Dynasty, Mhux Demokrazija - Parti II


Artist Mhux Magħruf

 

MA l-iskandli kontinwi li ħarġu fil-wiċċ fil-Knisja Kattolika, ħafna -inkluż anke l-kleru—Sejħu biex il-Knisja tirriforma l-liġijiet tagħha, jekk mhux il-fidi fundamentali u l-morali tagħha li jappartjenu għad-depożitu tal-fidi.

Il-problema hi, fid-dinja moderna tagħna ta ’referendums u elezzjonijiet, ħafna ma jirrealizzawx li Kristu stabbilixxa a dinastija, mhux a demokrazija.

 

Kompli qari

Dynasty, Mhux Demokrazija - L-Ewwel Parti

 

HEMM hemm konfużjoni, anke fost il-Kattoliċi, dwar in-natura tal-Knisja stabbilita minn Kristu. Xi wħud iħossu li l-Knisja għandha bżonn tiġi riformata, biex tippermetti approċċ aktar demokratiku għad-duttrini tagħha u biex tiddeċiedi kif tittratta kwistjonijiet morali tal-lum.

Madankollu, jonqsu milli jaraw li Ġesù ma waqqafx demokrazija, imma a dinastija.

Kompli qari