Il-Qasam il-Kbir

 

Nihil innovetur, nisi quod traditum est
"Ħalli ma jkun hemm l-ebda innovazzjoni lil hinn minn dak li ngħata."
—PAPA San Stiefnu I (+ 257)

 

IL Il-permess tal-Vatikan għas-saċerdoti biex iqassmu l-barkiet għal “koppji” tal-istess sess u dawk f’relazzjonijiet “irregolari” ħoloq qasma profonda fi ħdan il-Knisja Kattolika.

Fi żmien jiem mit-tħabbira tagħha, kważi kontinenti sħaħ (Afrika), konferenzi tal-Isqfijiet (eż. L-Ungerija, Il-Polonja), kardinali, u ordnijiet reliġjużi miċħuda il-lingwa awto-kontradittorja fil Fiducia supplicans (FS). Skont stqarrija għall-istampa dalgħodu minn Zenit, “15-il Konferenza Episkopali mill-Afrika u l-Ewropa, flimkien ma’ madwar għoxrin djoċesi madwar id-dinja, ipprojbixxew, illimitaw, jew issospendew l-applikazzjoni tad-dokument fit-territorju djoċesan, u enfasizzaw il-polarizzazzjoni eżistenti madwaru.”[1]Jan 4, 2024, Zenith A Wikipedija paġna wara oppożizzjoni għal Fiducia supplicans bħalissa jgħodd rifjuti minn 16 konferenza tal-isqfijiet, 29 kardinal u isqf individwali, u seba’ kongregazzjonijiet u għaqdiet saċerdotali, reliġjużi u lajċi.

Id-Dikjarazzjoni, iddikjarata li kienet iffirmata mill-Papa, kienet ukoll f'kunflitt mad-dikjarazzjoni maġisterjali preċedenti tiegħu sentejn qabel bi tweġiba għal mistoqsija (dubia) jistaqsi jekk l-għaqdiet tal-istess sess jistgħux jiġu mbierka. It-tweġiba mbagħad kienet le ċara: biss individwi jista’ jitlob barka peress li tbierek lill-koppja “ma tkunx turi l-intenzjoni li dawn il-persuni individwali jiġu fdati għall-protezzjoni u l-għajnuna ta’ Alla... iżda li japprovaw u jinkoraġġixxu għażla u mod ta’ ħajja li ma jistgħux jiġu rikonoxxuti bħala oġġettivament ordnati lill- pjanijiet ta’ Alla rrivelat” (ara Dawwarna Rokna).

It-tweġiba għall-proposta dubju [“Il-Knisja għandha s-setgħa li tagħti l-barka lill-għaqdiet ta’ persuni tal-istess sess?”] ma jipprekludix il-barkiet mogħtija lil persuni individwali b’inklinazzjonijiet omosesswali, li juru r-rieda li jgħixu fil-fedeltà lejn il-pjanijiet rivelati ta’ Alla kif propost mit-tagħlim tal-Knisja. Anzi, tiddikjara illeċitu kwalunkwe forma ta’ barka li għandha t-tendenza li tirrikonoxxi l-għaqdiet tagħhom bħala tali. -Rispons tal-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi għal dubium dwar il-barka tal-għaqdiet ta’ persuni tal-istess sess, 22 ta’ Frar, 2021

Madankollu, id-dokument il-ġdid jipprova jilleġittimizza tali barkiet billi jissostitwixxi l-kelma “unjoni” ma’ “koppja”, u b’hekk jiġġustifika “l-possibbiltà li jbierku koppji f’sitwazzjonijiet irregolari u koppji tal-istess sess. mingħajr ma jivvalidaw uffiċjalment l-istatus tagħhom jew jibdlu b’xi mod it-tagħlim perenni tal-Knisja dwar iż-żwieġ.”[2]Fiducia supplicans, Fuq it-Tifsira Pastorali tal-Preżentazzjoni tat-Tberik Iżda l-kleru madwar id-dinja immedjatament iddenunzja l-logħob tal-kliem bħala "minn doppju",[3]Arċisqof Emeritu Charles Chaput "sofistika",[4]Fr. Thomas Weinandy u “mod taʼ qerq u għaqal.”[5]Isqof Athanasius Scheider

