." Minn din it-tħabbira “aktar sempliċi, profonda u radjanti” tal-Bxara t-Tajba, “mela l-konsegwenzi morali,” joħorġu d-duttrini, id-dommi u l-veritajiet morali li jilliberaw. Fejn, nistaqsi, il-Papa Franġisku qed jissuġġerixxi li l-verità m’għadhiex rilevanti jew meħtieġa? 
 
Filwaqt li mhux ċentrali għall-pontifikat tiegħu kif kien għall-predeċessuri tiegħu, Franġisku f’bosta okkażjonijiet afferma mill-ġdid id-dinjità tal-ħajja, il-falaċiji tal-“ideoloġija tal-ġeneru”, il-qdusija taż-żwieġ, u t-tagħlim morali tal-Katekiżmu. Huwa għandu wkoll wissa lill-fidili kontra l-għażż, il-kompjaċenza, l-infedeltà, il-gossip, u l-konsumiżmu—bħal fl-aħħar Eżortazzjoni Appostolika tiegħu:
L-Edoniżmu u l-konsumiżmu jistgħu jippruvaw il-waqgħa tagħna, għax meta nkunu ossessjonati bil-pjaċir tagħna stess, nispiċċaw inħassbu wisq dwarna nfusna u d-drittijiet tagħna, u nħossu ħtieġa ddisprata għal ħin liberu biex ingawdu lilna nfusna. Se nsibuha diffiċli biex inħossu u nuru xi tħassib reali għal dawk fil-bżonn, sakemm ma nkunux kapaċi nikkultivaw ċerta sempliċità tal-ħajja, nirreżistu t-talbiet deni ta 'soċjetà tal-konsumatur, li jħalluna fqar u mhux sodisfatti, anzjużi li jkollna kollox issa. -Gaudete et Exultate, n. 108; vatikan.va
Dak kollu li ngħad, il-Papa bla dubju ħa xi deċiżjonijiet li jistgħu jiġġustifikaw xi scratching jekk mhux allarm: il-lingwaġġ kontradittorju u ambigwu ta’ Amoris Laetitia; ir-rifjut li jiltaqa’ ma’ ċerti Kardinali; is-skiet fuq il-"dubia”; it-trasferiment tal-awtorità fuq l-isqfijiet lill-gvern Ċiniż; appoġġ espliċitu għall- xjenza dubjuża u kontroversjali tat-“tisħin globali”; l-approċċ li jidher inkonsistenti għal delinkwenti sesswali klerikali; il-kontroversji kontinwi tal-Bank tal-Vatikan; l-ammissjoni ta' avukati tal-kontroll tal-popolazzjoni għall-konferenzi tal-Vatikan, u l-bqija. Dawn jistgħu mhux biss jidhru bħala "pass tal-wiżż" biż-"żminijiet liberali" iżda jidher li jilagħbu fil- l-aġenda tal-globalista—kif ukoll xi profeziji papali drammatiċi, li se nindirizzahom fi ftit mumenti. Il-punt hu li l-papiet jistgħu u jagħmlu żbalji fil-governanza u r-relazzjonijiet tagħhom, li jistgħu jħalluna nirrepetu:
“Mgħallem, ma jimpurtakx li aħna qed nitilfu?”… Imbagħad staqsiehom, “Għaliex intom imbeżżgħin? Għad m’għandekx fidi?” (Mark 4:37-40)  
Biex twieġeb il-mistoqsija l-oħra tiegħek dwar jekk il-midja "tgħawwiġx" kliemu, m'hemmx dubju dwar dan. Pereżempju, ftakar il-“Min jien biex niġġudika?” fiasco? Ukoll, anke xi wħud mill-midja Kattolika ħasbu dan b’mod brutali b’konsegwenzi sfortunati (ara Min Jien biex Imħallef? u, Min Int biex Tiġġudika?).
 
 
UBBJJENZA GĦOMJA?
 
