Is-Serq il-Kbir

 

L-ewwel pass lejn il-kisba mill-ġdid tal-istat tal-libertà primittiva
kienet tikkonsisti fit-tagħlim li tagħmel mingħajr affarijiet.
Il-bniedem irid ineħħi lilu nnifsu mill-insib kollu
imqiegħda fuqu miċ-ċivilizzazzjoni u rritorna għal kundizzjonijiet nomadi -
anke ħwejjeġ, ikel, u djar fissi għandhom jiġu abbandunati.
—teoriji filosofiċi ta’ Weishaupt u Rousseau;
minn Rivoluzzjoni Dinjija (1921), minn Nessa Webster, p. 8

Il-Komuniżmu, allura, qed jerġa 'jiġi lura fid-dinja tal-Punent,
għax xi ħaġa mietet fid-dinja tal-Punent - jiġifieri, 
il-fidi qawwija tal-bnedmin f’Alla li għamilhom.
—Venerabbli Arċisqof Fulton Sheen,
“Il-Komuniżmu fl-Amerika”, cf. youtube.com

 

OUR Lady qalet lil Conchita Gonzalez ta’ Garabandal, Spanja, "Meta jerġa' jiġi l-Komuniżmu jiġri kollox," [1]Der Zeigefinger Gottes (Garabandal – Is-Saba’ t’Alla), Albrecht Weber, n. 2 imma hi ma qaltx kif Il-Komuniżmu kien jerġa’ jiġi. F’Fatima, l-Omm Imqaddsa wissiet li r-Russja kienet se tifrex l-iżbalji tagħha, iżda ma qaletx kif dawk l-iżbalji jinfirxu. Bħala tali, meta l-moħħ tal-Punent jimmaġina l-Komuniżmu, x'aktarx li jmur lura lejn l-USSR u l-era tal-Gwerra Bierda.

Imma l-Komuniżmu li qed joħroġ illum ma jidher xejn bħal dan. Fil-fatt, xi kultant nistaqsi jekk dik il-forma l-antika ta’ Komuniżmu għadha ppreservata fil-Korea ta’ Fuq — bliet ikrah griżi, wirjiet militari lussużi, u fruntieri magħluqa — mhijiex xi ħaġa. deliberat distrazzjoni mit-theddida komunista reali li tinfirex fuq l-umanità hekk kif nitkellmu: Ir-Irrisettja l-Kbira...

 

Id-Dritt ta' Proprjetà Privata

Wieħed mill-iżbalji fundamentali tal-Komuniżmu, is-sistema soċjali mfaqqsa mill-Mażunerija,[2]"... Il-Komuniżmu, li ħafna jemmnu li kien invenzjoni ta' Marx, kien imfaqqas għal kollox f'moħħ l-Illuministi ħafna qabel ma tpoġġa fuq il-pagi." —Stephen Mahowald, Hi Għandha Tgħaffiġ Rasek, P. 101 hija li m'hemm l-ebda dritt għal proprjetà privata. Il-pussess huwa l-għerq tal-ħażen kollha, skont il-filosfu u Freemason Franċiż Jean-Jacques Rousseau:

“L-ewwel raġel li ħaseb lilu nnifsu li jgħid ‘Din tiegħi,’ u sab nies sempliċi biżżejjed biex jemmnuh kien il-fundatur veru tas-soċjetà ċivili. X’delitti, x’gwerer, x’qtil, x’miżeri u x’krur kien jeħles lill-ġens tal-bniedem li, ħataf il-bwieqi u jimla l-fosos, kien għajjat ​​lil sħabu: ‘Oqogħdu attenti milli jisimgħu lil dan l-impostur; inti mitluf jekk tinsa li l-frott ta’ l-art huma ta’ kulħadd u l-art ta’ ħadd.’” F’dan il-kliem [ta’ Rousseau] jinsab il-prinċipju kollu tal-Komuniżmu. —Nesta Webster, Rivoluzzjoni Dinjija, Il-Plott Kontra ċ-Ċivilizzazzjoni, pp. 1-2

Madankollu, hemm bżonn biss daqqa ta’ loġika biex tikxef l-assurdità tal-ħsieb ta’ Rousseau. Kif jgħid Webster, “il-liġi tal-proprjetà ma kinitx il-bniedem li jħares it-talba tiegħu, iżda l-ewwel għasfur li approprja l-fergħa ta’ siġra li fuqha jibni l-bejta tiegħu, l-ewwel għasfur. fenek jagħżel il-post fejn jista’ jħof it-toqba tiegħu — dritt li ebda għasfur ieħor jew fenek qatt ma ħolom li jikkontesta. Fir-rigward tad-distribuzzjoni tal-“frott tad-dinja”, wieħed irid biss jara żewġ traxx fuq il-lawn jiddiskutu dwar dudu biex jara kif il-kwistjoni tal-provvista tal-ikel tiġi solvuta fis-soċjetà primittiva.” Tabilħaqq, l-unika differenza bejn il-bniedem mhux ċivilizzat u l-annimali fejn jidħlu kenn jew ikel hija li l-bniedem tgħallem ikun ferm aktar brutali. "Xejn ma jista' jkun aktar assurd mill-konċepiment ta' Rousseu ta' barbari ideali li jgħixu flimkien fuq il-prinċipju ta' 'Agħmel kif inti tagħmel minn'."  

