WAM – Emerġenza Nazzjonali?

 

IL Il-Prim Ministru tal-Kanada ħa d-deċiżjoni bla preċedent li jinvoka l-Att dwar l-Emerġenzi dwar il-protesta paċifika tal-konvoj kontra l-mandati tat-tilqim. Justin Trudeau jgħid li qed "jsegwi x-xjenza" biex jiġġustifika l-mandati tiegħu. Iżda l-kollegi tiegħu, il-premiers provinċjali, u x-xjenza nnifisha għandhom xi ħaġa oħra xi jgħidu...Kompli qari

Il Stand aħħar

Il-Klann Mallett jirkeb għal-libertà...

 

Ma nistgħux inħallu l-libertà tmut ma’ din il-ġenerazzjoni.
—Il-Maġġur tal-Armata Stephen Chledowski, suldat Kanadiż; 11 ta’ Frar, 2022

Qed noqorbu l-aħħar sigħat...
Il-futur tagħna huwa litteralment, libertà jew tirannija...
—Robert G., Kanadiż imħasseb (minn Telegram)

Kieku l-bnedmin kollha jiġġudikaw is-siġra mill-frott tagħha,
u jirrikonoxxi ż-żerriegħa u l-oriġini tal-ħażen li jagħfas fuqna,
u tal-perikli li huma imminenti!
Irridu nittrattaw ma’ ghadu qarrieqi u qarrieqi, li,
sodisfazzjon tal-widnejn tan-nies u tal-prinċpijiet,
qabadhom b’diskorsi bla xkiel u b’adulazzjoni. 
—POP LEO XIII, Ġenus Humanusle. 28

Kompli qari

Trudeau huwa Żbaljat, Mejjet Żbaljat

 

Mark Mallett huwa ġurnalist ta’ qabel ma’ CTV News Edmonton u jgħix fil-Kanada.


 

Justin Trudeau, il-Prim Ministru tal-Kanada, sejjaħ waħda mill-akbar protesti tat-tip tagħha fid-dinja bħala grupp ta’ “mibegħda” għar-rally tagħhom kontra l-injezzjonijiet sfurzati sabiex iżommu l-għajxien tagħhom. F'diskors tal-lum li fih il-mexxej Kanadiż kellu l-opportunità li jappella għall-għaqda u d-djalogu, huwa ddikjara b'mod ċar li ma kellu l-ebda interess li jmur...

… kullimkien qrib protesti li esprimew retorika ta’ mibegħda u vjolenza lejn iċ-ċittadini sħabhom. —L-31 ta ’Jannar, 2022; cbc.ca

Kompli qari

Veduta Apokalittika Unapologetic

 

… m’hemm ħadd iktar agħma minn min ma jridx jara,
u minkejja s-sinjali taż-żminijiet imbassra,
anke dawk li għandhom il-fidi
tirrifjuta li tħares lejn dak li qed jiġri. 
-Madonna lil Gisella Cardia, It-26 ta ’Ottubru, 2021 

 

JIEN suppost li tkun imbarazzat bit-titlu ta’ dan l-artiklu — mistħija li tgħid il-frażi “żminijiet tat-tmiem” jew tikkwota l-Ktieb ta’ l-Apokalissi u wisq inqas ażżarda ssemmi dehriet Marjani. Antikitajiet bħal dawn allegatament jappartjenu fil-kontenitur tat-trab tas-superstizzjonijiet medjevali flimkien ma’ twemmin arkajku f’“rivelazzjoni privata”, “profezija” u dawk l-espressjonijiet ignominiżi ta’ “il-marka tal-bhima” jew “Antikrist.” Iva, aħjar li nħalluhom għal dik l-era sabiħa meta l-knejjes Kattoliċi tfaċċaw bl-inċens hekk kif ħarġu l-qaddisin, il-qassisin evanġelizzaw lill-pagani, u nies komuni fil-fatt jemmnu li l-fidi setgħet tkeċċi l-pesti u d-demonji. F’dawk iż-żminijiet, statwi u ikoni mhux biss kienu jżejnu l-knejjes imma bini pubbliku u djar. Immaġina li. L-"etajiet dlam" - atei infurmati jsejħulhom.Kompli qari

Is-Siegħa tad-Diżubbidjenza Ċivili

 

