Bil-Prieħi Tiegħu

 

JESUS irid ifejjaqna, iridna “Ikollok il-ħajja u kollokha aktar abbundanti” (Ġwanni 10:10). Nidher li nagħmlu kollox sew: immorru Quddiesa, Qrar, nitolbu kuljum, ngħidu r-Rużarju, ikollna devozzjonijiet, eċċ. U madankollu, jekk ma ntrattawx il-ġrieħi tagħna, jistgħu jfixklu. Jistgħu, fil-fatt, iwaqqfu dik il-“ħajja” milli tiċċirkola fina...Kompli qari

Alla Magħna

Tibżax minn dak li jista 'jiġri għada.
L-istess Missier kollu mħabba li jieħu ħsiebek illum se jkun
tieħu ħsiebek għada u kuljum.
Jew se jipproteġik mit-tbatija
jew Hu jagħtik saħħa bla heda biex iġġorrha.
Kun fil-paċi allura u warrab il-ħsibijiet u l-immaġinazzjonijiet ansjużi kollha
.

—St. Francis de Sales, isqof tas-seklu 17,
Ittra lil Sinjura (LXXI), 16 ta 'Jannar, 1619,
mill- Ittri Spiritwali ta ’S. Franġisk de Sales,
Rivingtons, 1871, p 185

Ara, il-verġni tkun twelled u jkollha iben,
u jsemmuh Emmanuel,
li jfisser “Alla magħna.”
(Matt 1: 23)

L-AĦĦAR il-kontenut tal-ġimgħa, jien ċert, kien diffiċli għall-qarrejja leali tiegħi daqskemm kien għalija. Is-suġġett huwa tqil; Jiena konxju tat-tentazzjoni li dejjem tistenna għad-disprament għall-ispettru li jidher bla waqfien li qed jinfirex madwar id-dinja. Fil-verità, qed nixxenna għal dawk il-jiem ta’ ministeru meta kont noqgħod bil-qiegħda fis-santwarju u nmexxi n-nies fil-preżenza t’Alla permezz tal-mużika. Insib lili nnifsi ta’ spiss ngħajjat ​​fi kliem Ġeremija:Kompli qari

Is-Siegħa Ġona

 

AS Jien kont qed nitlob quddiem Sagramentat fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet, ħassejt in-niket qawwi ta’ Sidna — sobbing, deher, li l-umanità hekk irrifjutat l-imħabba Tiegħu. Għas-siegħa ta’ wara, bkajna flimkien… jien, nitlob b’mod abbundanti l-maħfra tiegħu għan-nuqqas tiegħi u kollettiv tagħna li nħobbuh lura… u Hu, għax l-umanità issa ħarġet Maltempata minnha stess.Kompli qari

Ċedi Kollox

 

Qed ikollna nibnu mill-ġdid il-lista ta' abbonamenti tagħna. Dan huwa l-aħjar mod biex tibqa' f'kuntatt miegħek - lil hinn miċ-ċensura. Abbona hawn.

 

DIN filgħodu, qabel iqum mis-sodda, il-Mulej poġġa l- Novena tal-Abbandun fuq qalbi mill-ġdid. Kont taf li Ġesù qal, "M'hemm l-ebda novena aktar effettiva minn din"?  Nemmenha. Permezz ta’ din it-talb speċjali, il-Mulej ġab fejqan tant meħtieġ fiż-żwieġ tiegħi u f’ħajti, u jkompli jagħmel dan. Kompli qari

Lejl Tama

 

JESUS twieled bil-lejl. Imwieled fi żmien meta t-tensjoni kienet mimlija l-arja. Imwieled fi żmien simili ħafna tagħna. Dan kif jista’ ma jimlieniex bit-tama?Kompli qari

Hemm Barka Waħda biss

 

…bħala l-uniku maġisteru indiviżibbli tal-Knisja,
il-papa u l-isqfijiet f’għaqda miegħu,
twettaq
 l-aktar responsabbiltà gravi li l-ebda sinjal ambigwu
jew tagħlim mhux ċar ġej minnhom,
iħawdu l-fidili jew jaqbduhom
f’sens falz ta’ sigurtà. 
—Kardinal Gerhard Müller,

eks prefett tal-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi
L-ewwel affarijietApril 20th, 2018

Mhijiex kwistjoni li tkun ‘pro-’ Papa Franġisku jew ‘kontra-’ Papa Franġisku.
Hija kwistjoni li niddefendu l-fidi Kattolika,
u dan ifisser tiddefendi l-Uffiċċju ta’ Pietru
li rnexxielu l-Papa. 
—Il-Kardinal Raymond Burke, Ir-Rapport tad-Dinja Kattolika,
Jannar 22, 2018

 

QABEL miet, kważi sena ilu sal-ġurnata tal-bidu nett tal-pandemija, il-predikatur kbir Dun John Hampsch, CMF (c. 1925-2020) kitebli ittra ta’ inkoraġġiment. Fiha, huwa inkluda messaġġ urġenti għall-qarrejja kollha tiegħi:Kompli qari

