Il-Qdusija Ġdida u Divina Ġejja

Spring-blossom_Fotor_Fotor

 

GOD jixtieq jagħmel xi ħaġa fl-umanità li Hu qatt ma għamel qabel, ħlief għal ftit individwi, u jiġifieri li jagħti r-rigal tiegħu nnifsu daqshekk kompletament lill-Għarusa Tiegħu, li hi tibda tgħix u timxi u jkollha li tkun f'mod kompletament ġdid .

Huwa jixtieq jagħti lill-Knisja l- "qdusija tal-qdusija."

 

QDUSIJA ĠDIDA U DIVINA

F’diskors ftit magħruf lill-Missirijiet Rogazzjonisti, il-Papa Ġwanni Pawlu II innota kif, permezz tal-fundatur tagħhom il-Beata Annibale Maria di Francia (issa San Annibale jew San Annibal) ...

Alla nnifsu kien ipprovda biex iwassal dik il-qdusija “ġdida u divina” li biha l-Ispirtu s-Santu jixtieq jarrikkixxi l-insara fit-tlugħ tat-tielet millenju, sabiex “jagħmel lil Kristu l-qalb tad-dinja.” —POP JOHN PAUL II, Indirizz lill-Missirijiet Rogationist, n. 6, www.vatican.va

It-tliet prinċipji fundamentali ta ’San Annibal, jew tliet blanzuni li tista’ tgħid, li jiffjorixxu f’din ir-rebbiegħa l-ġdida huma:

I. Li tpoġġi l-Imqaddsa Ewkaristija fiċ-ċentru tal-ħajja personali u tal-komunità, sabiex titgħallem minnha kif titlob u tħobb skont il-Qalb ta ’Kristu.

II. Li teżisti bħala korp f'unità, fl-unanimità tal-qlub li tagħmel it-talb aċċettabbli għal Alla.

III. Assoċjazzjoni intima mat-tbatija tal-Qalb Imqaddsa ta ’Ġesù. [1]cf. IL-PAPA ĠWANN PAWLU II, Indirizz lill-Missirijiet Rogationist, n. 4, www.vatican.va

Dak li San Ġwanni Pawlu jiddeskrivi hawn fuq huwa t-tnejn programm għall u l-programm of l-era tal-paċi li ġejja wara l-purifikazzjoni tad-dinja li fiha l-Ewkaristija, l-Għaqda, u t-Tbatijiet tal-Knisja se jservu biex iwettqu dak li 1 Għarusa ta ’Kristu, bla tebgħa u bla tebgħa, ippreparata għall-Festa tat-Tieġ eterna tal-Ħaruf. Kif San Ġwann sema ’u ra f’viżjoni:

Ejjew nifirħu u nifirħu u nagħtuh glorja. Għax wasal jum it-tieġ tal-Ħaruf, l-għarusa tiegħu għamlet lilha nfisha lesta. Hija tħalliet tilbes ilbies tal-għażel nadif u qawwi. (Rev 19: 7-8)

Jiġifieri kienet permessa qdusija "ġdida u divina" ...

 

IR-REGAL

Diversi mistiċi tkellmu dwar din l-era l-ġdida li ġejja, għalkemm użaw termini differenti biex jiddeskrivuha. 'Dawn jinkludu l- "Inkarnazzjoni Mistika" tal-Venerabbli Conchita de Armida u l-Arċisqof Luis Martinez, il- "Ġewwa Ġdida" tal-Beata Eliżabetta tat-Trinità, l- "Assunzjoni tal-Erwieħ Mħabba" ta' San Maxamilian Kolbe, is- "Sostituzzjoni Divina" ta ' Beata Dina Belanger ', [2]cf. Il-Kuruna u t-Tlestija tas-Santitajiet Kollha minn Daniel O'Connor, p. 11; disponibbli hawn il- "Flame of Love" ta 'Elizabeth Kindelmann (għallinqas bħala l-bidu tagħha), u r- "Gift of Living in the Divine Will" tal-Qaddejja ta' Alla Luisa Piccarreta.

Din il-qdusija "ġdida u divina" hija essenzjalment l-istat tal-benesseri in ir-Rieda Divina li kienet ta ’Adam u Eva qabel il-waqgħa, u li ġiet irkuprata fl-“ Eva l-ġdida ”, Marija, u naturalment kienet il-mod kostanti ta’ Kristu, l- “Adam il-ġdid”. [3]cf. 1 Kor 15:45 Il-Verġni Mbierka Marija, kif ktibt qabel, hija l- ewlieni biex tifhem in-natura tal-Knisja kif inhi, u se jkun. [4]cf. Iċ-Ċavetta għall-MaraKif se jidher dan? 

