Silenzju jew ix-Xabla?

Il-Qbid ta ’Kristu, artist mhux magħruf (c. 1520, Musée des Beaux-Arts de Dijon)

 

Diversi il-qarrejja nħasdu mill-allegati messaġġi riċenti tal-Madonna madwar id-dinja "Itlob aktar ... tkellem inqas" [1]cf. Itolbu Aktar ... Tkellem Inqas jew dan:

...itlob għall-Isqof tiegħek u r-rgħajja tiegħek, itlob u sieket. Tgħawweġ irkopptejk u isma' leħen Alla. Ħalli ġudizzju f'idejn ħaddieħor: tieħux kompiti li mhumiex tiegħek. —Madonna ta’ Zaro lil Angela, 8 ta’ Novembru, 2018

Kif nistgħu noqogħdu siekta fi żmien bħal dan, staqsew xi qarrejja? Ieħor wieġeb:

Għadek tħoss li wasal iż-żmien li l-fidili jibqgħu “passivi” fin-natura, għalkemm jitolbu diliġenti u sawm u kollox? Qatt ma ħsibt li qatt se nkun konfuż!  

Said ieħor:

Bqajt skantat għalkemm mill-kitba l-aktar riċenti tiegħek — b’mod partikolari l-messaġġ tal-Madonna taż-Żaro biex titlob u tibqa’ sieket. Li tkun umli u ta’ karità, iva. Biex tkun ittemprat mill-virtujiet, iva. U żgur li ssir fjamma tal-imħabba, iva! Imma li tkun sieket? Fil-biċċa l-kbira tiegħu huwa s-silenzju li aggrava l-ġrieħi fil-Knisja Kattolika li issa naraw li qed jinfexxew. U s-skiet jista’ jimplika approvazzjoni taċita ta’ attitudnijiet, kliem, u azzjonijiet li jeħtieġ li jiġu ċċarati. Inkella s-silenzju jista' tajjeb ħafna biss iżid il-konfużjoni mal-konfużjoni. Il-korrezzjoni fraterna mhix biss aċċettabbli imma aħna mgħallma nagħmlu hekk. ( Titu 1:19 u 2 Timotju 4:2 huma biss żewġ eżempji.) U dan m’għandu x’jaqsam xejn maʼ kburija sottili jew ġustizzja personali jekk isir bl-​imħabba.

 

SKIET vs PASSIVITÀ

Fil-Punent, trabbejna f’kultura Kattolika fejn il-mistika, il-kontemplazzjoni u l-meditazzjoni tbattu mhux biss mil-liturġiji u s-seminarji tagħna, iżda mid-diskors tagħna ta’ kuljum. Dawn huma termini li jidhru li jappartjenu biss għal-lessiku ta’ New Agers, għalliema tal-yoga, u gurus tal-Lvant... imma Kattoliċi?  

Huwa proprju t-telf tal-wirt spiritwali għani tal-missirijiet u l-qaddisin tad-deżert bħal Tereża ta’ Avila jew Ġwanni tas-Salib li issa nsibu ruħna f’ kriżi eżistenzjali: għal xiex qed ngħixu eżattament aħna l-Kattoliċi lil hinn mill-Quddiesa tal-Ħadd? X'inhi l-missjoni tagħna? X'inhu r-rwol tiegħi? Fejn hu Alla?

It-tweġibiet ġejjin minn fond ġewwa u, personali relazzjoni ma’ Alla, imrawma fil-lingwa tas-Silenzju. Din ir-relazzjoni hija Talb. Il-kontemplazzjoni hija sempliċement il-ħarsa interjuri lejn wiċċ il-Mulej li jħobbok. Il-meditazzjoni hija tgħammar fuq kliemu għal ħajtek u għall-poplu Tiegħu. Il-mistika, mela, hija sempliċiment il-proċess ta’ kif wieħed jidħol f’komunjoni ma’ Alla li jgħammar ġewwa—u l-frott kollu li hu minnu. Din kienet l-intenzjoni ta’ Kristu għal kull wieħed minna!