Meta wiċċ imb wiċċ mal-ħażen

 

ONE mit-tradutturi tiegħi bagħtuli din l-ittra:

Għal wisq żmien il-Knisja ilha teqred lilha nnifisha billi tirrifjuta messaġġi mis-sema u ma tgħinx lil dawk li jsejħu l-ġenna għall-għajnuna. Alla ilu sieket wisq, jipprova li hu dgħajjef għax iħalli l-ħażen jaġixxi. Ma nifhimx ir-rieda tiegħu, la l-imħabba tiegħu, u lanqas il-fatt li jħalli l-ħażen jinfirex. Madankollu huwa ħoloq lil SATAN u ma qeredhx meta rewwixta, u naqqsu għal irmied. M’għandix iktar fiduċja f’Ġesù li suppost huwa iktar b’saħħtu mix-Xitan. Jista 'jieħu biss kelma waħda u ġest wieħed u d-dinja tkun salvata! Kelli ħolm, tamiet, proġetti, imma issa għandi xewqa waħda biss meta tasal l-aħħar tal-ġurnata: li nagħlaq għajnejja definittivament!

Fejn hu dan Alla? huwa torox? huwa għomja? Jimpurtah min-nies li qed ibatu? .... 

Int titlob lil Alla għas-Saħħa, hu jagħtik mard, tbatija u mewt.
Int titlob xogħol ikollok qgħad u suwiċidju
Int titlob għal tfal li għandek infertilità.
Int titlob saċerdoti qaddisa, għandek freemasons.

Int titlob ferħ u hena, għandek uġigħ, niket, persekuzzjoni, sfortuna.
Int titlob għall-Ġenna li għandek l-Infern.

Dejjem kellu l-preferenzi tiegħu - bħal Abel għal Kajjin, Iżakk għal Ismael, Ġakobb għal Esau, il-ħżiena għall-ġusti. Huwa ta 'dwejjaq, imma rridu niffaċċjaw il-fatti SATAN HUWA AKTAR B'SAĦĦT MINN IL-QADDISIN U L-ANĠLI KOMBINATI! Mela jekk jeżisti Alla, ħallih jipprova lili, jien ħerqan li nitkellem miegħu jekk dan jista 'jikkonverti lili. Ma tlabtx li titwieled.

Kompli qari

Ġesù huwa l-Avveniment Ewlieni

Knisja Expiatory tal-Qalb ta 'Ġesù, Mount Tibidabo, Barċellona, ​​Spanja

 

HEMM daqstant bidliet serji qed jiżvolġu fid-dinja issa li huwa kważi impossibbli li nlaħħqu magħhom. Minħabba dawn is- “sinjali taż-żminijiet,” iddedikajt porzjon minn din il-websajt biex kultant nitkellem dwar dawk l-avvenimenti futuri li l-Ġenna kkomunikat lilna primarjament permezz tal-Mulej u l-Madonna. Għaliex? Għax Sidna stess tkellem dwar affarijiet futuri li ġejjin biex il-Knisja ma tinqabadx sorpriża. Fil-fatt, ħafna minn dak li bdejt nikteb tlettax-il sena ilu qed jibda jiżvolġi fil-ħin reali quddiem għajnejna. U biex inkun onest, hemm kumdità stramba f'dan għaliex Ġesù diġà bassar dawn iż-żminijiet. 

Kompli qari

Il-Mistrieħ tas-Sibt li ġej

 

GĦALL 2000 sena, il-Knisja ħadmet biex tiġbed l-erwieħ fi sidha. Hi ġarbet il-persekuzzjonijiet u t-tradimenti, l-eretiċi u x-xiżmatiċi. Hija għaddiet minn staġuni ta ’glorja u tkabbir, tnaqqis u firda, poter u faqar waqt li xxandar bla heda l-Evanġelju - anke jekk kultant permezz ta’ fdal. Imma xi darba, qalu l-Missirijiet tal-Knisja, hi se tgawdi "Sabbath Rest" - Era ta 'Paċi fid-dinja qabel it-tmiem tad-dinja. Imma x'inhu eżattament dan il-mistrieħ, u x'jġib miegħu?Kompli qari

Jibqa 'fuq il-Blata

JESUS wissiet li dawk li jibnu d-dar tagħhom fuq ir-ramel se jarawha tfarrak meta tasal il-maltempata ... Il-Maltempata l-Kbira ta 'żminijietna waslet hawn. Int wieqaf fuq il- "blat"?Kompli qari

Tħejjija għall-Era tal-Paċi

Ritratt ta 'Michał Maksymilian Gwozdek

 

L-irġiel għandhom ifittxu l-paċi ta ’Kristu fis-Saltna ta’ Kristu.
—POP PIUS XI, Quas Primas, n. 1; 11 ta ’Diċembru, 1925