Ġesù spjega lill-Venerabbli Conchita:

Dan huwa ħafna iktar minn żwieġ spiritwali. Hija l-grazzja li nlaħħamni, li tgħix u tikber f’ruħek, li qatt ma titlaqha, li tippossessak u li tkun ippossedut minnek bħal fl-istess sustanza waħda. Jiena li nikkomunikah lil ruħek f'kumpensazzjoni li ma tistax tinftiehem: hija l-grazzja tal-grazzji ... Hija għaqda ta 'l-istess natura bħal dik ta' l-għaqda tas-sema, ħlief li fil-ġenna l-velu li jaħbi d-Divinità tisparixxi ... —Ċitata ġewwa Il-Kuruna u t-Tlestija tas-Santitajiet Kollha, minn Daniel O'Connor, p. 11-12; nb. Ronda Chervin, Imxi miegħi, Ġesù

Huwa għal darb'oħra, f'kelma waħda, li tgħix in ir-Rieda Divina. Dan xi jfisser? Ħuti, kienet riservata għal dawn iż-żminijiet, imma nemmen l-aktar iż-żminijiet li ġejjin, biex tneħħi l-pakkett tat-teoloġija sħiħa u l-wisa 'ta' dak li hu u li ser jagħmel Alla. U għadna kemm bdejna. Kif qal Ġesù lil Luisa:

Iż-żmien li fih dawn il-kitbiet se jsiru magħrufa huwa relattiv għal u dipendenti fuq id-dispożizzjoni ta 'erwieħ li jixtiequ jirċievu ġid daqshekk kbir, kif ukoll fuq l-isforz ta' dawk li għandhom japplikaw lilhom infushom biex ikunu trombetti tagħha billi joffru is-sagrifiċċju tal-ħabbar fl-era l-ġdida tal-paċi ... —Ġesu lil Luisa, Ir-Rigal tal-Ħajja fir-Rieda Divina fil-Kitbiet ta 'Luisa Piccarreta, n. 1.11.6, Dun Joseph Iannuzzi

San Louis ta 'Montfort forsi jaqbad l-aħjar in-niket li qiegħed dejjem jiżdied mill-ġisem ta' Kristu għal din id-divina l-ġdida rigal as il-ħażen ikompli jeżawrixxi lilu nnifsu:

Il-kmandamenti divini tiegħek huma miksura, l-Evanġelju tiegħek jintrema, it-torrents ta 'l-iniquità jgħarrqu l-art kollha billi jġorru' l bogħod anke lill-qaddejja tiegħek ... Se kollox jasal għall-istess tmiem bħal Sodoma u Gomorra? Qatt se tkisser is-silenzju tiegħek? Tittollera dan kollu għal dejjem? Mhux minnu li r-rieda tiegħek trid issir fuq l-art kif inhi fis-sema? Mhux minnu li r-renju tiegħek għandu jasal? Int ma tajtx lil xi erwieħ, għeżież għalik, viżjoni tat-tiġdid futur tal-Knisja? -Talb għall-Missjunarji, n. 5; www.ewtn.com

Pjuttost milli tipprova tiżvolġi hawn dak li ħa Luisa 36 volum biex jikteb - xogħol li jibqa 'fil-biċċa l-kbira mhux editjat u mhux tradott (u huwa, fil-fatt, taħt moratorju biex jiġi ppubblikat, ħlief għal ftit xogħlijiet imsemmija hawn taħt), jien ser inżid wieħed biss aktar ħjiel ta 'din il-grazzja li ġejja qabel ma nerġa' lura għall-missjoni partikolari tiegħi ta '"tħabbar fl-era l-ġdida tal-paċi." [5]“Era ġdida li fiha l-imħabba mhijiex rgħiba jew li tfittex lilha nnifisha, imma pura, fidila u ġenwinament ħielsa, miftuħa għall-oħrajn, li tirrispetta d-dinjità tagħhom, tfittex il-ġid tagħhom, tirradja ferħ u sbuħija. Żmien ġdid li fih it-tama teħlisna mill-baxx, l-apatija, u l-assorbiment ta 'lilna nfusna li jeħilsu lil erwieħna u velenu r-relazzjonijiet tagħna. Għeżież ħbieb żgħażagħ, il-Mulej qed jitlobkom biex tkunu profeti ta ’din l-era l-ġdida ...” — BENEDITT TAL-PAPA XVI, Omelija, Jum Dinji taż-Żgħażagħ, Sydney, l-Awstralja, 20 ta 'Lulju, 2008

Fid-Dissertazzjoni Dottorali importanti tagħha, li ġġorr is-siġilli ta ’approvazzjoni tal-Pontifikali Università Gregorjana kif ukoll l-approvazzjoni ekkleżjastika awtorizzata mis-Santa Sede, it-teologu Dun Joseph Iannuzzi jagħtina ftit iktar ħarsa lejn din il-grazzja tal-“ Pentekoste l-ġdida ”li ġejja Il-Papiet tas-seklu li għadda kienu jitolbu għalih.

