L-Arti li Tibda mill-Ġdid - Taqsima IV

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għat-23 ta 'Novembru, 2017
Il-Ħamis tat-Tlieta u Tletin Ġimgħa matul is-Sena
Agħżel. Tifkira ta 'San Kolomban

Testi Liturġiċi hawn

OBBIGAZZJONI

 

JESUS ħares lejn Ġerusalemm u bki waqt li għajjat:

Jekk illum taf biss dak li jagħmel il-paċi - imma issa hija moħbija minn għajnejk. (Evanġelju tal-lum)

Illum, Ġesù jħares lejn id-dinja, u lejn ħafna Kristjani b’mod partikolari, u għal darb’oħra jgħajjat: Kieku taf x’jagħmel għall-paċi! Diskussjoni dwar l-arti tal-bidu mill-ġdid ma tkunx kompluta mingħajr ma tistaqsi, “fejn eżattament nibda mill-ġdid?” It-tweġiba għal dan, u għal "dak li jagħmel għall-paċi", huma waħda u l-istess: il rieda ta ’Alla

Kif għidt ġewwa Parti I, għax Alla hu mħabba, u kull persuna hija maħluqa fuq xbieha Tiegħu, aħna magħmula biex inħobbu u nkunu maħbubin: il-“liġi tal-imħabba” hija miktuba fuq qlubna. Kull meta niddevjaw minn din il-liġi, niddevjaw mis-sors tal-paċi u l-ferħ veru. Grazzi lil Alla, permezz ta’ Ġesù Kristu, nistgħu nibdew mill-ġdid. 

B’tenerezza li qatt ma tiddiżappunta, iżda li dejjem kapaċi terġa’ tagħtina l-ferħ, jagħmilha possibbli li nerfgħu rasna u nibdew mill-ġdid.—PAPA FRANĠISKU, Evangelii Gaudiumle. 3

Imma ibda mill-ġdid fejn? Tabilħaqq, għandna bżonn nerfgħu rasna ’l bogħod minna nfusna, ’l bogħod mit- mogħdijiet tal- qerda, u npoġġuhom fit- triq it- tajba—ir- rieda t’Alla. Għax Ġesù qal:

Jekk iżżommu l-kmandamenti tiegħi, tibqa’ fl-imħabba tiegħi... Dan għedtilkom biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u l-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi: inħobbu lil xulxin kif inħobbkom jien... Għax il-liġi kollha titwettaq f’dikjarazzjoni waħda, jiġifieri, “Ħobb lill-proxxmu tiegħek bħalek innifsek.” (Ġwanni 15:10-12; Galatin 5:14)

Aħseb fid-dinja u kif l-orbita tagħha madwar ix-xemx tipproduċi l-istaġuni, li mbagħad jagħtu ħajja u fekondità lill-pjaneta. Kieku l-​art tiddevja anki xi ftit mill-​mixja tagħha, kienet se tqajjem katina taʼ effetti ħżiena li eventwalment kienu jwasslu għall-​mewt. Hekk ukoll, jgħid San Pawl, “Il-paga tad-dnub hija l-mewt, imma d-don ta’ Alla hi l-ħajja ta’ dejjem fi Kristu Ġesù Sidna.” [1]6 Rom: 23 

Mhux biżżejjed li ngħidu jiddispjaċini. Bħal Żakkew, irridu nieħdu deċiżjonijiet u bidliet konkreti—xi drabi drammatiċi u diffiċli—biex insewwu l-“orbita” taʼ ħajjitna biex, għal darb’oħra, nerġgħu ddur madwar l-Iben t’Alla. [2]cf. Matt 5: 30 B’hekk biss insiru nafu “dak li jagħmel għall-paċi.” L-arti li nibdew mill-ġdid ma tistax tiddeforma fl-arti mudlama li nerġgħu lura għall-modi qodma tagħna—sakemm ma nkunux lesti li nerġgħu niġu misruqa mill-paċi. 

