Irqad waqt li d-Dar tinħaraq

 

HEMM hija xena mis-serje tal-kummiedja tas-snin tmenin Il-Gun Naked fejn ġiri ta ’karozza jispiċċa b’fabbrika tal-logħob tan-nar tisplodi, nies jiġru f’kull direzzjoni, u mayhem ġenerali. Il-kobob ewlieni li jdoqq Leslie Nielsen jgħaddi minn ġol-folla ta ’gawkers u, bl-isplużjonijiet jispiċċaw warajh, jiddikjara bil-kalma,“ Xejn ma tara hawn, jekk jogħġbok xerred. Xejn x'nara hawn, jekk jogħġbok. "

Bin-nar ħakem il-Katidral ta’ Notre Dame, ħafna minna rajna l-kollass tas-saqaf bħala simbolu xieraq tal-kollass tal-Kristjaneżmu fid-Dinja tal-Punent (ara Il-Kristjaneżmu Jaħraq). Iżda oħrajn raw dan bħala reazzjoni eċċessiva sħiħa u attentat biex jibżgħu—bħal dan il-poster fuq Facebook: 

Jien ċert li titkellem b'sinċerità u tħassib għall-Knisja... imma użajt dan l-“inċident” biex tenfasizza t-twemmin tiegħek tat-tnaqqis tal-Kristjaneżmu minn ġewwa u l-għedewwa minn barra. Int direttament u indirettament xerrdu l-biża’…minflok ma tkellmu dwar il-messaġġ veru ta’ Ġesù…. Dejjem kien hemm persekuzzjoni, nazzarda ngħid li kien hemm aktar persekuzzjoni fil-Knisja bikrija minn dik li niffaċċjaw illum... Tużax din it-Telf ta' Katidral sabiħ u Ikoniku biex tinfirex, tibża', inċertezza u delużjoni. Minflok tkellem dwar is-sbuħija tal-Knisja, tkellem dwar l-opri l-kbar, il-mumenti ta’ grazzja u l-ħidma ta’ Kristu li tinsab f’idejn il-membri. Dak li hu stupidu huwa li taħseb li s-sinjali tal-Ġenna jappartjenu għall-ħruq ta' bini... meta l-messaġġ u s-sinjali tas-Sema huma sempliċement dawk mitkellma minn Ġesù, "Imħabba".

Fl-Evanġelju tal-lum, Pietru joħroġ kunfidenza żbaljata fih innifsu, ma jagħtix każ dak li kemm hu u kemm il-Mulej se jiffaċċjaw. “Jien se nagħti ħajti għalik,” jiftaħar. Imma Ġesù sempliċiment iwieġeb li, qabel ma jqaddes is-serduq, ikun ċaħadu tliet darbiet. Sempliċi daqq tas-serduk, att normali fin-natura, isir a messaġġier tal-Kelma t’Alla. Ma jimpurtax jekk in-nar f’Notre Dame nxtegħelx b’mod aċċidentali, intenzjonalment, b’mod naturali, jew b’mod sopranaturali—sar ikona immedjata ta’ dak li qed jiġri fil-Punent u f’postijiet oħra: it-tradiment ta’ Ġesù Kristu mill-aktar nazzjonijiet imbierka f’ wara l-Kristjaneżmu.

 

Nippreferi li torqod, GRAZZI

Imma l-verità hi li hemm ħafna li ma jridux jisimgħu dan, ma jridux jaraw, ma jridux jiffaċċjaw ir-realtà li hemm kullimkien. Bħall-Appostli tal-qedem fil-Ġnien tal-Ġetsemani, huwa aktar faċli li torqod milli tiffaċċja r-realtà. Ma stajtx ngħidha aħjar mill-Papa Benedittu XVI:

Huwa n-ngħas tagħna stess għall-preżenza ta ’Alla li jagħmilna insensittivi għall-ħażen: ma nisimgħux lil Alla għax ma rridux inkunu disturbati, u allura nibqgħu indifferenti għall-ħażen... in-ngħas tad-dixxipli mhuwiex problema ta 'dak il-mument, anzi ta' l-istorja kollha, 'in-ngħas' huwa tagħna, ta 'dawk minna li ma jridux jaraw il-forza sħiħa tal-ħażen u ma jridux jidħlu fil-Passjoni tiegħu. —PAPA BENEDETTU XVI, Udjenza Ġenerali, Belt tal-Vatikan, 20 ta’ April, 2011, Aġenzija tal-Aħbarijiet Kattoliċi

Il-fatt hu li l-Kristjaneżmu għandu qatt ġew ippersegwitati daqskemm f’dan il-mument preżenti. Kien hemm aktar martri fis-seklu li għadda milli l-20 seklu preċedenti flimkien.

