Qaddejja tal-Verità

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għall-Erbgħa tat-Tieni Ġimgħa tar-Randan, l-4 ta ’Marzu, 2015

Testi Liturġiċi hawn

Homo ECCEHomo ECCE, minn Michael D. O'Brien

 

JESUS ma kienx imsallab għall-karità Tiegħu. Hu ma kienx imsawwat talli fejjaq paralitiċi, fetaħ għajnejn l-għomja, jew qajjem il-mejtin. Hekk ukoll, rarament issib Insara li jkunu mwarrba għall-bini ta 'kenn għan-nisa, jitimgħu lill-foqra, jew iżuru l-morda. Pjuttost, Kristu u l-ġisem Tiegħu, il-Knisja, kienu u huma ppersegwitati essenzjalment talli ħabbru l- Verità.

U dan huwa l-verdett, li d-dawl daħal fid-dinja, imma n-nies ippreferew id-dlam mid-dawl, għax l-għemejjel tagħhom kienu ħżiena. Għax kull min jagħmel l-agħar jobgħod id-dawl u ma jersaqx lejn id-dawl, biex l-għemejjel tiegħu ma jiġux esposti. Imma kull min jgħix il-verità jiġi għad-dawl, biex l-għemejjel tiegħu jkunu jidhru b’mod ċar bħala li saru f’Alla. (Ġwanni 3:19-21)

Profeti foloz jgħidu li kollox tajjeb. Li int okay, jien okay, u kollox okay. Huma jħallu lin-nies fid-dlam, jittraskuraw il-verità, iżommu l-istatus quo, iżommu l-paċi—a falza paċi. [1]cf. Il-Beati li Jagħmlu l-Paċi Ġeremija ma kienx raġel bħal dan. Tkellem il-verità, xi drabi l-verità iebsa, għax kien jaf li l-verità biss tista’ teħlisna. Ironikament, il-verità hija l-akbar karità għax xi ġid li titma’ l-ġisem biss imma tħalli r-ruħ fil-qerda? Ġeremija fehem perfettament l-ironija:

Il-ġid irid jitħallas bil-ħażen biex iħaffru ħofra biex jeħodli ħajti? Ftakar li jien qgħadt quddiemkom biex nitkellem f’isimhom, biex inwarrab ir-rabja tiegħek minnhom. (L-ewwel qari)

Imma meta jagħmel hekk, billi jitkellem il-​verità, in-​Nisrani għandu jkun ippreparat biex jiġi ppersegwitat, anki mill-​membri tal-​familja. Għax il-verità, fl-aħħar mill-aħħar, mhijiex sett ta’ regoli jew duttrini, imma Persuna: "Jien il-verità," qal Ġesù. [2]cf. Ġwanni 14:6 Meta n-nies jiċħduk talli żżomm sod mal-verità awtentika, huma verament qed jirrifjutaw lil Kristu.

Nisma’ l-whspers tal-folla, li jbeżżgħuni minn kull naħa, waqt li jikkonsultaw flimkien kontrija, jippjanaw biex jeħodli ħajti. Imma l-fiduċja tiegħi hi fik, Mulej. (Salm tal-lum)

Wieħed jista’ jiġi maħfur talli jaħseb li l-ġenerazzjoni preżenti tagħna hija tabilħaqq kandidat għall-“apostasija kbira” li tkellem dwarha San Pawl, dik il-waqgħa kbira mill-fidi. [3]cf. Kompromess: L-Apostasija l-Kbirau, L-Antidotu l-Kbir Fejn huma, f’isem Alla, l-irġiel u n-nisa llum li ma jnaqqsux il-verità, li ma jagħmlux kompromess, li huma umli u ubbidjenti lejn il-Kelma ta’ Alla kif murija fil-milja tagħha fil-fidi Kattolika? Għax kun af dan: il-marea tal-ħażen li takkumpanja l-apostasija l-kbira hija mrażżna, parzjalment, minn irġiel u nisa kuraġġużi li, bħal Ġeremija, se jgħidu l-verità anki bi prezz ta’ ħajjithom.

Il-Knisja hija dejjem imsejħa biex tagħmel dak li Alla talab minn Abraham, u dan biex tara li hemm biżżejjed irġiel ġusti biex jirrapressaw il-ħażen u l-qerda. — IL-BENEDITT TAL-POPA XVI, Dawl tad-Dinja, p. 166, Konversazzjoni Ma 'Peter Seewald

U għalhekk Ġesù jdur lejk u jien illum u jistaqsi l-mistoqsija:

“Tista’ tixrob il-kalċi li se nixrob jien?” Huma qalulu: “Nistgħu.” Hu wieġeb: “Il-kalċi tiegħi int se tixrob…” min irid ikun kbir fostkom ikun il-qaddej tagħkom… (Evanġelju tal-lum)

…qaddej għal Verità

Id-dinja qed tinqasam malajr f'żewġ kampijiet, il-camaradeship ta 'anti-Kristu u l-fratellanza ta' Kristu. Il-linji bejn dawn it-tnejn qed jinġibdu .... f'kunflitt bejn il-verità u d-dlam, il-verità ma tistax titlef. —Fulton Venerabbli John Sheen, Isqof, (1895-1979); sors mhux magħruf, possibilment "Is-Siegħa Kattolika"

 

 

Grazzi tal-appoġġ tagħkom
ta 'dan il-ministeru full-time!

Biex tabbona, ikklikkja hawn.

 

Qatta '5 minuti kuljum ma' Mark, timmedita fuq dak ta 'kuljum Issa Kelma fil-qari tal-Quddiesa
għal dawn l-erbgħin jum tar-Randan.


Sagrifiċċju li jiekol ruħek!

Abbona hawn.

Banner NowWord

Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Posted fil HOME, QARI TAL-MASSA, IL-VERITÀ Iebsa u tagged , , , , , , , , , , , , , , .