Matul il-kitbiet tagħha Luisa tippreżenta r-rigal tal-Ħajja fir-Rieda Divina bħala abitazzjoni ġdida u divina fir-ruħ, li hija tirreferi għaliha bħala l- "Ħajja Real" ta 'Kristu. Il-Ħajja tassew ta ’Kristu tikkonsisti primarjament fil-parteċipazzjoni kontinwa tar-ruħ fil-ħajja ta’ Ġesù fl-Ewkaristija. Filwaqt li Alla jista 'jsir sostanzjalment preżenti f'post ospitanti inanimat, Luisa tafferma li l-istess jista' jingħad dwar suġġett animat, jiġifieri, ir-ruħ tal-bniedem. -Ir-Rigal tal-Ħajja fir-Rieda Divina, minn Dun Joseph Iannuzzi, n. 4.1.21, p. 119

Din it-trasformazzjoni f '"Ostja ħajja" li tirrifletti perfettament l-istat ta' ġewwa ta 'Ġesù, [6]Ibid. n. 4.1.22, p. 123 filwaqt li tibqa ’kreatura b’rieda sħiħa u b’kapaċitajiet ħielsa iżda magħquda għal kollox mal-ħajja ta’ ġewwa tat-Trinità Qaddisa, se sseħħ bħala rigal ġdid, grazzja ġdida, qdusija ġdida li, skond Luisa, tagħmel il-qdusija ta ’l- qaddisin tal - passat jidhru biss bħala dell meta mqabbla. Fi kliem dak il-qaddis kbir Marjan:

Lejn l-aħħar tad-dinja ... Alla li Jista 'Kollox u Ommu Qaddisa għandhom iqajmu qaddisin kbar li jaqbżu fil-qdusija ħafna qaddisin oħra daqs iċ-ċedri tal-Libanu torri fuq arbuxxelli żgħar. —St. Louis de Montfort, Veru Devozzjoni lejn Marija, l-Artikolu 47

Imma int tista 'tkun qed tgħid issa, "X'inhu ...? Qdusija akbar minn Catherina ta ’Sienna, minn Ġwanni tas-Salib, minn San Franġisk ta’ Assisi ?? ” It-tweġiba dwar għaliex tinsab fil-riddle tal-etajiet ...

 

IR-RIDDLE TA 'L-ETÀ

Ftit ilu, wasal għandi ħsieb biex nikteb dwar L-Età tal-Imħabba li Ġejja u il Erba 'Etajiet ta' Grazzja. L-ewwel tliet etajiet huma dawk tal-azzjoni tat-Trinità Qaddisa fi żmien. San Ġwanni Pawlu II fid-diskors tiegħu lir-Rogazzjonisti tkellem dwar "sejħa għall-qdusija fit-triq tal-pariri evanġeliċi." [7]Ibid., N. 3 Wieħed jista 'jitkellem ukoll dwar it-tliet etajiet ta' Fidi, Tama u Imħabba [8]cf. L-Età tal-Imħabba li Ġejja li huma triq għas- "qdusija tal-qdusija." Kif jgħid fil-Katekiżmu:

Il-Ħolqien għandu t-tjubija tiegħu stess u l-perfezzjoni xierqa, iżda ma rriżultax komplet minn idejn il-Ħallieq. L-univers inħoloq "fi stat ta 'vjaġġ" (in statu viae) lejn perfezzjoni aħħarija li għad trid tinkiseb, li Alla ddestinat għaliha. -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, le. 302

il Età tal-Missier, li hija l- "età tal-Fidi", bdiet wara l-Waqgħa ta 'Adam u Eva meta Alla daħal f'patti mal-umanità. L-Età tal-Iben, jew "era tat-Tama", beda bil-Patt il-Ġdid fl-XNUMX earth_dawn_Fotor
Kristu. U L-Età tal-Ispirtu s-Santu hija dik li qed nidħlu fiha waqt li aħna "naqsmu l-għatba tat-tama" f '"era tal-Imħabba."