Isimgħu, O slaten, u ifhmu;
tgħallmu, intom maġistrati tal-firxa tad-dinja!
Isma’, intom li għandek is-setgħa fuq il-kotra
u sieħbu fuq folol ta’ popli!
Għax l-awtorità ngħatatlek mill-Mulej
u s-sovranità mill-Iktar Għoli,
li għandu jfittex ix-xogħlijiet tiegħek u jiskrutinizza l-pariri tiegħek.
Għax, għalkemm kontu ministri tas-saltna tiegħu,
inti ma iġġudikatx sewwa,

u ma żammx il-liġi,
lanqas jimxu skont ir-rieda ta’ Alla,
Jiġi kontrik bil-biża’ u malajr,
għax il-ġudizzju huwa iebes għall-għoli–
Għax l-umli jistgħu jiġu maħfura bil-ħniena... 
(Tal-lum L-Ewwel Qari)

 

IN diversi pajji]i madwar id-dinja, Jum it-Tifkira jew Jum il-Veterani, fil-11 ta’ Novembru jew qrib, jimmarka jum sombru ta’ riflessjoni u gratitudni g[as-sagrifi//ju ta’ miljuni ta’ suldati li taw [ajjithom ji;;ieldu g[al-libertà. Iżda din is-sena, iċ-ċerimonji se jduru vojta għal dawk li raw il-libertajiet tagħhom jevaporaw quddiemhom.Kompli qari

Hemm Barka Waħda biss

 

…bħala l-uniku maġisteru indiviżibbli tal-Knisja,
il-papa u l-isqfijiet f’għaqda miegħu,
twettaq
 l-aktar responsabbiltà gravi li l-ebda sinjal ambigwu
jew tagħlim mhux ċar ġej minnhom,
iħawdu l-fidili jew jaqbduhom
f’sens falz ta’ sigurtà. 
—Kardinal Gerhard Müller,

eks prefett tal-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi
L-ewwel affarijietApril 20th, 2018

Mhijiex kwistjoni li tkun ‘pro-’ Papa Franġisku jew ‘kontra-’ Papa Franġisku.
Hija kwistjoni li niddefendu l-fidi Kattolika,
u dan ifisser tiddefendi l-Uffiċċju ta’ Pietru
li rnexxielu l-Papa. 
—Il-Kardinal Raymond Burke, Ir-Rapport tad-Dinja Kattolika,
Jannar 22, 2018

 

QABEL miet, kważi sena ilu sal-ġurnata tal-bidu nett tal-pandemija, il-predikatur kbir Dun John Hampsch, CMF (c. 1925-2020) kitebli ittra ta’ inkoraġġiment. Fiha, huwa inkluda messaġġ urġenti għall-qarrejja kollha tiegħi:Kompli qari

It-Purga

 

IL il-ġimgħa li għaddiet kienet l-iktar waħda straordinarja fis-snin kollha tiegħi kemm bħala osservatur kif ukoll ex-membru tal-midja. Il-livell ta 'ċensura, manipulazzjoni, qerq, gideb dirett u kostruzzjoni bir-reqqa ta' "narrattiva" kien tal-isbaħ. Huwa allarmanti wkoll għax ħafna nies ma jarawhx għal dak li hu, xtraw fih, u għalhekk, qed jikkooperaw miegħu, anke bla ma jintebħu. Dan huwa familjari wisq ... Kompli qari

Jikxef il-Fatti

Mark Mallett huwa ġurnalist li rebaħ il-premju ma 'CTV News Edmonton (CFRN TV) u joqgħod il-Kanada. L-artikolu li ġej huwa aġġornat regolarment biex jirrifletti xjenza ġdida.


HEMM forsi m'hemm l-ebda kwistjoni iktar kontenzjuża mil-liġijiet obbligatorji dwar il-maskri li jinfirxu madwar id-dinja. Minbarra nuqqas ta 'qbil qawwi dwar l-effettività tagħhom, il-kwistjoni qed taqsam mhux biss il-pubbliku ġenerali iżda l-knejjes. Xi saċerdoti pprojbixxew lill-parruċċani jidħlu fis-santwarju mingħajr maskri filwaqt li oħrajn saħansitra ċemplu lill-pulizija fuq il-merħla tagħhom.[1]27 ta 'Ottubru, 2020; lifesitenews.com Xi reġjuni talbu li l-kisi tal-wiċċ jiġi infurzat fid-dar tiegħu stess [2]lifesitenews.com filwaqt li xi pajjiżi taw mandat li individwi jilbsu maskri waqt li jkunu qed isuqu waħedhom fil-karozza tiegħek.[3]Repubblika ta 'Trinidad u Tobago, looptt.com Dr Anthony Fauci, li jmexxi r-rispons tal-US COVID-19, imur saħansitra iktar u jgħid li, apparti minn maskra tal-wiċċ, "Jekk għandek nuċċalijiet jew ilqugħ għall-għajnejn, għandek tużah"[4]abcnews.go.com jew saħansitra jilbsu tnejn.[5]webmd.com, 26 ta ’Jannar, 2021 U d-Demokratiku Joe Biden iddikjara, "maskri jsalvaw il-ħajjiet - perjodu,"[6]usnews.com u li meta jsir President, tiegħu l-ewwel azzjoni se jkun li jġiegħel l-ilbies tal-maskri madwar il-bord billi jallega, "Dawn il-maskri jagħmlu differenza ġiganteski."[7]brietbart.com U li għamel. Xi xjentisti Brażiljani allegaw li fil-fatt irrifjutaw li jilbsu għata tal-wiċċ huwa sinjal ta '"disturb serju tal-personalità."[8]the-sun.com U Eric Toner, studjuż anzjan fiċ-Ċentru Johns Hopkins għas-Sigurtà tas-Saħħa, iddikjara b'mod ċar li l-ilbies tal-maskra u d-distanza soċjali se jkunu magħna għal "diversi snin"[9]cnet.com bħalma għamel virologu Spanjol.[10]marketwatch.comKompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 27 ta 'Ottubru, 2020; lifesitenews.com
2 lifesitenews.com
3 Repubblika ta 'Trinidad u Tobago, looptt.com
4 abcnews.go.com
5 webmd.com, 26 ta ’Jannar, 2021
6 usnews.com
7 brietbart.com
8 the-sun.com
9 cnet.com
10 marketwatch.com

