Il-Ħażin Inkurabbli

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għall-Ħamis tal-Ewwel Ġimgħa tar-Randan, 26 ta ’Frar, 2015

Testi Liturġiċi hawn


L-Interċessjoni ta ’Kristu u tal-Verġni, attribwit lil Lorenzo Monaco, (1370-1425)

 

META nitkellmu dwar "l-aħħar ċans" għad-dinja, minħabba li qed nitkellmu dwar "ħażen inkurabbli." Id-dnub daħal tant fl-affarijiet tal-irġiel, tant ikkorrotta l-pedamenti tal-ekonomija u l-politika iżda wkoll il-katina alimentari, il-mediċina u l-ambjent, li xejn inqas mill-kirurġija kożmika [1]cf. Il-Kirurġija Kożmika huwa meħtieġ. Kif jgħid is-Salmista,

Jekk il-pedamenti jinqerdu, dak li jista 'jagħmel biss dak? (Salm 11: 3)

Din kienet ukoll il-fehma ta’ San Ġwanni Pawlu II f’dik l-intervista sinċiera mal-pellegrini fil-Ġermanja:

Irridu nkunu lesti li ngħaddu minn provi kbar fil-futur mhux imbiegħed wisq; provi li jirrikjedu li nkunu lesti biex inċedu anke ħajjitna, u rigal totali ta ’ruħna għal Kristu u għal Kristu. Permezz tat-talb tiegħek u tiegħi, huwa possibbli li tittaffa din it-tribulazzjoni, imma m'għadux possibbli li tiġi evitata, għaliex huwa biss b'dan il-mod li l-Knisja tista 'tiġġedded b'mod effettiv. Kemm-il darba, tabilħaqq, seħħ it-tiġdid tal-Knisja fid-demm? Din id-darba, għal darb'oħra, mhux se jkun mod ieħor. Irridu nkunu b’saħħithom, irridu nippreparaw lilna nfusna, irridu nafdaw lilna nfusna lil Kristu u lil Ommu, u rridu nkunu attenti, attenti ħafna, għat-talb tar-Rużarju. —PAPA JOHN PAUL II, intervista ma ’Kattoliċi f’Fulda, il-Ġermanja, Novembru 1980; www.ewtn.com

Naqraw ilbieraħ dwar ir-risposta ta’ Ninwe lil Alla. Huma tabilħaqq nidmu u għalhekk Alla ċeda—għal żmien... għax in-nies reġgħu waqgħu f’dnub serju. Għexieren taʼ snin wara, Ninwe eventwalment inqerdet ftit qabel ma l-profeta Nahum ħareġ twissija finali:

Il-Mulej bil-mod biex jirrabja, iżda kbir fil-qawwa; il-Mulej mhux se jħalli l-ħatja bla kastig. Fil-maltemp u t-tempesta jiġi... (Nahum 1:3)

U issa, fi żminijietna, a Maltempata Kbira [2]cf. Seba 'Siġilli tar-Rivoluzzjoni qiegħed hawn u ġej—tempesta li, meta tispiċċa, tħalli l-art mibdula għal dejjem. F’isimna qed tappella Omm Alla, prefigurata fir-Reġina Ester:

Eħlisna minn idejn l-għedewwa tagħna; jibdlu n-niket tagħna f’hena u n-niket tagħna f’sħuħija. (L-ewwel qari tal-lum)

Fl-Evanġelju tal-lum, Ġesù jgħidilna “Itlob u jingħatalek.” It-talb tal-Madonna jinstema’ għax hi dejjem titlob fit-testment ta 'Alla.

Fih għandna din il-fiduċja, li jekk nitolbu xi ħaġa skont ir-rieda tiegħu, jismagħna. ( 1 Ġwanni 5:14 )

Min jista’ jikkalkula l-effetti tal-interċessjoni tagħha, iż-żmien li xtratna, il-ħniena hija mirbuħa permezz tal-Medjatur kbir tagħna, Ġesù Kristu? Għal…

Min minnkom kien jagħti l-ġebla lil ibnu meta jitlob ħobż... kemm aktar Missierkom tas-sema jagħti l-ġid lil dawk li jitolbuh. (Evanġelju tal-lum)

Żgur li l-kliem tas-Salm tal-lum għandu jkun fuq fommha: Inrodd ħajr lilek, Mulej, b’qalbi kollha, għax smajt kliemi. Hekk ukoll, mela, għandna kontinwament noffru mhux biss il-ħajr tagħna, imma wkoll it-talb tagħna u s-sawm għall-konverżjoni tad-dinja, speċjalment dan ir-Randan.

Imma jasal mument meta dan iż-żmien ta’ grazzja u ħniena jispiċċa; meta l-uniku rimedju għal din id-dinja jkun il-kastig. U mbagħad Ommna titlob għal Alla ħniena fil-kaos. Għax il-ġustizzja tiegħu hija wkoll ħanin...

L-akbar ħniena ta’ Alla hi li ma tħallix lil dawk il-ġnus jibqgħu fil-paċi ma’ xulxin li mhumiex fil-paċi miegħu. —St. Pio ta’ Pietrelcina, My Daily Catholic Bible, p. 1482

Għalhekk, hekk kif toqrob it-tmiem ta’ din id-dinja, il-kundizzjoni tal-affarijiet umani trid tgħaddi minn bidla, u permezz tal-prevalenza tal-ħażen issir agħar; sabiex issa dawn iż-żminijiet tagħna, li fihom il-ħażen u l-impjety żdiedu sa l-ogħla grad, ikunu iġġudikati ferħanin u kważi tad-deheb meta mqabbla ma’ dak il-ħażen inkurabbli. —Lattanzju, Missirijiet il-Knisja: L-Istituti Divini, Ktieb VII, Kapitolu 15, Enċiklopedija Kattolika; www.newadvent.org

  

Grazzi għall-appoġġ tiegħek!

Biex tabbona, ikklikkja hawn.

 

Qatta '5 minuti kuljum ma' Mark, timmedita fuq dak ta 'kuljum Issa Kelma fil-qari tal-Quddiesa
għal dawn l-erbgħin jum tar-Randan.


Sagrifiċċju li jiekol ruħek!

Abbona hawn.

Banner NowWord

 

Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Posted fil HOME, QARI TAL-MASSA, IL-VERITÀ Iebsa u tagged , , , , , , , , , , .