Il-Ġewwa Għandha Taqbel ma ’Barra

IL-KELMA ISSA FUQ IL-QARI TAL-QUDDIESA
għall-14 ta ’Ottubru, 2014
Agħżel. Tifkira ta ’San Kalistu I, Papa u Martri

Testi liturġiċi hawn

 

 

IT spiss jingħad li Ġesù kien tolleranti lejn "midinbin" imma intolleranti għall-Fariżej. Iżda dan mhux veru. Ġesù spiss ċanfar lill-Appostli wkoll, u fil-fatt fil-Vanġelu tal-bieraħ, kien dak folla kollha lil min Hu kien ċatt ħafna, u wissa li se jintwerew inqas ħniena min-Ninwin:

Waqt li kien hemm aktar nies miġbura fil-folla, Ġesù qalilhom: “Din il-ġenerazzjoni hija ġenerazzjoni ħażina...” (Luqa 11:29)

Dak li deher li jispira lil Ġesù f’dawn il-mumenti ta’ korrezzjoni kien ingredjent pjuttost konsistenti fis-semmiegħa Tiegħu: dupliċità. Ilbieraħ, in-nies riedu sinjali, imma Ġesù kixef l-intenzjonijiet veri tagħhom. Bl-​istess mod, l-​Appostli kienu spiss imċanfar talli kienu iktar imħassba dwar ir-​reputazzjoni tagħhom milli dwar il-​qadi. U llum, il-Fariżew ġie kkoreġut għall-preokkupazzjoni tiegħu li jikkontrolla l-istatus quo milli jikkonverti l-istat ta 'qalbu.

O intom Fariżej! Għalkemm tnaddaf in-naħa ta’ barra tal-kikkra u d-dixx, ġewwa int mimlija bil-serq u l-ħażen. (Evanġelju tal-lum)

Iva, il-Mulej jidher l-aktar imfixkel meta knisja għid ħaġa, u agħmel oħra. L-ewwel seba’ ittri fl-Apokalissi indirizzati lill-knejjes u lill-“anġli” tagħhom (li kien mifhum ukoll li jfisser il-mexxejja tagħhom) fihom, fost kliem ta’ inkoraġġiment, ċanfira qawwija lill-“sħun” tagħhom. kompromess. Bħall-ittra lil Thyatira (żomm f’moħħok, dan qed jitkellem Ġesù):

Naf l-għemejjel tiegħek, l-imħabba u l-fidi u s-servizz tiegħek... Imma għandi dan kontrik, li tittollera lill-mara Ġeżabel, li ssejjaħ lilha nfisha profetessa u qed tgħallem u tqarraq lill-qaddejja tiegħi biex jipprattikaw l-immoralità u jieklu ikel sagrifikat lill-idoli. Jiena tajtha l-​ħin biex tindem, imma hi tirrifjuta li tindem mill-​immoralità tagħha. Ara, jien se nitfagħha fuq sodda tal-marid, u lil dawk li jagħmlu adulterju magħha nitfagħha fi tribulazzjoni kbira, sakemm ma jindmux minn għemilha... (Ap 2:19-22)

Aħna nisimgħu ripetuti mill-ġdid fl-ewwel qari tal-lum: Kristu ħelesna għal-libertà. Huwa affront għal Sidna li “jitollera” u saħansitra jinkoraġġixxi—kemm jekk b’mod impliċitu jew espliċitu—il-vuċi ta’ Ġeżabel, il-vuċi ta’ jasar. Kważi nista’ nisma’ lil Ġesù jgħajjat: “Ma tafx li batejt biex inħeliskom? Biex tagħmlek qaddis? Biex tagħmlek togħġobni?”

Intom, għalhekk, tridu tkunu perfetti, bħalma hu perfett Missierkom tas-sema. ( Mt 5:48 )

In-naħa ta’ barra trid taqbel ma’ ġewwa, u viċi versa. Ġesù jridna nkunu qaddisin, inkunu perfetti, għax dak huwa meta nkunu l-aktar ferħanin.

L-antidotu għall-ipokresija huwa enunzjat b’mod sabiħ fis-Salm illum: huwa li wieħed jissinkronizza l-azzjonijiet tiegħu ma’ qalbu billi jġib it-tnejn f’konformità mal-Kelma ta’ Alla, speċifikament, il-kmandamenti Tiegħu—il-kmandamenti Tiegħu verità li teħlisna.

