It-Tbattil

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għat-13 ta 'Jannar, 2014

Testi Liturġiċi hawn

 

 

HEMM m'hemmx evanġelizzazzjoni mingħajr l-Ispirtu s-Santu. Wara li qattajna tliet snin nisimgħu, nimxu, nitkellmu, nistadu, nieklu magħhom, norqdu ħdejn, u saħansitra qegħdin fuq sider Sidna ... l-Appostli dehru inkapaċi li jippenetraw il-qlub tal-ġnus mingħajr Pentekoste. Kien biss meta l-Ispirtu s-Santu niżel fuqhom f'ilsna tan-nar li kellha tibda l-missjoni tal-Knisja.

Hekk ukoll, il-missjoni ta ’Ġesù - inkubazzjoni bil-kwiet għal tletin sena - ma kellhiex tibda qabel ma tgħammed, meta l-Ispirtu s-Santu niżel fuqu bħal ħamiema. Imma jekk tinnota, Ġesù ma bedax jippriedka minnufih. Anzi, l-Evanġelju ta ’Luqa jgħidilna li“mimli bl-Ispirtu s-Santu"Ġesù kien"immexxi mill-Ispirtu fid-deżert. " Wara li ġarrab erbgħin jum u ljieli ta ’sawm u tentazzjoni, Ġesù ħareġ“fil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu". [1]cf. Luqa 4:1, 14 Huwa meta nisimgħu l-kliem tas-Salvatur Tagħna fil-Vanġelu tal-lum:

Dan huwa ż-żmien tat-twettiq. Is-Saltna ta ’Alla waslet. Indmu, u emmnu fil-Vanġelu.

Jekk int Kattoliku, ġejt issiġillat bl-Ispirtu s-Santu permezz tal-Magħmudija u l-Griżma tiegħek stess. Iżda dan ma jfissirx li wieħed neċessarjament qed ikun wassal mill-Ispirtu ħafna inqas fil- enerġija tal-Ispirtu s-Santu. Ġesù, dan il-mastrudaxxa oskur minn Nazaret, kif ġibed daqshekk malajr u bil-qawwa lil Simon, James, u Andrew daqshekk malajr? Kienet b'qerq? Kienet ix-xewqa għall-bidla? Dwejjaq? Le, kien “permezz tiegħu, u miegħu, u fih ... fl-unità” [2]mill- Rit tat-Tqarbin u l-qawwa tal-Ispirtu s-Santu li qalbhom infetħet.

L-Ispirtu s-Santu huwa l-aġent ewlieni tal-evanġelizzazzjoni: huwa Hu li jħeġġeġ lil kull individwu biex ixandar il-Vanġelu, u huwa Hu li fil-fond tal-kuxjenzi jikkawża li l-kelma tas-salvazzjoni tiġi aċċettata u mifhuma. —PAWL VI, Evangelii Nuntiandi, le. 75

Ġesù jissawwar it-triq għal kull evanġelizzatur warajh, u hija din: sabiex nimxu fil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu, l-ewwel irridu nkunu lesti li nkunu mmexxija mill-Ispirtu. U dan ifisser li titmexxa, mhux biss għal mergħat ħodor, iżda permezz tal-wied tad-dell tal-mewt: id-deżert. Id-deżert huwa simboliku tal-provi, it-tentazzjonijiet, u l-ġlidiet ta ’kuljum li, jekk aħna docili għar-rieda ta’ Alla fihom, jippurifika l-fidi tagħna u jbattalna fina nfusna sabiex inkunu nistgħu nimtlew dejjem aktar bihom. il-qawwa tal-Ispirtu.

Hannah, fl-ewwel qari, mhix eżempju sabiħ tad-deżert li lkoll ngħaddu minnu f’xi forma jew oħra? Hija ruħ prezzjuża, maħbuba tant minn żewġha. Imma ma tistax tnissel tifel, avolja hi fidila lejn il-Mulej. B'riżultat ta 'dan, hi tinġabar minn oħrajn. Jidher li kultant Alla nesa lilek? Li Hu qed jagħżlek? Li Hu qed ibierek lill-ħżiena waqt li tiltaqa ’ma’ prova wara l-oħra? Ħuti, dan huwa l-Ispirtu li jmexxik fid-deżert; oħt, din hija l-purifikazzjoni u l-ittestjar tal-fidi tiegħek li tbattlek minnek innifsek sabiex tkun imsaħħaħ mill-Ispirtu, "għax il-poter isir perfett fid-dgħjufija. "

Is-Salm tal-lum jgħid:

Prezzjuża f’għajnejn il-Mulej hija l-mewt tal-fidili tiegħu.

