In-Nisrani Awtentiku

 

Illum il-ġurnata ħafna drabi jingħad li s-seklu preżenti għatxan għall-awtentiċità.
Speċjalment fir-rigward taż-żgħażagħ, jingħad li
għandhom orrur tal-artifiċjali jew falz
u li qed ifittxu fuq kollox il-verità u l-onestà.

Dawn is-“sinjali taż-żminijiet” għandhom isibuna viġilanti.
Jew b'mod taċitu jew b'leħen għoli - iżda dejjem bil-qawwa - qed niġu mistoqsi:
Tassew temmen dak li qed tipproklama?
Tgħix dak li temmen?
Tassew int tippriedka dak li tgħix?
Ix-xhieda tal-ħajja saret aktar minn qatt qabel kundizzjoni essenzjali
għall-effettività reali fl-ippridkar.
Proprju minħabba dan aħna, sa ċertu punt,
responsabbli għall-progress tal-Vanġelu li aħna nxandru.

—PAPA ST. PAWLU VI, Evangelii Nuntiandi, n. 76

 

ILLUM, hemm tant tajn-slinging lejn il-ġerarkija rigward l-istat tal-Knisja. Biex inkunu ċerti, huma għandhom responsabbiltà kbira u responsabbiltà għall-merħliet tagħhom, u ħafna minna huma frustrati bis-silenzju kbir tagħhom, jekk le kooperazzjoni, quddiem dan rivoluzzjoni globali bla Alla taħt il-bandiera tal-"Irrisettja Kbira ”. Iżda din mhix l-ewwel darba fl-istorja tas-salvazzjoni li l-merħla kienet kollha iżda abbandunati — din id-darba, lill-ilpup ta’ “progressiva"U"korrettezza politika”. Huwa preċiżament fi żminijiet bħal dawn, iżda, li Alla jħares lejn il-lajċi, biex iqajjem fihom qaddisin li jsiru bħal stilla jiddi fl-iljieli l-aktar mudlama. Meta n-nies iridu jħaffu lill-kleru f’dawn il-jiem, jien inwieġeb, “Sewwa, Alla qed iħares lejk u lili. Mela ejja nibqgħu magħha!”Kompli qari

L-Eżilju tal-Għassa

 

A ċerta silta fil-ktieb ta’ Eżekjel kienet qawwija f’qalbi x-xahar li għadda. Issa, Eżekjel huwa profeta li kellu rwol sinifikanti fil-bidu tiegħi sejħa personali f’dan l-appostolat tal-kitba. Kienet din is-silta, fil-fatt, li bil-mod imbuttatni mill-biża’ f’azzjoni:Kompli qari

Ubbidjenza Sempliċi

 

Ibża’ mill-Mulej, Alla tiegħek,
u żomm, tul il-jiem ta’ ħajjitkom,
l-istatuti u l-kmandamenti kollha tiegħu li jiena nagħtikom,
u għalhekk ikollhom ħajja twila.
Isma’ mela, Iżrael, u oqgħod attent li tosservahom,
biex tikber u tirnexxi aktar,
skond il-wegħda tal-Mulej, Alla ta' missirijietkom,
biex jagħtik art li tgħaddi bil-ħalib u l-għasel.

(L-ewwel qari, 31 ta' Ottubru, 2021)

 

IMMAĠINA jekk ġejt mistieden tiltaqa' ma' l-artist favorit tiegħek jew forsi ma' kap ta' stat. Int x'aktarx tilbes xi ħaġa sabiħa, tiffissa xagħar tiegħek sewwa u tkun fuq l-aktar imġieba ta 'korteżija tiegħek.Kompli qari

Qaddejja tal-Verità

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għall-Erbgħa tat-Tieni Ġimgħa tar-Randan, l-4 ta ’Marzu, 2015

Testi Liturġiċi hawn

Homo ECCEHomo ECCE, minn Michael D. O'Brien

 

JESUS ma kienx imsallab għall-karità Tiegħu. Hu ma kienx imsawwat talli fejjaq paralitiċi, fetaħ għajnejn l-għomja, jew qajjem il-mejtin. Hekk ukoll, rarament issib Insara li jkunu mwarrba għall-bini ta 'kenn għan-nisa, jitimgħu lill-foqra, jew iżuru l-morda. Pjuttost, Kristu u l-ġisem Tiegħu, il-Knisja, kienu u huma ppersegwitati essenzjalment talli ħabbru l- Verità.