Bħala tali, Katekiżmu tal-Knisja Kattolika (CCC) jafferma:

il dritt għal proprjetà privata, akkwistat jew riċevut b'mod ġust, ma jneħħix id-don oriġinali tal-art lill-umanità kollha. Il- destinazzjoni universali tal-merkanzija jibqa’ primordjali, anke jekk il-promozzjoni tal-ġid komuni teħtieġ ir-rispett tad-dritt tal-proprjetà privata u l-eżerċizzju tiegħu. —N. 2403

Iċ-ċikatriċi ta 'wara li tneħħi dan id-dritt - li huwa verament biss affermazzjoni mill-ġdid tas-seba' kmandament "Ma tisraqx"[3]CCC. n. 2401 — jibqgħu sal-lum fl-ex Unjoni Sovjetika fejn kważi kull acre ta’ art darba kienet esproprjata mill-Istat.

Tabilħaqq, tkabbar aktar ikel fil-ġonna privati ​​ċkejkna li l-ħaddiema tal-biedja Sovjetiċi tħallew jikkultivaw milli fil-farms kollettivi vasti. (Fil-sewqan f’xi pajjiżi li qabel kienu s-satelliti Sovjetiċi fl-2005, rajt mili ta’ art inattiva mifruxa b’tagħmir tar-razzett abbandunat — il-ċimiterji ta’ rziezet kollettivi. Kienet skura u mħassra.) —Mark Hendrickson, fellow għall-politika ekonomika u soċjali fl-Istitut għall-Fidi u l-Libertà; 7 ta’ Settembru, 2021, L-Epoch Times

Xorta waħda, is-sempliċi suġġeriment lil dawk tal-Punent li d-dritt tagħhom għall-proprjetà privata jista’ jitneħħa jidher li ma jistax jinftiehem. U madankollu, il-lievi globali ta 'kontroll issa waqgħu f'idejn ftit sempliċi "elite" li qed jgħidu, mhux jistaqsu, x'inhuma l-pjanijiet tagħhom għall-futur tiegħek. Taħt l-iskuża li "jsalvaw il-pjaneta" minn "kriżi tal-klima", u jużaw l-għodod ta 'kontroll permezz ta' "kriżijiet tas-saħħa" bla tarf, pajjiżi bħall-Olanda bdew dak li jien insejjaħ Is-Serq il-Kbir

Dawk li jikkontrollaw l-ikel, jikkontrollaw in-nies. Il-Komunisti kienu jafu dan aħjar minn ħadd. L-ewwel ħaġa li għamel Stalin kienet ġejja wara l-bdiewa. U l-globalisti tal-lum qed ikomplu biss dik l-istrateġija, iżda din id-darba jużaw kliem sabiħ/virtuż biex jaħbu l-intenzjonijiet veri tagħhom. Is-sena li għaddiet, il-gvern Olandiż iddeċieda li 30% tal-bhejjem kollha jeħtieġ li jinqatgħu sal-2030 sabiex jintlaħqu l-għanijiet tal-klima. U mbagħad il-gvern iddeċieda li dan ikun ifisser li mill-inqas 3000 razzett kellhom jingħalqu fil-ftit snin li ġejjin. Jekk il-bdiewa jirrifjutaw li jbigħu l-art tagħhom lill-istat ''volontarjament'' lill-istat issa, huma għandhom ir-riskju li jiġu esproprjati aktar tard. —Eva Vlaardingerbroek, avukata u avukata għall-bdiewa Olandiżi, 21 ta’ Settembru, 2023, “Il-Gwerra Globali fuq il-Biedja”

"TMIEM TA ' IKEL MILL-ĦAMRIJA FJAMINJA"; Belġju Bdiewa jipprotestaw kontra l-pjan tal-gvern biex jillimitaw l-emissjonijiet tan-nitroġenu, Brussell, il-Belġju, 3 ta’ Marzu, 2023

Il-Kanada bdiet issegwi l-istess, billi tipproponi tnaqqis ta’ 30 % sal-2030 mil-livelli tal-2020 fl-emissjonijiet minn fertilizzant bħala parti minn pjan biex jitnaqqsu l-gassijiet serra.[4]agweb.com Il-bdiewa ngħaqdu b'solidarjetà mal-Olandiżi dwar dawn it-talbiet f'daqqa u assurdi li se jnaqqsu b'mod perikoluż il-provvista tal-ikel fi żmien meta qed jgħidulna li l-katina tal-provvista hija fil-periklu. Il-Kanada hija l-ħames l-akbar produttur tal-qamħ fid-dinja[5]whataboutwheat.ca filwaqt li l-Olanda hija t-tieni l-akbar esportatur ta’ prodotti agrikoli fl- kollu dinja.[6]Settembru 21, 2023, “Il-Gwerra Globali fuq il-Biedja”

Il-Papa Piux X wissa li “…l-awturi u l-kompatibbli […] qiesu lir-Russja bħala l-qasam l-aħjar ippreparat biex jesperimenta bi pjan elaborat għexieren ta’ snin ilu, u li minn hemm ikomplu jxerrduh minn tarf għall-ieħor tad-dinja….”[7]Divini Redemptoris, n. 24, 6 Issa, jgħid Vlaardingerbroek: “l-attakk fuq il-biedja huwa parti minn aġenda akbar ta 'kontroll totali, u aħna fl-Olanda sempliċement il-pajjiż pilota. Aħna l-każ li jittestja.” 