Niftakar meta kienet qed tiġi diskussa l-liġi trans, li konna f’purċissjoni fil-Parroċċa ta’ Sant’Injazju u ġew xi persuni trans biex jitolbuni l-barka tiegħi u jien tajthom barka. [Hija] Ħaġa oħra... li tbierek koppja omosesswali. Hemm m’għadhiex il-barka tal-persuni, imma tal-koppja, u t-tradizzjoni kollha tal-Knisja, anke dokument ta’ sentejn ilu, tgħid li dan mhux possibbli. —Kardinal Daniel Sturla, Arċisqof ta’ Montevideo, Urugwaj, 27 ta’ Diċembru, 2023,Aġenzija tal-Aħbarijiet Kattoliċi

Peress li d-dokument jittratta l-imsieħba preċiżament taħt l-aspett tar-relazzjoni, li l-attività li tiddefinixxi hija intrinsikament u serjament ħażina, jinkludi fl-ambitu tal-barka oġġett li jista 'ma jkunx imbierek. —Dr. Christopher Malloy, Chairman u Professur tat-Teoloġija fl-Università ta’ Dallas, 30 ta’ Diċembru, 2023; catholicworldreport.com

Fil-fatt, Ġwanni Pawlu II wissa dwar l-attentat sekulari biex tingħata tifsira lill-kelma “koppja” diżassoċjata mid-differenzi sesswali:

Il-valur tal-indissolubilità taż-żwieġ huwa dejjem aktar miċħud; isiru talbiet għar-rikonoxximent legali ta’ de facto relazzjonijiet bħallikieku kienu komparabbli ma’ żwiġijiet leġittimi; u jsiru tentattivi biex tiġi aċċettata definizzjoni tal-koppja li fiha d-differenza tas-sess ma titqiesx essenzjali. -Ecclesia fl-Ewropa, n. 90, 28 ta’ Ġunju, 2003

Iżda oħrajn, bħall-Isqfijiet Kanadiżi, ħarġu interpretazzjoni ferm aktar beninna u qalu “Il-prinċipju ta’ gwida fid-Dikjarazzjoni huwa l-fatt li t-talba stess għal barka tirrappreżenta ftuħ għall-ħniena ta’ Alla u tista’ tkun okkażjoni għal fiduċja akbar f’Alla. ”[6]cccb.ca Madankollu, dan jippreżumi li l-​koppja — diġà fi stat taʼ dnub gravi oġġettiv — qed, fil-​fatt, tfittex il-​ħniena t’Alla. U jekk huma, dan iqajjem mistoqsija oħra:

Għaliex [qed] jitolbu din il-barka bħala koppja, mhux bħala persuna waħedha? Naturalment, persuna waħedha li għandha din il-problema bl-affezzjoni tal-istess sess tista’ tiġi u titlob barka biex tegħleb it-tentazzjonijiet, biex tkun tista’, bil-grazzja ta’ Alla, tgħix b’kast. Imma bħala persuna waħedha, ma jiġix mas-sieħeb tiegħu - din se tkun kontradizzjoni fil-mod tiegħu li jgħix skond ir-rieda ta 'Alla.  —Isqof Athanasius Schneider, 19 ta’ Diċembru, 2023; youtube.com

 

Twisting Awtorità Papali

Jidher kważi kuljum, aħbarijiet ta 'aktar kleru jirrifjutaw Fiducia supplicans (FS) jagħmel l-aħbarijiet.[7]eż. Isqof Peruvjan jipprojbixxi tberik tal-istess sess; lifesitenews.com; Saċerdoti Spanjoli jniedu petizzjoni biex FS tiġi annullata; infovaticana-com; Il-qassisin Ġermaniżi jiċħdu FS bħala kontradittorji, cf. lifesitenews.com Fil-fatt, ir-rit tal-Lvant tal-Knisja Kattolika qal b'mod ċar "le" għal dak li FS issejjaħ "żvilupp ġdid" fil-barkiet.[8]cf. catholicherald.co.uk Dan qanqal kriżi bla preċedent fejn isqfijiet qed jirreżistu dokument, iffirmat mill-Papa, li jgħidu li huwa “impossibbli” li jitwettaq kif miktub.