Tiħux il-kelma tal-verità minn fommi, għax fl-ordinanzi tiegħek hemm it-tama tiegħi... U nimxi fuqhom libertà, għax jien infittex il-preċetti tiegħek. (Salm tal-lum)

Il-bniedem ma jistax jikseb dik il-vera ferħ li għalih huwa jixxennaq bis-saħħa kollha ta ’l-ispirtu tiegħu, sakemm ma jżommx il-liġijiet li Alla l-Iktar Għoli mnaqqax fin-natura tiegħu stess. —POP PAWLU VI, Humanae Vitae, Enċiklika, n. 31; 25 ta 'Lulju, 1968 

 

QARI RELATATI

 

 

 

 

Qrajt Il-Konfrontazzjoni Finali minn Mark?
Image FCWaqt li twarrab l-ispekulazzjoni, Mark jistabbilixxi ż-żminijiet li qed ngħixu fihom skont il-viżjoni tal-Missirijiet tal-Knisja u l-Papiet fil-kuntest tal-"ikbar konfront storiku" li għadda minnha l-umanità ... u l-aħħar stadji li issa qed nidħlu għalihom qabel Trijonf ta ’Kristu u l-Knisja Tiegħu.

 

 

Tista 'tgħin dan l-appostolat full-time b'erba' modi:
1. Itlob għalina
2. Għaxar għall-bżonnijiet tagħna
3. Ifrex il-messaġġi lil ħaddieħor!
4. Ixtri l-mużika u l-ktieb ta 'Mark

 

Mur: www.markmallett.com

 

Donate $ 75 jew aktar, u tirċievi 50% off of
Il-ktieb ta ’Mark u l-mużika kollha tiegħu

ġol ħanut online sikur.

 

X'INHUMA L-PERSUNI LI JKUNU:


Ir-riżultat aħħari kien tama u ferħ! ... gwida u spjegazzjoni ċara għaż-żminijiet li ninsabu fihom u għal dawk li sejrin malajr lejna.
—John LaBriola, Stann Kattoliku 'l quddiem

... ktieb notevoli.
—Joan Tardif, Intuwizzjoni Kattolika

Il-Konfrontazzjoni Finali huwa rigal ta ’grazzja għall-Knisja.
—Michael D. O'Brien, awtur ta ' Missier Elija

Mark Mallett kiteb ktieb li għandu jinqara, indispensabbli vade mecum għaż-żminijiet deċiżivi li ġejjin, u gwida ta ’sopravivenza riċerkata sew għall-isfidi li ġejjin fuq il-Knisja, in-nazzjon tagħna, u d-dinja ... Il-Konfrontazzjoni Finali se tħejji lill-qarrej, bħala l-ebda xogħol ieħor li qrajt, biex jiffaċċja ż-żminijiet qabilna b’kuraġġ, dawl u grazzja kunfidenti li l-battalja u speċjalment din il-battalja aħħarija huma tal-Mulej.
—Il-mibki Fr. Joseph Langford, MC, Kofundatur, Missjunarji Missjunarji tal-Karità, Awtur ta ' Madre Tereża: Fid-dell tal-Madonna, u, Nar Sigriet ta ’Madre Tereża

F’dawn il-jiem ta ’taħwid u tradiment, it-tfakkira ta’ Kristu li toqgħod attent tħoss qawwi fil-qlub ta ’dawk li jħobbuh ... Dan il-ktieb ġdid importanti ta’ Mark Mallett jista ’jgħinek tara u titlob dejjem aktar bir-reqqa hekk kif iseħħu ġrajjiet inkwetanti. Hija tfakkira qawwija li, minkejja li jistgħu jsiru l-affarijiet skuri u diffiċli, “Min Hu fik hu akbar minn dak li hu fid-dinja.
—Patrick Madrid, awtur ta ' Tiftix u Salvataġġ u, Papa Fiction

 

Disponibbli fi

www.markmallett.com

 

<br />
Stampa Friendly, PDF & Email
Posted fil HOME, QARI TAL-MASSA, L-ISPIRITWALITÀ u tagged , , , , , , , , .