Wasal iż-żmien li neżaltjaw l-Ispirtu s-Santu fid-dinja ... Nixtieq li din l-aħħar epoka tkun ikkonsagrata b'mod speċjali ħafna lil dan l-Ispirtu s-Santu ... Huwa min-naħa tiegħu, huwa l-epoka tiegħu, huwa t-trijonf tal-imħabba fil-Knisja Tiegħi , fl-univers kollu. —Ġesu lil Venerabbli María Concepción Cabrera de Armida; Fr. Marie-Michel Philipon, Conchita: Djarju Spiritwali ta ’Omm, p. 195-196

Dan it-Trijonf tal-Madonna u tal-Knisja mhuwiex il-beatitudni tal-Ġenna, dak l-istat definittiv ta ’perfezzjoni totali fil-ġisem, fir-ruħ u fl-ispirtu. Għalhekk, l- "era tal-paċi" jew "it-tielet millennju" tal-Kristjaneżmu, jgħid Ġwanni Pawlu II, mhijiex opportunità "biex toqgħod għal millenariżmu"...

... bit-tentazzjoni li tbassar bidliet sostanzjali fiha fil-ħajja tas-soċjetà kollha kemm hi u ta 'kull individwu. Il-ħajja umana se tkompli, in-nies se jkomplu jitgħallmu dwar is-suċċessi u l-fallimenti, il-mumenti ta ’glorja u l-istadji tat-tħassir, u Kristu Sidna dejjem, sal-aħħar taż-żmien, ikun l-uniku sors ta’ salvazzjoni. —POP JOHN PAUL II, Konferenza Nazzjonali tal-Isqfijiet, 29 ta 'Jannar, 1996; www.vatican.va

Xorta waħda, l-aħħar stadju tat-tkabbir tal-Knisja fil-perfezzjoni se jkun ukoll bla paragun fl-istorja, għax l-Iskrittura nnifisha tixhed li Ġesù qed jipprepara għalih innifsu Għarusa li għandha titqaddes.

Huwa għażilna fih, qabel il-fondazzjoni tad-dinja, biex inkunu qaddisin u bla tbajja 'quddiemu ... biex hu jkun jista' jippreżenta lilu nnifsu l-knisja fl-isbaħ, mingħajr tebgħa jew tikmix jew xi ħaġa bħal din, biex tkun qaddisa u mingħajr tbajja '. . (Ef 1: 4, 5:27)

Fil-fatt, Ġesù, il-Qassis il-Kbir tagħna, talab preċiżament għal din il-qdusija, li tkun realizzata l-iktar perfettament fiha Unità :

... biex ikunu lkoll ħaġa waħda, kif int, Missier, qiegħed fija u jien fik, biex huma wkoll ikunu fina ... biex jinġiebu għand perfezzjoni bħala waħda, biex id-dinja tkun taf li bgħattni, u li ħabbejthom bħalma ħabbejtni. (Ġwanni 17: 21-23)

Fit-tieni seklu appostolika “Ittra ta’ Barnaba”, Missier il-Knisja jitkellem dwar din il-qdusija li ġejja. wara id-dehra tal-Antikrist u li sseħħ matul perjodu ta’ “mistrieħ” għall-Knisja:

...meta Ibnu, ġej [jerġa], jeqred iż-żmien tar-raġel mill-ħażin, u jiġġudika lill-ħażin, u jibdel ix-xemx, u l-qamar, u l-kwiekeb, allura hu tassew jistrieħ fuq is-seba 'jum. Barra minn hekk, Hu jgħid, Tqaddsu b’idejn safja u qalb safja. Jekk, għalhekk, xi ħadd issa jista jqaddes il-jum li Alla qaddes, jekk ma jkunx saf fil-qalb f'kollox, aħna mqarrqa. Ara, għalhekk: ċertament allura wieħed li jistrieħu sewwa jqaddisha, meta aħna stess, wara li rċevejna l-wegħda, il-ħażen ma jkunx għadu jeżisti, u kollox ikun sar ġdid mill-Mulej, inkunu nistgħu naħdmu l-ġustizzja. Imbagħad inkunu nistgħu nqaddsuha, wara li l-ewwel imqaddsajna aħna stess... meta, billi nagħti mistrieħ lil kollox, nagħmel bidu tat-tmien jum, jiġifieri bidu ta’ dinja oħra. -Epistola ta 'Barnaba (70-79 AD), Kap. 15, miktub minn Missier Appostoliku tat-tieni seklu

Fil-kitbiet tagħha, il-Mulej jitkellem ma ’Luisa ta’ dawn it-tliet etajiet fiż-żmien, dak li Hu jsejjaħ “il-Fiat tal-Ħolqien”, il- “Fiat tal-Fidwa”, u l- “Fiat tat-Tqaddis ”li jiffurmaw triq waħda waħda lejn il-Qaddis tal-qaddis.