Iżda numru żgħir ta 'kummentaturi influwenti fuq il-midja soċjali qed jattakkaw kwalunkwe kleru jew lajċi li jsemmu tħassib dwar il-lingwaġġ kontradittorju ta' FS. Huma jsostnu li l-Maġisteru (ta’ Franġisku) tkellem, irid jiġi obdut bla dubju, u li Papa ma jistax jiżbalja lanqas fil-“maġisteru ordinarju” tiegħu.  

Madankollu, l-argumenti tagħhom jinxtammu ultramontaniżmu, ereżija moderna li biha s-setgħat papali huma esaġerati ħafna, u tgħawweġ il-limiti tal-kariżma papali tal-infallibilità.

il Katekiżmu tal-Knisja Kattolika jgħid:

Il-Pontifika Rumana, kap tal-kulleġġ tal-isqfijiet, igawdi din l-infallibilità bis-saħħa tal-kariga tiegħu, meta, bħala ragħaj suprem u għalliem tal-fidili kollha — li ​​jikkonferma lil ħutu fil-fidi, iħabbar b’att definittiv duttrina li tappartjeni lil fidi jew morali... —N. 891

Din hija ex cathedra att - mis-sede ta 'Pietru - u wieħed rari f'dak. Naturalment, il-maqlub allura huwa minnu, li Papa għalhekk jista 'jkun fallibbli meta jeżerċita l-​bqija tal-​awtorità tat-​tagħlim jew “maġisteru.”[9]Il-Papiet għamlu u jagħmlu żbalji u din mhix sorpriża. L-infallibilità hija riservata ex cathedra ["Mis-sede" ta 'Pietru, jiġifieri, proklamazzjonijiet ta' dogma bbażati fuq it-Tradizzjoni Sagra]. L-ebda papiet fl-istorja tal-Knisja qatt ma għamlu ex cathedra żbalji. —Rev. Joseph Iannuzzi, teologu u espert tal-patristika

Każ bħal dan fl-istorja tal-Knisja kien il-Papa Onorju li ppropona li Kristu kellu biss “rieda waħda” (il-Knisja, iktar tard, affermat bħala duttrina ż-“żewġ rieda” ta’ Kristu). Il-Papa Agatho (678-681) iktar tard kien se jikkundanna l-kliem ta’ Onorju. Madankollu, hawn eżempju fejn Papa jista 'tabilħaqq ma jkunx ċar, ambigwu, żbaljat, u fil-bżonn ta' korrezzjoni filjali. L-aħħar każ ta’ papa fi żball teoloġiku kien Ġwanni XXII (1316 – 1334) meta għallem it-teorija tiegħu li l-Qaddisin kienu se jgawdu l-viżjoni beatifika biss wara l-Aħħar Sentenza fit-Tieni Miġja ta’ Kristu. L-Isqof Athanasius Schneider jinnota li t-trattament ta’ dak il-każ partikolari f’dawk iż-żminijiet kien kif ġej: kien hemm twissija pubblika (l-Università ta’ Pariġi, ir-Re Filippu VI ta’ Franza), ċaħda tat-teoriji Papali żbaljati li saru permezz ta’ pubblikazzjonijiet teoloġiċi, u korrezzjoni fraterna. f’isem il-Kardinal Jacques Fournier, li eventwalment sar is-suċċessur tiegħu bħala Papa Benedittu XII (1334 – 1342).”[10]Isqof Athanasius Schneider, onepeterfive.com

