It-Tieni Att

 

…m'għandniex nissottovalutaw
ix-xenarji inkwetanti li jheddu l-futur tagħna,
jew l-istrumenti ġodda qawwija
li l-“kultura tal-mewt” għandha għad-dispożizzjoni tagħha. 
— IL-BENEDITT TAL-POPA XVI, Caritas in Veritate, le. 75

 

HEMM M'hemmx dubju li d-dinja teħtieġ reset kbir. Din hija l-qalba tat-twissijiet tal-Mulej u tal-Madonna li jkopru fuq seklu: hemm a tiġdid ġejjin, a Tiġdid Kbir, u l-umanità ngħatat l-għażla li tagħti bidu għat-trijonf tagħha, jew permezz tal-indiema, jew permezz tan-nar tar-Raffinatur. Fil-kitbiet tal-Qaddej ta’ Alla Luisa Piccarreta, għandna forsi l-aktar rivelazzjoni profetika espliċita li tiżvela ż-żminijiet fil-qrib li qed ngħixu jien u int issa:

Kull elfejn sena ġeddid id-dinja. Fl-ewwel elfejn sena, ġeddidt bid-Dilluvju; fit-tieni elfejn, ġeddidt bil-miġja tiegħi fuq l-art meta wrejt l-Umanità tiegħi, li minnha, bħallikieku minn ħafna xquq, iddejjaq id-Divinità tiegħi. It-tajbin u l-istess Qaddisin tal-elfejn sena ta’ wara għexu mill-frott tal-Umanità tiegħi u, fi qtar, gawdew id-Divinità tiegħi. Issa ninsabu madwar it-tielet elfejn sena, u se jkun hemm it-tielet tiġdid. Din hija r-raġuni għall-konfużjoni ġenerali: mhi xejn ħlief it-tħejjija tat-tielet tiġdid. Jekk fit-tieni tiġdid manifestajt dak li għamlet u sofriet l-Umanità tiegħi, u ftit li xejn minn dak li kienet qed topera d-Divinità tiegħi, issa, f’dan it-tielet tiġdid, wara li l-art tiġi mnaddfa u parti kbira mill-ġenerazzjoni attwali meqruda, inkun saħansitra aktar ġeneruż mal-ħlejjaq, u nwettaq it-tiġdid billi nuri dak li għamlet id-Divinità tiegħi fl-Umanità tiegħi... —Ġesu lil Luisa Piccarreta, Ktieb tas-Sema, Vol. 12, 29 ta 'Jannar, 1919 

Jidher li diversi papiet ħassew din il-bidla epokali, hekk kif bdew joħorġu twissijiet apokalittiċi qawwija mill-aħħar tas-seklu 19 sal-lum (ara Għaliex il-Papiet mhumiex qed jgħajtu?). Imma issa wasalna għall-aħħar siegħa, u skond il-Madonna ta 'Medjugorje u riċenti tagħha messaġġ, l-umanità għandha magħmula l-għażla tagħha:

…l-umanità ddeċidiet għall-mewt. Huwa għalhekk li bagħatni biex nibqa’ jgħarrafkom li, mingħajr Alla, ma jkollokx futur. -Ottubru 25, 2022

Għala l-​umanità tagħżel il-​“mewt” għall-​futur tagħha? It-tweġiba hija li l-akbar porzjon tal-umanità ġie mqarraq biex jemmen li t-trajettorja attwali[1]cf. Il-Progressjoni tal-Bniedem u, Il-Progressjoni tat-Totalitarjaniżmu tan-narrattiva globali hija triq ta ħajja — daqskemm Adam u Eva ħasbu li kienu qed jagħżlu mhux biss il-ħajja, imma triq għaliha kun bħal Alla:

Għax Alla jaf li meta tiekol minnu jinfetħu għajnejk, u tkun bħal Alla, tagħraf it-tajjeb u l-ħażin. ( Ġenesi 3:5 )

Għalkemm miġbura f’nofs veritajiet, kienet, madankollu, gidba minn “missier il-​gideb.” U din l-istess gidba qed tiġi ripetuta fi żminijietna. Hawn Yuval Noah Harari, l-aqwa konsulent tal-Forum Ekonomiku Dinji, il-periti tal-Great Reset:

 
Ir-Irrisettja l-Kbira

Jekk ninsabu fuq l-għatba tat-Tiġdid il-Kbir, allura tista’ tkun ċert li Satana diġà ħejja l-falsifikazzjoni tiegħu.[2]ara ukoll Kunflitt tar-Renji U tissejjaħ il-"Irrisettjar kbir” — “Ir-Raba’ Rivoluzzjoni Industrijali” appoġġjata min-Nazzjonijiet Uniti — iffinanzjata u mmexxija minn mhux eletti rappreżentanti u "filantropi" li ddikjaraw, pjuttost sfaċċatament, li d-dinja kif nafu jien u int spiċċat. 