 

Ir-Irrisettja l-Kbira

L-"aġenda akbar" li jitkellem dwarha Vlaardingerbroek taqa' taħt il-bandiera ta' dak li l-mexxejja globali qed isejħu "Il-Kbir Reset." Mill-blu, rivoluzzjoni tħabbret lid-dinja mir-Re (Prinċep) Charles: “Għandna bżonn xejn ħlief bidla fil-paradigma, waħda li tispira azzjoni f’livelli u ritmu rivoluzzjonarji.”[8]spettatur.com.au Ftit wara, mexxejja globali mad-dinja kollha b’kurżità bdew jirrepetu dan l-istess mantra li kienet fetħet “tieqa taʼ opportunità” għal “reset.”[9]cf. Moħbi fil-Madrija Huma appoġġjaw pjan li essenzjalment jirristruttura l-ekonomija, id-demokrazija u s-sovranità - pjan li ma vvutatx persuna waħda fuq il-pjaneta, nista 'nżid.  

Din ir-"rivoluzzjoni" hija mmexxija mill- finzjoni dimostrabbli ta’ “katastrofi klimatika” u orkestrat “kriżijiet tas-saħħa”:

Il-konvinzjoni tal-pubbliku biex iċedi l-steaks u d-drittijiet tal-proprjetà hija tedjanti, għalhekk l-iskuża ta' 'emerġenza klimatika' inħolqot bħala raġuni mhux negozjabbli biex jiżżarma s-suq ħieles u l-governanza demokratika... Qed jitfaċċa mudell. Il-burokraziji internazzjonali jużaw Net Zero biex iġġiegħel lill-gvernijiet jeqirdu s-setturi agrikoli tagħhom. Il-ġid immedjatament jisparixxi mill-klassijiet tan-nofs u tax-xogħol, u jqanqal inkwiet ċivili serju. Tiġi ddikjarata kriżi, waħda li tista' tinħareġ biss jekk il-pubbliku jaċċetta għotjiet u kwalità ta' ħajja mnaqqsa b'mod permanenti dovut għall-ġenerożità tal-Istat. In-nazzjon huwa 'reset' bi trasferiment sinifikanti ta 'ġid u drittijiet. —Flat White, 11 ta’ Lulju, 2022, Il spettatur 

Imma min jispiċċa b’dak il-ġid u min jiddetta dawk id-drittijiet? F'filmat promozzjonali mill-Forum Ekonomiku Dinji (WEF hija affiljat tan-NU li orkestra r-Reset il-Kbir għad-dinja kollha), huma każwalment jagħmlu 8 previżjonijiet għall-2030, imqassra hekk: “Int ma tippossjedi xejn. U tkun ferħan.” 

Jekk "iċċekkja l-fatti" dan il-video, il-propagandisti tas-soltu kollha (jiġifieri midja mainstream, Reuters, eċċ.) jiċħdu li jeżisti kwalunkwe pjan bħal dan. Iżda l-WEF qed timbotta b’mod ċar dan il-kunċett ta’ “ekonomija ċirkolari”:

…numru iżgħar ta’ sidien tal-assi se jieħdu kustodja tal-assi biex iżommuhom fl-użu u jipprovdu servizzi lil ħafna utenti bbażati fuq il-konsum. — “Kif ekonomija ċirkolari tista’ tgħin tindirizza l-kriżi ekonomika tas-Sri Lanka”, 5 ta’ Lulju, 2022, weforum.org

Fi kliem ieħor, huwa x-xoljiment tal-proprjetà privata bi sjieda ċentralizzata. Minflok l-Istat għandu kollox, madankollu, f’dan in-neo-Komuniżmu — li ​​huwa taħlita ta’ Marxiżmu, Soċjaliżmu u Faxxiżmu — il-“partijiet interessati” huma litteralment numru żgħir ta’ korporazzjonijiet li jaħdmu flimkien ma’ diversi livelli ta’ gvern: 

L-idea tal-kapitaliżmu tal-partijiet interessati u s-sħubijiet b'ħafna partijiet interessati tista' tinstema' sħuna u mċajpra, sakemm nidħlu aktar fil-fond u nirrealizzaw li dan fil-fatt ifisser li nagħtu lill-korporazzjonijiet aktar poter fuq is-soċjetà, u lill-istituzzjonijiet demokratiċi inqas. —Ivan Wecke, 21 ta’ Awwissu, 2021, Demokrazija Miftuħa

Min huma dawn il-partijiet interessati l-oħra mhux governattivi? 

Imsieħba tal-WEF jinkludu wħud mill-akbar kumpaniji fiż-żejt (Saudi Aramco, Shell, Chevron, BP), ikel (Unilever, The Coca-Cola Company, Nestlé), teknoloġija (Facebook, Google, Amazon, Microsoft, Apple) u farmaċewtiċi (AstraZeneca, Pfizer , Moderna). —Ibid.