M'hemm l-ebda ħtieġa għal "ubbidjenza għama" fil-Knisja Kattolika. Għaliex? Għax il-veritajiet rivelati minn Ġesù Kristu, mgħallma lill-Appostli, u mgħoddija fedelment mis-suċċessuri tagħhom, mhumiex moħbija. Barra minn hekk, huma glorjużi loġiċi. Ġejt introdott għal eks ateu militant li dan l-aħħar sar Kattoliku biss minħabba r-raġuni intellettwali tat-tagħlim tal-Knisja u t-tleqqija radjanti tal-verità. Huwa żied jgħid, "L-esperjenza issa qed issegwi." Barra minn hekk, bil-magni tat-tiftix fuq l-internet u l- Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, il-korp kollu tat-tagħlim tal-Knisja huwa kompletament aċċessibbli.  
 
U din it-Tradizzjoni lanqas mhi suġġetta għall-kapriċċi personali tal-Papa “minkejja li tgawdi ‘qawwa ordinarja suprema, sħiħa, immedjata u universali fil-Knisja’”. [3]cf. PAPA FRANĊISKU, kliem ta’ għeluq dwar is-Sinodu; Aġenzija tal-Aħbarijiet Kattoliċi, It-18 ta ’Ottubru, 2014
Il-Papa mhuwiex sovran assolut, li l-ħsibijiet u x-xewqat tiegħu huma liġi. Għall-kuntrarju, il-ministeru tal-papa huwa l-garanti tal-ubbidjenza lejn Kristu u l-kelma tiegħu. —PAPA BENEDIKTU XVI, Omelija tat-8 ta ’Mejju, 2005; San Diego Union-Tribune
Dan jingħad kollox Il-Papat Mhux Papa WieħedPeter jitkellem ma vuċi waħda, u għalhekk, ma jistax jikkontradixxi lilu nnifsu fit-tagħlim tal-predeċessuri tiegħu, li ġej minn Kristu nnifsu. Nipproċedu xi ħaġa iżda għomja, immexxija kif aħna mill-Ispirtu tal-verità li se...
...jiggwidak biex il-verità kollha. (Ġwanni 16:13)
Ir-rispons tiegħek huwa dak it-tajjeb meta l-Papa ma jidhru li qed jikkontradixxu lil ta’ qablu: li jitlob għalih iktar u iktar. Iżda dan għandu jingħad b'mod enfatiku; minkejja li l-Papa Franġisku ġieli kien ambigwu, ma biddel l-ebda ittra tad-duttrina, anke jekk ħabb l-ilmijiet tal-prattika pastorali. Imma jekk dan huwa tassew il-każ, hemm preċedent għal meta jseħħu ċirkostanzi bħal dawn:
U meta Kefa wasal Antijokja, kont oponih għal wiċċu għax kien ċar li kien żbaljat... Rajt li ma kinux fit-triq it-tajba skont il-verità tal-Evanġelju. (Gal 2:11-14)
Forsi qed toħroġ fid-dawl kwistjoni problematika oħra: mhux tajba għas-saħħa kult tal-personalità li dawwar lill-Papa fejn verament hemm speċi ta’ aderenza “għama”. Diversi għexieren ta 'snin ta' Papiet teoloġikament preċiżi u l-aċċess lest għal kollha id-dikjarazzjonijiet tagħhom ħolqu ċerta suppożizzjoni falza f’xi fidili li kważi kulma jistqarr Papa huwa, għalhekk, deheb pur. Dak sempliċement mhux il-każ. Papa żgur li jistaʼ jiżbalja meta jippronunzja dwar kwistjonijiet barra mill-“fidi u l-morali,” bħax-xjenza, il-mediċina, l-isports, jew it-tbassir tat-temp. 
Il-Papiet għamlu u jagħmlu żbalji u din mhix sorpriża. L-infallibilità hija riservata ex cathedra ["Mis-sede" ta 'Pietru, jiġifieri, proklamazzjonijiet ta' dogma bbażati fuq it-Tradizzjoni Sagra]. L-ebda papiet fl-istorja tal-Knisja qatt ma għamlu ex cathedra żbalji.—Rev. Joseph Iannuzzi, Teologu, f'ittra personali għalija
 
HUWA ANTIPAPA?
 