Ħafna minna qed jaħsbu meta l-affarijiet se jerġgħu lura għan-normal. Ir-rispons qasir huwa: qatt. —Fundatur tal-Forum Ekonomiku Dinji, il-Professur Klaus Schwab; ko-awtur ta ' Covid-19: L-Irrisettjar il-Kbir; cnbc.com, 13th ta 'Lulju, 2020

L-"ewwel att" ta' dan ir-Reset il-Kbir kien jintroduċi a arma bijoloġika [3]Studju: "Il-marki tas-swaba' endonuclease tindika oriġini sintetika ta' SARS-CoV-2"; "Inqas minn 1 f'100 miljun Ċans li COVID-19 Għandu Oriġini Naturali: Studju Ġdid" lill-popolazzjoni globali - u mbagħad il-rimedju tagħha. 

Għad-dinja inġenerali, in-normalità terġa 'lura biss meta nlaqqmu l-popolazzjoni globali kollha. —Bill Gates ikellem lilu Il Financial Times fit-8 ta 'April, 2020; 1:27 marka: youtube.com

Dak l-għan ma ġiex abbandunat; hija biss parti mill-pjan li qed iseħħ li jinqered in-“normali” sabiex “jibni lura aħjar.” Il-pilastru l-ieħor tal-Kbir Reset huwa "bidla fil-klima" u t-tnejn imorru id f'id. 

Xi mexxejja u dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet li diġà kienu minn ta’ quddiem fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima jistgħu jkunu jridu jieħdu vantaġġ mix-xokk ikkawżat mill-pandemija biex jimplimentaw bidliet ambjentali fit-tul u usa’. Fil-fatt, se jagħmlu "użu tajjeb" tal-pandemija billi ma jħallux il-kriżi tinħela. — Klaus Schwab u Thierry Malleret, COVID-19: Il-Kbir Reset, p. 145, Forum Publishing 

Dan jixbaħ lil jagħti n-nar lid-dar — u mbagħad tiddikjara x’opportunità kbira hi li tibni xi ħaġa ġdida. Jew il-volpi jaqbad il-qatla fil-gallinar - u mbagħad iwiegħed li se jsewwi t-toqba fil-ħajt. 

Allura fejn sejjer dan kollu? COVID-19 u "bidla fil-klima" huma xejn inqas mid-"duħħan ta 'Satana" biex jaħbu pjan diaboliku brillanti biex fl-aħħar mill-aħħar jistabbilixxi s-saltna ta' antikrist fuq l-art. Huwa futur transumanista li jfittex li jimita l-eternità permezz tal-fużjoni tal-“identitajiet fiżiċi, bijoloġiċi u diġitali” tagħna. [4]Prof Klaus Schwab, minn Il-Qawmien tal-Antiknisja, 20: 11, rumble.com sabiex il-bniedem ikun jista’ “jkun bħal Alla.” Wara kollox, dan huwa dak li jiddikjara l-Antikrist innifsu...

... min jopponi u jeżalta lilu nnifsu kontra kull hekk imsejjaħ alla jew oġġett ta 'qima, sabiex jieħu postu fit-tempju ta' Alla, ixandar lilu nnifsu bħala Alla. (2 Tess 2: 4)

Imma reset bla Alla bħal dan jinvolvi li jinqalbu l- pedamenti proprji taʼ l- ordni preżenti li l- Kristjaneżmu bena fil- biċċa l- kbira u li kienu qed jaġixxu bħala mura kontra l- kaos.