Santa Marija, Omm Alla, Ommna,
għallimna nemmnu, nittamaw, inħobbu miegħek.
Urina t-triq lejn is-Saltna tiegħu!
Stilla tal-Baħar, iddi fuqna u tiggwidana fi triqitna!
— IL-BENEDITT TAL-POPA XVI, Spe salvile. 50

 

X'INHU essenzjalment hija l- "Era tal-Paċi" li ġejja wara dawn il-jiem ta 'dlam? Għaliex it-teologu papali għal ħames papiet, inkluż San Ġwanni Pawlu II, qal li se jkun "l-akbar miraklu fl-istorja tad-dinja, it-tieni biss għall-Irxoxt?"[1]Il-Kardinal Mario Luigi Ciappi kien it-teologu papali għal Piju XII, Ġwanni XXIII, Pawlu VI, Ġwanni Pawlu I, u San Ġwanni Pawlu II; minn Katekiżmu tal-Familja, (9 ta 'Settembru, 1993), p. 35 Għaliex il-Ġenna qalet lil Elizabeth Kindelmann tal-Ungerija ...Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Il-Kardinal Mario Luigi Ciappi kien it-teologu papali għal Piju XII, Ġwanni XXIII, Pawlu VI, Ġwanni Pawlu I, u San Ġwanni Pawlu II; minn Katekiżmu tal-Familja, (9 ta 'Settembru, 1993), p. 35

Il-Gwerra tal-Madonna

FIL-FESTA TAL-MADONNA TA 'LOURDES

 

HEMM huma żewġ modi kif tersaq lejn iż-żminijiet li issa qed jiżvolġu: bħala vittmi jew protagonisti, bħala persuni fil-viċin jew mexxejja. Irridu nagħżlu. Għax m'hemmx iktar triq tan-nofs. M’hemmx iktar post għall-fietel. M’hemmx aktar waffling fuq il-proġett tal-qdusija tagħna jew tax-xhieda tagħna. Jew aħna lkoll għal Kristu - jew inkunu meħuda mill-ispirtu tad-dinja.Kompli qari

Nirbħu l-Ispirtu tal-Biża '

 

"Biża mhix konsulent tajjeb. " Dawk il-kliem mill-Isqof Franċiż Marc Aillet qabżu f’qalbi l-ġimgħa kollha. Għax kull fejn indur, niltaqa 'ma' nies li m'għadhomx jaħsbu u jaġixxu b'mod razzjonali; li ma jistgħux jaraw il-kontradizzjonijiet quddiem imnieħru; li taw lill- "uffiċjali mediċi kapijiet" mhux eletti tagħhom kontroll infallibbli fuq ħajjithom. Ħafna qed jaġixxu fil-biża 'li ġiet imdaħħla fihom permezz ta' magna tal-midja b'saħħitha - jew il-biża 'li se jmutu, jew il-biża' li se joqtlu lil xi ħadd billi sempliċement jieħdu nifs. Kif kompla jgħid l-Isqof Marc:

Il-biża '... twassal għal attitudnijiet ħażin, tqiegħed lin-nies kontra xulxin, tiġġenera klima ta' tensjoni u anke vjolenza. Aħna nistgħu nkunu fuq il-ponta ta 'splużjoni! —Isqof Marc Aillet, Diċembru 2020, Notre Eglise; countdowntothekingdom.com

Kompli qari

Il-Ġejja tan-Nofs

Pentekoste (Pentekoste), minn Jean II Restout (1732)

 

ONE tal-misteri kbar taż- “żminijiet tat-tmiem” li ġew żvelati f’din is-siegħa hija r-realtà li Ġesù Kristu ġej, mhux fil-laħam, imma fl-Ispirtu biex jistabbilixxi s-Saltna Tiegħu u jsaltan fost il-ġnus kollha. Iva, Ġesù se daħal fil-laħam glorifikat Tiegħu eventwalment, iżda l-aħħar miġja Tiegħu hija riservata għal dak l-litterali "l-aħħar jum" fuq l-art meta l-ħin jieqaf. Allura, meta diversi seers madwar id-dinja jkomplu jgħidu, "Ġesù ġej dalwaqt" biex jistabbilixxi s-Saltna Tiegħu f '"Era ta' Paċi", dan xi jfisser? Huwa bibliku u jinsab fit-Tradizzjoni Kattolika? 

