Qrib lejn Ġesù

 

Irrid ngħid grazzi mill-qalb lill-qarrejja u t-telespettaturi kollha tiegħi tal-paċenzja tiegħek (bħal dejjem) f'dan iż-żmien tas-sena meta r-razzett huwa okkupat u nipprova wkoll niddejjaq ftit mistrieħ u vaganza mal-familja tiegħi. Grazzi wkoll lil dawk li offrew it-talb u d-donazzjonijiet tiegħek għal dan il-ministeru. Qatt ma jkolli l-ħin nirringrazzja lil kulħadd personalment, imma taf li nitlob għalikom kollha. 

 

X'INHU huwa l-iskop tal-kitbiet, webcasts, podcasts, ktieb, albums, eċċ kollha tiegħi? X'inhu l-għan tiegħi bil-miktub dwar is- "sinjali taż-żminijiet" u "t-tmiem"? Ċertament, kien li tħejji lill-qarrejja għall-ġranet li issa jinsabu fil-pussess tagħhom. Imma fil-qalba stess ta ’dan kollu, l-għan huwa fl-aħħar mill-aħħar li nersqu eqreb lejn Ġesù.Kompli qari

Relazzjoni Personali Ma 'Ġesù

Relazzjoni Personali
Fotografu Mhux magħruf

 

 

Ippubblikat l-ewwel darba fl-5 ta ’Ottubru, 2006. 

 

MA il-kitbiet tiegħi tal-aħħar dwar il-Papa, il-Knisja Kattolika, l-Omm Imbierka, u l-fehim ta ’kif il-verità divina tnixxi, mhux permezz ta’ interpretazzjoni personali, iżda permezz tal-awtorità tat-tagħlim ta ’Ġesù, irċevejt l-emails u l-kritiki mistennija minn dawk li mhumiex Kattoliċi ( jew aħjar, eks-Kattoliċi). Huma interpretaw id-difiża tiegħi tal-ġerarkija, stabbilita minn Kristu nnifsu, biex tfisser li jien m’għandix relazzjoni personali ma ’Ġesù; li b'xi mod nemmen li jiena salvat, mhux minn Ġesù, imma mill-Papa jew minn isqof; li m'iniex mimli bl-Ispirtu, imma "spirtu" istituzzjonali li ħallini għomja u mċaħħda mis-salvazzjoni.

Kompli qari

Ċempel lil Missier Ħadd

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għall-18 ta 'Marzu, 2014
It-Tlieta tat-Tieni Ġimgħa tar-Randan

San Ċirillu ta ’Ġerusalemm

Testi Liturġiċi hawn

 

 

“DO għaliex intom il-Kattoliċi ssejħu lis-saċerdoti "Fr." meta Ġesù espressament jipprojbixxi dan? " Dik hija l-mistoqsija li jiena mistoqsi spiss meta niddiskuti twemmin Kattoliku ma 'Kristjani evanġeliċi.

Kompli qari

Sejjaħ Ismu

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għall Novembru 30th, 2013
Festa ta 'Sant' Andrija

Testi Liturġiċi hawn


Kurċifissjoni ta ’Sant’Andrija (1607), Caravaggio

 
 

TKABBIR fi żmien meta l-Pentekostaliżmu kien qawwi fil-komunitajiet Insara u fuq it-televiżjoni, kien komuni li nisimgħu Insara evanġeliċi jikkwotaw mill-ewwel qari tal-lum minn Rumani:

Jekk tistqarr b’ħalqek li Ġesù hu l-Mulej u temmen f’qalbek li Alla qajmu mill-imwiet, int issalva. (Rum 10: 9)

Kompli qari

Il-Problema Fundamentali

San Pietru li ngħata "ċ-ċwievet tas-saltna"
 

 

GĦANDI irċivew numru ta 'emails, xi wħud mingħand Kattoliċi li mhumiex ċerti kif iwieġbu l-membri tal-familja "evanġeliċi" tagħhom, u oħrajn mingħand fundamentalisti li huma ċerti li l-Knisja Kattolika la hija biblika u lanqas Kristjana. Diversi ittri kien fihom spjegazzjonijiet twal għaliex huma jħossu din l-Iskrittura tfisser dan u għaliex huma jaħsbu din il-kwotazzjoni tfisser li. Wara li qrajt dawn l-ittri, u meta kont meqjus is-sigħat li tieħu biex twieġeb għalihom, ħsibt li nindirizza minflok l- problema fundamentali: min eżattament għandu l-awtorità li jinterpreta l-Iskrittura?

 

Kompli qari

Ir-Rivelazzjoni li ġejja tal-Missier

 

ONE tal - grazzji kbar tal - Illuminazzjoni se tkun ir - rivelazzjoni tal - Missier imħabba. Għax il-kriżi kbira ta ’żmienna - il-qerda tal-unità tal-familja - hija t-telf tal-identità tagħna bħala ulied u bniet ta 'Alla:

Il-kriżi tal-paternità li qed ngħixu llum hija element, forsi l-iktar bniedem importanti u li jhedded fl-umanità tiegħu. Ix-xoljiment tal-paternità u l-maternità huwa marbut max-xoljiment li aħna wlied u bniet.  —PAPA BENEDIKTU XVI (Kardinal Ratzinger), Palermo, 15 ta ’Marzu, 2000 

F’Paray-le-Monial, Franza, waqt il-Kungress tal-Qalb ta ’Ġesu, ħassejt lill-Mulej jgħid li dan il-mument ta’ l-iben il-ħali, il-mument ta ’l- Missier il-Ħniena ġej. Anki jekk il-mistiċi jitkellmu dwar l-Illuminazzjoni bħala mument li tara l-Ħaruf imsallab jew salib imdawwal, [1]cf. Illuminazzjoni tar-Rivelazzjoni Ġesù se jiżvelalna l-imħabba tal-Missier:

Min jara lili jara lill-Missier. (Ġwanni 14: 9)

Huwa "Alla, li hu għani fil-ħniena" li Ġesù Kristu żvelalna bħala Missier: huwa Ibnu stess li, fih innifsu, werah u għarrafna ... Huwa speċjalment għal [il-midinbin] li Il-Messija jsir sinjal partikolarment ċar ta ’Alla li hu mħabba, sinjal tal-Missier. F’dan is-sinjal viżibbli n-nies ta ’żmienna stess, bħan-nies ta’ dak iż-żmien, jistgħu jaraw lill-Missier. —BIERKU ĠWANNI PAWLU II, Għaddas fil-misercordia, n. 1

Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Illuminazzjoni tar-Rivelazzjoni