Din il-mistoqsija x’aktarx li qed tasal fil-qalba ta’ ħafna tħassib illum, u hija waħda serja. Għax bħalissa hemm momentum dejjem jikber fost Kattoliċi "ultra konservattivi" biex isibu raġuni biex jiddikjaraw dan il-papat invalidu.  
 
L-ewwel, x'inhu antipapa? Bħala definizzjoni, huwa kull min juża l-liġi t-tron ta 'Pietru. Fil-każ tal-Papa Franġisku, lanqas Kardinal wieħed m’għandu daqstant aċċennata li l-elezzjoni papali ta’ Jorge Bergoglio kienet invalida. B’definizzjoni u liġi kanonika, Franġisku mhuwiex antipapa. 
 
Madankollu, xi Kattoliċi qed jasserixxu li ftit “mafja” ġiegħlet lil Benedittu XVI joħroġ mill-papat, u għalhekk, Franġisku is tabilħaqq antipapa. Imma kif innutajt fi Barquing Up-Siġra Ħażinail-Papa Emeritu ċaħad dan b’mod kategoriku fi tliet okkażjonijiet. 
Dak kollu bla sens. Le, fil-fatt hija kwistjoni sempliċi... ħadd ma pprova jirrikattani. Kieku dan kien attentat ma kontx immur peress li m'għandekx permess titlaq għax tkun taħt pressjoni. Mhuwiex il-każ ukoll li nkun tpartit jew xi ħaġa. Għall-kuntrarju, il-mument kellu—grazzi lil Alla—sens li għeleb id-diffikultajiet u burdata ta’ paċi. Burdata li fiha wie[ed verament jista’ b’kunfidenza jg[addi r-riedni lill-persuna li jmiss. — IL-BENEDITT TAL-POPA XVI, Benedittu XVI, l-Aħħar Testment fi kliemu stess, ma 'Peter Seewald; p. 24 (Pubblikazzjoni Bloomsbury)
Barra minn hekk, xi wħud bi traskuraġni qraw ħażin diversi profeziji, bħal din mill-Madonna tas-Suċċess it-Tajjeb dwar Papa futur:
Se jkun ippersegwitat u ħabs fil-Vatikan permezz tal-usurpazzjoni tal-Istati Pontifiċji u permezz tal-malizzja, l-għira, u l-avarija ta’ monarka tal-art. —Il-Madonna lil Sr Mariana de Jesus Torres; tfp.org
Għal darb'oħra, hemm suppożizzjoni li membri ħżiena fi ħdan il-Kurja qed iżommu lil Benedittu XVI kontra r-rieda tiegħu fil-ħitan tal-Vatikan, li għal darb'oħra, huwa ċaħad. 
 
U mbagħad hemm il-profezija ta’ “żewġ papiet” tal-Beata Anne Catherine Emmerich, li tgħid:

Rajt ukoll ir-relazzjoni bejn żewġ papiet… Rajt kemm kienu se jkunu sħaħ il-konsegwenzi ta’ din il-knisja falza. Rajt tiżdied fid-daqs; fil-belt ta’ Ruma daħlu eretiċi ta’ kull xorta. Il-kleru lokali sar fietel, u rajt dlam kbir... Kelli viżjoni oħra tat-tribulazzjoni l-kbira. Jidhirli li ntalbet konċessjoni mill-kleru li ma setgħetx tingħata. Rajt ħafna qassisin anzjani, speċjalment wieħed, li jibki bil-qares. Xi ftit iżgħar kienu wkoll jibku. Imma oħrajn, u l- fietel fosthom, malajr għamlu dak li kien mitlub. Kien bħallikieku n-nies kienu qed jinqasmu f’żewġ kampijiet.