Ħali kull min għandu l-għatx jiġi għandi u jixrob. Min jemmen fija, kif tgħid l-Iskrittura: 'Xmajjar ta' ilma ħaj joħorġu minn ġewwa.' (Ġwanni 7:37-38)

Dan huwa l-mod twil kif tgħid dan is-skiet interjuri tat-talb hu xejn ħlief passiv! M'hemm xejn passiv dwar Talb u, sawm! Dawn huma l-armi tal-gwerra spiritwali mħaddma minn Kristu nnifsu u l-Appostli u għadd kbir ta’ qaddisin! Dawn huma l-armi qawwija li jikkrollaw fortizzi, jorbtu d-demonji, u jikkonfiguraw mill-ġdid il-futur! 

Dak kollu qal, erġa' rreġa' bir-reqqa dak li Madonna fil-fatt qal f’dawk l-allegati dehriet. Itlob aktar ... tkellem inqas. Hi qalet, "tkellem inqas" mhux "tgħid xejn." Jiġifieri, agħmel spazju għal Għerf. Għax l-Għerf, li huwa don ta’ l-Ispirtu s-Santu, jgħarrafna preċiżament meta biex titkellem u xiex li tgħid jew tagħmel. F’Zaro, Il-Madonna tgħid li m’għandniex niġġudikaw il-qlub tar-ragħaj tagħna, imma nitolbu għalihom u noqogħdu siekta. Iżda mbagħad hi immedjatament żżid: “Ilwi irkopptejk u isma’ leħen Alla.” Jiġifieri isma’ u stenna Għerf! Imbagħad, meta tkun imsejsa fl-umiltà, fil-karità, u fil-qawwa li ġejja mill-Għerf veru, aġixxi kif xieraq, sew jekk ikun fil-korrezzjoni fraterna, inkuraġġiment, jew interċessjoni.

… irridu noqogħdu attenti f’dak li ngħidu u kif ngħiduh, f’dak li ninsistu fuqu u kif nimxu dwaru. —Mons. Charles Pope, “The Pope Owns This”, 16 ta’ Novembru, 2018; ncregister.com

U tiġġudikax. Tiħux fuq kompiti li mhumiex tiegħek fl-ewwel lok. 

 

DWAR IL-KORREZZJONI TAL-PASTORI TAGHNA

Huwa faċli għalina li noqogħdu fi djarna, naqraw siltiet ta’ aħbarijiet, u niġġudikaw ir-rgħajja tagħna—biex insiru teologi tal-pultruni. Dak hu l-mod kif topera d-dinja, il-mod kif il-moħħ tad-dinja jittrattaw lil min iħaddimhom, lill-kowċis jew lill-politiċi. Iżda l-Knisja hija Istituzzjoni Divina, u bħala tali, l-approċċ tagħna lejn ir-rgħajja tagħna huwa, u għandu jkun, differenti—anki issa qalb l-iskandli mill-aktar terribbli.

Tieqaf tiġġudikax mid-dehriet, imma ġġudika ġust. (Ġwanni 7:24)

F’intervista bilanċjata u iġjeniċi, l-Isqof Joseph Strickland jgħid:

Nemmen li l-fedeltà minna lkoll hija l-aħjar mod kif nistgħu nsaħħu u nappoġġjaw lill-Papa Franġisku. Għax, ma nafx x’qed jittratta, ma nistax naf l-affarijiet li għaddejjin f’Ruma. Hemm dinja kumplessa ħafna. Irridu nkunu fidili lejh bħala dak li jokkupa s-siġġu ta’ Pietru. Hija wegħda li għamilna, u naħseb li l-aqwa mod biex nagħmlu dan huwa li nżommu dawk il-wegħdiet l-oħra – li nżommu mad-Depożitu tal-Fidi, li nkunu fidili lejn Kristu, u li nsaħħu lill-Papa Franġisku. Għax fl-aħħar mill-aħħar tiegħu xogħol hu li nkunu fidili lejn Kristu, kif hu minnu għalina lkoll. —19 ta’ Novembru 2018; lifesitenews.com

Għal xi raġuni, sirt daqsxejn ta’ bouncing board jekk mhux punching bag għar-rabja ta’ ħafna nies lejn il-Papa u l-isqfijiet. U rari nissodisfa l-mistoqsijiet tagħhom: 

“Għaliex il-Papa qal, ‘Min jien biex niġġudika?’” jistaqsu.