U fl-aħħar nett, fi żminijietna, kummentarji u opinjonijiet dwar it-tilqim jew it-tibdil fil-klima ma jikkostitwixxux tagħlim tal-Knisja u ma jorbtux moralment lill-fidili Kristjani peress li huma lil hinn mill-kompetenza tal-ekkleżjali.[11]Dun Joseph Iannuzzi, STL, S. Th.D., Newsletter, Fall 2021; cf. Hemm Barka Waħda biss

Il-Papa ma jistax iwettaq ereżija meta jitkellem ex cathedra, din hija dogma tal-fidi. Fit-tagħlim tiegħu barra ta dikjarazzjonijiet ex cathedra, madankollu, jista 'jwettaq ambigwitajiet duttrinali, żbalji u anke ereżiji. U peress li l-Papa mhuwiex identiku mal-Knisja kollha, il-Knisja hija aktar b’saħħitha minn Papa singolar li jiżbalja jew eretiku. F’każ bħal dan wieħed għandu jikkoreġih b’rispett (jevita rabja purament umana u lingwaġġ diżrispett), jirreżistih bħalma jirreżisti missier ħażin ta’ familja. Madankollu, il-​membri taʼ familja ma jistgħux jiddikjaraw li missierhom il-​ħażen maħlul mill-​paternità. Jistgħu jikkoreġuh, jirrifjutaw li jobduh, jinfirdu minnu,[12]mhux skiżma, imma ovvjament separazzjoni minn dak li ma jaqbilx mat-Tradizzjoni Sagra imma ma jistgħux jiddikjarawh depost. —Isqof Athansius Schneider, 19 ta’ Settembru, 2023; onepeterfive.com

Filwaqt li xi wħud jargumentaw kontra l-affermazzjoni li Papa jista’ jkun eretiku,[13]cf. Jista 'l-Papa jkun Eretiku? il-Katekiżmu huwa ċar li papa jista’ jagħmel ċerti żbalji fallibbli barra minn ex katidra atti li jistgħu jeħtieġu korrezzjoni filjali minn dawk fdati bl-interpretazzjoni tal-Kelma t’Alla.

Il-kompitu li jinterpreta l-Kelma ta’ Alla b’mod awtentiku ġie fdat biss lill-Maġisteru tal-Knisja, jiġifieri lill-Papa u lill-isqfijiet f’komunjoni miegħu. —KDK, 100

Imma n-neo-ultramontanisti se jinsistu li l-isqfijiet għandhom jissottomettu ruħhom tkun xi tkun jgħid il-Pontifika — anke meta teoloġikament ikun problematiku. Se jiċċitaw lill-Papa Ljun XIII, li kiteb:

Għalhekk huwa tal-Papa li jiġġudika b’mod awtorevoli x’affarijiet fihom l-orakli sagri, kif ukoll liema duttrini huma f’armonija, u x’inhuma n-nuqqas ta’ qbil, magħhom; u wkoll, għall-istess raġuni, biex juru ’l quddiem liema affarijiet għandhom jiġu aċċettati bħala dritt, u dak li jiġi miċħud bħala bla valur; x’inhu meħtieġ li tagħmel u x’għandek tevita li tagħmel, sabiex tinkiseb is-salvazzjoni ta’ dejjem. Għax, inkella, ma jkun hemm ebda interpretu żgur tal-kmandi t’Alla, u lanqas ma jkun hemm xi gwida sigura li turi lill-bniedem il-mod kif għandu jgħix. -Sapientiae Christianae, n. 24
Dan jgħid li papa jista’ “jiġġudika b’mod awtorevoli” (jiġifieri definittivament) u li suk kompitu "jappartjeni" lilu. Imma ma jfissirx li hu dejjem jagħmel hekk. Bħala tali, għandna l-eżempju fejn Pawlu kkoreġa lil Pietru għal wiċċu għal imġieba ipokrita fl-inkongruitajiet pastorali tiegħu bejn il-Lhud u l-Ġentili. Filwaqt li Ljun XIII jgħid li Papa jista’ juri “x’inhu meħtieġ li tagħmel u x’għandek tevita li tagħmel,” b’mod ċar, dan ma jfissirx li Papa dejjem jagħmel dan hu stess:
 