Aha! Żewġ papiet! Il-“konċessjoni” ma tistax tkun li t-Tqarbin lil dawk iddivorzjati u miżżewġin mill-ġdid qed tiġi permessa issa minn xi isqfijiet permezz ta’ interpretazzjoni żbaljata ta’ Amoris Laetitia? Il-problema hi li l-kuntest proprju tar-“relazzjoni” bejn iż-żewġ Papiet mhuwiex wieħed personali jew qrib, kif irrimarka editorjist wieħed:
…“iż-żewġ Papiet” ma kinitx relazzjoni bejn żewġ kontemporanji, iżda żewġ bookends storiċi, kif inhuma, miżmuma separati minn sekli: il-Papa li Kristjanizza s-simbolu l-aktar notevoli tad-dinja pagana, u l-Papa li sussegwentement kien paganizza lill-Kattolika. Knisja, u b’hekk ireġġa’ lura l-kisbiet tal-qaddis predeċessur tiegħu. —Steve Skojec, 25 ta’ Mejju, 2016; onepeterfive.com
Profezija prominenti oħra invokata fil-konfront tal-Papa Franġisku llum hija dik tal-isem tiegħu—St. Franġisku ta’ Assisi. Dak il-Qaddis darba bassar:

Qed joqrob malajr iż-żmien li fih se jkun hemm provi u tbatija kbira; il-perplessitajiet u d-dissensjonijiet, kemm spiritwali kif ukoll temporali, se jkunu kbar; il-karità ta’ ħafna jiksaħ, u l-malizzja tar-rieda ħażina żid. Ix-xjaten se jkollhom qawwa mhux tas-soltu, is-safa immakulata tal-Ordni tagħna, u tal-oħrajn, se jkunu tant mgħottija li ftit li xejn se jkun hemm Insara li se jobdu lill-veru Pontifiċ Sovran u lill-Knisja Kattolika Rumana b’qalb leali u karità perfetta. Fiż-żmien ta’ din it-tribulazzjoni raġel, mhux elett kanonikament, jittella’ għall-Pontifikat, li, bil-ħila tiegħu, jipprova jiġbed lil ħafna fl-iżball u fil-mewt... Il-qdusija tal-ħajja tkun imqarrqa, anki minn dawk li jistqarruha minn barra, għax f’dawk il-jiem Sidna Ġesù Kristu jibgħathom mhux Ragħaj veru, imma qerrieda. —Xogħlijiet tal-Missier Serafiku ta’ R. Washbourne (1882), p.250 

Il-problema bl-applikazzjoni ta 'dan għall-Papa preżenti tagħna hija li l-"distruttur" hawnhekk huwa "mhux elett kanonikament." Dan, għalhekk, ma jistax jirreferi għall-Papa Franġisku. Imma s-suċċessur tiegħu...?
 
U mbagħad hemm il-profezija minn La Salette, Franza:

Ruma titlef il-fidi u ssir is-sede tal-Antikrist. —seer, Melanie Calvat

Il “Ruma titlef il-fidi” ifisser li l-Knisja Kattolika se titlef il-fidi? Ġesù wiegħed li din se mhux jiġri, li l-bibien tal-infern ma jirbħux kontra tagħha. Jista’ jfisser, minflok, li fi żminijiet li ġejjin il-belt ta’ Ruma tant tkun saret pagana għal kollox fit-twemmin u l-prattika li ssir is-sede tal-Antikrist? Għal darb’oħra, possibbli ħafna, partikolarment jekk il-Patri Qaddis ikun imġiegħel jaħrab mill-Vatikan, kif tissuġġerixxi l-profezija approvata ta’ Fatima, u kif ra Piju X qabel f’viżjoni:

Dak li rajt hu tal-biża’! Se nkun jien, jew se nkun suċċessur? Li hu żgur hu li l-Papa se jħalli Ruma u, meta joħroġ mill-Vatikan, ikollu jgħaddi minn fuq il-katavri tal-qassisin tiegħu! —Ċf. ewtn.com

Interpretazzjoni oħra tissuġġerixxi li l-apostasija interna fost il-kleriċi u l-lajċi tista’ tant idgħajjef l-eżerċizzju tal-Petrini kariżma tali li anke ħafna Kattoliċi jsiru vulnerabbli għall-qawwa qarrieqa tal-Antikrist. 

