In-Nisrani Awtentiku

 

Illum il-ġurnata ħafna drabi jingħad li s-seklu preżenti għatxan għall-awtentiċità.
Speċjalment fir-rigward taż-żgħażagħ, jingħad li
għandhom orrur tal-artifiċjali jew falz
u li qed ifittxu fuq kollox il-verità u l-onestà.

Dawn is-“sinjali taż-żminijiet” għandhom isibuna viġilanti.
Jew b'mod taċitu jew b'leħen għoli - iżda dejjem bil-qawwa - qed niġu mistoqsi:
Tassew temmen dak li qed tipproklama?
Tgħix dak li temmen?
Tassew int tippriedka dak li tgħix?
Ix-xhieda tal-ħajja saret aktar minn qatt qabel kundizzjoni essenzjali
għall-effettività reali fl-ippridkar.
Proprju minħabba dan aħna, sa ċertu punt,
responsabbli għall-progress tal-Vanġelu li aħna nxandru.

—PAPA ST. PAWLU VI, Evangelii Nuntiandi, n. 76

 

ILLUM, hemm tant tajn-slinging lejn il-ġerarkija rigward l-istat tal-Knisja. Biex inkunu ċerti, huma għandhom responsabbiltà kbira u responsabbiltà għall-merħliet tagħhom, u ħafna minna huma frustrati bis-silenzju kbir tagħhom, jekk le kooperazzjoni, quddiem dan rivoluzzjoni globali bla Alla taħt il-bandiera tal-"Irrisettja Kbira ”. Iżda din mhix l-ewwel darba fl-istorja tas-salvazzjoni li l-merħla kienet kollha iżda abbandunati — din id-darba, lill-ilpup ta’ “progressiva"U"korrettezza politika”. Huwa preċiżament fi żminijiet bħal dawn, iżda, li Alla jħares lejn il-lajċi, biex iqajjem fihom qaddisin li jsiru bħal stilla jiddi fl-iljieli l-aktar mudlama. Meta n-nies iridu jħaffu lill-kleru f’dawn il-jiem, jien inwieġeb, “Sewwa, Alla qed iħares lejk u lili. Mela ejja nibqgħu magħha!”Kompli qari

Id-Dominju ta ’Dejjem

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għas-29 ta 'Settembru, 2014
Festa tal-Qaddisin Mikiel, Gabrijel, u Rafel, Arkanġli

Testi Liturġiċi hawn


Is-Siġra tat-Tin

 

 

TNEJN Daniel u San Ġwann jiktbu dwar kruha terribbli li titla 'biex tegħleb id-dinja kollha għal żmien qasir ... imma hija segwita mit-twaqqif tas-Saltna t'Alla, "ħakma eterna." Huwa mogħti mhux biss lil dak “Bħal bin il-bniedem”, [1]cf. L-ewwel qari imma ...

... is-saltna u l-ħakma u l-kobor tas-saltniet taħt is-sema kollha għandhom jingħataw lill-poplu tal-qaddisin tal-Iktar Għoli. (Dan 7:27)

Din il ħsejjes bħall-Ġenna, u huwa għalhekk li ħafna bi żball jitkellmu dwar it-tmiem tad-dinja wara l-waqgħa ta ’din il-kruha. Iżda l-Appostli u l-Missirijiet tal-Knisja fehmuh b’mod differenti. Huma antiċipaw li, f’xi punt fil-futur, is-Saltna ta ’Alla tiġi b’mod profond u universali qabel it-tmiem taż-żmien.

Kompli qari

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. L-ewwel qari

Il-Qawwa tal-Qawmien

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għas-18 ta 'Settembru, 2014
Agħżel. Tifkira ta ’San Ġannarju

Testi Liturġiċi hawn

 

 

ĦAFNA jiddependi fuq l-Irxoxt ta ’Ġesù Kristu. Kif jgħid San Pawl illum:

... jekk Kristu ma rxoxtx, allura l-predikazzjoni tagħna hija vojta wkoll; vojta wkoll il-fidi tiegħek. (L-ewwel qari)

Kollox għalxejn jekk Ġesù mhux ħaj illum. Tkun tfisser li l-mewt rebħet kollox u "Għadek fi dnubietek."

Iżda huwa preċiżament l-Irxoxt li jagħmel sens mill-Knisja tal-bidu. Jiġifieri, kieku Kristu ma qamx, għaliex is-segwaċi Tiegħu jmorru għall-imwiet brutali tagħhom jinsistu fuq gidba, fabbrikazzjoni, tama rqiqa? Mhux bħallikieku kienu qed jippruvaw jibnu organizzazzjoni qawwija — huma għażlu ħajja ta ’faqar u servizz. Jekk xejn, taħseb li dawn l-irġiel kienu jabbandunaw il-fidi tagħhom fil-pront quddiem il-persekuturi tagħhom li jgħidu, “Tajjeb ara, kienu pjuttost it-tliet snin li għexna ma’ Ġesù! Imma le, issa mar, u dak hu. " L-unika ħaġa li tagħmel sens mit-turnabout radikali tagħhom wara l-mewt tiegħu hija dik rawh qam mill-imwiet.