U meta Kefa [Pietru] ġie Antjokja, kont opponejtlu għal wiċċu għax kien ċar li kien żbaljat. (Gal 2: 11)
Il-Pietru ta 'wara Pentekoste ... huwa dak l-istess Pietru li, minħabba l-biża' tal-Lhud, ċaħad il-libertà Nisranija tiegħu (Galatin 2 11-14); huwa fl-istess ħin blata u xkiel. U ma kienx hekk tul l-istorja tal-Knisja li l-Papa, is-suċċessur ta’ Pietru, kien fl-istess ħin Petra u Skandalon — kemm il-blata ta’ Alla kif ukoll ix-xkiel? —PAPA BENEDIKTU XVI, minn Das neue Volk Gottes, p. 80ff
 
Wara l-Maġisteru Awtentiku
Skont il-Kostituzzjoni Dogmatika tal-Knisja, Lumen Gentium:
Din is-sottomissjoni reliġjuża tal-moħħ u r-rieda trid tintwera b’mod speċjali lill- awtentiku maġisteru tal-Pontifika Ruman, anke meta ma jkunx qed jitkellem ex cathedra... —N. 25, vatikan.va
Innota l-kelma awtentiku. Ġej mil-Latin authenticum, li jfisser "awtoritattiv." Allura tagħlim jappartjeni għall-“maġisteru awtentiku” jekk ikun ġie mgħallem b’mod awtorevoli.
 
F’bosta messaġġi minn dehra madwar id-dinja, il-Madonna ilha twissna biex nibqgħu fidili lejn il-“maġisteru veru” tal-Knisja:

Jiġri x’jiġri, titbiegħedx mit-tagħlim tal-Maġisteru veru tal-Knisja ta’ Ġesù Tiegħi. -Madonna lil Pedro Regis, it-3 ta’ Frar, 2022

Uliedi, itolbu għall-Knisja u għas-saċerdoti qaddisa biex jibqgħu dejjem fidili lejn il-Maġisteru veru tal-fidi. -Madonna lil Gisella Cardia, it-3 ta’ Frar, 2022

Tfal, itolbu biex il-Maġisteru veru tal-Knisja ma jintilifx. -Madonna taz-Zaro lil Angela, Lulju 8, 2023

Dak li jikkostitwixxi l-maġisteru “veru” jew “awtentiku” jew ta’ Papa jew ta’ l-isqfijiet huwa meta jittrasmettu dak li diġà ngħatalhom u li jkun konsistenti mad-“depożitu tal-fidi”.[14]ara X'inhu l-"Maġisteru Veru" Kif Kristu ikkmanda lill-Appostli Tiegħu qabel it-tlugħ tiegħu:

Mur, għalhekk, u agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha... għallimhom josservaw dak kollu li kkmandajtkom. (Mt. 28: 19-20)
 