Il-fatt hu li m’hemm ebda profezija approvata waħda fil-ġisem tal-mistika Kattolika li tbassar li l-Papa se ipso facto sar l-istrument stess tal-infern kontra l-Knisja, għall-kuntrarju tal-blata tagħha... għalkemm, ċertament, ħafna Papa naqas fix-xhieda tiegħu lil Kristu bl-aktar modi skandalużi

Il-Pietru ta 'wara Pentekoste ... huwa dak l-istess Pietru li, minħabba l-biża' tal-Lhud, ċaħad il-libertà Nisranija tiegħu (Galatin 2 11-14); huwa fl-istess ħin blat u xkiel. U ma kienx hekk matul l-istorja tal-Knisja li l-Papa, is-suċċessur ta ’Pietru, kien f’daqqa Petra u, Skandalon—Kemm il-blat ta ’Alla u xkiel? —PAPA BENEDIKT XIV, minn Das neue Volk Gottes, p. 80ff

 

“PROFEZIJA” DJABOLIKA

Madankollu, hemm profeta falz li l-messaġġi infami tiegħu jibqgħu għaddejjin, anke wara diversi isqfijiet (l-aktar importanti tagħha) ikkundannaw il-kitbiet tagħha. Hija kellha l-psewdonimu ta’ “Maria Divine Mercy.” 

L-Arċisqof Diarmuid Martin jixtieq jgħid li dawn il-messaġġi u allegati viżjonijiet m’għandhomx approvazzjoni ekkleżjastika u ħafna mit-testi huma f’kontradizzjoni mat-teoloġija Kattolika. —Dikjarazzjoni dwar Maria Divine Mercy, Arċidjoċesi ta’ Dublin, l-Irlanda; dublindiocese.ie

Eżaminajt xi wħud minn dawn il-messaġġi u sibt li huma evidenti frawdolenti u korrużivi tal-fidi Kristjana vera kif tgħallimha l-Knisja Kattolika. L-allegata riċevitur tal-messaġġi topera b'mod anonimu u tirrifjuta li tidentifika u tippreżenta ruħha lill-awtorità lokali tal-Knisja għal eżami teoloġiku tal-kontenut tal-messaġġi tagħha. —Isqof Coleridge ta’ Brisbane, l-Awstralja; iċċitata mill-Isqof Richard. J. Malone ta’ Buffalo; cf. mariadivinemercytrueorfalse.blogspot.ca

Ftit wara dik id-dikjarazzjoni, ġie żvelat li "Maria Divine Mercy" hija Mary McGovern-Carberry ta 'Dublin, l-Irlanda. Hija mexxiet id-ditta tar-relazzjonijiet tal-pubblikazzjoni, McGovernPR, u rrappurtat li kellha rabtiet ma 'mexxej tal-kult u ħati sesswali magħrufa bħala "Little Pebble", u wkoll ma' clairvoyant jismu Joe Coleman. Ix-xhieda allegatament osservawha tuża kitba awtomatika, li normalment huwa assoċjat ma 'influwenza demonic. Meta Carberry nħarġet, għalqet il-websajt tagħha u l-paġna ta’ Facebook mingħajr ebda spjegazzjoni u saħansitra nqabdet fuq kameras tas-sigurtà tixtri l-gazzetti dakinhar tagħha. l-identità ġiet esposta fl-Irlanda.[4]cf. Il-Ħarġa ta’ Mary Carberry minn Mark Saseen

