Il-Kastig Jasal... Parti I

 

Għax wasal iż-żmien li l-ġudizzju jibda mid-dar ta’ Alla;
jekk jibda magħna, kif se jispiċċa għal dawk
min jonqos milli jobdi l-evanġelju ta’ Alla?
(1 Peter 4: 17)

 

WE huma, bla dubju, jibdew jgħixu permezz ta 'wħud mill-aktar straordinarji u serju mumenti fil-[ajja tal-Knisja Kattolika. Tant minn dak li ilni twissi dwaru għal snin sħaħ qed iseħħ quddiem għajnejna stess: apostasija, li schiżma li ġejja, u ovvjament, il-frott tal-"seba’ siġilli ta’ Rivelazzjoni”, eċċ.. Kollox jista’ jinġabar fil-kliem tal- Katekiżmu tal-Knisja Kattolika:

Qabel it-tieni miġja ta ’Kristu l-Knisja trid tgħaddi minn prova finali li tħawwad il-fidi ta’ ħafna twemmin ... Il-Knisja tidħol fil-glorja tas-saltna biss permezz ta ’din l-aħħar Qbiż, meta hi ssegwi lil Sidha fil-mewt u l-Qawmien tiegħu. —KDK, n. 672, 677

Dak li se jħawwad il-fidi ta’ ħafna nies li jemmnu iktar milli forsi jagħtu xhieda tar-rgħajja tagħhom ittradi l-merħla?

 

L-Apostasija l-Kbira

Il-kliem tal-Madonna ta’ Akita qed jiżvolġi quddiemna:

Il-ħidma tax-xitan tinfiltra anke fil-Knisja b’tali mod li wieħed jara kardinali jopponu kardinali, isqfijiet kontra isqfijiet... il-Knisja tkun mimlija b’dawk li jaċċettaw kompromessi... 

Ma’ din il-viżjoni tal-futur, il-Madonna żżid:

Il-ħsieb tat-telf ta’ tant erwieħ huwa l-kawża tan-niket tiegħi. Jekk id-dnubiet jiżdiedu fin-numru u l-gravità, ma jkunx hemm aktar maħfra għalihom. —Il-Madonna tagħna lil Sr Agnes Sasagawa ta ’Akita, il-Ġappun, 13 ta’ Ottubru, 1973

Id-dnubiet tal-Knisja se jsiru tant frekwenti, daqshekk gravi fin-natura, li l-Mulej tal-ħsad ikun imġiegħel jibda l- deċiżiv tgħarbil tal-ħaxix ħażin mill-qamħ. Meta l-eks kap tal-ogħla uffiċċju duttrinali tal-Vatikan jibda jwissi dwar “teħid ostili tal-Knisja ta’ Ġesù Kristu,” allura tkun taf li qsamna ċertu Rubicon. [1]il-Kardinal Gerhard Müller, Id-Dinja Fuq, 6 ta’ Ottubru, 2022

Il-Kardinal Gerhard Müller qed jirreferi għas-Sinodu dwar is-Sinodalità, inizjattiva tal-Papa Franġisku fl-2021 li suppost hija dwar is-“smigħ” fil-Knisja. Dan jinvolvi li jinġabru l-opinjonijiet tal-lajċi Kattoliċi – u anke mhux Kattoliċi – f’kull djoċesi fid-dinja, qabel is-Sinodu tal-Isqfijiet f’Ruma f’Ottubru li ġej (2023). Imma meta jkollok ir-relatur ġenerali tas-Sinodu, il-Kardinal Jean-Claude Hollerich, isostni li t-tagħlim Kattoliku dwar id-dnub tal-atti omosesswali huwa “m'għadux korrett” u jeħtieġ “reviżjoni”, dan qed jitfassal biex ikun sinodu dwaru tirrelatizza d-dnub.[2]catholicnews.com Il-Kardinal Mario Grech, is-segretarju ġenerali tas-Sinodu tal-Isqfijiet, dan l-aħħar kellem dwar il-“kwistjonijiet ikkumplikati” bħal nies divorzjati u miżżewġin mill-ġdid li jirċievu t-Tqarbin u l-barka ta’ koppji tal-istess sess. “Dawn m’għandhomx jinftiehmu sempliċement f’termini ta’ duttrina,” irraġuna Grech, “imma f’termini tal-laqgħa kontinwa ta’ Alla mal-bnedmin. X’għandha tibża’ l-Knisja jekk dawn iż-żewġ gruppi fi ħdan il-fidili jingħataw l-opportunità li jesprimu s-sens intim tagħhom ta’ realtajiet spiritwali, li huma jesperjenzaw.”[3]27 ta 'Settembru, 2022; cruxnow.com Meta mistoqsi minn Raymond Arroyo tal-EWTN biex iwieġeb għar-rimarki ta’ Grech, il-Kardinal Müller kien ċar:

Hawn ermenewtika tal-protestantiżmu kulturali antik u tal-moderniżmu, dik l-esperjenza individwali għandha l-istess livell ta’ Rivelazzjoni oġġettiva ta’ Alla, u Alla huwa biss għalikom dak kollu li tista’ tipproġetta l-ideat proprji tiegħek, u biex tagħmel ċertu populiżmu fil-Knisja . U żgur kull min barra mill-Knisja li jrid jeqred il-Knisja Kattolika u l-fundamenti, ferħan ħafna b’dawn id-dikjarazzjonijiet. Iżda huwa ovvju li huwa assolutament kontra d-duttrina Kattolika... Kif jista' jkun li l-Kardinal Grech ikun aktar intelliġenti minn Ġesù Kristu? -Id-Dinja Fuq6 ta’ Ottubru, 2022; cf. lifesitnews.com

Hawnhekk għal darb’oħra, il-profezija ta’ San Ġwann Henry Newman sfortunatament qed tidher aktar vera bis-siegħa:

Satana jista 'jadotta l-armi ta' l-ingann l-aktar allarmanti - jista 'jaħbi lilu nnifsu - jista' jipprova jisseduċina f'affarijiet żgħar, u allura jċaqlaq il-Knisja, mhux kollha f'daqqa, imma ftit u ftit mill-pożizzjoni vera tagħha. Jien nemmen li għamel ħafna b'dan il-mod matul l-aħħar ftit sekli ... Hija l-politika tiegħu li jaqsamna u jaqsamna, li jkeċċina gradwalment mill-blat ta 'saħħa tagħna. U jekk irid ikun hemm persekuzzjoni, forsi tkun imbagħad; imbagħad, forsi, meta aħna lkoll fil-partijiet kollha tal-Kristjaneżmu hekk maqsuma, u hekk imnaqqsa, tant mimlija xiżma, tant qrib l-ereżija. Meta nitfgħu lilna nfusna fuq id-dinja u niddependu għall-protezzjoni minnha, u nċedu l-indipendenza tagħna u l-qawwa tagħna, allura [l-Antikristu] jinfaqa 'fuqna fury sakemm Alla jippermettilu.  —St. John Henry Newman, Lectura IV: Il-Persekuzzjoni tal-Antikrist; newmanreader.org

Barra minn hekk, kif nistgħu jonqsu milli naqraw dan il-kliem fid-dawl tat-tliet snin li għaddew meta l-prelati “tefgħu” lilhom infushom fuq l-opinjonijiet ta’ ftit uffiċjali tas-saħħa mhux eletti li, bl-appoġġ tal-isqof, ipproċedew biex jimponu l-aktar mandati strambi u mhux xjentifiċi li kienu jinkludu is-silenzju tal-kant f’ħafna postijiet, is-separazzjoni tal-“vaxxed minn dawk unvaxxed”, u ż-żamma tas-Sagramenti lill-mewt? Jekk ma tibqax tagħraf lill-Knisja Kattolika f’dawn il-jiem ta’ dell, min jista’ jwaħħallek? 