Huma biex jgħallmu Kristu kmandamenti, mhux tagħhom. Il-Vatikan I afferma li “l-Ispirtu s-Santu ġie mwiegħed lis-suċċessuri ta’ Pietru mhux biex, bir-rivelazzjoni tiegħu, jagħmlu magħrufa xi duttrina ġdida, imma biex, bl-għajnuna tiegħu, ikunu jistgħu jħarsu reliġjużi u jesponu fedelment ir-rivelazzjoni jew id-depożitu ta’ fidi trasmessa mill-appostli.”[15]Pastor aeternus, Ch. 4:6 U għalhekk ...
Il-Papa mhuwiex sovran assolut, li l-ħsibijiet u x-xewqat tiegħu huma liġi. Għall-kuntrarju, il-ministeru tal-papa huwa l-garanti tal-ubbidjenza lejn Kristu u l-kelma tiegħu. —PAPA BENEDITTU XVI, Omelija tat-8 ta’ Mejju, 2005; San Diego Union-Tribune
Lanqas il-papiet ma jistgħu “jiżviluppaw duttrina” li titbiegħed mit-Tradizzjoni Sagra.[16]cf. L-Isplendor tal-Verità li Tiżvolġi
Kwalunkwe espressjoni ta’ duttrina jew prattika li mhix konformi mar-Rivelazzjoni Divina, li tinsab fl-Iskrittura Mqaddsa u fit-Tradizzjoni tal-Knisja, ma tistax tkun eżerċizzju awtentiku tal-ministeru appostoliku jew Petrin u għandha tiġi miċħuda mill-fidili. —Kardinal Raymond Burke, eks membru tas-Signatura Appostolika, l-ogħla awtorità ġudizzjarja fil-Knisja taħt il-Papa; 19 ta’ April, 2018; ncronline.org
Filwaqt li xi wħud jargumentaw li l-ebda Papa ma miet eretiku (u anke l-każijiet imsemmija hawn fuq ta’ Honorious u Ġwanni XXII bla dubju ma jipprovdux li evidenza[17]cf. Jista 'l-Papa jkun Eretiku?) il-kwistjoni in kwistjoni mhix waħda ta’ ereżija imma ta’ falliment traġiku apparenti fil-loġika u l-prudenza pastorali li tista’, u qiegħda, tikkawża skandlu. Għalkemm Fiducia supplicans jgħid li qassis ma jistax ibierek l-"unjoni", li jbierek lill-koppja huwa, fil-fatt, jirrikonoxxi l-istess ħaġa li tagħmilhom koppja - l-unjoni sesswali tagħhom. U għalhekk, jargumentaw ħafna kleru:
...jistgħu jirċievu l-barka għat-tkabbir fil-grazzja u għas-suċċess tal-isforzi morali tagħhom u l-passi li jmiss tagħhom fid-direzzjoni t-tajba, iżda mhux bħala koppja minħabba n-nuqqas ta’ ftehim u l-impossibbiltà ta’ tali barka. —Isqof Marian Eleganti, 20 ta’ Diċembru, 2023; lifesitenews.com minn kath.net
Bħala tali, xi wħud jargumentaw li Fiducia supplicans mhuwiex eżerċizzju awtentiku tal-“maġisteru veru” u huwa, fil-fatt, periklu għalih.
Fiducia Supplicans ma jappartjenix lill-“Maġisteru awtentiku” u għalhekk ma jorbotx għax dak li hu affermat fih ma jinsabx fil-kelma ta’ Alla miktuba jew trażmessa u li l-Knisja, il-Pontifika Rumana jew il-Kulleġġ tal-Isqfijiet, jew b’mod definittiv, jiġifieri b’ġudizzju solenni, jew b’Maġisteru ordinarju u universali, jipproponi li jemmen kif divinament rivelat. Wieħed ma jistax lanqas jaderixxi magħha b’kunsens reliġjuż tar-rieda u l-intellett. —It-Teologu Patri Nicola Bux, eks konsulent tad-Dikasteru tad-Duttrina tal-Fidi; 25 ta’ Jannar, 2024; edwardpentin.co.uk

Fi kliem fil-qosor, l-ambigwità intenzjonata ta Fiducia supplicans tiftaħ il-bieb għal kważi kull sovverżjoni taż-żwieġ mitluba mill-għedewwa tal-fidi, iżda dik l-istess ambigwità tfisser li d-dokument huwa bla snien. —Fr. Dwight Longnecker, 19 ta’ Diċembru 2023; dwightlongenecker.com