Kompli qari

Is-Siegħa tax-Xabla

 

IL Maltempata l-Kbira li tkellimt fiha Spiral Lejn l-Għajn għandu tliet komponenti essenzjali skont il-Missirijiet tal-Knisja Bikrija, l-Iskrittura, u kkonfermat f’rivelazzjonijiet profetiċi kredibbli. L-ewwel parti tal-Maltemp hija essenzjalment magħmula mill-bniedem: l-umanità taħsad dak li żergħet (ara. Seba 'Siġilli tar-Rivoluzzjoni). Imbagħad jiġi l- Għajnejn tal-Storm segwit mill-aħħar nofs tal-Maltemp li se jilħaq il-qofol tiegħu f’Alla nnifsu direttament tintervjeni permezz ta ' Ġudizzju tal-Ħajjin.
Kompli qari

L-Aħħar Siegħa

Terremot Taljan, 20 ta 'Mejju, 2012, Associated Press

 

SIMILI ġara fil-passat, ħassejtni msejjaħ minn Sidna biex immur nitlob quddiem is-Sagrament Imqaddes. Kien intens, profond, imnikket ... Ħassejt li l-Mulej kellu kelma din id-darba, mhux għalija, imma għalik ... għall-Knisja. Wara li tajtha lid-direttur spiritwali tiegħi, issa naqsamha miegħek ...

Kompli qari

Assenzju u Lealtà

 

Mill-arkivji: miktub fit-22 ta 'Frar, 2013 ... 

 

ITTRA minn qarrej:

Naqbel għalkollox miegħek - kull wieħed għandna bżonn relazzjoni personali ma 'Ġesù. Twelidt u trabbejt Kattolika Rumana imma nsib ruħi issa nattendi l-knisja Episkopali (Episkopali Għolja) nhar il-Ħadd u nidħol involut fil-ħajja ta ’din il-komunità. Jien kont membru tal-kunsill tal-knisja tiegħi, membru tal-kor, għalliem tas-CCD u għalliem full-time fi skola Kattolika. Jien personalment kont naf erba 'mis-saċerdoti akkużati b'mod kredibbli u li stqarrew li abbużaw sesswalment minn tfal minuri ... Il-kardinali u l-isqfijiet tagħna u saċerdoti oħra għattaw għal dawn l-irġiel. Huwa jnaqqas it-twemmin li Ruma ma kinitx taf x'inhu jiġri u, jekk verament ma kinitx, mistħija fuq Ruma u l-Papa u l-kurja. Huma sempliċement rappreżentanti orribbli ta 'Sidna .... Allura, għandi nibqa 'membru leali tal-knisja RC? Għaliex? Sibt lil Ġesù ħafna snin ilu u r-relazzjoni tagħna ma nbidlitx - fil-fatt issa hija aktar b'saħħitha issa. Il-knisja RC mhix il-bidu u t-tmiem tal-verità kollha. Jekk xejn, il-knisja Ortodossa għandha kredibilità daqs jekk mhux iktar minn Ruma. Il-kelma "kattolika" fil-Kredu hija miktuba bi "ċ" żgħira - li tfisser "universali" li ma tfissirx biss u għal dejjem il-Knisja ta 'Ruma. Hemm triq vera waħda biss lejn it-Trinità u li qed issegwi lil Ġesù u tidħol f'relazzjoni mat-Trinità billi l-ewwel tidħol f'ħbiberija miegħu. Xejn minn dan ma jiddependi fuq il-knisja Rumana. Dak kollu jista 'jiġi mitmugħ barra minn Ruma. Xejn minn dan mhu tort tiegħek u nammira l-ministeru tiegħek imma kelli bżonn biss ngħidlek l-istorja tiegħi.

Għeżież qarrej, grazzi talli taqsam l-istorja tiegħek miegħi. Nifraħ li, minkejja l-iskandli li ltqajt magħhom, il-fidi tiegħek f’Ġesù baqgħet. U dan ma jissorprendinix. Kien hemm żminijiet fl-istorja meta l-Kattoliċi f’nofs persekuzzjoni ma kellhomx aktar aċċess għall-parroċċi tagħhom, is-saċerdozju, jew is-Sagramenti. Huma baqgħu ħajjin fil-ħitan tat-tempju intern tagħhom fejn tgħix it-Trinità Qaddisa. Il-ħajjin mill-fidi u l-fiduċja f'relazzjoni ma 'Alla għaliex, fil-qalba tagħha, il-Kristjaneżmu huwa dwar l-imħabba ta' Missier għal uliedu, u t-tfal li jħobbuh lura.

Għalhekk, titlob il-mistoqsija, li int ippruvajt twieġeb: jekk wieħed jista ’jibqa’ Nisrani bħala tali: “Għandi nibqa’ membru leali tal-Knisja Kattolika Rumana? Għaliex? ”

It-tweġiba hija "iva" qawwi u bla tlaqliq. U hawn hu għaliex: hija kwistjoni li tibqa 'leali lejn Ġesù.

