Għeja Profetika

 

HUMA tħossok megħlub mis-“sinjali taż-żminijiet”? Għajjien li taqra profeziji li jitkellmu dwar ġrajjiet koroh? Tħossok daqsxejn ċinika dwar dan kollu, bħal dan il-qarrej?

Naf li l-Knisja Kattolika u l-Ewkaristija huma veri. U naf li rivelazzjonijiet privati ​​— bħal fuq is-sit tal-Countdown tiegħek għas-Saltna — huma reali u importanti. Huwa skoraġġanti ħafna li tipprepara għal dawn il-profeziji, tiġbor ikel u provvisti, u mbagħad ma jseħħux. Jidher li Alla jħalli lid-99 jegħrqu waqt li jistenna li l-1 jiġi lura. Ħsibijiet tiegħek apprezzati.

Qarrej ieħor ikkummenta dwar l-aħħar riflessjoni tiegħi: “Inħobbok” tal-Ħolqien u rrimarka, “Dan huwa l-ewwel artiklu mhux negattiv li rċevejna fi żmien twil. X’barka iġjeniċi!” Smajt ukoll ħbieb u membri tal-familja jitkellmu dwar nies li jafu jgħidu li sempliċement “ma jistgħux jaqraw dak l-affarijiet” u li għandhom bżonn “jgħixu ħajjithom.”

 

Bilanċ

Ukoll, nikseb. Jien ukoll ħadt l-aħħar xhur u l-okkażjoni li nċaqlaq lill-familja tagħna f’provinċja oħra biex nieħu lura minn dan kollu sa ċertu punt. Kont għadni kemm qattajt l-aħħar sentejn nagħmel eluf ta’ sigħat ta’ riċerka, miktub u jipproduċu webcasts u dokumentarji fuq wieħed mill-aktar żviluppi diviżivi u ta’ ħsara fil-ġenerazzjoni tagħna. Fl-istess ħin, nedejna Countdown għar-Renju (CTTK) fejn f’daqqa waħda kont responsabbli, parzjalment, li npoġġi messaġġi minn madwar id-dinja mill-Mulej u l-Madonna. L-aħbar kienet mudlama u mgħobbija bi propaganda; il-messaġġi tas-sema kienu xi drabi presbitorji. Kien diffiċli għalija wkoll li ma nħallihiex “jiġi f’rasi.” L-antidotu li sibt, madankollu, ma kienx itfih. Ma stajtx. Anzi, it-tweġiba kienet talb - talb ta’ kuljum, għeruq fil-Kelma ta’ Alla, u sempliċement inħobb lill-Mulej u nħallih iħobbni. Għalija, it-talb huwa r-“reset kbir” li jerġa’ jġib ir-relazzjoni u l-armonija tiegħi mal-Mulej. 

Xorta waħda, meta wasal dan is-sajf li għadda, sibt ruħi ma rridx inħares lejn l-aħbarijiet u lanqas ma ridt naqra ħafna mill-profeziji li l-kollegi tiegħi komplew ipoġġu fuq Countdown. Dan is-sajf kelli bżonn niddekompressa, nerġa’ ngħaqqad man-natura (ħadt ir-ritratt fuq ix-xellug waqt li kont bil-wieqfa fix-xmara ħdejn ir-razzett tagħna; fil-fatt kont qed nibki tant kont ferħan li fl-aħħar erġajt qed ngħix fin-natura), biex ninteraġixxi ma’ uċuħ mikxufa. , li mmur tiltaqa' f'ristorant għall-ewwel darba f'sentejn, nilgħab logħba tal-golf ma' wliedi, noqgħod fuq il-bajja u biss tieħu n-nifs. 

Dan l-aħħar poġġejt mill-ġdid fuq CTTK artiklu importanti msejjaħ Profezija fil-PerspettivaHuwa tassew qari kruċjali dwar kif nersqu lejn il-profezija, kif nirrispondu għaliha, u x’inhuma l-obbligi tagħna. Hemm litteralment eluf ta 'messaġġi minn seers minn madwar id-dinja. Min seta’ jaqrahom kollha? Suppost naqrawhom kollha? It-tweġiba hija ebda. Dak li jikkmandana San Pawl hu “tiddisprezzax kliem profetiku.” [1]1 Thess 5: 20 Fi kliem ieħor, jekk wieħed ikun imġiegħel jaqra rivelazzjonijiet profetiċi allura agħmel dan fi spirtu ta’ talb u dixxerniment kif il-Mulej imexxik. Imma inti mitlub li tiċċekkja CTTK kull siegħa fis-siegħa? Mhux ovvja li le. Fil-fatt, jekk il-qari ta’ dik il-websajt iqanqallek ansjetà, nirrakkomandalek tieħu pawża, tieħu mixja, txomm fjura, tmur data, tmur is-sajd, tara film li jispira, taqra ktieb, u fuq kollox, titlob. Hija kwistjoni ta’ bilanċ, u anke l-affarijiet qaddisa, meta ma jkunux ordnati sew, mhumiex daqshekk qaddis għalik.   