Se ngħidlek xi ħaġa: il-martri tal-lum huma akbar fin-numru minn dawk tal-ewwel sekli ... hemm l-istess moħqrija lejn l-Insara llum, u f'numru akbar. —PAPA FRANĠISKU, 26 ta ’Diċembru, 2016; Zenith

 Bibien Miftuħa hija organizzazzjoni li ssegwi l-persekuzzjoni Kristjana madwar id-dinja. Huma nnutaw li l-2015 kienet “l-​iktar attakk vjolenti u sostnut fuq il-​fidi Kristjana fl-​istorja moderna” [1]Brietbart.com u li fl-2019, ħdax-il Kristjan qed jinqatlu kuljum xi mkien fid-dinja.[2]OpenDoorsusa.org

Fil-Punent, il-martirju huwa rari, għalissa. Kienet mhux matul ir-Rivoluzzjoni Franċiża, mill-mod, li fiha eluf ta 'Kattoliċi ġew imqattgħin ras u knejjes bħal Notre Dame vandalizzati. Iċ-ċikatriċi ta’ dik ir-rivoluzzjoni għadhom evidenti fil-kampanja tal-Ewropa kollha. Le, dak li qed iseħħ fil-Punent huwa l- prekursur għat-tipi ta’ totalitarjaniżmu li naraw jimmanifesta bnadi oħra.

Meta l-liġi naturali u r-responsabbiltà li tinvolvi huma miċħuda, dan iwitti b’mod drammatiku t-triq għar-relattiviżmu etiku fil-livell individwali u biex totalitarjiżmu tal-Istat fil-livell politiku. —PAPA BENEDIKTU XVI, Udjenza Ġenerali, 16 ta 'Ġunju, 2010, L'Osservatore Romano, Edizzjoni Ingliża, 23 ta 'Ġunju, 2010

Kif qed tiġi witta t-triq? Irrimarkajt fi Id-Differenza Kollha l-istatistiċi tal-iskantament minn madwar id-dinja kollha li jiżvelaw tnaqqis mgħaġġel fit-twemmin f’Alla u l-Kattoliċiżmu, bħall-fatt li n-numru ta’ dawk li jsostnu l-ebda reliġjon fl-Amerika huwa l-istess issa bħall-Kattoliċi u l-Protestanti flimkien. Jew li fl-Awstralja, ċensiment riċenti jiżvela li n-numru ta’ nies li jindikaw li kellhom ‘L-ebda Reliġjon’ żdied b’5o% xokkanti biss mill-2011 sal-2016. Jew li fl-Irlanda, 18% biss tal-Kattoliċi kienu qed jattendu l-Quddies regolarment sal-2011. u li l-Ewropej abbandunaw il-Kristjaneżmu tant li 2% biss taż-żgħażagħ Belġjani jgħidu li jmorru Quddies kull ġimgħa; fl-Ungerija, 3%; L-Awstrija, 3%; il-Litwanja, 5%; u l-Ġermanja, 6%.  

 

XEJN XI ARA?

Xorta waħda, nisimgħu (imma issa, b’għaġeb) l-ilħna jgħidu: “Xejn x’tara hawn, jekk jogħġbok xerred. Xejn x’tara hawn, jekk jogħġbok.” Il-kummentatur fuq Facebook ikompli jgħid:

Matul l-Istorja: Kull Ġenerazzjoni kienet il-ġenerazzjoni li tara l-aħħar tal-jiem, Kull Ġenerazzjoni rat is-sinjali mis-sema... Kull ġenerazzjoni waħda mill-Knisja bikrija lura meta Ruma kienet tassew tippersegwita lill-insara, tiddendelhom fuq is-slaleb, titmagħhom lill-iljuni... kull ġenerazzjoni minn dakinhar kienet il-ġenerazzjoni “li kienet taf il-verità, li kienet kapaċi tara s-sinjali”, u kollha kienu żbaljati. X'jagħmilna daqshekk speċjali?