It-tlieta flimkien se jgħaqqdu u jwettqu t-tqaddis tal-bniedem. It-tielet Fiat [tat-Tqaddis] se tagħti tant grazzja lill-bniedem li tirrestawrah fl-istat oriġinali tiegħu. U allura biss, meta nara lill-bniedem kif ħloqtu, ix-xogħol Tiegħi jkun lest ... —Ġesu lil Luisa, Ir-Rigal tal-Ħajja fir-Rieda Divina, minn Dun Joseph Iannuzzi, n. 4.1, p. 72

Hekk kif l-irġiel kollha jieħdu sehem fid-diżubbidjenza ta ’Adam, hekk ukoll l-irġiel kollha għandhom jieħdu sehem fl-ubbidjenza ta’ Kristu għar-rieda tal-Missier. Il-fidwa tkun kompluta biss meta l-irġiel kollha jaqsmu l-ubbidjenza tiegħu. —Fr. Walter Ciszek, Hu Jmexxini, pġ. 116-117

Dan huwa possibbli permezz tal-qawwa tal-Ispirtu s-Santu:

Wara li Kristu temm il-missjoni tiegħu fuq l-art, xorta baqa ’neċessarju għalina li nagħmlu parti min-natura divina tal-Kelma. Kellna nċedu ħajjitna stess u nkunu ttrasformati tant li nibdew ngħixu tip ta 'ħajja kompletament ġdida li tkun ta' pjaċir għal Alla. Din kienet xi ħaġa li nistgħu nagħmlu biss billi naqsmu fl-Ispirtu s-Santu. -San Ċirillu ta ’Lixandra

Dan huwa inġust, allura, li dawk li jgħixu fl-aħħar età tal-bniedem għandhom isiru l-aktar qaddisin? It-tweġiba tinsab fil-kelma "rigal." Kif kiteb San Pawl:

Għal Alla huwa dak li, għall-iskop tajjeb tiegħu, jaħdem fik kemm biex jixtieq kif ukoll biex jaħdem. (Fil 2:13)

Ir-rigal tal-Ħajja fir-Rieda Divina li Alla jixtieq jagħti lill-Knisja Tiegħu f’dawn l-aħħar żminijiet se jiġi eżattament mill- xewqa u l-kooperazzjoni tal-ġisem ta ’Kristu li Alla nnifsu jispira — bħas-soltu. Għalhekk, din hija l-ħidma kbira ta ’Omm Alla f’din is-siegħa: li tiġborna fil-kamra ta’ fuq tal-Qalb Bla Tebgħa tagħha biex tipprepara lill-Knisja biex tirċievi l- “Fjamma tal-Imħabba” li huwa Ġesù Kristu nnifsu, [9]cf. Il-Fjamma ta ’Love, p. 38, mid-djarju ta 'Elizabeth Kindelmann; 1962; Imprimatur Arċisqof Charles Chaput skond Elizabeth Kindelmann. Dan huwa preċiżament dak li kitbet Luisa meta ddeskriviet dan ir-rigal biex jiġi bħala l- "Ħajja Veru" ta 'Kristu u għaliex nistgħu nitkellmu wkoll dwar dan bħala l-bidu tal-jum tal-Mulej, [10]cf. Jumejn Aktar jew "miġja tan-nofs" ta 'Kristu, [11]cf. It-Trijonf - Partijiet I, II, u III; "Fl-ewwel miġja tiegħu Sidna ġie fil-laħam tagħna u fid-dgħjufija tagħna; f'dan il-miġja tan-nofs jiġi fl-ispirtu u l-qawwa; fl-aħħar miġja jidher fil-glorja u l-maestà ... ” —St. Bernard, Liturġija tas-Sigħat, Vol I, p. 169 jew "jogħla Morning Star" [12]cf. L-Istilla filgħodu Rising li jħabbar u huwa l - bidu tar-ritorn finali ta 'Ġesù fil-glorja fl-aħħar taż-żmien, [13]cf. Għeżież Missier Qaddis ... Hu ġej! meta narawh wiċċ imb wiċċ. Huwa wkoll it-twettiq tal-Missierna - "Is-saltna tiegħek tiġi ” —Kemm Alla jwettaq il-pjan divin Tiegħu fl-istorja tas-salvazzjoni:

... Ir-Renju ta 'Alla jfisser Kristu nnifsu, li aħna nixtiequ li niġu kuljum, u li bil-miġja tagħna nixtiequ li nindunaw malajr. Għax kif hu l-irxoxt tagħna, billi aħna nitilgħu, hekk hu jista ’jinftiehem ukoll bħala r-Renju ta’ Alla, għax miegħu aħna ssaltan. -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, n. 2816

Huwa ta ' ġewwa il-miġja ta ’Kristu fi ħdan l-Għarusa Tiegħu. 