AĠĠORNAMENT: Ftit wara li ppubblika dan l-artiklu, il-Prefett għad-Dikasteru tad-Duttrina tal-Fidi ħareġ istqarrija għall-istampa twissi lill-konferenzi Episkopali li “m’hemmx lok biex nitbiegħdu dottrinalment minn din id-Dikjarazzjoni jew inqisuha eretika, kuntrarja għat-Tradizzjoni tal-Knisja jew blasfema”. Ir-raġuni, huwa jsemmi, hija dik Fiducia supplicans jafferma “id-duttrina tradizzjonali tal-Knisja dwar iż-żwieġ, li ma tippermetti ebda tip ta’ rit liturġiku jew barka simili għal rit liturġiku li jista’ joħloq konfużjoni.”

Madankollu, ftit jew xejn qed jikkontestaw dawn l-elementi tad-Dikjarazzjoni, li tabilħaqq huma armonjużi mat-Tradizzjoni Sagra. U s-saċerdoti dejjem taw il-barkiet lill-individwi qabel dan id-dokument. Pjuttost, hija n-“novità vera” li wieħed jista’ jbierek lill-“koppja”, kif jafferma FS, filwaqt li tinjora r-relazzjoni sesswali intrinsika li tagħmilhom koppja fl-ewwel lok. Fi kliem ieħor, din l-istqarrija għall-istampa ġdida hija iġiegħel lill-isqfijiet jaċċettaw din is-sitwazzjoni kompromessi.

Il-fatt li ħadd ma ċaħad lil tal-Papa Franġisku Rispons hija l-ħjiel attwali għaliex Fiducia supplicans jibqa’ problematiku għal ħafna Isqfijiet...
 
Twissija u Preżenza tal-Madonna...
F’messaġġ lil Pedro Regis, li jgawdi l-appoġġ tal-isqof tiegħu, il-Madonna allegatament tgħid:
Irjieħ kuntrarji se jċaqalqu l-Bastiment il-Kbir 'il bogħod mill-port salv u nawfraġju kbir jikkawża l-mewt ta' ħafna mit-tfal foqra tiegħi. Agħtini idejk u nwassalkom għand Ibni Ġesù. Dan [il-bastiment] se jmur ’il bogħod minħabba t-tort tal-kmandant, imma l-Mulej se jgħin lill-poplu Tiegħu. —L-1 ta ’Jannar, 2024
U l-messaġġ tal-Madonna ta’ Akita issa qed jidher sħiħ:
Ix-xogħol tax-xitan jinfiltra anke fil-Knisja b'tali mod li wieħed jara kardinali jopponu kardinali, isqfijiet kontra isqfijiet. Il-qassisin li jqimu lili jkunu mmaqdra u opposti mill-konfratelli tagħhom ... il-knejjes u l-altari mkeċċija; il-Knisja tkun mimlija b’dawk li jaċċettaw kompromessi u d-dimostrazzjoni tagħfas ħafna saċerdoti u erwieħ ikkonsagrati biex iħallu s-servizz tal-Mulej ... — Lil Sr Agnes Sasagawa ta 'Akita, il-Ġappun, 13 ta' Ottubru, 1973
Filwaqt li porzjon tajjeb tal-Knisja Kattolika għadha tinjora, jekk mhux tiddisprezza l-profezija,[18]“Tiddisprezzawx il-kliem tal-profeti, imma ittestjaw kollox; żommu sod mat-tajjeb…” (1 Tessalonikin 5:20-21) Naħseb li għandna nagħtu kas - ara u itlob (Mark 14:38). Fi tmiem l-Eżortazzjoni Appostolika ta’ Ġwanni Pawlu II li ssemmiet hawn fuq, jindika l-Mara li qed tiġġieled id-dragun, biex ifakkarna kemm fil-perikli li ġejjin, kif ukoll fir-rebħa li hija assigurata.
il Dragun huwa “is-serp tal-qedem, li jissejjaħ ix-Xitan u Satana, il-qarrieq tad-dinja kollha” (Rev 12:9). Il- kunflitt hija waħda irregolari: id-dragun jidher li jirbaħ, tant hi kbira l-arroganza tiegħu quddiem il-mara bla difiża u tbatija... Kompli tikkontempla lil Marija, fl-għarfien li hija “preżenti maternment u taqsam mal-ħafna problemi kkumplikati li llum iħabbtu wiċċhom mal-ħajja tal-individwi, il-familji, u l-ġnus” u qed “tgħin lill-poplu Kristjan fil-ġlieda kontinwa bejn it-tajjeb u l-ħażin, biex tiżgura li’ ma taqax’, jew, jekk tkun waqgħet, li ‘jerġa’ jqum’.” -Ecclesia fl-Ewropa, n. 124, 28 ta’ Ġunju, 2003
 