Dejjem aktar, l-unità tal-familja tradizzjonali qed tiġi sostitwita bin-netwerk transnazzjonali tal-familja... Ir-Raba' Rivoluzzjoni Industrijali, fl-aħħar, se tbiddel mhux biss dak li nagħmlu imma wkoll min aħna. Se taffettwa l-identità tagħna u l-kwistjonijiet kollha assoċjati magħha: is-sens ta’ privatezza tagħna, il-kunċetti tagħna ta’ sjieda, ix-xejriet ta’ konsum tagħna, il-ħin li niddedikaw għax-xogħol u d-divertiment, u kif niżviluppaw il-karrieri tagħna, nikkultivaw il-ħiliet tagħna, niltaqgħu man-nies, u trawwem relazzjonijiet. Diġà qed ibiddel is-saħħa tagħna u jwassal għal awto "kwantifikat", u aktar kmieni milli naħsbu jista 'jwassal għal awmentazzjoni tal-bniedem. Il-lista hija bla tarf għax hija marbuta biss bl-immaġinazzjoni tagħna. —Klaus Schwab, Ir-Raba 'Rivoluzzjoni Industrijalip. 78; "Ir-Raba' Rivoluzzjoni Industrijali: xi tfisser, kif twieġeb", 14 ta' Jannar 2016, weforum.org

Hemm fil-qosor l-"iżbalji tar-Russja" - aġenda Marxista b'tidwira kapitalista. Huwa, fil-fatt, Il-Profezija ta ’Isaija dwar il-Komuniżmu Globali qed jiġu sodisfatti f'ħin reali. Waħda mill-“kliem issa” hawn ħames snin ilu kienet li l-“bidla fil-klima” hija parti mill-qerq kbir fi żminijietna.[5]cf. It-Tibdil fil-Klima u d-Delużjoni Qawwija 

L-"ewwel att" kien COVID. Fit-8 ta’ Mejju, 2020, “Appell għall-Knisja u d-Dinja għall-Kattoliċi u n-Nies Kollha ta ’Rieda Tajba”Ġie ppubblikat.[6]veritasliberabitvos.info/appeal/ Il-firmatarji tiegħu jinkludu l-Kardinal Joseph Zen, il-Kardinal Gerhard Müeller (Prefett Emeritu tal-Kongregazzjoni tad-Duttrina tal-Fidi), l-Isqof Joseph Strickland, u Steven Mosher, President tal-Istitut tar-Riċerka dwar il-Popolazzjoni, biex insemmu biss ftit. Fost il-messaġġi indikati tal-appell hemm it-twissija li "bl-iskuża ta 'virus ... tirannija teknoloġika odjuża" qed tiġi stabbilita "li fiha persuni bla isem u bla wiċċ jistgħu jiddeċiedu d-destin tad-dinja".

Għandna raġuni biex nemmnu, fuq il-bażi ta ’dejta uffiċjali dwar l-inċidenza tal-epidemija kif relatata man-numru ta’ mwiet, li hemm poteri interessati li joħolqu paniku fost il-popolazzjoni tad-dinja bl-uniku għan li jiġu imposti b’mod permanenti forom inaċċettabbli ta ’restrizzjoni fuq libertajiet, li jikkontrollaw in-nies u li jsegwu l-movimenti tagħhom. L-impożizzjoni ta 'dawn il-miżuri illiberali hija preludju inkwetanti għar-realizzazzjoni ta' gvern dinji lil hinn minn kull kontroll. -Appell, Il-8 ta ’Mejju, 2020

Issa ġej it-“tieni att”...

 

It-Tieni Att: "Emerġenza fil-Klima"

Mingħajr azzjoni mgħaġġla u immedjata, b'pass u skala bla preċedent, se nitilfu t-tieqa ta' l-opportunità li 'n-naddfu' għal... aktar sostenibbli u futur inklussiv. Fi kliem ieħor, il-pandemija globali hija sejħa ta’ qawmien li ma nistgħux ninjoraw... Bl-urġenza li teżisti issa biex tiġi evitata ħsara irriversibbli lill-pjaneta tagħna, irridu npoġġu lilna nfusna fuq dak li jista’ jiġi deskritt biss bħala gwerra. —King (Prinċep) Charles, dailymail.com, 20th ta 'Settembru, 2020

Wara tliet snin ta gideb falz imbiegħed permezz tal-midja kemm dwar il-pandemija kif ukoll l-hekk imsejħa "sikur u effettiv" injezzjonijiet sperimentali,[7]ara wkoll il-missiva riċenti ta' Dr Geert Vanden Bosche: “Tfal mhux imlaqqma Huma ‘L-Unika Tama Tagħna’ fil-Ġenerazzjoni tal-Immunità tal-merħliet” nidhru lesti għat-“tieni att” tal-Kbir Reset. Għażiż mexxej, Klaus Schwab, iħejji l-palk:

Filwaqt li għal pandemija, il-maġġoranza taċ-ċittadini għandhom it-tendenza li jaqblu mal-ħtieġa li jiġu imposti sfurzar. miżuri, se jirreżistu politiki restrittivi fil-każ ta’ riskji ambjentali fejn l-evidenza tista’ tiġi kkontestata: il-ġlieda kontra pandemija ma teħtieġx bidla sostanzjali tal-mudell soċjoekonomiku sottostanti u tad-drawwiet tal-konsum tagħna. Il-ġlieda kontra r-riskji ambjentali tagħmel dan. —Klaus Schwab u Thierry Malleret, COVID-19: Il-Kbir Reset, pp. 136-137  

Mhux se tkun sorpriża għall-qarrej, allura, li l- Ffinanzjat minn Gates L-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa ddikjarat li l-"bidla fil-klima" hija "l-akbar theddida unika għas-saħħa li qed tiffaċċja l-umanità."[8]“Tibdil fil-klima u saħħa”, 30 ta’ Ottubru, 2021; min.int Iżda Schwab għandu raġun: l-"evidenza" hija tabilħaqq ikkontestata.

Fi kliem ieħor, il-marki tal-"missier tal-gideb" huma kollha fuq dan ukoll.

 

“Iċ-ċaħda tal-Klima”
U dak hu l-punt ta’ dan l-artiklu: li jikxef il-gideb li qed iwassal lill-umanità aktar fl-iskjavitù. Jien mhux klimalogu. Jien ex reporter tal-aħbarijiet. U bħalma għamilt matul il-pandemija, jien imġiegħel nikxef il-qiegħ tan-"narrattiva" li qed tiġi sfurzata fil-griżmejn taċ-ċittadini medji li sempliċement qed jippruvaw jaqilgħu l-għajxien u jrabbu familja. Din mhix politika imma a qerq kbir li fl-aħħar se jiswa erwieħ.
 
Numru dejjem jikber ta 'klimatologi fid-dinja qed jammettu li kriżi ta' "tisħin globali" magħmula mill-bniedem hija bbażata fuq xjenza junk. 1,100 riċerkatur reċentement iffirma dikjarazzjoni jiddikjara li hemm 'ebda emerġenza klimatika.' David Siegel, wieħed mill-firmatarji, iddikjarat: "Huwa ċar li s-CO2 m'għandu kważi xejn x'jaqsam mal-klima" — b'differenza mid-dejta li juri li l-kurrenti tal-oċeani għandhom aktar impatt mill-hekk imsejjaħ "effett serra". L-espert tal-klima Svediż Dr Fred Goldberg jaqbel li d-dijossidu tal-karbonju mhuwiex il-kawża ewlenija tat-tisħin globali u li it-tibdil fil-klima mhuwiex affettwat mill-azzjoni tal-bniedem iżda prinċipalment mill-attività solari u l-kurrenti tal-oċeani. Il-ġeologu Gregory Wrightstone jagħmel 'każ konvinċenti bil-kbir' li kważi dak kollu li qalulna dwar it-tibdil fil-klima huwa l-oppost tal-verità. Tabilħaqq, Facebook u armata ta 'hekk imsejħa "fact-checkers" regolarment jasserixxu t-talba bla bażi li hemm kunsens ta' 97-99% fost ix-xjenzati dwar it-tibdil fil-klima kkawżat mill-bniedem. Imma a stħarriġ ippubblikat reċentement tax-xjenzati tal-klima tal-ogħla livell sabu li 41% ma jemmnux fil-'bidla fil-klima' katastrofika. Fil-fatt, “0.3% biss tad-dokumenti tax-xjenza jiddikjaraw li l-bnedmin huma l-kawża tat-tibdil fil-klima. U meta mistħarrġa, 18% biss tax-xjenzati emmnu li ammont kbir – jew kollu – ta’ tibdil fil-klima addizzjonali jista’ jiġi evitat,” jirrapporta L-Exposé. [9]23 ta’ Jannar, 2023; expose-news.com
 