Fil-fatt, forsi qatt qabel ma rajna akkużi daqshekk qawwija tal-ġerarkija tal-Knisja f’rivelazzjoni privata bħal fix-xahar li għadda. Lil Valeria Copponi, Sidna allegatament qal dan l-aħħar:

Ġesù tiegħek ibati speċjalment minħabba l-Knisja Tiegħi, li m’għadhiex tirrispetta l-kmandamenti Tiegħi. Uliedi ċkejkna, nixtieq li jkolli talb mingħandkom għall-Knisja Tiegħi, li sfortunatament m’għadhiex Kattolika, u lanqas Appostolika Rumana [fil-kondotta tagħha]. Itlob u sawm biex il-Knisja Tiegħi terġa’ lura kif irrid jien. Dejjem iddur għal Ġismi biex iżżommkom ubbidjenti lejn il-Knisja Tiegħi. —Il-5 ta’ Ottubru, 2022; Nota: dan il-messaġġ huwa ovvjament mhux dikjarazzjoni tan-natura invjolabbli tal-Knisja - Waħda, Qaddisa, Kattolika, u Appostlika - li se tibqa 'sa l-aħħar taż-żmien, iżda akkuża ta' "l-apparenza kollha" ta 'Knisja bħalissa f'diżordni, diviżjoni, u konfużjoni duttrinali. Għalhekk, Sidna jikkmanda l-ubbidjenza lejn il-Knisja tiegħu fl-aħħar sentenza, partikolarment ir-rikors għall-Ewkaristija Mqaddsa.

Lil Gisella Cardia, il-Madonna allegatament qalet fl-24 ta’ Settembru:

Itolbu għas-saċerdoti: ir-riħa tad-dar ta’ Satana tasal sal-Knisja ta’ Pietru. -countdowntothekingdom.com

U f’messaġġ enigmatiku lil Pedro Regis, li jgawdi l-appoġġ tal-isqof tiegħu, il-Madonna tgħid:

Kuraġġ! Ġesù tiegħi jimxi miegħek. Pietru mhux Pietru; Pietru mhux se jkun Pietru. Ma tistax tifhem issa dak li qed ngħidilkom, imma kollox jiġi żvelat lilek. Kunu fidili lejn Ġesù Tiegħi u lejn il-Maġisteru veru tal-Knisja Tiegħu. —29 ta 'Ġunju, 2022, countdowntothekingdom.com

Dan il-kunsens profetiku emerġenti jindika xi tip ta’ falliment kolossali fid-dixxerniment fis-samit stess tal-Knisja. Jekk tieħu in kunsiderazzjoni l-aħħar disa 'snin ta' ambigwitajiet kontroversjali; konfuża direttivi pastorali fuq il distribuzzjoni tal-Ewkaristija Mqaddsa; is-skiet quddiem ħatriet li jħawwdu, korrezzjonijiet filjali u sostna dikjarazzjonijiet eterodossi; id-dehra ta idolatrija fil-Ġonna tal-Vatikan; l-abbandun li jidher tal-fidili Knisja taħt l-art fiċ-Ċina; l-approvazzjoni tal-inizjattivi tan-NU li wkoll jippromwovu l-abort u l-ideoloġija tal-ġeneru; l-approvazzjoni sfaċċata ta "tisħin globali" magħmul mill-bniedem; il ripetut promozzjoni ta’ “vaċċin” qattiel (li issa huwa ppruvat mingħajr dubju li hu timmanga jew joqtol miljuni); it-treġġigħ lura ta’ Benedittu Motu Proprio li aktar faċilment ippermetta r-rit Latin; il dikjarazzjonijiet konġunti dwar ir-reliġjon dak l-indifferenza tal-fruntiera... diffiċli timmaġina li l-Ġenna ma jkollhiex xi tgħid f’din is-siegħa.   