Dan għandu jwassal għal chill kollettiv, meta wieħed iqis li bosta minn dawn il-korporazzjonijiet mhux biss għandhom dominanza massiva fuq id-distribuzzjoni tal-ikel, it-teknoloġija, il-midja soċjali, l-enerġija u l-farmaċewtiċi iżda kienu fuq quddiem taċ-ċensura globali, wokiżmu, u l-ħolqien tal-"vaċċini" stess li ġew u ser jintużaw biex jikkontrollaw u jxekklu l-libertà.  

 

Is-Serq il-Kbir

Essenzjalment, il-“kriżijiet” tal-COVID-19 u t-tibdil fil-klima qed jikkawżaw deliberatament iper-inflazzjoni permezz ta’ lockdowns imprudenti li jolqtu l-ktajjen tal-provvista u jeqirdu n-negozji (jikkawżaw nuqqasijiet u kwistjonijiet ta’ domanda), filwaqt li ż-żieda fit-taxxi tal-karbonju (u t-tranżizzjoni sussidjata għal enerġija “ekoloġika” ) qed jagħmlu l-ivvjaġġar ta' kuljum, it-titjir, it-tisħin, u kull ħaġa oħra dipendenti fuq il-fjuwils fossili aktar għaljin, li huwa kważi kollox. Bil-mod il-mod qed iżidu l-prezzijiet tal-merkanzija u mbagħad jipproponu sfurzata qsim komunali, ie. komuniżmu bħala s-soluzzjoni:

Aktar verżjonijiet lokali ta’ mudelli ta’ negozju iċċentrati fuq l-utent bħal Uber, Airbnb ikunu ferm meħtieġa mhux biss biex jaqsmu d-djar u l-vetturi, iżda oġġetti essenzjali bħal għodod, tagħmir, u tagħmir elettroniku/spazji tal-uffiċċji. Barra minn hekk, jista’ jinħoloq aċċess komunitarju usa’ għal oġġetti żgħar bħal ġugarelli, kotba u għodda permezz ta’ libreriji għall-kondiviżjoni. — “Kif ekonomija ċirkolari tista’ tgħin tindirizza l-kriżi ekonomika tas-Sri Lanka”, 5 ta’ Lulju, 2022, weforum.org

Hemm diversi kollaborazzjonijiet paralleli bil-kwiet li qed isiru fl-isfond, bħall-inizjattiva C40. Dawn huma bliet madwar id-dinja li "qed jieħdu azzjoni klimatika ambizzjuża, kollaborattiva u urġenti li tallinja ma' miri appoġġjati mix-xjenza"[10]c40.org/cities (tista' tara liema bliet huma involuti hawn). Skont ir-"Rapport Ewlenin" tagħhom...

…l-emissjonijiet medji bbażati fuq il-konsum fl-ibliet C40 għandhom jonqsu bin-nofs fl-10 snin li ġejjin. Fl-aktar bliet sinjuri u li jikkunsmaw l-aktar, dan ifisser tnaqqis ta’ żewġ terzi jew aktar sal-2030. - "Il-Futur tal-Konsum Urban f'Dinja ta' 1.5°C

Fost l-għanijiet “ambizzjużi” tagħhom hemm “interventi ta’ konsum” li jillimitaw lill-individwi għal 3 oġġetti tal-ħwejjeġ ġodda fis-sena, l-ebda konsum ta’ laħam jew ħalib, jeliminaw vetturi privati, jippermettu biss titjiriet lura fuq distanzi qosra (inqas minn 1500 km) kull 3 snin għal kull persuna. , u l-bqija. Dan ħsejjes bħall-daydreams ta 'dittatur - ħlief li kważi 100 mitt belt diġà ffirmaw. Bla dubju, dawn l-interventi huma maħsuba għal "bliet intelliġenti" - distretti fejn in-nies huma ristretti għal 15-il minuta ta 'moviment.[11]cf. Ir-Rivoluzzjoni Finali 

Belt intelliġenti hija kelma ħelwa għal kamp ta' konċentrament inviżibbli u fil-miftuħ... fejn iridu jillimitaw il-moviment tal-bniedem u l-attività umana... Dak hu l-għan fit-tul. —Aman Jabbi, The David Knight Show, 8 ta’ Diċembru, 2022; 11:16, ivoox.com; ara Ir-Rivoluzzjoni Finali

Fil-bidu tal-pandemija meta l-COVID-19 bilkemm infirex fil-biċċa l-kbira tal-komunitajiet, Schwab b’xi mod kellu ktieb lest biex jibda kmieni fl-2020 dwar il-“pandemija,” mimli b’dikjarazzjonijiet u konklużjonijiet tal-għaġeb qabel ma kważi ma kienet akkumulata l-ebda dejta. Forsi l-aktar diżappuntanti huwa d-diżappunt ċar tiegħu - mhux li l-illokkjar naqsu milli jwaqqfu l-virus - iżda li ma naqqsux l-emissjonijiet tal-karbonju. L-hubris fi kliemu huma tassew ta’ nifs:

Anke lockdowns bla preċedent u drakonjani b’terz tal-popolazzjoni dinjija magħluqa fi djarhom għal aktar minn xahar ma resqu xejn qrib li jkunu strateġija vijabbli ta’ dekarbonizzazzjoni għax, minkejja dan, l-ekonomija dinjija baqgħet temetti ammonti kbar ta’ dijossidu tal-karbonju. Allura, kif tista' tkun tali strateġija? Id-daqs konsiderevoli u l-ambitu tal-isfida jistgħu jiġu indirizzati biss b'kombinazzjoni ta': 1) bidla sistemika radikali u maġġuri fil-mod kif nipproduċu l-enerġija li għandna bżonn biex naħdmu; u 2) bidliet strutturali fl-imġiba tagħna ta' konsum. Jekk, fl-era ta’ wara l-pandemija, niddeċiedu li nerġgħu nibdew ħajjitna bħal qabel (billi nsuqu l-istess karozzi, billi ttiru lejn l-istess destinazzjonijiet, billi nieklu l-istess affarijiet, billi nsaħħnu d-dar tagħna bl-istess mod, eċċ) , il-kriżi tal-COVID-19 se tkun marret għall-ħela safejn huma kkonċernati l-politiki dwar il-klima. -COVID 19: Il-Kbir Reset, Prof Klaus Schwab & Theirry Malleret, p. 139 (Kindle)

Ħela il-kriżi tal-COVID-19 — jiġifieri. dik l-arma bioloġika rilaxxata fuq l-umanità??

L-ambizzjonijiet ta’ Klaus Schwab u l-imsieħba tiegħu fil-Forum Ekonomiku Dinji, inkluż Bill Gates, mhumiex ristretti għad-distretti urbani. Fil-qalba tal-ideoloġija tagħhom hemm neo-paganiżmu li jqiegħed "Mother Earth" fiċ-ċentru. L-umanità hija meqjusa bħala pjaga, speċi popolata żżejjed li kkundannat lill-pjaneta billi sempliċement teżisti.[12]“Fit-tfittxija għal ghadu ġdid biex jgħaqqadna, ħriġna bl-idea li t-tniġġis, it-theddida tat-tisħin globali, in-nuqqas ta’ ilma, il-ġuħ u affarijiet simili jkunu tajbin. Dawn il-perikli kollha huma kkawżati minn intervent uman, u huwa biss permezz ta 'attitudnijiet u mġiba mibdula li jistgħu jingħelbu. L-għadu veru allura, huwa l-umanità nnifisha.” —Club ta’ Ruma, L-Ewwel Rivoluzzjoni Globali, p. 75, 1993; Alexander King u Bertrand Schneider Bħala tali, il-WEF għandu pjanijiet biex iż-żoni rurali "resilġjati". 

Li tħalli s-siġar jikbru lura b'mod naturali jista 'jkun iċ-ċavetta għar-restawr tal-foresti tad-dinja. Ir-riġenerazzjoni naturali - jew 'rewilding' - hija approċċ għall-konservazzjoni ... Dan ifisser pass lura biex in-natura tieħu f'idejha u tħalli l-ekosistemi u l-pajsaġġi bil-ħsara jirrestawraw waħedhom ... Tista 'tfisser li teħles mill-istrutturi magħmula mill-bniedem u tirrestawra l-ispeċijiet indiġeni li qegħdin sejrin lura. . Jista 'jfisser ukoll it-tneħħija ta' baqar li jirgħu u ħaxix ħażin aggressiv ... — Vidjow tal-WEF, “Ir-riġenerazzjoni naturali tista’ tkun essenzjali għar-restawr tal-foresti tad-dinja”, 30 ta’ Novembru, 2020; youtube.com

Il-mistoqsija hija x'tagħmel man-nies u l-bhejjem li jokkupaw dawk l-artijiet?[13]Bill Gates sar l-akbar sid privat ta’ art agrikola fl-Istati Uniti iżda jiċħad li għandu x’jaqsam mat-tibdil fil-klima; cf. theguardian.com.
Hemm “mira globali li jiġu kkonservati u mmaniġġjati b’mod effettiv mill-inqas 30 fil-mija tal-art u l-oċean tad-dinja sal-2030” skont The High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People, grupp intergovernattiv ta’ aktar minn 115-il pajjiż; hacfloratureandpeople.org. Fl-istess ħin, hemm qawwi "Art Lura” moviment li jfittex li jirritorna artijiet lill- Indiġeni li ikkontrollaw qabel il-kolonjaliżmu biex ikunu jistgħu “jippreservaw” l-art, għalkemm il-popli Indiġeni jammontaw għal ġust 5% tal-popolazzjoni tad-dinja. Waħda mill - l-akbar trasferimenti ta’ art kompluti beda għaxar snin ilu fl-Awstralja meta l-gvernijiet federali u statali xtraw 19-il proprjetà separata tar-razzett u d-drittijiet tal-ilma assoċjati għal $180 miljun.
 

Dan mhu xejn ħlief rehashing tal-prinċipji radikali tan-Nazzjonijiet Uniti insinuati fid-dettalji fini tal-Aġenda 21 li ġiet iffirmata minn 178 nazzjon membru — u aktar tard assorbit fl-Aġenda 2030. Fost l-għanijiet tagħhom: l-abolizzjoni tas-“sovranità nazzjonali” u l- xoljiment tad-drittijiet tal-proprjetà.