"Qrajt il-kuntest kollu?" Nirrispondi. 

“Xi ngħidu Amoris Laetitia u l-konfużjoni li qed tikkawża?” 

“Qrajt id-dokument kollu jew sempliċement storja ta’ aħbarijiet?”

"Xi ngħidu għaċ-Ċina?"

“Ma nafx għax m’iniex parti min-negozjati delikati. Inti?"

“Għaliex il-Papa kellu slideshow tal-annimali fuq San Pietru?”

“Ma nafx jekk il-Papa ħax dik id-deċiżjoni jew għaliex, jekk għamel. Int?”

“Għaliex il-Papa ma jiltaqax mal-”dubia kardinali” imma jagħmel mal-omosesswali?”

“Ġesù għala kiel ma’ Żakkew?”

“Għaliex il-Papa jaħtar konsulenti dubjużi ma’ naħa tiegħu?”

“Ġesù għala ħatar lil Ġuda?”

“Għaliex il-Papa qed ibiddel il-Knisja biex jgħallem?”

“Għaliex ma taqrax dan... "

“Għaliex il-Papa ma jirrispondix għall-ittri ta’ Vigano?”

“Ma nafx. Għaliex Vigano ma ltaqax privatament mal-Papa?”………

Nista’ nkompli imma l-punt huwa dan: mhux jien biss mhux ipoġġu fuq id-deliberazzjonijiet ta’ Franġisku, jaqrawlu moħħu, jew jafu qalbu, imma ftit jew xejn isqfijiet jagħmlu l-istess. Isqof Strickland għamlitha: “Ma nafx x’qed jittratta, ma nistax naf l-affarijiet li għaddejjin f’Ruma. Hemm dinja kumplessa ħafna.” Kemm aktar allura għalik u għalija! Filwaqt li xi affarijiet jidhru ovvji, ħafna drabi ma jkunux fir-realtà. Fuq kollox. 

Ħafna fil-midja u l-blogosfera qed isejħu lill-Kattoliċi biex ikunu "irrabjati" u "siekta mhux aktar" u biex ikabbru l-bibien ta 'quddiem tad-djoċesi tagħhom u jitolbu bidla. Iva, l-abbuż sesswali tat-tfal huwa gravi u terribbli u qatt ma jista’ jiġi ttollerat. Imma fit-tmiem ta’ dan il-ħażen, qed tgħid il-Madonna oqogħdu attenti li ma tkunx qed timmina wkoll l-awtorità ta’ Ibni, l-għaqda tal-Knisja, u taġixxi mingħajr Għerf u prudenza.  

Fuq Facebook il-ġurnata l-oħra, raġel ma kien jaċċetta xejn inqas minni li nagħmel pubblikament bħala mħallef u ġurat tal-Papa Franġisku dwar l-iskandli sesswali. "Għandna bżonn nitolbu investigazzjoni!", iddikjara. "Tajjeb," għedt. “Xi ngħidu għada nagħmel post fuq Facebook li tgħid, ‘Nitlob investigazzjoni!’ Taħseb li l-isqfijiet u l-Papa se jisimgħuni?” Huwa kiteb lura, "Naħseb li għandek punt." 

L-għajjat ​​rarament jinstemgħu—imma dan is spiss diviżiv. Id-dinja qed tara l-Knisja bħalissa u kif nittrattaw lil xulxin—ilkoll kemm aħna. 