Il-Knisja, li tiġbor fiha l-magħżul, hija s-sebħ jew it-tlugħ adattat sewwa ... Se tkun ġurnata sħiħa għaliha meta tiddi bil-brillanza perfetta tad-dawl ta 'ġewwa. —St. Girgor il-Kbir, Papa; Liturġija tas-Sigħat, Vol III, p. 308  

Dan, għal darb'oħra, huwa affermat fit-tagħlim maġisterjali tal-Knisja:

Ma jkunx inkonsistenti mal-verità li tifhem il-kliem, "Thy se jsir fuq l-art kif inhu fis-sema," tfisser: “fil-Knisja bħal fil-Mulej Ġesù Kristu nnifsu”; jew "fl-Għarusa li ġiet għarajjes, l-istess bħal fil-Għarusa li wettaq ir-rieda tal-Missier." -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, le. 2827

Rajt ukoll l-erwieħ ta ’dawk li kienu ġew imqaxxra bir-ras għax-xhieda tagħhom ta’ Ġesù u għall-kelma ta ’Alla, u li ma kinux iqimu lill-kruha jew l-immaġni tagħha u lanqas ma aċċettaw il-marka tagħha fuq forehead jew idejhom. Huma ħadu l-ħajja u huma rrenjaw ma ’Kristu għal elf sena. (Rev 20: 4)

 

AKTAR MINN ST. FRANCIS?

Forsi nistgħu nifhmu għaliex il-qdusija tal-qaddisin ta 'din l-era li jmiss se taqbeż dik tal-ġenerazzjonijiet preċedenti billi tmur lura għall-għatba tat-tieni era tal-grazzja, il- "Fiat tal-Fidwa." Ġesù qal,

Amen, ngħidlek, fost dawk li twieldu minn nisa ma kien hemm ħadd akbar minn Ġwanni l-Battista; iżda l-inqas fis-saltna tas-smewwiet huwa akbar minnu. (Matt 11:11)

Tara, Abraham, Mosè, Ġwanni l-Battista, eċċ. Kienu rġiel kbar li l-fidi tagħhom ġiet ikkreditata lilhom. Madankollu, Ġesù jagħmel il-puntli l- Fiat tal-Fidwa taw lill-ġenerazzjoni li jmiss xi ħaġa akbar, u dak huwa r-rigal tat-Trinità li tgħix ġewwa. L-età tal-Fidi tat lok għal Tama ħajja u possibbiltà ġdida ta ’qdusija u komunjoni ma’ Alla. Għal din ir-raġuni, anke l-inqas fis-Saltna jippossjedi xi ħaġa akbar mill-patrijarki ta ’qabilhom. Jikteb San Pawl:

Alla kien bassar xi ħaġa aħjar għalina, biex mingħajrna ma jsirux perfetti. (Lhud 11:40)

Imma maghna, huma jkunu jafu l-perfezzjoni u l-glorja kollha jistħoqqilhom il-fidi tagħhom f'Alla (u kif dik tidher fl-eternità hija magħrufa biss minn Alla. Abraham jista 'fil-fatt jilħaq stadju ogħla ta' glorja mill-qaddisin ikkanonizzati. Min jaf?)

Meta Luisa staqsiet lill-Mulej din il-mistoqsija dwar kif huwa possibbli li ma kien hemm l-ebda qaddis li dejjem għamel l-iktar Rieda Qaddisa ta ’Alla u li għex‘ fir-Rieda tiegħek ’, Ġesù wieġeb:

Dażgur li kien hemm qaddisin li dejjem għamlu r-Rieda Tiegħi, imma ħadu mir-Rieda Tiegħi biss kemm jafu bihom.

Ġesù mbagħad iqabbel ir-Rieda Divina Tiegħu ma '"palazz suntuż" ma' min Hu, bħall-prinċep tiegħu, kixef, ftit ftit, età minn età, il-glorja tiegħu:

Lil grupp ta ’nies wera t-triq biex jasal fil-palazz tiegħu; lit-tieni grupp indika l-bieb; lit-tielet wera t-taraġ; għar-raba 'l-ewwel kmamar; u għall-aħħar grupp fetaħ il-kmamar kollha ... —Ġesu lil Luisa, Vol. XIV, 6 ta 'Novembru, 1922, Qaddisin fir-Rieda Divina minn Fr. Sergio Pellegrini, bl-approvazzjoni tal-Arċisqof ta ’Trani, Giovan Battista Pichierri, p. 23-24

Jiġifieri li Abraham, Mosè, David, Ġwanni l-Battista, San Pawl, San Franġisk, San Akwinu, Santu Wistin, Santa Tereża, Santa Fawstina, San Ġwanni Pawlu II ... kollha żvelaw lill- Knisja t-triq dejjem iktar profonda fil-misteru ta ’Alla li KOLLHA nieħdu sehem fil-beatitudni tal-Ġenna fil-milja tagħha, bħala ġisem wieħed, tempju wieħed fi Kristu.