Aġenda 21: “Art ... ma tistax tiġi ttrattata bħala assi ordinarju, ikkontrollata minn individwi u soġġetta għall-pressjonijiet u l-ineffiċjenzi tas-suq. Is-sjieda privata tal-art hija wkoll strument ewlieni ta ’akkumulazzjoni u konċentrazzjoni tal-ġid u għalhekk tikkontribwixxi għall-inġustizzja soċjali; jekk mhux ikkontrollat, jista 'jsir ostaklu ewlieni fl-ippjanar u l-implimentazzjoni ta' skemi ta 'żvilupp. " - "Alabama Projbizzjonijiet NU Aġenda 21 Sovranità Ċediment", 7 ta 'Ġunju, 2012; investituri.com

Imma kif ikun saħansitra possibbli li sseħħ ħtif daqshekk kbir tal-art? Minbarra l-lezzjonijiet mill-istorja, l-aħħar tliet snin biss ipprovdew biżżejjed tweġibiet: minħabba s-sett it-tajjeb ta’ kriżijiet, setgħat ta' emerġenza jistgħu jiġu invokati li jagħmlu l-imkonċepibbli possibbli. Kwalunkwe numru taʼ skużi jistgħu u se jsiru li l-popolazzjonijiet iridu jiċċaqilqu, iċedu, jew itaffu l-marki tal-karbonju tagħhom permezz ta’ konsenja materjali sabiex “issalvaw il-pjaneta.” L-unika ċavetta nieqsa, u għadha kif ġiet approvata min-nazzjonijiet tal-G20,[14]12 ta’ Settembru, 2023, epochtimes.com huma ID diġitali li se jimmonitorjaw, jimmonitorjaw, u jikkontrollaw kif u meta nistgħu nixtru u nbiegħu.

Imma dan ma jkunx jeħtieġ ċertu koordinazzjoni fost numru kbir ta’ individwi?

...ftit nies huma konxji ta' kemm l-għeruq ta' din is-setta [il-Fremasonery] fil-fatt jilħqu. Il-Mażunerija hija forsi l-akbar qawwa organizzata sekulari unika fid-dinja llum u battalji ras imb’ras mal-affarijiet ta’ Alla fuq bażi ta’ kuljum. Hija qawwa li tikkontrolla fid-dinja, topera wara l-kwinti fil-banek u l-politika, u effettivament infiltrat ir-reliġjonijiet kollha. Il-ġebla hija setta sigrieta mad-dinja kollha li timmina l-awtorità tal-Knisja Kattolika b’aġenda moħbija fil-livelli ta’ fuq biex teqred il-papat. —Ted Flynn, It-Tama tal-Ħżiena: Il-Pjan Komprensiv biex Tmexxi d-Dinja, P. 154

Imma mhux kulħadd huwa Freemason, ovvjament. M'għandhomx għalfejn ikunu. Tkellem lil Dr Robert Moynihan ta Ġewwa l-Vatikan rivista, uffiċjal tal-Vatikan irtirat bla isem qal:

Il-fatt hu li l-ħsieb tal-Freemasonry, li kien il-ħsieb tal-Illuminiżmu, jemmen li Kristu u t-tagħlim tiegħu, kif mgħallem mill-Knisja, huma impediment għal-libertà tal-bniedem u għat-twettiq tiegħu nnifsu. U dan il-ħsieb sar dominanti fl-għemilhom tal-Punent, anke meta dawk l-għemilhom mhumiex uffiċjalment membri ta 'xi loghba Freemasonika. Hija viżjoni tad-dinja moderna mifruxa. — Minn “Ittra # 4, 2017: Kavallier ta’ Malta u l-Freemasonry ”, 25 ta’ Jannar, 2017

L-iskandlu Mother Earth/Pachamama fil-Vatikan[15]cf. Inpoġġu l-Fergħa f’Imnieħer Alla hija nota tal-qiegħ ta’ qiegħ il-paġna għal dan kollu, u tista’, fil-fatt, tkun ir-raġuni li l-“trażżin” li jżomm lura l-kastig ta 'l-Antikrist issa jista' jitneħħa kompletament, twitti t-triq għal dan il-komuniżmu globali u r-renju qasir tiegħu...[16]cf. Il-Kollass li ġej tal-Amerika

 

Profezija Fit-Twettiq?

Jien konvint li din il-Maltempata l-Kbira li qed ngħaddu minnha hija s-“siġilli tal-Apokalissi” li jitkellmu dwar gwerra (it-tieni siġill), iperinflazzjoni (it-tielet siġill), il-pesti (is-2 siġill), id-depopolazzjoni/martirju (il-3 siġill), li jwasslu għal it-“Twissija” (is-sitt siġill); [ara Brace Għall-Impatt]. Huma kriżijiet magħmula mill-bniedem sabiex iwaqqgħu l-ordni u l-ġenerazzjoni preżenti u “jiġbduhom lejn it-teoriji ħżiena ta’ dan is-Soċjaliżmu u l-Komuniżmu”[17]PAPA PJU IX, Nostis et Nobiscum, Enċiklika, n. 18, 8 ta’ Diċembru, 1849 f'popolazzjoni mnaqqsa u kkontrollata ħafna.