 

IS-SIKET TAL-MADONNA

F’messaġġ sinċier lill-mibki Fr. Stefano Gobbi mill-“Ktieb il-Blue”—li għandu tnejn Stampaturi, l-appoġġ ta’ eluf ta’ kleru madwar id-dinja, u huwa rilevanti aktar minn qatt qabel—Il-Madonna kontinwament issejjaħ lill-fidili għall-komunjoni* (ara n-nota ta’ qiegħ il-paġna 5) mal-isqfijiet tagħhom u l-Vigarju ta’ Kristu. Dan il-messaġġ mill-1976 seta’ jingħad ilbieraħ:

Kemm Satana, l-Avversarju tiegħi mill-bidu, qed jirnexxilu llum iqarraq bik u jħajruk! Hu jġiegħlek temmen li intom gwardjani tat-tradizzjoni u difensuri tal-fidi, filwaqt li jġiegħlek tkun l-ewwel li tkisser il-fidi tagħkom u jmexxikom, ilkoll ma jafux, fl-iżball. 

Irreferi għal Il-Ħames Korrezzjonijiet biex tara kif kemm “konservattivi” kif ukoll “liberali” jistgħu jiġu mqarrqa u jaqgħu fi żball. Hija tkompli:

Jagħmlek temmen li l-Papa qed jiċħad il-verità, u b’hekk Satana jwaqqa’ l-pedament li fuqu hija mibnija l-Knisja u li permezz tiegħu l-verità tinżamm intatta matul iż-żminijiet. Jasal li jġiegħlek taħseb li jien stess m’għandi x’naqsam xejn mal-mod kif jaġixxi l-Missier. U għalhekk, f’ismi, jinxterdu kritika qawwija mmirata lejn il-persuna u l-ħidma tal-Missier.

U mbagħad, il-Madonna titkellem ħafna għall-mument preżenti, b’eku għall-Isqof Strickland:

Kif tista’ l-Omm tikkritika pubblikament id-deċiżjonijiet tal-Papa, meta hu biss għandu l-grazzja speċjali għall-eżerċizzju ta’ dan il-ministeru sublimi? Jien kont sieket fuq leħen Ibni; Jien kont sieket fuq leħen l-Appostli. Issa ninsab sieket bi mħabba għal leħen il-Papa: biex ikun imxerred dejjem aktar, biex jinstema’ minn kulħadd, biex jiġi milqugħ fl-erwieħ. Huwa għalhekk li jien qrib ħafna tal-persuna ta’ dan l-ewwel uliedi l-maħbubin, il-Vigarju ta’ Ibni Ġesù. Bis-skiet tiegħi, qed ngħinu jitkellem…. Erġa’ lura, erġa’ lura uliedi qassisin, għall-imħabba, l-ubbidjenza u l-komunjoni mal-Papa. —Lill-Qassisin, l-Ulied Maħbubin tal-Madonna, le. 108 

Meta twarrab kull kontroversja, “ermenewtika ta’ suspett”, u rigali naturali ta’ komunikazzjoni jew nuqqas ta’ Franġisku, x’qed jipprova jgħidilna l-Papa s’issa?

  • il-Knisja trid issir sptar tal-kamp biex twaqqaf il-fsada ta’ kultura miksura; (Ftuħ intervisti, stqarrijiet)
  • irridu niżlu d-duffs tagħna u nwasslu l-Evanġelju lejn il-mitlufa u l-periferiji tas-soċjetà; (Ftuħ intervisti, dikjarazzjonijiet)
  • irridu niffukaw ewwel fuq l-essenza tal-Vanġelu, u b’ferħ awtentiku; (Evangelii Gaudium)
  • irridu nużaw kull mod leċitu biex nakkumpanjaw lill-familji mkissra lura f’komunjoni sħiħa mal-Knisja; (Amoris Laetitia)
  • irridu nwaqqfu immedjatament il-ħsara u l-istupru tal-pjaneta għal skopijiet greedy u li jservu lilhom infushom; (Laudato si ')
  • l-uniku mod biex tkun effettiv fi kwalunkwe minn dawn ta’ hawn fuq huwa li ssir awtentikament qaddisa; (Gaudete et Exsultate)

Ħuti, meta nitilfu l-kapaċità li nisimgħu l-vuċi ta’ Kristu fir-rgħajja tagħna, il-problema tinsab fina, mhux fihom.[2]cf. Luqa 10:16  L-iskandli fil-preżent ħassru l-kredibbiltà tal-Knisja, iżda jagħmlu biss il-missjoni tagħna li nevanġelizzaw u nagħmlu dixxipli tal-ġnus li aktar kruċjali. 