Mistoqsi dwar jekk is-Sinodu dwar is-Sinodalità hux qed jitfassal bħala “attentat biex tinqered il-Knisja,” il-Kardinal Müller stqarr b’mod ċar:

Iva, jekk jirnexxu, dak ikun it-tmiem tal-Knisja Kattolika. [Il-proċess sinodali huwa] forma Marxistika tal-ħolqien tal-verità... Huwa bħall-ereżiji qodma tal-Arjaniżmu, meta Arius ħaseb skond l-ideat tiegħu dak li Alla jista 'jagħmel u dak li Alla ma jistax jagħmel. L-intellett uman irid jiddeċiedi x'inhu minnu u x'inhu ħażin... Iridu jabbużaw minn dan il-proċess biex ibiddlu l-Knisja Kattolika u mhux biss f'direzzjoni oħra, iżda fil-qerda tal-Knisja Kattolika. -Id-Dinja Fuq6 ta’ Ottubru, 2022; cf. lifesitnews.com; Nb. Il-Kardinal Müller ovvjament huwa konxju ta’ Mattew 16:18: “U għalhekk ngħidlek, int Pietru, u fuq din il-blata nibni l-Knisja tiegħi, u l-bibien ta’ taħt l-art ma jirbħux fuqha.” Madankollu, dan ma jfissirx li l-Knisja Kattolika, kif nafuha, ma jistax jinqered u jgħix biss bħala fdal. 

Xejn minn dawn t'hawn fuq ma huwa iperbole meta għandek l-isqfijiet tar-reġjun tal-Belġju Flander reċentement iħabbru permess biex ibierku għaqdiet tal-istess sess. [4]20 ta 'Settembru, 2022; euronews.com Fi kliem ieħor, morna minn proċess sinodali ta’ “smigħ” għal wieħed minn apostatizzanti. 

Għax jasal iż-żmien meta n-nies ma jittollerawx duttrina soda imma, wara x-xewqat tagħhom u l-kurżità insatijabbli, jakkumulaw għalliema u jieqfu jisimgħu l-verità u jiġu devjati għall-miti... mdallma fil-fehim, imbiegħda mill-ħajja ta’ Alla għax tal-injoranza tagħhom, minħabba l-ebusija tal-qalb tagħhom. (2 Tim 4:3-4; Ef 4:18)

 

Is-Sentenza Jasal

Ħuti, dak li għadek kif qrajtu huwa tassew straordinarju peress li dawn il-firdiet dottrinali ġejjin mill-ogħla membri tal-Knisja — “Kardinal li jopponi kardinal.” Barra minn hekk, qed jiżvolġu taħt l-għassa tar-Ragħaj Ewlieni tal-Knisja, il-Papa Franġisku, li jibqa’ sieket b’mod stramba hekk kif l-ereżija tiġri. Għaliex dan qed isejjaħ id-dixxiplina ta’ Alla fuq il-Knisja, ie. ġudizzju? Għax hija dwar l-erwieħ. Huwa dwar l-erwieħ! Smajt minn qassisin u lajċi bl-istess mod li jgħidu li, minħabba l-ambigwità duttrinali ta’ Franġisku u l-banda maħtura tiegħu ta’ Kardinali liberali, xi Kattoliċi bdew jiskużaw jew jidħlu f’dnub mortali jsostnu li “għandhom il-barka tal-Papa”. Smajt dan minn naħa l-oħra, bħal minn qassis li qal li mara li tgħix fl-adulterju talbet l-Ewkaristija, billi semma Amoris Laetitia. Raġel ieħor daħal fi żwieġ gay fejn sostna li, hu wkoll, kellu l-appoġġ tal-Papa. 

Kemm hu diffiċli li tikteb dawn l-affarijiet! U madankollu, mhuwiex mingħajr preċedent. Meta Pietru ħarab minn Ġesù fil-​Ġnien u ċaħadh fil-​miftuħ, kif ħassew l-​Appostli l-​oħra? Għandu jkun hemm diżorjentazzjoni terribbli... a diżorjentament diaboliku meta l-Appostli nferrxu ħallew lid-dixxipli l-oħra ta’ Kristu bla boxxla (imma aqra x’għamel San Ġwann hawn). [5]cf. L-Anti-Ħniena Tistaʼ tgħid li “heżżeż il- fidi taʼ ħafna nies li jemmnu.” U madankollu, ma nistgħux ninsew l-aktar verità importanti: għandna Re, u jismu mhux Franġisku, Benedittu, Ġwanni Pawlu, jew xi ħadd ieħor: Hu Ġesù Kristu. Huwa lilu u It-tagħlim etern tiegħu li aħna marbuta mhux biss nobdu imma li nxandru lid-dinja!