 

Kompli qari

L-Aħħar Sforz

L-Aħħar Sforz, billi Tianna (Mallett) Williams

 

SOLEMNITÀ TAL-QALB SAGRATA

 

IMMEDJATAMENT wara l-viżjoni sabiħa ta 'Isaija ta' era ta 'paċi u ġustizzja, li hija preċeduta minn purifikazzjoni tad-dinja li tħalli biss fdal, huwa jikteb talba qasira bħala tifħir u radd il-ħajr tal-ħniena ta' Alla - talba profetika, kif se naraw:Kompli qari

Is-Seba 'Siġilli tar-Rivoluzzjoni


 

IN verità, naħseb li ħafna minna aħna għajjenin ħafna ... għajjien li mhux biss naraw l-ispirtu tal-vjolenza, l-impurità, u d-diviżjoni jinfetaħ fuq id-dinja, imma għajjien li jkollna nisimgħu biha - forsi minn nies bħali wkoll. Iva, naf, nagħmel lil xi nies skomdi ħafna, anke rrabjata. Ukoll, nista 'nassigurak li kont it-tentazzjoni li taħrab għall- "ħajja normali" ħafna drabi ... imma ninduna li fit-tentazzjoni li naħarbu minn din il-kitba stramba l-appostolat huwa ż-żerriegħa tal-kburija, kburija midruba li ma tridx tkun “dak il-profeta tad-diżgrazzja u l-gwerra” Imma fl-aħħar ta ’kull jum, ngħid“ Mulej, għand min immorru? Għandek il-kliem tal-ħajja eterna. Kif nista 'ngħidlek' le 'lilek li ma qalli' le 'lili fuq is-salib? " It-tentazzjoni hija li sempliċement tagħlaq għajnejja, torqod, u taparsi li l-affarijiet mhumiex dak li verament huma. U mbagħad, Ġesù jiġi b’xi dmugħ f’għajnejh u jħabbatni bil-mod u jgħidli:Kompli qari

L-Arka l-Kbira


Ħares il-fuq minn Michael D. O'Brien

 

Jekk hemm Tempesta fi żminijietna, Alla se jipprovdi "arka"? It-tweġiba hija "Iva!" Imma forsi qatt qabel il-Kristjani ma ddubitaw minn din id-dispożizzjoni daqs kemm fi żminijietna bħalma tħabbat il-kontroversja dwar il-Papa Franġisku, u l-imħuħ razzjonali tal-era post-moderna tagħna għandhom jitħabtu mal-mistika. Minkejja dan, hawn l-Arka li Ġesù qed jipprovdilna f'din is-siegħa. Se nindirizza wkoll "x'għandek tagħmel" fl-Arka fil-jiem li ġejjin. Ippubblikat għall-ewwel darba fil-11 ta 'Mejju, 2011. 

 

JESUS qal li l-perjodu qabel ir-ritorn eventwali Tiegħu jkun "kif kien fi żmien Noah ... ” Jiġifieri, ħafna ma jkunux jafu bih il-Maltemp tiġbor madwarhom: "Ma kinux jafu sakemm ġie l-għargħar u ġarrhom kollha". [1]24 Matt: 37-29 San Pawl indika li l-miġja tal- "Jum il-Mulej" tkun "bħal ħalliel bil-lejl." [2]1 Dawn 5: 2 Din it-Tempesta, kif tgħallem il-Knisja, fiha l- Passjoni tal-Knisja, li se ssegwi Rasha fil-passaġġ tagħha stess minn korporattiva “Mewt” u qawmien. [3]Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, n. 675 Hekk kif ħafna mill- “mexxejja” tat-tempju u anke l-Appostli nfushom dehru li ma kinux konxji, saħansitra sa l-aħħar mument, li Ġesù kellu jsofri u jmut tassew, hekk ukoll fil-Knisja jidhru li ma jagħtux kas it-twissijiet profetiċi konsistenti tal-papiet u l-Omm Imbierka — twissijiet li jħabbru u jindikaw ...

Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 24 Matt: 37-29
2 1 Dawn 5: 2
3 Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, n. 675

It-Tigra fil-Gaġġa

 

Il-meditazzjoni li ġejja hija bbażata fuq it-tieni qari tal-Quddiesa tal-lum tal-ewwel jum tal-Avvent 2016. Sabiex tkun attur effettiv Kontro-Rivoluzzjoni, l-ewwel irridu jkollna vera rivoluzzjoni tal-qalb... 

 

I jien bħal tigra f'gaġġa.

Permezz tal-Magħmudija, Ġesù fetaħ il-bieb tal-ħabs tiegħi u meħlisni ... u madankollu, insib ruħi nħares 'il quddiem u' l quddiem fl-istess rutina tad-dnub. Il-bieb huwa miftuħ, imma jien ma mmurx rasu 'l quddiem fid-Deżert tal-Ħelsien ... il-pjanuri tal-ferħ, il-muntanji ta' l-għerf, l-ilmijiet ta 'refreshment ... Nista' narahom mill-bogħod, u madankollu nibqa 'priġunier minn jien stess . Għaliex? Għaliex jien ma tiġri? Għaliex qed niddejjaq? Għaliex nibqa 'f'din ir-rutina baxxa tad-dnub, tal-ħmieġ, l-għadam u l-iskart, nippassiġġa' l quddiem u 'l quddiem,' il quddiem u lura?

Għaliex?