... int ċittadini sħab mal-qaddisin u l-membri tad-dar ta 'Alla, mibnija fuq il-pedament tal-appostli u l-profeti, bi Kristu Ġesù nnifsu bħala l-qoxra. Permezz tiegħu l-istruttura kollha tinżamm flimkien u tikber f’temp sagru fil-Mulej; fih int ukoll qed tinbena flimkien f'post ta 'abitazzjoni ta' Alla fl-Ispirtu. (Ef 2: 19-22)

U allura issa, f'dan iż-żmien fl-istorja tas-salvazzjoni, "Alla ppreveda xi ħaġa aħjar għalina", biex iġibilna misteri aktar profondi tar-Rieda Divina Tiegħu. bħala ġisem. [14]cf. Ġwanni 17:23 u Il-Mewġa ta 'Għaqda li ġejja U dik l-Unità perfetta, li s-sors tagħha hija l-Ewkaristija Mqaddsa, se sseħħ permezz tal-Passjoni tal-Knisja, għal ...

It-triq tal-perfezzjoni tgħaddi permezz tas-Salib. -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, le. 2015

It-tliet blanzuni ta ’San Annibal [15]nb. San Annibal kien id-direttur spiritwali ta ’Luisa Piccarreta —L-Ewkaristija, l-Għaqda u s-Salib — iġibu s-Saltna ta ’Alla fuq l-art:

Is-Saltna ta ’Alla ilha ġejja mill-Aħħar Ċena u, fl-Ewkaristija, tinsab f’nofsna. Is-Saltna tiġi fil-glorja meta Kristu jgħaddiha lil Missieru. -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, le. 2816

Is-saltna tiegħi fuq l-art hija ħajti fir-ruħ tal-bniedem. —Jesus lil Santa Fawstina, Ħniena Divina fir-Ruħ Tiegħi, Djarju, n. 1784

U dik l-Unità, kif darba kien bejn Adam u Eva, Huwa l- il - qofol ta 'Ħajja fir - Rieda Divina, qdusija ta 'qdusija, li hija r-Rieda ta 'Alla fuq l-art kif inhu fil-ġenna. U din is-saltna ta ’Kristu u l-qaddisin Tiegħu se tħejji lill-Knisja biex tidħol fl-aħħar u eterna età fl-aħħar taż-żmien. 

... kuljum fit-talba tal-Missierna nitolbu lill-Mulej: "Isir ir-rieda tiegħek, fuq l-art kif inhi fis-sema" (Matt 6: 10)…. aħna nagħrfu li "sema" hija fejn issir ir-rieda ta 'Alla, u li "art" issir "sema" - jiġifieri, il-post tal-preżenza tal-imħabba, tat-tjubija, tal-verità u tas-sbuħija divina - biss jekk fuq l-art ir-rieda ta ’Alla ssir. —PAPA BENEDIKTU XVI, Udjenza Ġenerali, 1 ta ’Frar, 2012, il-Belt tal-Vatikan

Ġesù nnifsu huwa dak li nsejħu 'sema.' —PAPA BENEDIKTU XVI, ikkwotat fi Magnificat, p. 116, Mejju 2013

... is-sema hu Alla. —PAPA BENEDIKTU XVI, Fil-Festa ta ’l-Assunta ta’ Marija, Omelija, 15 ta ’Awwissu, 2008; Castel Gondolfo, l-Italja; Servizz tal-Aħbarijiet Kattoliċi, www.catholicnews.com

Għaliex ma titolbux jibgħatilna xhieda ġodda tal-preżenza tiegħu llum, li fih hu stess għandu jiġi għandna? U din it-talba, għalkemm mhix iffokata direttament fuq l-aħħar tad-dinja, hija madankollu talb veru għall-miġja tiegħu; fiha l-wisa 'sħiħa tat-talb li hu stess għallimna hu: "Is-saltna tiegħek tiġi!" Ejja, Mulej Ġesù! —PAPA BENEDITTU XVI, Ġesù Nazzarenu, Ġimgħa Mqaddsa: Mid-Dħul f'Ġerusalemm sal-Qawmien, p. 292, Ignatius Press 

______________________ 

 

SORSI RELATATI:

Sa fejn naf jien, hemm biss ftit xogħlijiet fuq il-kitbiet ta 'Luisa li għandhom approvazzjoni ekkleżjali waqt li l-volumi tagħha jgħaddu minn editjar u traduzzjoni bir-reqqa. Huma xogħlijiet eċċellenti biex jgħinu lill-qarrej jifhem it-teoloġija tar- “rigal li Tgħix fir-Rieda Divina”:

  • Id-Don tal-Ħajja fir-Rieda Divina minn Dun Joseph Iannuzzi, PH. B., STB, M. Div., STL, STD, St Andrew's Productions, www.SaintAndrew.com; disponibbli wkoll fuq www.ltdw.org

Għadu kemm ħareġ ktieb ġdid minn Daniel S. O'Connor li jibbaża fuq it-testi approvati ta ' Id-Don tal-Ħajja fir-Rieda Divina. Hija introduzzjoni eċċellenti għall-ispiritwalità u l-kitbiet ta 'Luisa Piccarreta li tgħin biex twieġeb ħafna mistoqsijiet bażiċi dwar l- "era tal-paċi" li ġejja meta dan id- "rigal" se jitwettaq kompletament fil-Knisja:

  • Il-Kuruna u t-Tlestija tas-Santitajiet Kollhaminn Daniel S. O'Connor; disponibbli hawn.
  • Is-Sigħat tal-Passjoni ta ’Sidna Ġesù Kristumiktub minn Luisa Piccarreta u editjat mid-direttur spiritwali tagħha, San Annibal. 
  • Il-Verġni Marija fir-Renju tar-Rieda Divina għandu wkoll l-approvazzjonijiet ta 'Imprimatur u Nihil obstat

Forsi l-iktar mistoqsija importanti hi kif nippreparaw biex nirċievu dan ir-rigal? Anthony Mullen, Direttur Nazzjonali għall-Istati Uniti tal-Amerika għall-Moviment Internazzjonali tal-Fjamma tal-Imħabba tal-Qalb Bla Tebgħa ta ’Marija, kiteb sommarju eċċellenti ta’ kif dan ir-rigal jintrabat mal-Pentekoste l-Ġdida li talab għaliha l-Papa tas-seklu li għadda. , u aktar importanti minn hekk, dak li talbitna speċifikament l-Omm Imqaddsa biex nippreparaw. Qiegħed il-kitba tiegħu hawn: Il-Passi Spiritwali Tajba

 

KITBIET RELATATI BIL-MARKA:

  • ara n-noti ta 'qiegħ il-paġna hawn taħt u l-kategorija: L-Era tal-Paċi

 

Grazzi tal-appoġġ tagħkom
ta 'dan il-ministeru full-time!

Biex tabbona, ikklikkja hawn.

 

Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. IL-PAPA ĠWANN PAWLU II, Indirizz lill-Missirijiet Rogationist, n. 4, www.vatican.va
2 cf. Il-Kuruna u t-Tlestija tas-Santitajiet Kollha minn Daniel O'Connor, p. 11; disponibbli hawn
3 cf. 1 Kor 15:45
4 cf. Iċ-Ċavetta għall-Mara
5 “Era ġdida li fiha l-imħabba mhijiex rgħiba jew li tfittex lilha nnifisha, imma pura, fidila u ġenwinament ħielsa, miftuħa għall-oħrajn, li tirrispetta d-dinjità tagħhom, tfittex il-ġid tagħhom, tirradja ferħ u sbuħija. Żmien ġdid li fih it-tama teħlisna mill-baxx, l-apatija, u l-assorbiment ta 'lilna nfusna li jeħilsu lil erwieħna u velenu r-relazzjonijiet tagħna. Għeżież ħbieb żgħażagħ, il-Mulej qed jitlobkom biex tkunu profeti ta ’din l-era l-ġdida ...” — BENEDITT TAL-PAPA XVI, Omelija, Jum Dinji taż-Żgħażagħ, Sydney, l-Awstralja, 20 ta 'Lulju, 2008
6 Ibid. n. 4.1.22, p. 123
7 Ibid., N. 3
8 cf. L-Età tal-Imħabba li Ġejja
9 cf. Il-Fjamma ta ’Love, p. 38, mid-djarju ta 'Elizabeth Kindelmann; 1962; Imprimatur Arċisqof Charles Chaput
10 cf. Jumejn Aktar
11 cf. It-Trijonf - Partijiet I, II, u III; "Fl-ewwel miġja tiegħu Sidna ġie fil-laħam tagħna u fid-dgħjufija tagħna; f'dan il-miġja tan-nofs jiġi fl-ispirtu u l-qawwa; fl-aħħar miġja jidher fil-glorja u l-maestà ... ” —St. Bernard, Liturġija tas-Sigħat, Vol I, p. 169
12 cf. L-Istilla filgħodu Rising
13 cf. Għeżież Missier Qaddis ... Hu ġej!
14 cf. Ġwanni 17:23 u Il-Mewġa ta 'Għaqda li ġejja
15 nb. San Annibal kien id-direttur spiritwali ta ’Luisa Piccarreta
Posted fil HOME, L-ERA TAL-PAĊI u tagged , , , , , , , .