Alla mhux sadist. Ma jħobbx jara lilna nbatu aktar milli missier iħobb jiddixxiplina lil uliedu. Imma dak li hu prezzjuż għall-Mulej huwa li jara lil uliedu jmutu għalih innifsu: għall-egoiżmu, il-kburija, il-mibegħda, l-għira, il-gluttony, eċċ. Huwa prezzjuż għall-Mulej għax Hu jara lilna mbagħad insiru min Hu ħalaqna biex inkunu; huwa prezzjuż għax Hu qatt ma jħallina vojta u mikxufa, imma jilbesna bl-umiltà, bil-paċenzja, bil-ħlewwa, bil-ħlewwa, bil-ferħ, bl-imħabba ... il-frott tal-Ispirtu s-Santu.

Hannah eventwalment ġabet iben tard f’ħajtu. Għaliex ma setgħetx ikollha familja kbira bħal kulħadd? Dan jibqa 'misteru, hekk kif ħafna mit-tbatijiet tagħna jibqgħu misteru. Imma binha Samwel sar il-pont li wassal għas-saltna ta ’David, li kienet il-prekursur għar-renju etern ta’ Kristu. Bl-istess mod, Ġesù ma għamilx dixxipli tad-dinja kollha. Iżda l-provi Tiegħu fid-deżert waqqfu l-pedament għall-għażla ta ’tnax-il raġel li eventwalment ħawwdu lid-dinja kollha. U dan, ovvjament, ma bedax qabel ma l-Appostli stess għaddew mid-deżert tal-kamra ta ’fuq.

Iben għalkemm kien, tgħallem l-ubbidjenza minn dak li sofra ... tbattal lilu nnifsu ... sar ubbidjenti għall-mewt ... Minħabba dan, Alla eżaltah bil-kbir. (Lhud 5: 8; Fil 2: 7-9)

Mela tiġġudikax id-deżert. Ħalli l-Ispirtu jmexxik. It-tweġiba mhix "Għaliex Mulej?" imma "Iva, Mulej." U mbagħad, bħal Ġesù u Ħanna fid-deżerti tagħhom, itolbu, ċanfru t-tentazzjonijiet ta ’Satana, ibqgħu fidili, u stennew li l-Ispirtu s-Santu jibdel id-dgħufija għal qawwa, l-isterilità għal fertilità spiritwali, id-deżert f’oasi.

... aħna nħeġġu lill-evanġelizzaturi kollha, huma min huma, biex jitolbu mingħajr ma jieqfu lill-Ispirtu s-Santu bil-fidi u l-fervur u jħallu lilhom infushom jiġu ggwidati b'mod prudenti minnu bħala l-ispiratur deċiżiv tal-pjanijiet tagħhom, l-inizjattivi tagħhom u l-attività evanġelizzanti tagħhom. —PAWL VI, Evangelii Nuntiandi, le. 75

Il-pedament kbir u sod tal-ħajja spiritwali huwa l-offerta tagħna nfusna lil Alla u li nkunu suġġetti għar-rieda Tiegħu f’kull ħaġa ... Alla tassew jgħinna għalkemm nistgħu nħossu li tlifna l-appoġġ tiegħu. —Fr. Jean-Pierre de Caussade, Abbandun għall-Providenza Divina

 

QARI RELATATI

  • Serje dwar l-Ispirtu s-Santu, it-Tiġdid Kariżmatiku, u “Pentekoste l-ġdida” li ġejja: Kariżmatiku?
 
 

 

Biex tirċievi il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

Banner NowWord

 

Ikel Spiritwali għall-Ħsieb huwa appostolat full-time.
Grazzi għall-appoġġ tiegħek!

Ingħaqad ma 'Mark fuq Facebook u Twitter!
FacebooklogoTwitterlogo

Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Luqa 4:1, 14
2 mill- Rit tat-Tqarbin
Posted fil HOME, QARI TAL-MASSA u tagged , , , , , , , , , , .