Il-marxiżmu ma joħloqx, jiċħad. U għaddejjin minn perjodu ta’ żmien skur ħafna... meta l-awtokratiċi, dawk li jridu l-poter, l-oligarki, il-folla tal-Ordni Dinjija Ġdida li huma depopulationists tal-ġenn, għandhom il-kapaċità li jiksbu kontroll għax in-nies mhumiex jaħsbu. Wasal iż-żmien, minflok inqumu, għandna nkunu mqajmin għall-gideb li qed ngħidulna f’din l-era ta’ diżinformazzjoni.  —Dr. Jerome Corsi, Ph.D., 19 ta’ April, 2023, PROJETT SENTINEL & Ċentru ta' Londra għar-Riċerka dwar il-Politika, 18: 22

B’mod notevoli, dan ġie profetizzat fl-Iskrittura Mqaddsa.

Gwaj għall-Assirja! Il-virga tiegħi fir-rabja, l-istaff tiegħi fir-rabja. Jien nibgħatlu kontra nazzjon impjuż, u kontra poplu taħt ir-rabja tiegħi nordnalu biex taqbad is-serq, iġorr is-serq, u tfarrakhom bħat-tajn tat-toroq... hu f’qalbu li jeqred, li jtemm il-ġnus mhux ftit. Għax jgħid: “Bis-​setgħa tiegħi stess għamilt dan, u bl-​għerf tiegħi, għax jien għaqli. Ċaqlaqt il-konfini tal-popli, it-teżori tagħhom saqtajt, u, bħal ġgant, waqqat lil min hu fuq it-tron. Idi ħatfet bħal bejta l-għana tal-ġnus; bħalma wieħed jieħu bajd li jitħalla waħdu, hekk ħadt l-art kollha; ħadd ma tajjar ġwienaħ, jew fetaħ ħalq, jew ċoppin!”

Nispjega min hu x’aktarx “hu” f’din is-silta fi Il-Profezija ta ’Isaija dwar il-Komuniżmu Globali. Missier il-Knisja Bikrija, Lactantius, jiddeskrivi wkoll Is-Serq il-Kbir:

Dak se jkun iż-żmien li fih it-tjieba għandha tiġi mkeċċija, u l-innoċenza mibgħuda; li fih il-ħżiena għandhom jittellgħu fuq it-tajjeb bħala għedewwa; la l-liġi, la l-ordni, u lanqas id-dixxiplina militari ma għandhom jiġu ppreservati ... l-affarijiet kollha għandhom ikunu mħawwda u mħallta flimkien kontra d-dritt, u kontra l-liġijiet tan-natura. B'hekk l-art għandha tinħela, bħallikieku b'serqa waħda komuni. Meta dawn l-affarijiet jiġru hekk, allura l-ġusti u s-segwaċi tal-verità għandhom jinfirdu mill-ħżiena, u jaħarbu solitudes. —Lactantius, Missier tal-Knisja, L-Istituti Divini, Ktieb VII, Ch. 17

Jew dak li nsejħu llum “rifuġji.”[18]cf. Ir-Refuġju għal Żminijietna

Fl-aħħarnett, forsi Is-Serq il-Kbir ġie profetizzat fl-1975 fil-preżenza tal-Papa Pawlu VI f’dik li jien insejjaħ il-“Profezija f’Ruma”. Bosta mill-qarrejja tiegħi, inkluża z-zija tiegħi, kienu hemm biex jisimgħuha dakinhar:

Jiem ta ’dlam ġejjin id-dinja, ġranet ta ’tribulazzjoni ... Bini li issa qiegħed wieqaf mhux se jkun wieqaf. L-appoġġ li hemm għan-nies tiegħi issa mhux se jkun hemm. Irrid li tkun ippreparat, il-poplu tiegħi, li tkun taf biss lili u li taqbad miegħi u li jkolli lili b'mod iktar profond minn qatt qabel. Se nwassalek fid-deżert ... Se nneħħilkom dak kollu li qed tiddependi minnu issa, allura tiddependi biss minni. Żmien ta ' id-dlam ġej fuq id-dinja, imma ġej żmien ta ’glorja għall-Knisja tiegħi, a wasal iż-żmien tal-glorja għall-poplu tiegħi. —Dr. Ralph Martin, it-Tnejn ta’ Pentekoste, Mejju 1975, Pjazza San Pietru, Ruma. Aqra l-profezija sħiħa: Il-Profezija f'Ruma

Il-mibki Fr. Michael Scanlan, TOR, ta dak li deher saff ieħor lil din il-profezija fl-1976. Jiena nikkwota din il-kelma qawwija hawn parzjalment, billi ninnota li Ġesù qed isejjaħ Kristjan awtentiku. komunità f’dan l-isfond ta’ komuniżmu:

L-istrutturi qed jaqgħu u jinbidlu — mhux għalik li tkun taf id-dettalji issa — imma tistrieħ fuqhom kif kont. Irrid li tagħmlu impenn aktar profond lejn xulxin. Irrid li tafdaw lil xulxin, li tibnu interdipendenza li hija bbażata fuq l-Ispirtu tiegħi. Hija interdipendenza li mhix lussu. Hija ħtieġa assoluta għal dawk li se jibbażaw ħajjithom fuqi u mhux l-istrutturi minn dinja pagana. Ħares madwarek, bin il-bniedem. Meta tara dan kollu mitfi, meta tara dak kollu mneħħi li jkun ingħata for granted, u meta tkun lest li tgħix mingħajr dawn l-affarijiet, allura tkun taf x’qed nagħmel lesti. -Profezija tal-1976

