L-Iktar Omelija Importanti

 

Anke jekk aħna jew anġlu mis-sema
għandu jippriedka lilek evanġelju
għajr dak li ppriedkajna lilek,
ħalli dak wieħed ikun misħut!
(Gal 1: 8)

 

DAWN qatta’ tliet snin f’riġlejn Ġesù, jisma’ b’attenzjoni t-tagħlim Tiegħu. Meta Tela fis-Sema, Hu ħallielhom “inkarigu kbir” għalihom “Agħmlu dixxipli mill-ġnus kollha... għallmuhom josservaw dak kollu li ordnajtilkom jien” (Mt 28:19-20). U mbagħad bagħtilhom il- "Spirtu tal-verità" biex jiggwidaw infallibbilment it-tagħlim tagħhom (Ġw 16:13). Għalhekk, l-ewwel omelija tal-Appostli bla dubju tkun seminali, li tistabbilixxi d-direzzjoni tal-Knisja kollha... u tad-dinja.

Mela, x'qal Pietru??

 

L-Ewwel Omelija

Il-folla kienet diġà “stagħġeb u mħawda,” peress li l-Appostli kienu ħarġu mill-kamra ta’ fuq jitkellmu bl-ilsna[1]cf. Ir-Rigal tal-Ilsna u, Aktar dwar ir-Rigal tal-Ilsna — lingwi dawn id-dixxipli ma kinux jafu, iżda l-barranin fehmu. Ma ntqalilniex x’intqal; imma wara li l-iskantaturi bdew jakkużaw lill-Appostli li kienu fis-sakra, dak meta Pietru ħabbar l-ewwel omelija tiegħu lil-Lhud.

Wara li ġabar fil-​qosor il-​ġrajjiet li kienu seħħew, jiġifieri t-​tislib, il-​mewt, u l-​qawmien taʼ Ġesù u kif dawn wettqu l-​Iskrittura, in-​nies “tqattgħu qalbhom.”[2]Atti 2: 37 Issa, irridu nieqaf għal mument u nirriflettu fuq ir-rispons tagħhom. Dawn huma l-istess Lhud li b’xi mod kienu kompliċi fit-tislib ta’ Kristu. Il-​kliem li jikkundanna taʼ Pietru għala se jinfed qalbhom f’daqqa aktar milli jqabbadhom bir-​rabja? M'hemm l-ebda tweġiba adegwata oħra ħlief il-qawwa ta ' l-Ispirtu s-Santu fit-tħabbira tal-Kelma ta’ Alla.

Tabilħaqq, il-kelma ta ’Alla hija ħajja u effettiva, iktar qawwija minn kwalunkwe xabla b’żewġt ixfar, tippenetra anke bejn ir-ruħ u l-ispirtu, il-ġogi u l-mudullun, u kapaċi tagħraf riflessjonijiet u ħsibijiet tal-qalb. (Lhud 4: 12)

L-aktar preparazzjoni perfetta tal-evanġelizzatur m’għandha l-ebda effett mingħajr l-Ispirtu s-Santu. Mingħajr l-Ispirtu s-Santu l-aktar djalettika konvinċenti m’għandha l-ebda setgħa fuq il-qalb tal-bniedem. —PAPA ST. PAWLU VI, Evangelii Nuntiandi, n. 75

Ejjew ma ninsewx dan! Anke tliet snin f’riġlejn Ġesù — f’riġlejh stess! — ma kienx biżżejjed. L-Ispirtu s-Santu kien essenzjali għall-missjoni tagħhom.

Hekk qal, Ġesù sejjaħ lil dan it-tielet membru tat-Trinità l-“Ispirtu ta’ verità.” Għalhekk, kliem Pietru kien ikun impotenti wkoll li kieku naqas milli jobdi l-​kmand taʼ Kristu biex jgħallem “dak kollu li ordnajtilkom jien.” U għalhekk hawn ġejja, il-Kummissjoni l-Kbira jew “Evanġelju” fi ftit kliem:

Qatgħu qalbhom, u staqsew lil Pietru u lill-appostli l-oħra, “X’għandna nagħmlu, ħuti?” Pietru qalilhom: “Indmu u tgħammdu, kull wieħed minnkom, f’isem Ġesù Kristu għall-maħfra ta’ dnubietkom; u inti tirċievi d-don ta 'l-Ispirtu s-Santu. Għax il-wegħda hija magħmula lilek u lil uliedek u lil dawk kollha ’l bogħod, lil min il-Mulej Alla tagħna jsejjaħ.” (Atti 2: 37-39)

Dik l-aħħar sentenza hija essenzjali: tgħidilna li t-tħabbira ta’ Pietru mhix għalihom biss imma għalina, għall-ġenerazzjonijiet kollha li huma “l-bogħod”. Għalhekk, il-​messaġġ tal-​Evanġelju ma jinbidelx “maż-​żminijiet.” Ma “jiżviluppax” sabiex jitlef l-essenza tiegħu. Ma tintroduċix “novitajiet” imma ssir dejjem ġdida f’kull ġenerazzjoni għax il-Kelma hi eterna. Huwa Ġesù, il-“Kelma magħmula laħam.”

Pietru mbagħad jimmarka l-messaġġ: "Salvu ruħkom minn din il-ġenerazzjoni korrotta." (Atti 2: 40)

 

Kelma fuq il-Kelma: Indem

Xi jfisser dan prattikament għalina?