 

Is-Sinjali ta ’Żminijietna

Madankollu, irrid nindirizza l- kumment tal- qarrej tiegħi li hija skuraġġjata li l- profeziji li qrat ma “sarux.” Nitlob li differenti, u fi spades. Qegħdin inkomplu bil-ħidma iebsa u tqila tad-dokumentazzjoni tas-"sinjali taż-żminijiet" fuq il-grupp tiegħi MeWe msejjaħ "Il-Kelma Issa - Sinjali" hawn. L-assistent riċerkatur tiegħi, Wayne Labelle, qed jagħmel xogħol tal-biża’ u diffiċli ħafna jiskenja l-aħbarijiet flimkien miegħi. Fil-verità, it-tnejn nistgħġu bl-iżviluppi li qed nassistu ta’ kuljum. Il-ftuħ apparenti tas-siġilli tar-Rivelazzjoni qed iseħħ quddiem għajnejna stess; huwa l-iżvolġiment Maltempata Kbira Jien ktibt dwarhom għal snin sħaħ. Le, mhux kollha f'daqqa, imma qatt ma rajt l-affarijiet jimxu daqshekk malajr u l-biċċiet kollha għal "maltempata perfetta" jingħaqdu flimkien.

Suppost nagħmlu dan ix-xogħol? Fuq livell personali, għalija, iva (ara The Watchman's Song u, Għeżież Missier Qaddis ... Hu ġej!). Imma xi ngħidu għall-bqija int? Proprju llum, ippublikajt a messaġġ allegatament mill-Madonna għal Gisella Cardia fejn tgħid:

Ħadd, jew ftit nies, jara dak kollu li qed jiġri fuq l-art; is-sema qed jibgħatlek sinjali biex itlob aktar, imma ħafna jkomplu fl-għama tagħhom. —mogħti fl-20 ta’ Awwissu, 2022

U mill-2006:
Uliedi, ma tagħrfux is-sinjali taż-żminijiet? Ma titkellimx dwarhom? —It-2 ta 'April, 2006, ikkwotat fi Qalbi Se Tirbaħ minn Mirjana Soldo, seer ta’ Medjugorje, p. 299
U hawn għal darb'oħra għaliex - jekk se ssegwi s-sinjali taż-żminijiet - li trid tkun ukoll persuna ta' Talb u fi proċess ta’ konverżjoni:
Biss b’rinunzja interjuri totali tirrikonoxxi l-imħabba ta ’Alla u s-sinjali taż-żmien li tgħix fih. Int tkun xhieda ta 'dawn is-sinjali u tibda titkellem dwarhom. —It-18 ta 'Marzu, 2006, Ibid.

Dan kollu biex ngħidu li Sidna u l-Madonna jriduna nkunu mqajmin.[2]cf. Huwa Jitlob Waqt Aħna Irqad Dak kollox. M'għandekx għalfejn taqra kull headline u aħbarijiet; m'għandekx bżonn. Dak li hu kruċjali huwa li tkun qed titlob u tagħraf; b'dan il-mod, inti se ara b'ruħek dak li ma jistax jidher bl-għajnejn.

 

Il-Ħsad tax-Xogħol

Allura, xi ngħidu għall-perċezzjoni tal-qarrej tiegħi li l-profezija mhix qed isseħħ (u hi mhux l-unika waħda li qaltli dan)?