U mbagħad għal darb'oħra fl-1980:

Allura dan iż-żmien issa wasal għalikom ilkoll: żmien ta 'ġudizzju u ta' purifikazzjoni. Id-dnub se jissejjaħ dnub. Satana se jkun żarmat. Se tinżamm il-fedeltà għal dak li hu u għandu jkun. Il-qaddejja leali tiegħi se jidhru u se jingħaqdu flimkien. Dawn mhux se jkunu ħafna fin-numru. Se jkun żmien diffiċli u meħtieġ. Se jkun hemm kollass, diffikultajiet madwar id-dinja. Iżda aktar mill-kwistjoni, se jkun hemm purifikazzjoni u persekuzzjoni fost il-poplu tiegħi. Ikollok toqgħod għal dak li temmen. Ikollok tagħżel bejn id-dinja u Jien. Ikollok tagħżel liema kelma se ssegwi u lil min se tirrispetta... Għax se jkun hemm vittmi. Mhux se jkun faċli, iżda huwa meħtieġ. Jeħtieġ li l-poplu Tiegħi jkun, fil-fatt, il-poplu Tiegħi; li l-Knisja Tiegħi tkun, fil-fatt, il-Knisja Tiegħi; u li l-Ispirtu Tiegħi, fil-fatt, iġib ’il quddiem is-safa tal-ħajja, is-safa u l-fedeltà lejn l-Evanġelju. -Profezija tal-1980

 

Qari Relatat

Meta jirritorna l-Komuniżmu

Il-Profezija ta ’Isaija dwar il-Komuniżmu Globali

Dawn Żminijiet ta 'Antikrist

Ir-Rivoluzzjoni Finali

Is-Sentenza tal-Punent

Grazzi ħafna għal tiegħek
talb u appoġġ!

 

ma Nihil Obstat

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

Issa fuq Telegram. Ikklikkja:

Segwi lil Mark u s- "sinjali taż-żminijiet" ta 'kuljum fuq MeWe:


Segwi l-kitbiet ta 'Mark hawn:

Isma 'dan li ġej:


 

 
Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 Der Zeigefinger Gottes (Garabandal – Is-Saba’ t’Alla), Albrecht Weber, n. 2
2 "... Il-Komuniżmu, li ħafna jemmnu li kien invenzjoni ta' Marx, kien imfaqqas għal kollox f'moħħ l-Illuministi ħafna qabel ma tpoġġa fuq il-pagi." —Stephen Mahowald, Hi Għandha Tgħaffiġ Rasek, P. 101
3 CCC. n. 2401
4 agweb.com
5 whataboutwheat.ca
6 Settembru 21, 2023, “Il-Gwerra Globali fuq il-Biedja”
7 Divini Redemptoris, n. 24, 6
8 spettatur.com.au
9 cf. Moħbi fil-Madrija
10 c40.org/cities
11 cf. Ir-Rivoluzzjoni Finali
12 “Fit-tfittxija għal ghadu ġdid biex jgħaqqadna, ħriġna bl-idea li t-tniġġis, it-theddida tat-tisħin globali, in-nuqqas ta’ ilma, il-ġuħ u affarijiet simili jkunu tajbin. Dawn il-perikli kollha huma kkawżati minn intervent uman, u huwa biss permezz ta 'attitudnijiet u mġiba mibdula li jistgħu jingħelbu. L-għadu veru allura, huwa l-umanità nnifisha.” —Club ta’ Ruma, L-Ewwel Rivoluzzjoni Globali, p. 75, 1993; Alexander King u Bertrand Schneider
13 Bill Gates sar l-akbar sid privat ta’ art agrikola fl-Istati Uniti iżda jiċħad li għandu x’jaqsam mat-tibdil fil-klima; cf. theguardian.com.
Hemm “mira globali li jiġu kkonservati u mmaniġġjati b’mod effettiv mill-inqas 30 fil-mija tal-art u l-oċean tad-dinja sal-2030” skont The High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People, grupp intergovernattiv ta’ aktar minn 115-il pajjiż; hacfloratureandpeople.org. Fl-istess ħin, hemm qawwi "Art Lura” moviment li jfittex li jirritorna artijiet lill- Indiġeni li ikkontrollaw qabel il-kolonjaliżmu biex ikunu jistgħu “jippreservaw” l-art, għalkemm il-popli Indiġeni jammontaw għal ġust 5% tal-popolazzjoni tad-dinja. Waħda mill - l-akbar trasferimenti ta’ art kompluti beda għaxar snin ilu fl-Awstralja meta l-gvernijiet federali u statali xtraw 19-il proprjetà separata tar-razzett u d-drittijiet tal-ilma assoċjati għal $180 miljun.
14 12 ta’ Settembru, 2023, epochtimes.com
15 cf. Inpoġġu l-Fergħa f’Imnieħer Alla
16 cf. Il-Kollass li ġej tal-Amerika
17 PAPA PJU IX, Nostis et Nobiscum, Enċiklika, n. 18, 8 ta’ Diċembru, 1849
18 cf. Ir-Refuġju għal Żminijietna
Posted fil HOME, IL-PROVI KBIRA.