Fil-qosor, it-tfaċċar fil-qosor ta’ Maria Divine Mercy (MDM) li ġabret miljuni ta’ qarrejja, kienet taħwid assolut—saga ta’ kontradizzjonijiet, għata, ereżji, u l-aktar traġikament, diviżjoni. L-essenza tal-kitbiet tagħha hija li Benedittu XVI huwa l-aħħar Papa veru li ġie mġiegħel mill-Presidenza ta 'Pietru u miżmuma ostaġġ fil-Vatikan, u li s-suċċessur tiegħu huwa l-"profeta falz" imsemmi fil-Ktieb tal-Apokalissi. Naturalment, kieku dan kien minnu, allura għandna nisimgħu bl-invalidità ta’ dak il-konklavi mill-inqas mill- "dubia" Kardinali, bħal Raymond Burke, jew il-kontinġent Afrikan ortodoss; jew jekk veru, allura Benedittu XVI “l-aħħar Papa veru” huwa fil-fatt giddieb serjali li poġġa r-ruħ eterna tiegħu f’riskju peress li jiċħad li kien ippressat; jew jekk veru, allura tassew, Ġesù Kristu qarraq bil-Knisja tiegħu stess billi wassalna f’nassa.

U anke if Il-messaġġi tal-MDM kienu mingħajr żbalji, kontradizzjonijiet jew tbassir fallut kif inhuma, għadha diżubbidjenza għat-teologi u l-lajċi li jippromwovu x-xogħlijiet tagħha meta ma jkunux approvati b'mod espliċitu.  

Meta xi ħadd bagħatli link għall-MDM għall-ewwel darba, qattajt madwar ħames minuti naqrah. L-ewwel ħsieb li daħal f'moħħi kien, "Dan huwa plaġjat."  Ftit wara, id-dejra Griega Ortodossa Vassula Ryden għamlet l-istess affermazzjoni.[5]Nota: Vassula hija mhux seer ikkundannat, kif allegaw xi wħud. Ara Il-Mistoqsijiet Tiegħek dwar l-Era tal-Paċi.  Barra minn hekk, apparti l-iżbalji fil-kitbiet tal-MDM, huma kkundannaw ukoll lil xi ħadd talli interrogahom, inklużi lill-awtoritajiet tal-Knisja—tattika użata fil-kulti biex tikkontrolla. Ħafna li segwew il-kitbiet b’żelu, iżda aktar tard reġgħu kisbu l-ekwilibriju tagħhom, iddeskrivew l-esperjenza bħala bħal kult. Tabilħaqq, jekk tindika l-problemi vasti u l-korruzzjoni bil-fenomenu MDM illum, is-segwaċi tagħha li fadal immedjatament jinvokaw il-persekuzzjoni li ġarrbu l-Qaddisin Fawstina jew Pio bħala prova ta’ kif il-“Knisja tista’ tfixkel.” Imma hemm differenza kbira: dawk il-qaddisin ma għallmux l-iżball aħseb u ara l-antipapaliżmu. 

Kieku jien Satana, kont nipproduċi “seer” li jirrepeti dak li kienu qed jgħidu dehra awtentiċi oħra. Nippromwovi devozzjonijiet bħall-Chalet jew ir-Rużarju biex il-messaġġi jingħataw arja ta’ pieta’. Ngħallem li l-Papa ma jistax jiġi fdat u li fil-fatt se joħloq knisja falza. Nissuġġerixxi li l-unika knisja vera hija dik li l-“seer” issa qed imexxi l-“fdal” permezz tal-messaġġi tagħha. Nixtieqha tippubblika l-evanġelju tagħha stess, “Ktieb tal-Verità” li ma jistax jiġi kkritikat; u nixtieq li d-dehra tippreżenta lilha nfisha bħala l-“aħħar profeta veru,” u tfassal lil kull min jistaqsiha bħala aġenti virtwali tal-Antikrist. 

Hemmhekk, għandek "Marija Ħniena Divina." 

 
Tgħarbil
 
Il-konfużjoni preżenti fil-Knisja qed tipproduċi diversi effetti mhux previsti li huma meħtieġa: il ittestjar tal-ġenwinità u l-profondità tal-fidi tagħna (ara Għaliex Tinsab Mnikkta?)
 