Meta omm li qed tistenna tibda l-uġigħ tal-ħlas tagħha u l-proċess tat-twelid, malajr tiskopri li l-kontrazzjonijiet mhumiex għaddejjin iżda spazjati bejniethom. Imma għax għalissa wġigħ tal-ħlas waqaf ma jfissirx li x-xogħol għandu! Hekk ukoll, għadna kemm esperjenzajna uġigħ kbir ta’ twelid b’COVID-19. Il-firdiet u l-ħsara kemm lin-nisġa soċjali kif ukoll ekonomika tan-nazzjonijiet huma profondi u dejjiema. Dak li għamlet din il-"pandemija" kien daħħal fis-seħħ l-infrastruttura għas-sorveljanza u l-monitoraġġ globali filwaqt li, fl-istess ħin, tagħti daqqa ta’ mewt lill-ekonomija, u tibda “psikożi tal-massa”,[3]cf. Id-Delużjoni Qawwija u b’suċċess tikkonvinċi lill-ġerarkija tal-Knisja biex tikkopera mat-teknokrazija ġdida tas-saħħa. Huwa kolp ta 'stat Masonic jekk qatt kien hemm wieħed.[4]cf. Iċ-Ċavetta Caduceus; Il-Profezija ta ’Isaija dwar il-Komuniżmu Globali; Meta jirritorna l-Komuniżmu Imma issa, kellna din il-lull ftit dan is-sajf li għadda. Ma jfissirx li l-profezija falliet, xejn. Ifisser li ngħatajna din l-opportunità li nistrieħu, li nieħdu n-nifs, u ipprepara għall-kontrazzjoni li jmiss, l-uġigħ tal-ħlas li jmiss, li kull sinjal jgħidilna qed joqrob malajr. 

F’dan ir-rigward, tiġi f’moħħna l-Iskrittura:

Il-Mulej ma jdewwimx il-wegħda tiegħu, kif xi wħud iqisu "dewmien", imma hu paċenzjuż miegħek, u ma jixtieqx li xi ħadd jitħassar imma li kollha jaslu għall-indiema. (2 Pietru 3: 9)

Allura, jekk qed tħossok xi ftit għajjien kemm mill-aħbarijiet kif ukoll mill-profezija, ir-rispons bilanċjat hu li ma tinjorahomx għal kollox; biex ma nippretendux li din id-disfunzjoni preżenti fid-dinja tagħna se taħdem hi stess u li l-ħajja tkompli kif nafuha aħna. Diġà m'huwiex. Anzi, huwa li tkompli tgħix fil-mument preżenti, taħdem, nilagħbu, u titolbu filwaqt li tirrifletti bil-kalma u tisma’ lill-Mulej ikellem lil qalbkom. U Hu. Imma kemm ftit qed jisimgħu aktar...[5]cf. Għaliex id-Dinja tibqa ’fl-Uġigħ

Naf li int għajjien, imma taqtax qalbek. Persisti.

Ikkunsidraha ferħ kollu, ħuti, meta tiltaqgħu ma’ diversi provi, għax tafu li l-prova tal-fidi tagħkom tipproduċi l-perseveranza. U ħalli l-perseveranza tkun perfetta, sabiex tkunu perfetti u kompluti, nieqes minn xejn. (Ġakbu 1:2-4)

M'għandekx bżonn tkun espert fil-profezija imma espert fl-imħabba. Fuq dan, inti tkun iġġudikat. U jekk tħobb lill-Mulej, allura tisimgħuh ukoll permezz tal-profeti Tiegħu, hux? 

Bilanċ. Bilanċ imbierek. 

Indem u aqdi lill-Mulej bil-ferħ.
Il-premju tiegħek jiġi mill-Mulej.
Kun fidil lejn l-Evanġelju ta’ Ġesù tiegħi
u lill-Maġisteru veru tal-Knisja Tiegħu.
L-umanità se tixrob il-kikkra morra ta’ niket
għax il-bnedmin telqu mill-verità.
Nitlobkom iżżommu l-fjamma tal-fidi tiegħek mixgħula
u nipprova nimita lil Ibni Ġesù f’kollox.
Tinsiex: huwa f'din il-ħajja u mhux f'oħra
li trid tagħti xhieda tal-fidi tiegħek.
Iddedika parti mill-ħin tiegħek għat-talb.
Biss bil-qawwa tat-talb tista’ tikseb ir-rebħa.
Il quddiem bla biża! 

—Il-Madonna lil Pedro Regis, 20 ta’ Awwissu, 2022

 
Qari Relatat

L-Uġigħ Laburista Huwa Real

It-Tranżizzjoni l-Kbira

Ir-Rebbieħa

 

Appoġġa l-ministeru full-time ta’ Mark:

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

Issa fuq Telegram. Ikklikkja:

Segwi lil Mark u s- "sinjali taż-żminijiet" ta 'kuljum fuq MeWe:


Segwi l-kitbiet ta 'Mark hawn:

Isma 'dan li ġej:


 

 
Stampa Friendly, PDF & Email
Posted fil HOME, PARALIZZATI MILL-BIŻA ', SINJALI.