Fil-fatt, kien hemm a tnaqqis fl-attività tal-uragan. Vijay Jayaraj, assoċjat tar-riċerka fil- Koalizzjoni tas-CO2, jinnota li “It-temperaturi tas-sajf tal-Artiku ma kienu xejn differenti mill-medja ta’ 44 sena u dan is-silġ tal-baħar tas-sajf huwa 'l fuq mill-medji ta' deċennwali” u ma naqasx f'aktar minn għaxar snin.[10]ara hawn u, hawn u, hawn Minkejja n-nixfa ta 'din is-sena f'partijiet tal-Amerika ta' Fuq, mewġ ta 'sħana mhux qed iseħħu aktar spiss milli mistenni. Fil-fatt, karta ġdida ippubblikata mill-Global Warming Policy Foundation (GWPF) miktuba minn Il-meteorologu William Kininmonth, eks konsulent tal-Kummissjoni għall-Klimatoloġija tal-Organizzazzjoni Dinjija Meteoroloġika u eks kap taċ-Ċentru Nazzjonali tal-Klima tal-Gvern Awstraljan, jargumenta li l-oċeani huma l-“flywheels inerzjali u termali vitali” tas-sistema tal-klima. Jekk wieħed irid jikkontrolla l-klima, ikun meħtieġ li jikkontrolla l-oċeani, jargumenta. "L-isforzi biex jiġu dekarbonizzati bit-tama li jiġu affettwati t-temperaturi globali se jkunu għalxejn," huwa jżid. An Reviżjoni Taljana tat-temp estrem jgħid li m'hemm "l-ebda evidenza" ta '"kriżi tal-klima" fid-dejta attwali, skond il-karta tagħhom. Imbagħad hemm jitlob dik il-klima qed toqtol in-nies meta “qatt inqas nies imutu minn katastrofi relatati mal-klima,” kiteb Bjørn Lomborg, eks direttur tal-Istitut tal-Valutazzjoni Ambjentali tal-gvern Daniż. "Peress li l-popolazzjoni quadruplikat, l-imwiet naqsu b'20 darba," huwa qal (ara dan il-graff). "Ir-riskju tal-mewt mill-klima naqas b'99% mis-snin 1920." U tisfida l-isteriżmu ta’ Al Gore u Greta Thunberg, id-dejta turi li l-livelli tal-baħar jkollhom mhux tela ' fl-istorja kollha rreġistrata.
Huwa stabbilixxa għall-baħar il-limitu tiegħu, sabiex l-ilmijiet ma jiksrux il-kmand tiegħu. (Proverbji 8:29)
Rapport magħmul minn xjenzat eminenti fuq is-sikka, Peter Ridd, bl-użu ta’ dejta uffiċjali minn madwar id-dinja, sab li m’hemm l-ebda tnaqqis statistikament sinifikanti fis-sikek tal-qroll globali peress li r-rekords affidabbli bdew għoxrin sena ilu. Fil-fatt, għall-Great Barrier Reef, l-akbar sistema ta’ sikka fid-dinja, ġiet irreġistrata kopertura għolja ta’ qroll li kisret rekords.[11]16 ta ’Frar, 2023, climatedepot.com
Il-pubbliku kontinwament jingħad li s-sikek qed jiġu mħassra b’mod irreparabbli mit-tisħin globali, iżda l-avvenimenti ta’ ibbliċjar, li dwarhom hemm daqstant għajb, huma sempliċement ir-rispons naturali tal-qroll għall-bidliet fl-ambjent. Huma forma ta 'ħajja straordinarjament adattabbli, u l-avvenimenti ta' ibbliċjar huma kważi dejjem segwiti minn irkupru rapidu. —Peter Ridd, Fiżiku, awtur ta’ “Coral in a Warming World – Causes for Optimism”; climatedepot.com
Fi studju ġdid ippubblikat fil- Proċedimenti tal-Akkademja Nazzjonali tax-Xjenzi ix-xjentisti skoprew li xi qroll fil-Paċifiku tal-Lvant qed jadattaw għal "dinja aktar sħuna" billi jospitaw aktar alka tolleranti għas-sħana.
 