Inħalli lill-Beatu (li dalwaqt ikun “Qaddis”) lill-Kardinal Newman iwieġeb:

Naf li l-ħinijiet kollha huma perikolużi, u li f'kull ħin imħuħ serji u anzjużi, ħajjin għall-unur ta 'Alla u l-bżonnijiet tal-bniedem, huma adattati biex jikkunsidraw l-ebda żminijiet perikolużi bħal tagħhom. F’kull ħin l-għadu tal-erwieħ jattakka bil-furja lill-Knisja li hi l-vera Omm tagħhom, u għall-inqas jhedded u jbeżża’ meta jonqos milli jagħmel il-ħażen. U ż-żminijiet kollha għandhom il-provi speċjali tagħhom li oħrajn m'għandhomx... Bla dubju, imma xorta nammetti dan, xorta naħseb... tagħna għandu dlam differenti fit-tip minn kull wieħed li kien qabel. Il-periklu speċjali taż-żmien li għandna quddiemna huwa t-tixrid ta’ dik il-pesta tal-infedeltà, li l-Appostli u Sidna nnifsu bassru bħala l-agħar diżastru tal-aħħar żminijiet tal-Knisja. U mill-inqas dell, immaġni tipika tal-aħħar żminijiet qed tiġi madwar id-dinja. —Il-Beatu John Henry Cardinal Newman (1801-1890 AD), priedka fil-ftuħ tas-Seminarju ta ’San Bernard, 2 ta’ Ottubru, 1873, L-Infedeltà tal-Futur

Dik l-istatistika hawn fuq? Huma xejn inqas minn dokumentazzjoni fattwali ta’ dik li bir-raġun tista’ tissejjaħ “l-apostasija l-kbira” li qal San Pawl (2 Tes 2:3), waqgħa kbira mill-fidi.

Qatt qabel ma rajna tali waqgħa mill-fidi fis-sekli 19 li għaddew bħalma għandna f'dan is-seklu li għadda. Aħna ċertament kandidat għall- "Apostasija l-Kbira." —Dr. Ralph Martin, awtur ta’ Il-Knisja Kattolika fl-Aħħar taż-Żmien, mid-dokumentarju X'inhu Għaddej Fid-Dinja, 1997

Le, ma nemminx li għaddejjin minn bump storiku żgħir ieħor; qed naraw l-uġigħ tal-ħlas fi tmiem żmien. Każ fil-punt... Quebec, il-Kanada kienet waħda mir-reġjuni Kattoliċi l-aktar b'saħħithom fl-Amerika ta' Fuq, wara l-passi ta' ommha, Franza. Fis-snin ħamsin, ħamsa u disgħin fil-mija tal-popolazzjoni Kattolika attendew il-quddiesa. Illum, huwa inqas minn 5. [3]New York TimesLulju 13th, 2018

Meta l-qniepen massivi ta 'Notre-Dame de Grace daqqu l-Irxoxt darbtejn f'Ħadd il-Għid, deher li kien hemm aktar nies jimxu mal-klieb tagħhom fuq il-lawns kbar imżerżaq tagħha milli kien hemm aduraturi ġewwa. —Antonia Aerbisias, Toronto Star, 21 ta’ April, 1992; iċċitata fi Il-Knisja Kattolika fl-Aħħar taż-Żmien (Ignatius Press), Ralph Martin, p. 41

Knejjes storiċi oħra hemmhekk kienu inqas ixxurtjati, mibdula f’ “tempji taʼ ġobon, fitness, u erotiżmu.” [4]New York TimesLulju 13th, 2018 Imma l-indikazzjoni ta’ dan kollu hija biss l-istrioniċi ta’ lajċi li għandhom intenzjoni tajba? Għall-kuntrarju, dawn it-twissijiet qed jinħarġu mill-ogħla livelli tal-Knisja, u l-Ġenna stess, permezz ta’ bla għadd ta’ dehriet Marjani:

Min jista’ jonqos milli jara li s-soċjetà fil-preżent, aktar minn kull età tal-passat, tbati minn marda terribbli u b’għeruq fondi li, tiżviluppa kuljum u tiekol fil-ġewwieni tagħha, qed tkaxkarha għall-qerda? Intom tifhmu, Venerabbli Ħuti, x’inhi din il-marda—apostasija minn Alla... Meta jitqies dan kollu hemm raġuni tajba biex nibżgħu li din il-perversità kbira ma tkunx qisha togħma minn qabel, u forsi l-bidu ta’ dawk il-ħażen li huma riservati għall-aħħar jiem; u biex ikun hemm diġà fid-dinja l-“Iben il-Qerba” li dwaru jitkellem l-Appostlu.—POP ST. PIUS X, Supremi E, Enċiklika Dwar ir-Restawr tal-Affarijiet Kollha fi Kristu, n. 3, 5; 4 ta ’Ottubru, 1903

