In-Nisrani Awtentiku

 

Illum il-ġurnata ħafna drabi jingħad li s-seklu preżenti għatxan għall-awtentiċità.
Speċjalment fir-rigward taż-żgħażagħ, jingħad li
għandhom orrur tal-artifiċjali jew falz
u li qed ifittxu fuq kollox il-verità u l-onestà.

Dawn is-“sinjali taż-żminijiet” għandhom isibuna viġilanti.
Jew b'mod taċitu jew b'leħen għoli - iżda dejjem bil-qawwa - qed niġu mistoqsi:
Tassew temmen dak li qed tipproklama?
Tgħix dak li temmen?
Tassew int tippriedka dak li tgħix?
Ix-xhieda tal-ħajja saret aktar minn qatt qabel kundizzjoni essenzjali
għall-effettività reali fl-ippridkar.
Proprju minħabba dan aħna, sa ċertu punt,
responsabbli għall-progress tal-Vanġelu li aħna nxandru.

—PAPA ST. PAWLU VI, Evangelii Nuntiandi, n. 76

 

ILLUM, hemm tant tajn-slinging lejn il-ġerarkija rigward l-istat tal-Knisja. Biex inkunu ċerti, huma għandhom responsabbiltà kbira u responsabbiltà għall-merħliet tagħhom, u ħafna minna huma frustrati bis-silenzju kbir tagħhom, jekk le kooperazzjoni, quddiem dan rivoluzzjoni globali bla Alla taħt il-bandiera tal-"Irrisettja Kbira ”. Iżda din mhix l-ewwel darba fl-istorja tas-salvazzjoni li l-merħla kienet kollha iżda abbandunati — din id-darba, lill-ilpup ta’ “progressiva"U"korrettezza politika”. Huwa preċiżament fi żminijiet bħal dawn, iżda, li Alla jħares lejn il-lajċi, biex iqajjem fihom qaddisin li jsiru bħal stilla jiddi fl-iljieli l-aktar mudlama. Meta n-nies iridu jħaffu lill-kleru f’dawn il-jiem, jien inwieġeb, “Sewwa, Alla qed iħares lejk u lili. Mela ejja nibqgħu magħha!”Kompli qari

Iċ-Ċavetta għall-Ftuħ tal-Qalb ta ’Alla

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għat-Tlieta tat-Tielet Ġimgħa tar-Randan, l-10 ta ’Marzu, 2015

Testi Liturġiċi hawn

 

HEMM hija ċavetta għall-qalb ta ’Alla, ċavetta li tista’ tinżamm minn kulħadd mill-ikbar midneb sal-akbar qaddis. B’din iċ-ċavetta, il-qalb ta ’Alla tista’ tinfetaħ, u mhux biss qalbu, imma t-teżori stess tal-Ġenna.

U dik iċ-ċavetta hija umiltà.

Kompli qari

Il-Merħba tas-Sorpriża

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għas-Sibt tat-Tieni Ġimgħa tar-Randan, is-7 ta ’Marzu, 2015
L-ewwel Sibt tax-Xahar

Testi Liturġiċi hawn

 

TLIET minuti fil-barn tal-majjali, u l-ħwejjeġ tiegħek isiru għall-ġurnata. Immaġina lit-tifel ħali, mdendel mal-ħnieżer, jitmagħhom jum wara jum, fqir wisq biex anke jixtri bidla fil-ħwejjeġ. M’għandix dubju li l-missier ikollu riħa ibnu jirritorna d-dar qabel hu raw lilu. Imma meta l-missier rah, ġrat xi ħaġa tal-għaġeb ...

Kompli qari

Il-Linja Rqiqa Bejn Ħniena u Ereżija - Parti III

 

PARTI III - BEŻIJIET RIVELATI

 

SHE mitmugħa u liebsa lill-foqra bl-imħabba; hija trawwmet imħuħ u qlub bil-Kelma. Catherine Doherty, fundatriċi tal-appostolat tad-Dar Madonna, kienet mara li ħadet ir- "riħa tan-nagħaġ" mingħajr ma ħadet is- "riħa tad-dnub." Hija kontinwament mexxiet il-linja rqiqa bejn il-ħniena u l-ereżija billi tħaddan lill-akbar midinbin waqt li sejħithom għall-qdusija. Hi kienet tgħid,

Mur bla biża 'fil-fond tal-qlub tal-irġiel ... il-Mulej għandu jkun miegħek. —Did Il-Mandat Żgħir

Din hija waħda minn dawk il- "kliem" mill-Mulej li kapaċi jippenetra "Bejn ruħ u spirtu, ġogi u mudullun, u kapaċi jagħrfu riflessjonijiet u ħsibijiet tal-qalb." [1]cf. Lhud 4:12 Catherine tikxef l-għerq stess tal-problema kemm bl-hekk imsejħa "konservattivi" u "liberali" fil-Knisja: hija tagħna biża biex tidħol fil-qlub tal-irġiel bħalma għamel Kristu.

Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Lhud 4:12

Il-Linja Rqiqa Bejn Ħniena u Ereżija - Parti II

 

TAQSIMA II - Nilħqu l-Midruba

 

WE rajt rivoluzzjoni kulturali u sesswali mgħaġġla li f'ħames deċennji qosra qatgħet il-familja bħala divorzju, abort, definizzjoni mill-ġdid taż-żwieġ, ewtanasja, pornografija, adulterju, u ħafna mard ieħor saru mhux biss aċċettabbli, iżda meqjusa bħala "tajba" soċjali jew "It-tajjeb." Madankollu, epidemija ta 'mard trażmess sesswalment, użu tad-droga, abbuż ta' alkoħol, suwiċidju, u psikożi dejjem multiplikanti jirrakkontaw storja differenti: aħna ġenerazzjoni li qed nifirdu sew mill-effetti tad-dnub.

Kompli qari

Il-Linja Rqiqa Bejn Ħniena u Ereżija - L-Ewwel Parti

 


IN
il-kontroversji kollha li seħħew wara s-Sinodu reċenti f'Ruma, ir-raġuni għall-ġabra dehret li ntilfet għal kollox. Tlaqqgħet taħt it-tema: "Sfidi Pastorali għall-Familja fil-Kuntest tal-Evanġelizzazzjoni." Kif nagħmlu aħna evanġelizza familji mogħtija l-isfidi pastorali li niffaċċjaw minħabba rati għoljin ta 'divorzju, ommijiet waħedhom, sekularizzazzjoni, u oħrajn?

Dak li tgħallimna malajr ħafna (peress li proposti ta 'xi Kardinali saru magħrufa lill-pubbliku) huwa li hemm linja rqiqa bejn il-ħniena u l-ereżija.

Is-serje ta ’tliet partijiet li ġejjin hija maħsuba biex ma terġax lura biss fil-qalba tal-kwistjoni - tevanġelizza l-familji fi żminijietna - imma biex tagħmel dan billi ġġib fuq quddiem ir-raġel li huwa verament fiċ-ċentru tal-kontroversji: Ġesù Kristu. Għax ħadd ma mexa dik il-linja rqiqa iktar minnu - u l-Papa Franġisku jidher li qed jindika dik it-triq għalina għal darb'oħra.

Għandna bżonn ineħħu d- "duħħan ta 'satan" sabiex inkunu nistgħu nidentifikaw b'mod ċar din il-linja ħamra dejqa, miġbuda fid-demm ta' Kristu ... għax aħna msejħin biex nimxuha lilna nfusna.

Kompli qari

Twettaq Profezija

    ISSA KELMA DWAR QARI TAL-QUDDIESA
għall-4 ta 'Marzu, 2014
Agħżel. Memorial għal San Casimir

Testi Liturġiċi hawn

 

 

IL it-twettiq tal-Patt ta ’Alla mal-poplu Tiegħu, li se jitwettaq bis-sħiħ fil-Festa tat-Tieġ tal-Ħaruf, mexa tul millenji bħal spirali li jsir iżgħar u iktar ma jgħaddi ż-żmien. Fis-Salm illum, David ikanta:

Il-Mulej għarraf is-salvazzjoni tiegħu: quddiem il-ġnus kixef il-ġustizzja tiegħu.

U madankollu, ir-rivelazzjoni ta 'Ġesù kienet għadha mijiet ta' snin 'il bogħod. Allura kif tista 'tkun magħrufa s-salvazzjoni tal-Mulej? Kien magħruf, jew aħjar antiċipat, permezz profezija ...

Kompli qari

Meta Tiġi Leġjun

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għat-3 ta 'Frar, 2014

Testi Liturġiċi hawn


"Rendiment" fil-Grammy Awards 2014

 

 

ST. Basile kiteb li,

Fost l-anġli, xi wħud huma responsabbli għall-ġnus, oħrajn huma kumpanji tal-fidili ... -Adversus Eunomium, 3: 1; L-Anġli u l-Missjonijiet tagħhom, Jean Daniélou, SJ, p. 68

Naraw il-prinċipju tal-anġli fuq in-nazzjonijiet fil-Ktieb ta ’Danjel fejn jitkellem dwar il-“ prinċep tal-Persja ”, li l-arkanġlu Mikiel jiġi għalih għall-battalja. [1]cf. Dan 10:20 F'dan il-każ, il-prinċep tal-Persja jidher li huwa l-fortizza satanika ta 'anġlu waqa'.