Għalhekk, x’qed nagħmlu nlaqqa’ sinodi biex nisimgħu lin-nies jgħidu lill-Knisja x’għandha tgħallem? Kif qalet il-Madonna lil Pedro Regis:

Int sejjer lejn futur li fih ħafna se jimxu bħall-għomja jmexxu l-għomja. Ħafna li huma ferventi fil-fidi se jiġu kkontaminati u jmorru kontra l-verità. —It-23 ta ’Settembru, 2022; countdowntothekingdom.com

Anzi, hija l-merħla li trid tisma’ lill-Appostli u lis-suċċessuri tagħhom, li 2000 sena ilu ngħataw kemm il-mandat kif ukoll it-tagħlim biex ixerrdu l-Kelma ta’ Alla! 

Id-duttrina tal-Appostli hija riflessjoni u manifestazzjoni tar-Rivelazzjoni tal-Kelma ta’ Alla. Irridu nisimgħu l-Kelma ta’ Alla, imma fl-awtorità tal-Bibbja Mqaddsa, tat-Tradizzjoni Appostolika, u tal-Maġisteru, u l-konċilji kollha qal qabel li mhux possibbli li tissostitwixxi r-Rivelazzjoni mogħtija darba għal dejjem f’Ġesù Kristu minn rivelazzjoni oħra. —Kardinal Müller, Id-Dinja Fuq6 ta’ Ottubru, 2022; cf. lifesitnews.com

 Lil dawn l-Appostli, u s-suċċessuri tagħhom, Ġesù qal:

Min jisma 'lilek jismagħni. Min jirrifjuta lilek jirrifjuta lili. U kull min jiċħadni jirrifjuta lil dak li bagħatni. (Luqa 10:16)

Hemm għandek l-essenza tas-sinodalità awtentika: tisma’ flimkien il-Kelma ta’ Alla. Imma issa qed naraw konferenzi sħaħ tal-Isqof jibdew jitilqu minn din il-Kelma, u bħala tali, wasalna fl-aħħar ta’ din l-età, skont il-kelma kollha. sinjali, twissijiet, u evidenza madwarna. 

Hemm inkwiet kbir f'dan iż-żmien fid-dinja u fil-Knisja, u dak li hu in kwistjoni huwa l-fidi. Jiġri hekk issa li nirrepeti lili nnifsi l-frażi oskura ta 'Ġesù fil-Vanġelu ta' San Luqa: 'Meta Bin il-Bniedem jerġa' lura, se jsib il-fidi fuq l-art? '... Kultant naqra s-silta tal-Vanġelu tat-tmiem drabi u nixhed li, f'dan il-ħin, qed joħorġu xi sinjali ta 'dan il-għan. —POP PAWLU VI, Is-Sigriet Pawlu VI, Jean Guitton, p. 152-153, Referenza (7), p. ix.

Meta l-Iżraelin tal-qedem kienu diżubbidjenti lejn Alla, b’mod partikolari jagħtu dħul għal idolatrija fis-santwarju, kienu Inpoġġu l-Fergħa f’Imnieħer AllaKien imbagħad li Alla dawwar lill-Poplu Tiegħu lill-għedewwa tagħhom sabiex ikunu kkastigati u, fl-aħħar mill-aħħar, salvat mill-ħażen tagħhom. Illum, jidher li ninsabu f’xifer kastig simili fuq il-Knisja, l-ewwel nett, u mbagħad id-dinja. 