Forsi l-aktar isturdament huwa x-xogħol reċenti ta 'sitt xjentisti ewlenin tal-klima, ippubblikata fil natura li jikkonfermaw dak li xi klimatologi Ewropej ilhom jgħidu s-snin: fil-fatt nistgħu nkunu qed nidħlu f’perjodu ta’ tkessiħ. L-emisferu tat-Tramuntana jista 'jkun qed jidħol a fażi tat-tkessiħ tat-temperatura sal-2050s bi tnaqqis sa 0.3°C (~1.14°F). B'estensjoni, il-bqija tad-dinja se jitkessaħ ukoll.[12]cf. "L-aqwa xjentisti tal-klima jbassru għexieren ta' snin ta' tkessiħ globali fi studju injorat mill-midja mainstream", lifesitenews.com 
 
Il-Kbir Fudging
Dak li ġie miksur huwa xjenza etika. Studju ġdid f'The Heartland Institute juri dan 96% tad-dejta dwar il-klima użata biex tiġġustifika din l-ispinta klimatika hija difettuża. (Nota: kien immudellar tal-kompjuter difettuż li wasslet ukoll isteriżmu pandemiku COVID-19). Dr Judith Curry bl-istess mod taqbel li n-narrattiva hija mmexxija minn mudelli tal-kompjuter difettużi u li l-għan reali għandu jkun li jiġu minimizzati l-arja u l-ilma tniġġis, mhux dijossidu tal-karbonju. Tom Harris, Direttur Eżekuttiv tal-Koalizzjoni Internazzjonali tax-Xjenza tal-Klima, kien allarmista dwar il-klima li issa qaleb il-pożizzjoni tiegħu minħabba difettuż "mudelli li ma jaħdmux," u issa qed isejjaħ in-narrattiva kollha a ingann. Tabilħaqq, studju wieħed jammetti li l- 12-il mudell ewlieni ta’ università u gvern li ntużaw biex ibassru t-tisħin tal-klima huma difettużi. Ftakar “klimagate” meta x-xjentisti nqabdu deliberatament jibdlu l-istatistika u jinjoraw data tas-satellita li ma wriet l-ebda tisħin? Umoristiċi kif dak ġie miknus taħt it-tapit (bħal ħafna bħal Il-gideb ta’ Pfizer tard). 
 
Tabilħaqq, il-Panel Intergovernattiv dwar it-Tibdil fil-Klima (IPCC) tan-NU nqabad diversi drabi fudging data sabiex għaġġla 'l quddiem l-aġenda tagħhom, l-aktar, il-Ftehim ta’ Pariġi dwar il-Klima, li kien l-ewwel pass lejn ir-ridistribuzzjoni tal-ġid globali permezz tal-kastig ta’ “taxxi fuq il-karbonju”.
Iżda wieħed irid jgħid ċar li aħna nqassmu mill-ġdid de facto il-ġid tad-dinja bil-politika tal-klima. Ovvjament, is-sidien tal-faħam u taż-żejt mhux se jkunu entużjasti dwar dan. Wieħed irid jeħles mill-illużjoni li l-politika internazzjonali dwar il-klima hija politika ambjentali. Dan m'għandu kważi xejn x'jaqsam mal-politika ambjentali aktar... —Ottmar Edenhofer, IPCC, dailysignal.com, 19 ta 'Novembru, 2011
 
Ma jimpurtax jekk ix-xjenza tat-tisħin globali hijiex kollha falza ... it-tibdil fil-klima [jipprovdi] l-akbar opportunità biex iġġib ġustizzja u ugwaljanza fid-dinja. —ex-Ministru tal-Ambjent Kanadiż, Christine Stewart; ikkwotat minn Terence Corcoran, “Global Warming: The Real Agenda,” Post Finanzjarju, 26 ta ’Diċembru, 1998; minn Calgary Herald, 14 ta ’Diċembru, 1998
 
Din hija l-ewwel darba fl-istorja tal-umanità li qed inpoġġu lilna nfusna l-kompitu li intenzjonalment, f’perjodu definit ta’ żmien, nibdlu l-mudell ta’ żvilupp ekonomiku li ilu jirrenja għal mill-inqas 150 sena, mir-rivoluzzjoni industrijali... Huwa proċess, minħabba l-fond tat-trasformazzjoni. —Christine Figueres, eks-Segretarju Eżekuttiv tal-Konvenzjoni Qafas tan-NU dwar it-Tibdil fil-Klima, 2 ta’ Novembru, 2015; europa.eu
Edenholfer għandu raġun — dan ma jidhirx bħal politika ambjentali. Allura kif tikkonvinċi lill-pubbliku? Ukoll...
 