Il-Liberazzjoni l-Kbira

 

ĦAFNA tħoss li t-tħabbira tal-Papa Franġisku li tiddikjara "Ġublew tal-Ħniena" mit-8 ta 'Diċembru, 2015 sal-20 ta' Novembru, 2016 kellha sinifikat akbar milli seta 'deher l-ewwel. Ir-raġuni hi li hija waħda minn bosta sinjali konverġenti kollha f'daqqa. Dak laqatni wkoll waqt li rriflettejt fuq il-Ġublew u kelma profetika li rċevejt fl-aħħar tal-2008 ... [1]cf. Is-Sena tal-Iżvolġiment

Ippubblikat l-ewwel darba fil-24 ta 'Marzu, 2015.

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Is-Sena tal-Iżvolġiment

It-Tigra fil-Gaġġa

 

Il-meditazzjoni li ġejja hija bbażata fuq it-tieni qari tal-Quddiesa tal-lum tal-ewwel jum tal-Avvent 2016. Sabiex tkun attur effettiv Kontro-Rivoluzzjoni, l-ewwel irridu jkollna vera rivoluzzjoni tal-qalb... 

 

I jien bħal tigra f'gaġġa.

Permezz tal-Magħmudija, Ġesù fetaħ il-bieb tal-ħabs tiegħi u meħlisni ... u madankollu, insib ruħi nħares 'il quddiem u' l quddiem fl-istess rutina tad-dnub. Il-bieb huwa miftuħ, imma jien ma mmurx rasu 'l quddiem fid-Deżert tal-Ħelsien ... il-pjanuri tal-ferħ, il-muntanji ta' l-għerf, l-ilmijiet ta 'refreshment ... Nista' narahom mill-bogħod, u madankollu nibqa 'priġunier minn jien stess . Għaliex? Għaliex jien ma tiġri? Għaliex qed niddejjaq? Għaliex nibqa 'f'din ir-rutina baxxa tad-dnub, tal-ħmieġ, l-għadam u l-iskart, nippassiġġa' l quddiem u 'l quddiem,' il quddiem u lura?

Għaliex?

Kompli qari

Għall-Libertà

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għall-13 ta ’Ottubru, 2014

Testi Liturġiċi hawn

 

 

ONE tar-raġunijiet li ħassejt li l-Mulej riedni nikteb il- "Kelma Issa" fuq il-qari tal-Quddiesa f'dan iż-żmien, kien preċiżament għaliex hemm issa kelma fil-qari li qed jitkellem direttament ma ’dak li qed jiġri fil-Knisja u fid-dinja. Il-qari tal-Quddiesa huwa rranġat f’ċikli ta ’tliet snin, u għalhekk huma differenti kull sena. Personalment, naħseb li huwa "sinjal taż-żminijiet" kif il-qari ta 'din is-sena qed jimxi ma' żminijietna ... Qed ngħid biss.

Kompli qari

Dynasty, Mhux Demokrazija - L-Ewwel Parti

 

HEMM hemm konfużjoni, anke fost il-Kattoliċi, dwar in-natura tal-Knisja stabbilita minn Kristu. Xi wħud iħossu li l-Knisja għandha bżonn tiġi riformata, biex tippermetti approċċ aktar demokratiku għad-duttrini tagħha u biex tiddeċiedi kif tittratta kwistjonijiet morali tal-lum.

Madankollu, jonqsu milli jaraw li Ġesù ma waqqafx demokrazija, imma a dinastija.

Kompli qari