Kompli qari

Profezija Mifhum sewwa

 

WE qed jgħixu fi żmien meta l-profezija forsi qatt ma kienet daqshekk importanti, u madankollu, mifhuma ħażin mill-maġġoranza l-kbira tal-Kattoliċi. Illum hemm tliet pożizzjonijiet ta ’ħsara li qed jittieħdu fir-rigward ta’ rivelazzjonijiet profetiċi jew “privati” li, jiena nemmen, qed jagħmlu drabi kbira ħsara f’ħafna partijiet tal-Knisja. Waħda hija li "rivelazzjonijiet privati" qatt irridu nagħtu kashom ladarba dak kollu li aħna obbligati nemmnu huwa l-Apokalissi definittiva ta 'Kristu fid- "depożitu tal-fidi." Ħsara oħra li qed issir hija minn dawk li għandhom it-tendenza li mhux biss ipoġġu l-profezija fuq il-Maġisteru, iżda jagħtuha l-istess awtorità bħall-Iskrittura Mqaddsa. U fl-aħħar, hemm il-pożizzjoni li l-biċċa l-kbira tal-profezija, sakemm ma tingħadx mill-qaddisin jew tinstab mingħajr żball, għandha tiġi evitata l-aktar. Għal darb'oħra, dawn il-pożizzjonijiet kollha ta 'hawn fuq iġorru nases sfortunati u anke perikolużi.

 

Kompli qari

Meta ssir Qaddis

 


Nisa Żagħżugħa, Vilhelm Hammershoi (1864-1916)

 

 

JIEN naħseb li ħafna mill-qarrejja tiegħi jħossu li mhumiex qaddisin. Dik il-qdusija, il-qdusija, hija fil-fatt impossibbiltà f’din il-ħajja. Aħna ngħidu, "Jiena dgħajjef wisq, midneb wisq, fraġli wisq biex qatt nitla 'fil-gradi tal-ġusti." Naqraw Skritturi bħal dawn li ġejjin, u nħossu li nkitbu fuq pjaneta differenti:

... billi dak li sejjaħlek hu qaddis, kunu qaddisin infuskom f'kull aspett tal-kondotta tagħkom, għax hemm miktub, "Kunu qaddisin għax jien qaddis." (1 Pet 1: 15-16)

Jew univers differenti:

Intom għalhekk trid tkun perfett, kif Missierkom tas-sema huwa perfett. (Matt 5:48)

Impossibbli? Kieku Alla jitlobna — le, kmand aħna — biex inkunu xi ħaġa li ma nistgħux? Oh iva, huwa veru, ma nistgħux inkunu qaddisin mingħajru, Hu li hu s-sors tal-qdusija kollha. Ġesù kien ċatt:

Jiena d-dielja, intom il-friegħi. Min jibqa 'fija u jien fih se jħalli ħafna frott, għax mingħajri ma tista' tagħmel xejn. (Ġwanni 15: 5)

Il-verità hi - u Satana jixtieq iżommha 'l bogħod minnek - il-qdusija mhix possibbli biss, imma hija possibbli dritt issa.

 

Kompli qari

Biċċa tad-Dawl Tiegħu

 

 

DO tħoss li int parti insinifikanti mill-pjan ta 'Alla? Li ftit għandek skop jew utilità għalih jew għal oħrajn? Imbagħad nispera li qrajt It-Tentazzjoni Inutli. Madankollu, inħoss li Ġesù jrid jinkoraġġik aktar. Fil-fatt, huwa kruċjali li int li qed taqra dan tifhem: twelidt għal dawn iż-żminijiet. Kull ruħ waħda fir-Renju ta ’Alla qiegħda hawn fuq disinn, hawn bi skop u rwol speċifiku li hu imprezzabbli. Dan għaliex inti tifforma parti mid- "dawl tad-dinja," u mingħajrek, id-dinja titlef ftit kulur .... halli nispjega.

 

Kompli qari

Kustodja tal-Qalb


Parata ta’ Times Square, minn Alexander Chen

 

WE qed jgħixu fi żminijiet perikolużi. Imma ftit huma dawk li jirrealizzawha. Dak li qed nitkellem dwaru mhuwiex it-theddida tat-terroriżmu, it-tibdil fil-klima, jew il-gwerra nukleari, imma xi ħaġa iktar sottili u insidjuża. Huwa l-avvanz ta 'għadu li diġà kiseb art f'ħafna djar u qlub u qed jirnexxilu joħloq qerda kerha hekk kif tinfirex mad-dinja kollha:

storbju.

Qed nitkellem dwar storbju spiritwali. Ħoss daqshekk qawwi għar-ruħ, tant jassorbi l-qalb, li ladarba jsib triqtu, joskura l-leħen ta ’Alla, ixejjen il-kuxjenza, u jgħama l-għajnejn biex jaraw ir-realtà. Huwa wieħed mill-aktar għedewwa perikolużi ta ’żmienna għax, filwaqt li l-gwerra u l-vjolenza jagħmlu ħsara lill-ġisem, l-istorbju huwa l-qattiel tar-ruħ. U ruħ li għalqet il-leħen ta ’Alla tirriskja li qatt ma terġa’ tismagħha fl-eternità.

 

Kompli qari