Kompli qari

Iż-Żewġ Guardrails

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għall-6 ta ’Ottubru, 2014
Agħżel. Tifkira għal San Bruno u l-Beata Marie Rose Durocher

Testi Liturġiċi hawn


Ritratt ta 'Les Cunliffe

 

 

IL qari llum ma jistax ikun iktar f'waqtu għas-sessjonijiet tal-ftuħ tal-Assemblea Straordinarja tas-Sinodu tal-Isqfijiet dwar il-Familja. Għax jipprovdu ż - żewġ guardrails tul il - "Triq kostretta li twassal għall-ħajja" [1]cf. Matt 7: 14 li l-Knisja, u aħna lkoll bħala individwi, irridu nivvjaġġaw.

Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Matt 7: 14

Qdusija Awtentika

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għall-10 ta 'Marzu, 2014
It-Tnejn tal-Ewwel Ġimgħa tar-Randan

Testi Liturġiċi hawn

 

 

I SPIŻ tisma 'lin-nies jgħidu, "Oh, hu qaddis," jew "Hija persuna qaddisa daqshekk." Imma għal xiex qed nirreferu? Il-qalb tajba tagħhom? Kwalità ta 'umiltà, umiltà, skiet? Sens tal-preżenza ta 'Alla? X'inhi l-qdusija?

Kompli qari

Tkellem Mulej, qed nisma '

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għat-15 ta 'Jannar, 2014

Testi Liturġiċi hawn

 

 

KOLLOX dak li jiġri fid-dinja tagħna jgħaddi minn subgħajha tar-rieda permissiva ta 'Alla. Dan ma jfissirx li Alla jrid il-ħażen — Hu ma jagħmilx hekk. Imma hu jippermettilu (ir-rieda ħielsa kemm tal-irġiel kif ukoll tal-anġli li waqgħu jagħżlu l-ħażen) sabiex jaħdem lejn it-tajjeb akbar, li huwa s-salvazzjoni tal-umanità u l-ħolqien ta 'smewwiet ġodda u art ġdida.

Kompli qari

It-Triq iż-Żgħira

 

 

DO taħlix il-ħin taħseb dwar l-erojiċi tal-qaddisin, il-mirakli tagħhom, penitenzi straordinarji, jew ecstasies jekk dan iġibilek biss skuraġġiment fl-istat preżenti tiegħek (“Jien qatt ma nkun wieħed minnhom,” aħna ngħidulu, u mbagħad immedjatament nerġgħu lura status quo taħt l-għarqub ta ’Satana). Pjuttost, imbagħad, tokkupa ruħek sempliċement bil-mixi fuq It-Triq iż-Żgħira, li jwassal mhux inqas, għall-beatitudni tal-qaddisin.

 

Kompli qari

L-Antidotu

 

FESTA TAT-TWELID TA ’MARIJA

 

FL-AĦĦAR, Jien kont ġlieda kważi id f'id ma 'tentazzjoni terribbli li M’għandix ħin. M'għandekx ħin biex titlob, biex taħdem, biex tagħmel dak li hemm bżonn isir, eċċ Allura nixtieq naqsam xi kliem mit-talb li verament laqatni din il-ġimgħa. Għax jindirizzaw mhux biss is-sitwazzjoni tiegħi, iżda l-problema kollha li taffettwa, jew aħjar, jinfettaw il-Knisja llum.

 

Kompli qari