L-anġlu kustodju tal-Mulej "iħares ir-ruħ bħal armata," qal San Girgor ta 'Nyssa, "sakemm ma nkeċċuxh mid-dnub." [2]L-Anġli u l-Missjonijiet tagħhom, Jean Daniélou, SJ, p. 69 Jiġifieri, dnub gravi, idolatrija, jew involviment okkult apposta jistgħu jħallu lil wieħed vulnerabbli għad-demoniku. Huwa possibbli allura li, x'jiġri minn individwu li jiftaħ lilu nnifsu għall-ispirti ħżiena, jista 'jiġri wkoll fuq bażi nazzjonali? Il-qari tal-Quddiesa tal-lum jagħti ftit għarfien.

Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Dan 10:20
2 L-Anġli u l-Missjonijiet tagħhom, Jean Daniélou, SJ, p. 69

Ir-Rivoluzzjoni Franġiskana


San Franġisk, by Michael D. O'Brien

 

 

HEMM hija xi ħaġa li tħawwad f'qalbi ... le, tħawwad Nemmen fil-Knisja kollha: kontro-rivoluzzjoni kwieta għall-kurrent Rivoluzzjoni Globali għaddej. Huwa Rivoluzzjoni Franġiskana ...

 

Kompli qari

Imħabba u Verità

omm-teresa-john-paul-4
  

 

 

IL l-akbar espressjoni tal-imħabba ta 'Kristu ma kinitx il-Priedka fuq il-Muntanja jew saħansitra t-tkattir tal-ħobżiet. 

Kien fuq is-Salib.

Hekk ukoll, fi Is-Siegħa tal-Glorja għall-Knisja, tkun it-tqegħid ta ’ħajjitna fl-imħabba dik tkun il-kuruna tagħna. 

Kompli qari

In-Nazzjonijiet kollha?

 

 

MINN qarrej:

F'omelija fil-21 ta 'Frar, 2001, il-Papa Ġwanni Pawlu laqa', fi kliemu, "nies minn kull parti tad-dinja." Huwa kompla jgħid,

Int ġej minn 27 pajjiż fuq erba 'kontinenti u titkellem diversi lingwi. Dan mhuwiex sinjal tal-kapaċità tal-Knisja, issa li xterdet f’kull rokna tal-globu, biex tifhem popli bi tradizzjonijiet u lingwi differenti, sabiex twassal il-messaġġ ta ’Kristu għal kulħadd? —ĠWAN PAWLU II, Omelija, 21 ta ’Frar, 2001; www.vatica.va

Dan ma jikkostitwixxix twettiq ta 'Matt 24:14 fejn jgħid:

Dan l-evanġelju tas-saltna se jkun ippridkat mad-dinja kollha, bħala xhieda għall-ġnus kollha; u allura jiġi t-tmiem (Matt 24:14)?

 

Kompli qari

Sib il-Paċi


Ritratt ta 'Carveli Studios

 

DO inti tixtieq għall-paċi? Fil-laqgħat tiegħi ma ’Kristjani oħra fl-aħħar ftit snin, l-iktar marda spiritwali evidenti hija li ftit jinsabu fiha paċi. Kważi bħallikieku hemm twemmin komuni li qed jikber fost il-Kattoliċi li n-nuqqas ta ’paċi u ferħ huwa sempliċement parti mit-tbatija u l-attakki spiritwali fuq il-Ġisem ta’ Kristu. Huwa "s-salib tiegħi," aħna nħobbu ngħidu. Iżda din hija suppożizzjoni perikoluża li ġġib konsegwenza sfortunata fuq is-soċjetà kollha kemm hi. Jekk id-dinja hija bil-għatx biex tara l- Wiċċ tal-Imħabba u li tixrob mill - Ngħixu Tajjeb ta 'paċi u ferħ ... imma kulma jsibu huma l-ilmijiet salmastri ta' ansjetà u t-tajn ta 'depressjoni u rabja f'erwieħna ... fejn se jduru?

Alla jrid li l-poplu tiegħu jgħix fil-paċi interna f'kull ħin. U huwa possibbli ...Kompli qari

Erġa 'ibda

 

WE tgħix fi żmien straordinarju fejn hemm tweġibiet għal kollox. M'hemmx mistoqsija fuq wiċċ id-dinja li wieħed, b'aċċess għal kompjuter jew xi ħadd li għandu wieħed, ma jistax isib tweġiba. Imma l-unika tweġiba li għadha għaddejja, li qed tistenna li tinstema 'mill-kotra, hija għall-kwistjoni tal-ġuħ profond tal-umanità. Il-ġuħ għall-iskop, għat-tifsira, għall-imħabba. L-imħabba fuq kollox. Għal meta aħna maħbubin, b'xi mod il-mistoqsijiet l-oħra kollha jidhru li jnaqqsu l-mod kif l-istilel jisparixxu meta jsalba. Mhux qed nitkellem dwar l-imħabba romantika, imma aċċettazzjoni, aċċettazzjoni u tħassib bla kundizzjonijiet ta ’ħaddieħor.Kompli qari