Tfal, ħalli ħadd iqarraq bikom.
Il-persuna li taġixxi bil-ġustizzja hija ġusta,
bħalma hu ġust.
Min jidneb hu tax-Xitan,
għax ix-Xitan dineb mill-bidu.
Tabilħaqq, l-Iben t’Alla ġie rivelat biex jeqred l-għemejjel tax-Xitan…
B'dan il-mod,
ulied Alla u wlied ix-Xitan huma ċari;
ħadd li jonqos milli jaġixxi fil-ġustizzja m’hu ta’ Alla,
lanqas lil xi ħadd li ma jħobbx lil ħuh.
(Tal-lum L-Ewwel Qari tal-Quddiesa)

Qari Relatat

L-Anti-Ħniena

 

Sena oħra... grazzi għal tiegħek
talb u appoġġ

 

ma Nihil Obstat

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

Issa fuq Telegram. Ikklikkja:

Segwi lil Mark u s- "sinjali taż-żminijiet" ta 'kuljum fuq MeWe:


Segwi l-kitbiet ta 'Mark hawn:

Isma 'dan li ġej:


 

 
 
 

 

 

Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Jan 4, 2024, Zenith
2 Fiducia supplicans, Fuq it-Tifsira Pastorali tal-Preżentazzjoni tat-Tberik
3 Arċisqof Emeritu Charles Chaput
4 Fr. Thomas Weinandy
5 Isqof Athanasius Scheider
6 cccb.ca
7 eż. Isqof Peruvjan jipprojbixxi tberik tal-istess sess; lifesitenews.com; Saċerdoti Spanjoli jniedu petizzjoni biex FS tiġi annullata; infovaticana-com; Il-qassisin Ġermaniżi jiċħdu FS bħala kontradittorji, cf. lifesitenews.com
8 cf. catholicherald.co.uk
9 Il-Papiet għamlu u jagħmlu żbalji u din mhix sorpriża. L-infallibilità hija riservata ex cathedra ["Mis-sede" ta 'Pietru, jiġifieri, proklamazzjonijiet ta' dogma bbażati fuq it-Tradizzjoni Sagra]. L-ebda papiet fl-istorja tal-Knisja qatt ma għamlu ex cathedra żbalji. —Rev. Joseph Iannuzzi, teologu u espert tal-patristika
10 Isqof Athanasius Schneider, onepeterfive.com
11 Dun Joseph Iannuzzi, STL, S. Th.D., Newsletter, Fall 2021; cf. Hemm Barka Waħda biss
12 mhux skiżma, imma ovvjament separazzjoni minn dak li ma jaqbilx mat-Tradizzjoni Sagra
13 cf. Jista 'l-Papa jkun Eretiku?
14 ara X'inhu l-"Maġisteru Veru"
15 Pastor aeternus, Ch. 4:6
16 cf. L-Isplendor tal-Verità li Tiżvolġi
17 cf. Jista 'l-Papa jkun Eretiku?
18 “Tiddisprezzawx il-kliem tal-profeti, imma ittestjaw kollox; żommu sod mat-tajjeb…” (1 Tessalonikin 5:20-21)
Posted fil HOME, FIDI U MORALI.