NOTA: m’hemm xejn fil-lokuzzjoni ta’ hawn fuq mill-Madonna u lanqas in kwalunkwe dehra awtentika madwar id-dinja, qabel jew minn dak iż-żmien 'l hawn, li tgħid, "Madankollu, fil-futur, trid tkisser il-komunjoni ma' Papa li jeqred il-fidi." Taħseb li l-Iskrittura jew il-Madonna twissuna dwar wieħed mill-akbar perikli u qerq li tista’ tiffaċċja l-Knisja jekk a validament Papa elett kellhom ippromulga duttrina falza u wassal lill-merħla kollha mqarrqa! Imma dak mhux il-każ. Il-kelma definittiva minn Kristu, anzi, hija li “Pietru hu blat” u l-bibien tal-infern mhux se jipprevalu kontriha—anki jekk Pietru, xi drabi, ikun ġebla ta’ tfixkil. L-istorja turi dik il-wegħda biex inkun veru.[3]cf. Il-President tal-Blat

Aħna nisseparaw lilna nfusna minn dik il-blata bil-periklu tagħna stess.  

ĠESÙ: "... ħadd ma jista 'jiskuża ruħu billi jgħid:' Jien ma nirribellax kontra l-Knisja mqaddsa, imma biss kontra d-dnubiet ta 'rgħajja ħżiena.' Raġel bħal dan, li jneħħi moħħu kontra l-mexxej tiegħu u blinded mill-imħabba tiegħu nnifsu, ma jarax il-verità, għalkemm tassew jaraha tajjeb biżżejjed, imma jippretendi li ma jarax, sabiex ittaffi l-isting tal-kuxjenza. Għax jara li, fil-verità, qed jippersegwita lid-Demm, u mhux lill-qaddejja tiegħu. L-insult isir lili, eżatt kif ir-riverenza kienet dovuta tiegħi. "

Lil min ħalla ċ-ċwievet ta ’dan id-Demm? Lill-Appostlu Pietru glorjuż, u lis-suċċessuri tiegħu kollha li huma jew li għandhom ikunu sal-Jum tal-Ġudizzju, kollha għandhom l-istess awtorità li kellu Pietru, li mhix imnaqqsa minn xi difett tagħhom. —St. Katerina ta 'Siena, mill - Ktieb tad-Djalogi

Huma, għalhekk, jimxu fit-triq ta ’żball perikoluż li jemmnu li jistgħu jaċċettaw lil Kristu bħala l-Kap tal-Knisja, filwaqt li ma jżommux lealment mal-Vigarju Tiegħu fuq l-art. -IL-PAPA PIUS XII, Mystici Corporis Christi (Fuq il-Ġisem Mistiku ta 'Kristu), 29 ta' Ġunju, 1943; n. 41; vatikan.va

 

SKIET JEW IL-XAJBA?

Fit-tweġiba tiegħu għall-mistoqsija tiegħi meta kont Ruma,[4]cf. Jum 4 - Ħsibijiet Każwali minn Ruma Il-Kardinal Francis Arinze nnota: “Meta kienu l-Appostli rieqed fil-Ġetsemani, Ġuda kien mhux irqad. Kien attiv ħafna!” Kompla jgħid, “Imma meta Pietru qam u ħareġ sejf, Ġesù kkastigu għal dan.” Il-punt huwa dan: Ġesù qed isejħilna biex la nkunu passivi u lanqas aggressivi b’mod dinji. Anzi, Ġesù jsejħilna għal tatt spiritwali:

Oqgħod attent u itlob biex ma tgħaddix mit-test. L-ispirtu huwa lest, imma l-laħam huwa dgħajjef. Mattew 26:41

Tavviċinax l-ispiritwali b'tattiċi politiċi. Ara sew dak li qed jiġri mingħajr ma tiġġudika l-qlub, u fuq kollox, eżamina lilek innifsek. Tirqadx u lanqas tiġbed is-sejf. Watch. Stenna. U itolbu. Għax fit-talb, tisma’ l-vuċi tal-Missier tas-Smewwiet li se jidderieġi kull pass tiegħek. 

Kien hemm Appostlu wieħed li għamel dak li qal Kristu: San Ġwann. Anke jekk ħarab mill-ġnien għall-ewwel, wara reġa’ lura f’riġlejn is-Salib. Hemmhekk, baqa’ fis-skiet taħt il-ġisem fsada ta’ Sidna. Dan kien 'il bogħod milli passiv. Kien hemm bżonn taʼ kuraġġ kbir biex toqgħod quddiem is- suldati Rumani bħala wieħed mis- segwaċi taʼ Kristu. Kien hemm bżonn ta’ kuraġġ kbir biex jiġu insultati u moqdija bħala tali billi jibqgħu ma’ Ġesù (il-mod kif xi wħud qed jiġu insultati u moqdija talli baqgħu f’komunjoni mal-isqfijiet u l-Papa f’dan iż-żmien meta x-xbieha tagħhom ukoll hija mħassra bil-kbir mill-iskandlu). ħa Għerf kbir biex jagħraf meta, u meta ma jitkellem f’dik is-sitwazzjoni (għax ħajtu kienet tiddependi minnha). San Ġwann huwa a mod għalina kif aħna issa daħħal il-Passjoni tal-Knisja.[5]Li jibqgħu f’komunjoni mal-isqfijiet u l-Papa ma jfissirx li jibqgħu f’komunjoni mad-difetti u dnubiethom, imma l-kariga tagħhom u l-awtorità mogħtija minn Alla.

Filwaqt li d-dixxipli l-oħra kienu kkunsmati minn affarijiet periferali, mhux l-inqas, min kien it-traditur fosthom... San Ġwann kien kuntent li jibqa’ f’kontemplazzjoni fuq is-sider Ewkaristiku ta’ Kristu. Meta għamel hekk, sab is-saħħa biex joqgħod waħdu taħt is-Salib—mal-Omm. 

L-Ewkaristija u l-Omm. Hemmhekk, f’dawk iż-żewġ Qlub, issib is-saħħa biex toqgħod sod fil-fidi tiegħek, u l-grazzja u l-Għerf li tkun taf meta titkellem, u meta tibqa’ sieket hekk kif tiżvolġi din il-Maltempata preżenti.  

... il-futur tad-dinja jinsab fil-periklu sakemm ma jkunux ġejjin nies aktar għaqlin. —POP ST. JOHN PAUL II, Familiaris Consortio, le. 8

 

QARI RELATATI

Meta Tiġi l-Għerf

Għerf, u l-Konverġenza tal-Kaos

L-Għerf Iżejjen it-Tempju

Għerf, il-Qawwa ta ’Alla

Il-Vindikazzjoni ta Għerf

Ġesù l-Għaqli Bennej

 

 

 

Il-Kelma Issa hija ministeru full-time li
tkompli bl-appoġġ tiegħek.
Bierek, u grazzi. 

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

 

Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Itolbu Aktar ... Tkellem Inqas
2 cf. Luqa 10:16
3 cf. Il-President tal-Blat
4 cf. Jum 4 - Ħsibijiet Każwali minn Ruma
5 Li jibqgħu f’komunjoni mal-isqfijiet u l-Papa ma jfissirx li jibqgħu f’komunjoni mad-difetti u dnubiethom, imma l-kariga tagħhom u l-awtorità mogħtija minn Alla.
Posted fil HOME, Marija.