Qabel kollox, irridu nirkupraw il-fidi tagħna fil- qawwa tal-Kelma t’Alla. Ħafna mid-diskors reliġjuż illum huwa ċċentrat fuq id-dibattitu, l-apoloġetika, u t-tbattir tas-sider teoloġiku - jiġifieri, argumenti rebbieħa. Il-periklu hu li l-messaġġ ċentrali tal-Evanġelju qed jintilef fit-tfixkil tar-retorika — il-Kelma mitlufa fil-kliem! Minn naha l-ohra, korrettezza politika — iż-żfin madwar l-obbligi u t-talbiet tal-Vanġelu — naqqset il-messaġġ tal-Knisja f’ħafna postijiet għal sempliċi platitudes u dettalji irrilevanti.

Ġesù qed jitlob, għax jixtieq il-kuntentizza ġenwina tagħna. —PAPA JOHN PAUL II, Messaġġ tal-Jum Dinji taż-Żgħażagħ għall-2005, il-Belt tal-Vatikan, 27 ta ’Awwissu, 2004, Zenit

U għalhekk nirrepeti, speċjalment lill-għeżież saċerdoti tagħna u lil ħuti fil-ministeru: iġeddu l-fidi tagħkom fil-qawwa tat-tħabbira kerygma...

…l-ewwel tħabbira trid tinstema’ dejjem: “Ġesù Kristu jħobbkom; Ta ħajtu biex isalvak; u issa Hu qed jgħix maġenbek kuljum biex idawwalkom, isaħħuk u jeħliskom.” —PAPA FRANĠISKU, Evangelii Gaudium, n. 164

Taf minn xiex nibżgħu? Il-kelma jindem. Jidhirli li l-Knisja llum hija mistħija b’din il-kelma, tibża’ li nweġġgħu s-sentimenti ta’ xi ħadd... jew aktar probabbli, nibżgħu li we jiġi miċħud jekk mhux ippersegwitat. Madankollu, kienet l-ewwel omelija ta’ Ġesù!

Indem, għax is-saltna tas-smewwiet hija fil-qrib. (Matt 4: 17)

Il-kelma jindem hija a ewlieni li jiftaħ il-bieb tal-libertà. Għax Ġesù għallem dan "Kull min jikkommetti d-dnub huwa lsir tad-dnub." ( Ġwanni 8:34 ) Għalhekk, “indem” huwa mod ieħor kif tgħid “kun ħieles!” Hija kelma mgħobbija bil-qawwa meta nxandru din il-verità bl-imħabba! Fit-tieni priedka rreġistrata ta’ Pietru, hu jirrepeti l-ewwel priedka tiegħu:

Indmu, għalhekk, u kkonvertu, biex dnubietkom jitneħħew, u biex il-Mulej jagħtikom ħinijiet ta’ serħan... (Atti 3: 19-20)

L-indiema hija t-triq għall-aġġornar. U x'hemm bejn dawn il-bookends?

Jekk iżżommu l-kmandamenti tiegħi, tibqa’ fl-imħabba tiegħi, bħalma jien żammejt il-kmandamenti ta’ Missieri u nibqa’ fl-imħabba tiegħu. Dan għedtilkom biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u l-ferħ tagħkom ikun sħiħ. (John 15: 10-11)

U għalhekk, l-ewwel omelija, diġà fil-qosor, tista’ tiġbor fil-qosor: Indem u kkonverti billi żżomm il-kmandamenti ta’ Kristu, u tesperjenza l-ħelsien, il-serħan u l-ferħ fil-Mulej. Huwa daqshekk sempliċi... mhux dejjem faċli, le, iżda sempliċi.

Il-Knisja llum teżisti proprju għax il-qawwa ta’ dan l-Evanġelju ħelset u bidlet lill-midinbin l-aktar imwebbsa sa tali grad li kienu lesti li jmutu għall-imħabba ta’ Dak li miet għalihom. Kemm jeħtieġ li din il-ġenerazzjoni tisma’ dan il-messaġġ imħabbar mill-ġdid bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu!

Mhux li Pentekoste qatt ma waqfet tkun attwalità matul l-istorja kollha tal-Knisja, imma tant huma kbar il-bżonnijiet u l-perikli tal-età preżenti, tant l-orizzont tal-umanità miġbur lejn il-koeżistenza fid-dinja u bla setgħa biex jinkiseb, li hemm m'hemm l-ebda salvazzjoni għaliha ħlief f'ħruġ ġdid tad-don ta 'Alla. —PAPA ST. PAWLU VI, Gaudete f'Domino, 9 ta’ Mejju, 1975, Sect. VII

 

Qari Relatat

Artab fuq Sin

L-Urġenza tal-Vanġelu

Vanġelu Għal Kulħadd

 

 

Grazzi ħafna għal tiegħek
talb u appoġġ.

 

ma Nihil Obstat

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

Issa fuq Telegram. Ikklikkja:

Segwi lil Mark u s- "sinjali taż-żminijiet" ta 'kuljum fuq MeWe:


Segwi l-kitbiet ta 'Mark hawn:

Isma 'dan li ġej:


 

 
Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Ir-Rigal tal-Ilsna u, Aktar dwar ir-Rigal tal-Ilsna
2 Atti 2: 37
Posted fil HOME, FIDI U MORALI.