Kunu dawk li jagħmlu l-kelma u mhux dawk li jisimgħu biss, ingannaw lilkom infuskom. Għax jekk xi ħadd jisma ’l-kelma u ma jagħmilx, hu bħal raġel li jħares lejn wiċċu stess f’mera. Jara lilu nnifsu, imbagħad jitlaq u jinsa minnufih kif kien jidher. Imma dak li jħares lejn il-liġi perfetta tal-libertà u jippersisti, u mhux semmiegħ li jinsa imma min jagħmel dak li jaġixxi, wieħed bħal dan għandu jkun imbierek f’dak li jagħmel. (Ġakbu 1: 22-25)

Il-kmandamenti kollha t’Alla—kif għandna ngħixu, inħobbu, u nġibu ruħna—huma espressi b’mod sabiħ fil- Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, li hija sommarju tat-tagħlim ta’ Kristu hekk kif żviluppaw fuq 2000 sena. Kemm l-orbita tad-dinja hija “fissa” madwar ix-Xemx, hekk ukoll, il-“verità li teħlisna” lanqas ma tinbidil (kemm il-politiċi u l-imħallfin tagħna jkunu jriduna nemmnu mod ieħor). Il- “liġi perfetta tal-libertà” jipproduċi biss ferħ u paċi sakemm nobduh—jew nerġgħu nsiru lsiera tal-qawwa tad-dnub, li l-paga tiegħu hija l-mewt:

Amen, amen, ngħidlek, kull min jagħmel id-dnub huwa lsir tad-dnub. (Ġwanni 8:34)

U għalhekk, l-arti tal-bidu mill-ġdid tikkonsisti mhux biss f’li nafdaw fl-imħabba u l-ħniena infinita ta’ Alla, imma nafdaw ukoll li hemm xi toroq li sempliċement ma nistgħux ninżlu, ikun x’inhuma s-sentimenti tagħna jew laħamna qed jgħidu, jgħajtu, jew jiddettaw. is-sensi tagħna. 

Għax intom ġejtu msejħin għal-libertà, ħuti. Imma tużax din il-libertà bħala opportunità għall-laħam; anzi, aqdu lil xulxin permezz tal-imħabba. (Gal 5:13)

X'inhu tħobb? Il-Knisja, bħal omm tajba, tgħallimna f’kull ġenerazzjoni fiex tikkonsisti l-imħabba, ibbażata fuq id-dinjità intrinsika tal-persuna, magħmula fuq xbieha ta’ Alla. Jekk tixtieq tkun ferħan, paċifiku, ferħan... li tkun ħielsa... imbagħad isma’ lil din l-Omm. 

tikkonformawx ruħkom ma’ dan iż-żmien imma tbiddlu bit-tiġdid ta’ moħħkom... Ilbsu l-Mulej Ġesù Kristu, u tagħmlu ebda ħsieb għax-xewqat tal-ġisem. (Rumani 12:2; 13:14)

L-arti tal-bidu mill-ġdid, mela, mhix biss li terġa’ tieħu l-id ħanin tal-Missier, imma wkoll li tieħu l-id ta’ Ommna, il-Knisja, u nħalluhom jimxuna fit-triq dejqa tar-Rieda Divina li twassal biex ħajja ta’ dejjem. 

 

Jien u wliedi u qraba tiegħi 
se jżomm mal-patt ta 'missirijietna.
Alla ħares li għandna nabbandunaw il-liġi u l-kmandamenti.
Aħna mhux se nobdu l-kliem tas-sultan
lanqas jitbiegħdu mir-reliġjon tagħna bl-iċken grad. 
(L-ewwel qari tal-lum)

 

Thanksgiving imbierek lill-qarrejja Amerikani tiegħi!

 

Jekk tixtieq tappoġġja l-bżonnijiet tal-familja tagħna,
sempliċement ikklikkja l-buttuna hawn taħt u inkludi l-kliem
"Għall-familja" fit-taqsima tal-kummenti. 
Bierek u grazzi!

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark fil - il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 6 Rom: 23
2 cf. Matt 5: 30
Posted fil HOME, NIBDA MILL-ĠDID, QARI TAL-MASSA.