Kompli qari

Qajjem il-Qlugħ Tiegħek (Tħejjija għall-Kastig)

Qlugħ

 

Meta l-ħin għal Pentekoste ġie sodisfatt, dawn kienu kollha f'post wieħed flimkien. U f'daqqa waħda ħareġ mis-sema ħoss bħal riħ qawwi li jsuq, u mimli d-dar kollha li kienu fiha. (Atti 2: 1-2)


KOLLHA istorja tas-salvazzjoni, Alla mhux biss uża r-riħ fl-azzjoni divina tiegħu, imma Hu stess jiġi bħar-riħ (ara Ġw 3: 8). Il-kelma Griega pneuma kif ukoll l-Ebrajk ruah tfisser kemm "riħ" kif ukoll "spirtu." Alla jiġi bħala riħ biex isaħħaħ, jippurifika jew jipprokura ġudizzju (ara Ir-Riħ tal-Bidla).

Kompli qari

Qdusija Ġdida ... jew Ereżija Ġdida?

aħmar-warda

 

MINN qarrej bi tweġiba għall-kitba tiegħi fuq Il-Qdusija Ġdida u Divina Ġejja:

Ġesù Kristu huwa l-akbar Don ta 'kulħadd, u l-aħbar it-tajba hija li Hu magħna bħalissa fil-milja u l-qawwa tiegħu kollha permezz tal-abitazzjoni tal-Ispirtu s-Santu. Is-Saltna ta 'Alla issa tinsab fil-qlub ta' dawk li twieldu mill-ġdid ... issa huwa l-jum tas-salvazzjoni. Bħalissa, aħna, il-mifdija aħna wlied Alla u se nkunu murija fil-ħin stabbilit ... m'għandniex għalfejn nistennew fuq xi hekk imsejħa sigrieti ta 'xi allegata dehra li jridu jitwettqu jew il-fehim ta' Luisa Piccarreta ta 'Ħajja fid-Divin. Irid sabiex inkunu perfetti ...

Kompli qari

Il-Qdusija Ġdida u Divina Ġejja

Spring-blossom_Fotor_Fotor

 

GOD jixtieq jagħmel xi ħaġa fl-umanità li Hu qatt ma għamel qabel, ħlief għal ftit individwi, u jiġifieri li jagħti r-rigal tiegħu nnifsu daqshekk kompletament lill-Għarusa Tiegħu, li hi tibda tgħix u timxi u jkollha li tkun f'mod kompletament ġdid .

Huwa jixtieq jagħti lill-Knisja l- "qdusija tal-qdusija."

Kompli qari

It-Trijonf - Parti II

 

 

Nixtieq biex tagħti messaġġ ta 'tama -tama tremenda. Inkompli nirċievi ittri li fihom il-qarrejja qegħdin jiddispraw meta jaraw it-tnaqqis kontinwu u t-tmermir esponenzjali tas-soċjetà ta 'madwarhom. Inweġġgħu għax id-dinja tinsab fi spirali 'l isfel fi dlam bla paragun fl-istorja. Inħossu pangs għax ifakkarna dak dan mhix darna, imma l-Ġenna hija. Mela erġa 'isma' lil Ġesù:

Henjin dawk li għandhom il-ġuħ u l-għatx għall-ġustizzja, għax ikunu sodisfatti. (Mattew 5: 6)

Kompli qari

Relazzjoni Personali Ma 'Ġesù

Relazzjoni Personali
Fotografu Mhux magħruf

 

 

Ippubblikat l-ewwel darba fl-5 ta ’Ottubru, 2006. 

 

MA il-kitbiet tiegħi tal-aħħar dwar il-Papa, il-Knisja Kattolika, l-Omm Imbierka, u l-fehim ta ’kif il-verità divina tnixxi, mhux permezz ta’ interpretazzjoni personali, iżda permezz tal-awtorità tat-tagħlim ta ’Ġesù, irċevejt l-emails u l-kritiki mistennija minn dawk li mhumiex Kattoliċi ( jew aħjar, eks-Kattoliċi). Huma interpretaw id-difiża tiegħi tal-ġerarkija, stabbilita minn Kristu nnifsu, biex tfisser li jien m’għandix relazzjoni personali ma ’Ġesù; li b'xi mod nemmen li jiena salvat, mhux minn Ġesù, imma mill-Papa jew minn isqof; li m'iniex mimli bl-Ispirtu, imma "spirtu" istituzzjonali li ħallini għomja u mċaħħda mis-salvazzjoni.

Kompli qari

Imwettaq, Iżda Għadu Ma Kkunsmatx

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għas-Sibt tar-Raba ’Ġimgħa tar-Randan, il-21 ta’ Marzu, 2015

Testi Liturġiċi hawn

 

META Ġesù sar bniedem u beda l-ministeru Tiegħu, Huwa ħabbar li l-umanità daħlet fil- "Milja tal-ħin." [1]cf. Mark 1: 15 Xi tfisser din il-frażi misterjuża elfejn sena wara? Huwa importanti li nifhmu għax jirrivelalna l-pjan "end time" li issa qed jiżvolġi ...

Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Mark 1: 15

Tifforma mill-ġdid il-Paternità

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għall-Ħamis tar-Raba ’Ġimgħa tar-Randan, 19 ta’ Marzu, 2015
Solennità ta ’San Ġużepp

Testi Liturġiċi hawn

 

MISSIER huwa wieħed mill-aktar rigali mill-aqwa minn Alla. U wasal iż-żmien li aħna l-irġiel verament nitolbuha għal dak li hu: opportunità biex nirriflettu l-istess wiċċ tal-Missier tas-Smewwiet.

Kompli qari

Huwa Ħaj!

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għat-Tnejn tar-Raba ’Ġimgħa tar-Randan, is-16 ta’ Marzu, 2015

Testi Liturġiċi hawn

 

META l-uffiċjal jiġi għand Ġesù u jitolbu jfejjaq lil ibnu, il-Mulej iwieġeb:

"Sakemm in-nies ma tarax sinjali u għeġubijiet, ma temminx." L-uffiċjal irjali qallu, "Sinjur, niżel qabel ma jmut it-tifel tiegħi." (Evanġelju tal-lum)

Kompli qari

Għaliex il-Papiet mhumiex qed jgħajtu?

 

B'għexieren ta 'abbonati ġodda jidħlu abbord issa kull ġimgħa, qed jitfaċċaw mistoqsijiet qodma bħal din: Għaliex il-Papa mhux qed jitkellem dwar l-aħħar żminijiet? It-tweġiba tissorprendi lil ħafna, isserraħ moħħ lil oħrajn, u tisfida lil ħafna aktar. Ippubblikat għall-ewwel darba fil-21 ta 'Settembru, 2010, aġġornajt din il-kitba għall-pontifikat preżenti. 

Kompli qari

Tiftaħ il-Bibien tal-Ħniena

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għas-Sibt tat-Tielet Ġimgħa tar-Randan, l-14 ta ’Marzu, 2015

Testi Liturġiċi hawn

 

Minħabba t-tħabbira sorpriża mill-Papa Franġisku lbieraħ, ir-riflessjoni tal-lum hija kemmxejn itwal. Madankollu, naħseb li ssib il-kontenut tiegħu ta 'min jirrifletti fuqu ...

 

HEMM huwa ċertu bini ta 'sens, mhux biss fost il-qarrejja tiegħi, iżda wkoll ta' mistiċi li magħhom ġejt privileġġjat li nkun f'kuntatt magħhom, li l-ftit snin li ġejjin huma sinifikanti. Ilbieraħ fil-meditazzjoni tal-Quddiesa tiegħi ta 'kuljum, [1]cf. Kisi tax-Xabla Ktibt kif il-Ġenna nnifisha wriet li din il-ġenerazzjoni preżenti qed tgħix fi "Żmien tal-ħniena." Bħallikieku biex tenfasizza din id-divina twissija (u hija twissija li l-umanità tinsab fuq il-ħin misluf), il-Papa Franġisku ħabbar ilbieraħ li t-8 ta 'Diċembru, 2015 sal-20 ta' Novembru, 2016 se jkun "Ġublew tal-Ħniena." [2]cf. Zenith, 13 ta 'Marzu, 2015 Meta qrajt din it-tħabbira, ġew minnufih f'moħħi l-kliem mid-djarju ta 'Santa Fawstina:

Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Kisi tax-Xabla
2 cf. Zenith, 13 ta 'Marzu, 2015

Iċ-Ċavetta għall-Ftuħ tal-Qalb ta ’Alla

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għat-Tlieta tat-Tielet Ġimgħa tar-Randan, l-10 ta ’Marzu, 2015

Testi Liturġiċi hawn

 

HEMM hija ċavetta għall-qalb ta ’Alla, ċavetta li tista’ tinżamm minn kulħadd mill-ikbar midneb sal-akbar qaddis. B’din iċ-ċavetta, il-qalb ta ’Alla tista’ tinfetaħ, u mhux biss qalbu, imma t-teżori stess tal-Ġenna.

U dik iċ-ċavetta hija umiltà.

Kompli qari

Iebsa u Għomja

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għat-Tnejn tat-Tielet Ġimgħa tar-Randan, id-9 ta ’Marzu, 2015

Testi Liturġiċi hawn

 

IN verità, aħna mdawra mill-mirakuluża. Int trid tkun għomja - għomja spiritwalment - biex ma tarahx. Iżda d-dinja moderna tagħna tant saret xettika, tant ċinika, tant iebsa li mhux biss niddubitaw li l-mirakli sopranaturali huma possibbli, imma meta jiġru, xorta niddubitaw!