Benedittu XVI għallem li l-Madonna hija “xbieha tal-Knisja li ġejja”.[6]Spe Salvi, n.50 U l-Beata Stella Iżakk kitbet:

Meta wieħed mit-tnejn huwa mitkellem, it-tifsira tista 'tinftiehem tat-tnejn, kważi mingħajr kwalifika. —Ibierek Iżakk ta ’Stella, Liturġija tas-Sigħat, Vol. I, pġ. 252

Għalhekk il-kliem tal-profeta Simegħon lil Ommna Marija jista’ japplika għalina:

…u int stess sejf jinfed biex il-ħsibijiet ta’ ħafna qlub ikunu żvelati. (Luqa 2:35)

B’mod ċar, il-ħsibijiet ta’ ħafna qlub qed jiġu żvelati f’din is-siegħa: [7]ara Meta l-Ħaxix ħażin jibda jmur dawk li qabel kienu jdumu fid-dellijiet tal-moderniżmu issa qed joħorġu bħal Ġuda f’dan il-lejl (ara Id-Dish Dipping); dawk li żammew “riġidament” mal-ideat tagħhom stess dwar kif il-Papa għandu jmexxi l-Knisja, filwaqt li jeħilsu s-“xabla tal-verità” tagħhom, issa qed jaħarbu mill-Ġnien (ara Mt 26); u madankollu dawk li baqgħu żgħar, umli u fidili bħall-Madonna, anke meta ma fehmux it-toroq ta’ Sidna,[8]cf. Luqa 2:50 qed jibqgħu f’riġlejn is-Salib—hemm fejn il-Ġisem mistiku Tiegħu, il-Knisja, jidher imfarrak, sfigurat, u... kważi nawfragu.

Liema int? Liema wieħed jien? 

Jekk ma qrajtx Il-Ħames Korrezzjonijiethuwa must-qari. Għax hawn nemmen li l-Mulej, jekk mhux il-Papa, wera x’qed jagħmel…. tiżvela qalbna qabel tibda korrezzjoni finali tal-Knisja, u mbagħad tad-dinja….

 

SEGWU ĠESÙ

Hawn it-“twissija” li jien personalment irċivejt mingħand xi qarrejja mill-ewwel sena tal-pontifikat tal-Papa Franġisku: “X’jiġri jekk tiżbalja, Mark? X'jiġri jekk il-Papa Franġisku huwa verament il-profeta falz? Int ser twassal lill-qarrejja kollha tiegħek f'nassa! Mhux se nsegwi lil dan il-Papa!”

Tista' tara l-ironija skura f'din id-dikjarazzjoni? Kif jista’ wieħed jakkuża lil ħaddieħor li ġie mqarraq talli baqa’ f’għaqda mal-Maġisteru meta ddikjara lilu nnifsu l-arbitru aħħari fuq min hu fidil u min mhux? Jekk iddeterminaw li l-Papa huwa antipapa, allura min hu l-imħallef u l-gwida infallibbli tagħhom imma l-ego tagħhom stess? 

il Papa, Isqof ta ’Ruma u s-suċċessur ta’ Pietru, “huwa l- perpetwu u sors viżibbli u pedament tal-għaqda kemm tal-isqfijiet kif ukoll tal-kumpanija kollha tal-fidili. "-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, le. 882

Min-naħa l-oħra, il-parir ta’ San Pawl dwar kif wieħed iħejji u jiflaħ għall-qerq tal-Antikrist ma kienx li jitfa’ lilu nnifsu bl-addoċċ f’individwu, imma fit-Tradizzjoni mgħoddija mill-Ġisem kollu ta’ Kristu. 