Apostasija, it-telf tal-fidi, qed jinfirex mad-dinja kollha u fl-ogħla livelli fi ħdan il-Knisja. —PAPA ST. PAWLU VI, Diskors dwar is-Sitin Anniversarju tad-Dehriet ta’ Fatima, 13 ta’ Ottubru, 1977

Dawn huma biss żewġ papiet—kliem mitkellma għexieren taʼ snin ilu, saħansitra aktar minn seklu. X'kienu jgħidu issa? Fil Għaliex il-Papiet mhumiex qed jgħajtu?, tista’ taqra dak li qal dwaru kważi kull Papa tas-seklu li għadda sal-preżent dawn drabi. Dan mhuwiex biża-mongering; huwa l-kejl tal-fidi! Qed tieħu kont ta’ fejn qegħdin u fejn sejrin. Qed nippreparaw lilna nfusna u lill-familji tagħna biex noqogħdu attenti bil-Fidi tagħna ħalli aħna wkoll ma naqgħux. Qed inħejju lilna nfusna u lill-familji tagħna biex inkunu xhieda kuraġġużi u “jekk hemm bżonn” qal San Ġwanni Pawlu II, “Xhieda martri tiegħu, fl-għatba tat-Tielet Millennju”.[5]Indirizz liż-Żgħażagħ, Spanja, 1989 Huwa smigħ għall-messaġġi tal-Madonna mibgħuta lilna mad-dinja kollha biex nagħtu kas is-sejħa tagħha għall-konverżjoni u nsiru parti mill-pjan ta’ Alla. 

 

IL-DOOM U GLOOM REAL

Imma dawn il-kummenti fuq Facebook? Huma ċaħda tar-realtà. Fil-fatt, huma imprudenti. Attitudni bħal din mhux biss tinjora l-problema imma ssir parti minnha. Ġesù mhux biss ordnalna biex “inħobbu.” Huwa qalilna wkoll "Għassa u itlob" [6]26 Matt: 41 u ċanfru lill-mexxejja reliġjużi u anke lill-folol talli ma fehmux il "sinjali taż-żminijiet." [7]Matt 16:3; Lq 12:53 Huwa ċanfar lil Pietru meta l-appostlu pprova jinsisti li Ġesù m’għandux ibati: “Itlaq warajja Satana!” Huwa wissa.[8]16 Matt: 23 Whew. Dik kienet it-tweġiba ta’ Kristu għal dawk li jridu jinjoraw il-Passjoni li hija parti inevitabbli kemm mill-vjaġġ tal-Mulej kif ukoll tas-segwaċi Tiegħu.

Tabilħaqq, naħseb Punent komdu biss seta' daħħal dawk ir-rimarki fuq Facebook. Għax il-persekuzzjoni li qed tiġri fl-orizzont tal-kontinent tagħna diġà bdiet fil-Lvant Nofsani. Insara hemmhekk mhux biss qed jinqatlu kuljum iżda qed jiffaċċjaw estinzjoni kulturali, u wassal lill-Metropolita Jean-Clément Jeanbart, tal-Arċidjoċesi Melkite ta’ Aleppo, is-Sirja biex jiddikjaraha żvilupp “apokalittiku u fatali”.[9]Post KristjanOttubru 2nd, 2015 Imma xorta... fi Franza? 1,063 attakk fuq knejjes jew simboli Insara (kurċifissi, ikoni, statwi) ġew irreġistrati hemmhekk fl-2018. Dan jirrappreżenta żieda ta’ 17% meta mqabbel mas-sena ta’ qabel (2017).[10]meforum.org Il-persekuzzjoni hija diġà hawn.

Il-kriżi spiritwali tinvolvi d-dinja kollha. Iżda s-sors tagħha jinsab fl-Ewropa. In-nies fil-Punent huma ħatja li ċaħdu lil Alla ... Il-kollass spiritwali għalhekk għandu karattru tal-Punent ħafna. —Kardinal Robert Sarah, Ħarald KattolikuApril 5th, 2019

Din hija sejħa, allura, biex mhux nibnu bunkers tas-siment u ninħeba taħt is-sodda, imma biex nippurifikaw qalbna u...