Kompli qari

Il-Merħba tas-Sorpriża

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għas-Sibt tat-Tieni Ġimgħa tar-Randan, is-7 ta ’Marzu, 2015
L-ewwel Sibt tax-Xahar

Testi Liturġiċi hawn

 

TLIET minuti fil-barn tal-majjali, u l-ħwejjeġ tiegħek isiru għall-ġurnata. Immaġina lit-tifel ħali, mdendel mal-ħnieżer, jitmagħhom jum wara jum, fqir wisq biex anke jixtri bidla fil-ħwejjeġ. M’għandix dubju li l-missier ikollu riħa ibnu jirritorna d-dar qabel hu raw lilu. Imma meta l-missier rah, ġrat xi ħaġa tal-għaġeb ...

Kompli qari

Alla Qatt ma Jieqaf

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għall-Ġimgħa tat-Tieni Ġimgħa tar-Randan, is-6 ta ’Marzu, 2015

Testi Liturġiċi hawn


Salvat Minn Love, minn Darren Tan

 

IL parabbola ta ’l-inkwilini fil-vinja, li joqtlu l-impjegati ta’ sidien l-art u anke ibnu huwa, naturalment, simboliku ta ’ sekli ta ’profeti li l-Missier bagħat lill-poplu ta’ Iżrael, li laħaq il-qofol tiegħu f’Ġesù Kristu, l-Iben waħdieni tiegħu. Kollha kemm huma ġew miċħuda.

Kompli qari

Dawk li jġorru l-Imħabba

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għall-Ħamis tat-Tieni Ġimgħa tar-Randan, il-5 ta ’Marzu, 2015

Testi Liturġiċi hawn

 

VERITÀ mingħajr karità huwa bħal xabla ċatta li ma tistax ittaqqab il-qalb. Jista 'jikkawża lin-nies iħossu l-uġigħ, jitilgħu, jaħsbu, jew jitbiegħdu minnu, imma l-Imħabba hija dik li ttejjeb il-verità b'tali mod li ssir għajxien kelma ta ’Alla. Qed tara, anke x-xitan jista ’jikkwota l-Iskrittura u jipproduċi l-iktar apologetika eleganti. [1]cf. Matt 4; 1-11 Iżda huwa meta dik il-verità tiġi trasmessa fil-qawwa ta 'l-Ispirtu s-Santu li ssir ...

Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Matt 4; 1-11

Inneħħu d-Dnub

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għat-Tlieta tat-Tieni Ġimgħa tar-Randan, it-3 ta ’Marzu, 2015

Testi Liturġiċi hawn

 

META niġu biex ineħħu d-dnub f'dan ir-Randan, ma nistgħux niddivorzjaw il-ħniena mis-Salib, u lanqas is-Salib mill-ħniena. Il-qari tal-lum huwa taħlita qawwija tat-tnejn ...

Kompli qari

It-Triq tal-Kontradizzjoni

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għas-Sibt tal-Ewwel Ġimgħa tar-Randan, 28 ta ’Frar, 2015

Testi Liturġiċi hawn

 

I sema 'lix-xandar tar-radju statali tal-Kanada, is-CBC, fuq ir-rikba lejn id-dar ilbieraħ filgħaxija. Il-programm ta 'l-ispettaklu intervista mistednin "mistagħġba" li ma setgħux jemmnu li Membru Parlamentari Kanadiż ammetta li "ma jemminx fl-evoluzzjoni" (li ġeneralment ifisser li wieħed jemmen li l-ħolqien daħal fis-seħħ minn Alla, mhux aljeni jew l-atei ta' l-odds li ma jistgħux jiġu plawsibbli poġġew il-fidi tagħhom). Il-mistednin komplew jenfasizzaw id-devozzjoni qawwija tagħhom lejn l-evoluzzjoni mhux biss iżda t-tisħin globali, it-tilqim, l-abort, u ż-żwieġ omosesswali - inkluż “in-Nisrani” fuq il-bord. "Kull min jistaqsi x-xjenza verament mhuwiex tajjeb għall-kariga pubblika," qal mistieden wieħed għal dak il-għan.

Kompli qari

L-Avventura l-Kbira

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għat-Tnejn tal-Ewwel Ġimgħa tar-Randan, it-23 ta ’Frar, 2015

Testi Liturġiċi hawn

 

IT huwa minn abbandun totali u komplet lejn Alla li jiġri xi ħaġa sabiħa: dawk is-sigurtajiet u l-irbit kollha li int qbadt fihom iddisprat, imma tħalli f’idejh, huma mibdula għall-ħajja supernaturali ta ’Alla. Huwa diffiċli li tara minn perspettiva umana. Ħafna drabi tidher sabiħa daqs farfett li għadu fil-fosdqa. Ma naraw xejn ħlief dlam; tħoss xejn ħlief l-awto qadim; tisma 'xejn ħlief l-eku tad-dgħjufija tagħna tidwi b'mod kostanti f'widnejna. U madankollu, jekk nippersistu f'dan l-istat ta 'ċediment u fiduċja totali quddiem Alla, jiġri l-straordinarju: insiru ko-ħaddiema ma' Kristu.

Kompli qari