… iżomm sod u żomm sod mat-tradizzjonijiet li ġejt mgħallem, jew b’dikjarazzjoni orali jew b’ittra tagħna. ( 2 Tessalonikin 2:15 )

Il-ġisem kollu tal-fidili ... ma jistax jiżbalja fi kwistjonijiet ta 'twemmin. Din il-karatteristika tidher fl-apprezzament sopranaturali tal-fidi (sensus fidei) min-naħa tal-poplu kollu, meta, mill-isqfijiet sal-aħħar mill-fidili, juru kunsens universali f’materji ta’ fidi u morali. -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, le. 92

Dawk it-Tradizzjonijiet huma mibnija fuq 266 papa, mhux wieħed biss. Jekk il-Papa Franġisku xi darba jaġixxi kuntrarju għall-Fidi, jew jippromwovi d-dnub mortali bħala normattiv, jew jordna lill-fidili biex jieħdu dak li hu ċar “il-marka tal-kruha” eċċ., jiena nobdi bl-addoċċ u nħeġġeġ lill-oħrajn biex jagħmlu hekk ukoll? Mhux ovvja li le. Mill-inqas, ikollna kriżi fuq idejna u forsi mument ta' “Pietru u Pawlu” fejn il-Pontifika Suprema jkollha bżonn tiġi kkoreġuta minn ħutu. Xi wħud jissuġġerixxu diġà qegħdin noqorbu mument bħal dan. Imma f’ġieħ il-Ġenna, mhux qed nimxu fid-dlam, nsegwu gwida bl-addoċċ. Għandna l-milja tal-verità tiddi qawwi u ċara u mhux dilwita t-triq quddiemna lkoll, inkluż il-Papa.

Wasal punt meta l-Appostli ffaċċjaw kriżi ta’ fidi. Kellhom jagħżlu li jew ikomplu jsegwu lil Ġesù jew jiddikjaraw lilhom infushom aktar għaqlin, u jerġgħu lura għall- mod taʼ ħajja taʼ qabel.[9]cf. Ġwanni 6:66 F’dak il-mument, San Pietru sempliċement iddikjara: 

Mgħallem, għand min immorru? Għandek il-kliem tal-ħajja eterna. (Ġwanni 6:68)

Infakkarni mill-ġdid fi profezija, allegatament minn Ġesù, mogħtija quddiem is-suċċessur ta’ San Pietru, il-Papa Pawlu VI, f’laqgħa bit-Tiġdid Kariżmatiku 43 sena ilu:

Se nneħħilkom dak kollu li qed tiddependi minnu issa, allura tiddependi biss fuqi. Żmien ta ' id-dlam ġej fid-dinja, imma ġej żmien ta ’glorja għall-Knisja Tiegħi, a wasal iż-żmien tal-glorja għall-poplu Tiegħi... U meta ma jkollok xejn għajr Jien, ikollok kollox ... —St. Pjazza Pietru, il-Belt tal-Vatikan, it-Tnejn ta’ Pentekoste, Mejju, 1975

Forsi dak li qed jesperjenza l-qarrej tiegħi hawn fuq—qalb konfliġġjata—huwa parti minn dan it-tqaxxir. Naħseb li huwa.... għalina lkoll. 

 

QARI RELATATI

Dak il-Papa Franġisku... Storja Qasira

Dak il-Papa Franġisku... Storja Qasira – Parti II

 

Jekk tixtieq tappoġġja l-bżonnijiet tal-familja tagħna,
sempliċement ikklikkja l-buttuna hawn taħt u inkludi l-kliem
"Għall-familja" fit-taqsima tal-kummenti. 
Bierek u grazzi!

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

 

Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Ġesù, il-Bennej Għaref
2 cf. Ġesù, il-Bennej Għaref
3 cf. PAPA FRANĊISKU, kliem ta’ għeluq dwar is-Sinodu; Aġenzija tal-Aħbarijiet Kattoliċi, It-18 ta ’Ottubru, 2014
4 cf. Il-Ħarġa ta’ Mary Carberry minn Mark Saseen
5 Nota: Vassula hija mhux seer ikkundannat, kif allegaw xi wħud. Ara Il-Mistoqsijiet Tiegħek dwar l-Era tal-Paċi.
6 Spe Salvi, n.50
7 ara Meta l-Ħaxix ħażin jibda jmur
8 cf. Luqa 2:50
9 cf. Ġwanni 6:66
Posted fil HOME, FIDI U MORALI u tagged , , , , , , , , , , .