... kun bla ħtija u innoċenti, ulied Alla bla tbajja f'nofs ġenerazzjoni mgħawġa u perversa, li fosthom tiddi bħal dwal fid-dinja, waqt li żżomm mal-kelma tal-ħajja ... (Fil 2: 14-15)

Le, il-messaġġ tiegħi mhuwiex wieħed ta' doom ta' gloom. Imma dak li qed jiġri madwarna żgur li hu. Għal darb’oħra nistaqsi, x’taħseb li hu aktar “doom and gloom”—li Sidna jiġi biex itemm din it-tbatija preżenti u jġib il-paċi u l-ġustizzja... jew li nkomplu ngħixu taħt it-taħbit tat-tnabar tal-gwerra? Li l-abortisti jkomplu jfarrku lit-trabi tagħna u għalhekk il-futur tagħna? Li l-politiċi jippromwovu l-infantiċidju? Li l-pjaga tal-pornografija tkompli teqred lil uliedna? Li x-xjenzati jkomplu jilagħbu bil-ġenetika tagħna filwaqt li l-industrijalisti jvvelenaw id-dinja tagħna? Li s-sinjuri jkomplu jikbru filwaqt li l-bqija nikbru aktar fid-dejn? Li l-qawwi jkomplu jesperimentaw bis-sesswalità u l-imħuħ ta’ wliedna? Li nazzjonijiet sħaħ jibqgħu malnutriti filwaqt li l-Punent jikbru obeżi? Li l-Insara jkomplu jiġu maqtula, emarġinati, u minsija madwar id-dinja? Li l-kleru jibqa’ sieket jew jittradilna l-fiduċja waqt li l-erwieħ jibqgħu fit-triq tal-qerda? X’hemm aktar gloom u doom—it-twissijiet tal-Madonna jew il-profeti foloz ta’ din il-kultura tal-mewt?

Jekk ir-raġel tiegħek, il-mara, it-tfal, neputijiet, ħbieb jew konoxxenti xorta aħseb li inti messaġġier ta 'doom u gloom, imbagħad ibqa' sieket. L-unika ħaġa li tikkonvinċihom jista 'jkun dak li qed jiġri darba Venezwela rikki fiż-żejt u komdu. Kif Il-Washington Post rapporti, dak il-pajjiż, li issa ġġarraf taħt Soċjaliżmu fallut, qed isib ruħu litteralment għarkopptejh (bħall-Iben il-Ħali) u b’hekk daret ġewwa: “Filqa ta’ elettriku, ikel u ilma, il-Venezweli jirritornaw għar-reliġjon” iddikjarat it-titlu. [11]cf. Il-Washington Post, 13 ta 'April, 2019

M'għandux għalfejn ikun b'dan il-mod. Alla ma jridniex inbatu. Hu ma jridx jikkastiga lill-umanità. Dik mhix ix-xewqa tiegħi u lanqas it-talb tiegħi. Imma jekk, bħall-Iben il-Ħali, ninsistu li mmorru fit-triq tagħna li tirriżulta fil-qerda mhux biss tal-pjaneta, iżda speċjalment tal-erwieħ... jista 'jieħu ħanżir biex dawk li ma jagħmlux ħsara finalment qajjem. 

... Qed intawwal iż-żmien tal-ħniena għall-fini ta '[il-midinbin] ... Kellem lid-dinja dwar il-ħniena Tiegħi; ħalli l-umanità kollha tagħraf il-ħniena insondabbli Tiegħi. Huwa sinjal għall-aħħar żminijiet; wara jiġi jum il-ġustizzja. Filwaqt li għad fadal iż-żmien, ħallihom jirrikorru għall-funtana tal-ħniena Tiegħi; ħallihom jibbenefikaw mid-Demm u l-Ilma li ħarġu għalihom .. -Ħniena Divina f'Rwieħ Tiegħi, Djarju, Ġesù lil Santa Fawstina, n. 1160, 848

 

QARI RELATATI

Għaliex id-Dinja tibqa ’fl-Uġigħ

Meta Semgħu

 

L-appoġġ finanzjarju u t-talb tiegħek huma għaliex
qed taqra dan illum.
 Bierek u grazzi. 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

 
Il-kitbiet tiegħi qed jiġu tradotti fi Franċiż! (Merci Philippe B.!)
Pour lire mes écrits en français, ikklikkja fuq id-drapeau:

 
 
Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Brietbart.com
2 OpenDoorsusa.org
3 New York TimesLulju 13th, 2018
4 New York TimesLulju 13th, 2018
5 Indirizz liż-Żgħażagħ, Spanja, 1989
6 26 Matt: 41
7 Matt 16:3; Lq 12:53
8 16 Matt: 23
9 Post KristjanOttubru 2nd, 2015
10 meforum.org
11 cf. Il-Washington Post, 13 ta 'April, 2019
Posted fil HOME, IL-PROVI KBIRA.