Il-kriżi spiritwali tinvolvi d-dinja kollha. Iżda s-sors tagħha jinsab fl-Ewropa. In-nies fil-Punent huma ħatja li ċaħdu lil Alla ... Il-kollass spiritwali għalhekk għandu karattru tal-Punent ħafna.  
—Kardinal Robert Sarah, Ħarald Kattoliku5 ta 'April, 2019; cf. Il-Kelma Afrikana Issa

Huwa fil-Punent, ovvjament, fejn il-Kristjaneżmu verament fjur qabel ma nfirex mal-bqija tad-dinja. It-tifla l-kbira tal-Knisja, Franza, hija sal-lum pajsaġġ immarkat b’mod li ma jitħassarx mill-influwenza tal-Kristjaneżmu. Iżda tnaqqset għal slaleb miksija bil-ħażiż u knejjes vojta. Kważi d-Dinja tal-Punent kollha issa abbandunat l-għeruq Ġudeo-Kristjani tagħhom bħala mexxejja bla Alla jimxu lejn sistema globali ta’ governanza li mhi xejn inqas minnha neo-Komuniżmu: L- taħlita mibruma ta’ kapitaliżmu u Marxiżmu li qed jogħlew malajr bħala “kruha” bla waqfien.[6]cf. Il-Kruha Ġdida Rising Bħala tali, il-ġudizzju tal-Knisja u tal-Punent huwa fuqna. 

It-theddida tal-ġudizzju tikkonċerna lilna wkoll, il-Knisja fl-Ewropa, l-Ewropa u l-Punent inġenerali ... il-Mulej ukoll qed jgħajjat ​​għal widnejna ... "Jekk ma tindemx jien ġej għandkom u neħħi l-lampand tiegħek minn postha." Id-dawl jista 'wkoll jitneħħa minna u nagħmlu tajjeb li nħallu din it-twissija tidwi bis-serjetà sħiħa tagħha f'qalbna, waqt li ngħajtu lill-Mulej: "Għinna nindmu!" — IL-BENEDITT TAL-POPA XVI, Ftuħ Omelija, Sinodu tal-Isqfijiet, 2 ta 'Ottubru, 2005, Ruma

Għall-għajn, l-istrument ta’ dan il-kastig jista’ jkun Vladimir Putin u l-alleati tiegħu (iċ-Ċina, il-Korea ta’ Fuq, l-Iran, eċċ.). F’diskors kemmxejn stupend, wieħed li jrendi f’partijiet it-twissijiet tal-papiet tul bosta deċennji, Putin — jaħseb x’wieħed jaħseb dwaru — jikxef id-dnubiet tal-Punent... 

Ser jitkompla aktar il-quddiem…

 

Illum il-Knisja qed tgħix ma ’Kristu permezz tal-imġieba tal-Passjoni. Id-dnubiet tal-membri tagħha jiġu lura għaliha bħal strajks fuq wiċċ ... L-Appostli nfushom daru denbhom fil-Ġnien taż-Żebbuġ. Huma abbandunaw lil Kristu fl-iktar siegħa diffiċli Tiegħu ... Iva, hemm qassisin infedeli, isqfijiet, u anke kardinali li jonqsu milli josservaw il-kastità. Iżda wkoll, u dan huwa wkoll gravi ħafna, huma jonqsu milli jżommu sod mal-verità duttrinali! Huma jiddiżorjentaw lill-fidili nsara bil-lingwaġġ konfuż u ambigwu tagħhom. Huma jadottaw u jiffalsifikaw il-Kelma ta ’Alla, lesti li jdawruha u jgħawġuha biex jiksbu l-approvazzjoni tad-dinja. Huma l-Iskarioti ta ’Ġuda ta’ żmienna.—Kardinal Robert Sarah, Ħarald Kattoliku5 ta 'April, 2019; cf. Il-Kelma Afrikana Issa

 

Qari Relatat

Il-Kastig Jiġi... Parti II

Appoġġa l-ministeru full-time ta’ Mark:

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

Issa fuq Telegram. Ikklikkja:

Segwi lil Mark u s- "sinjali taż-żminijiet" ta 'kuljum fuq MeWe:


Segwi l-kitbiet ta 'Mark hawn:

Isma 'dan li ġej:


 

 
Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 il-Kardinal Gerhard Müller, Id-Dinja Fuq, 6 ta’ Ottubru, 2022
2 catholicnews.com
3 27 ta 'Settembru, 2022; cruxnow.com
4 20 ta 'Settembru, 2022; euronews.com
5 cf. L-Anti-Ħniena
6 cf. Il-Kruha Ġdida Rising
Posted fil HOME, IL-PROVI KBIRA u tagged , , , , , , , , .