L-IPCC inqabad jesaġera dejta dwarha Ħoll tal-glaċieri tal-Ħimalaja; injoraw li tabilħaqq kien hemm 'nieqaf' fit-tisħin globali: l-aqwa xjenzati tal-klima ngħataw struzzjonijiet biex 'għatti' il-fatt li t-temperatura tad-Dinja ma kinitx żdiedet għal dawn l-aħħar 15-il sena. L-Università ta 'Alabama f'Huntsville, meqjusa bħala l-aktar affidabbli fil-ġbir ta' settijiet ta 'dejta dwar it-temperatura globali żviluppati mis-satelliti, wera li ma kien hemm ebda tisħin globali għal dawn l-aħħar seba' snin minn Jannar 2022. Ix-xjentisti tal-klima hemmhekk, John Christy u Richard McNider, sabet li billi tneħħew l-effetti klimatiċi ta’ eruzzjonijiet vulkaniċi kmieni fir-rekord tat-temperatura bis-satellita, kien hemm prattikament ebda bidla fir-rata tat-tisħin mill-bidu tad-disgħinijiet. Fl-Amerika ta 'Fuq, l-Amministrazzjoni Nazzjonali Oċeanika u Atmosferika (NOAA) kienet għal darb'oħra maqbuda jesaġera 'global warming' minn fiddling ma 'data prima tat-temperatura. Diversi klimatologi oħra wkoll qatgħu l-ipoteżi tat-tisħin globali magħmul mill-bniedem hawn filwaqt li diversi artikoli teżamina l-frodi xjentifika ġenerali. L-ebda sorpriża, allura, li kien hemm ġirja ta ' 50 sena ta’ tbassir eko-apokalittiku fallut. Imma kif qal ir-Re Charles, din hija dwar "tieqa ta 'opportunità" - apparentement mhux dwar xjenza onesta.
 
Forsi dan kollu huwa l-aħjar imqassar minn Dr Patrick Moore, eks membru u fundatur ta’ Greenpeace. Telaq mill-organizzazzjoni meta din saret radikalizzata jew, fi kliemu, 'maħtufa'. It-tibdil fil-klima, jgħid, huwa bbażat fuq 'narrattiva falza". 
It-tibdil fil-klima sar forza politika qawwija għal ħafna raġunijiet. L-ewwel, huwa universali; jgħidulna li kollox fid-Dinja huwa mhedded. It-tieni, tinvoka l-iktar żewġ motivaturi umani qawwija: il-biża 'u l-ħtija ... It-tielet, hemm konverġenza qawwija ta' interessi fost elite ewlenin li jappoġġjaw ir- "rakkont" tal-klima. L-ambjentalisti jxerrdu l-biża ’u jgħollu d-donazzjonijiet; il-politiċi jidhru li qed isalvaw id-Dinja mill-kundanna; il-midja għandha ġurnata fuq il-post b’sensazzjoni u kunflitt; l-istituzzjonijiet tax-xjenza jiġbru biljuni f'għotjiet, joħolqu dipartimenti ġodda sħaħ, u jqajmu frenzy ta 'xenarji tal-biża'; in-negozju jrid jidher aħdar, u jikseb sussidji pubbliċi enormi għal proġetti li altrimenti jkunu telliefa ekonomiċi, bħal wind farms u solar arrays. Ir-raba ’, ix-Xellug jara t-tibdil fil-klima bħala mezz perfett biex iqassam mill-ġdid il-ġid minn pajjiżi industrijali għad-dinja li qed tiżviluppa u għall-burokrazija tan-NU. —Dr. Patrick Moore, Phd, ko-fundatur ta' Greenpeace; “Għaliex jien Xettiku dwar it-Tibdil fil-Klima”, 20 ta’ Marzu, 2015, Heartland Institute
Mhux sorpriża li dan il-kunċett ta’ “ġustizzja ekonomika” appella lill-Papa Franġisku li issa ta tiegħu appoġġ inekwivoku għall-aġenda tal-klima. Traġikament, bħall-“ewwel att” fejn ġie mqarraq bil-kbir kemm dwar is-severità tal-pandemija kif ukoll dwar is-soluzzjonijiet (ara hawn u, hawn), huwa diġà daħal fil-mina ta' propaganda li jmiss: 
It-tniġġis li joqtol mhuwiex biss tniġġis bid-dijossidu tal-karbonju; l-inugwaljanza tħammeġ mortalment il-pjaneta tagħna. —PAPA FRANZJU, 24 ta’ Settembru, 2022, Assisi, l-Italja; lifesitenews.com
Kienet, għall-inqas, stqarrija xokkanti. Id-dijossidu tal-karbonju mhuwiex tniġġis u lanqas mhu tossiku. Huwa s-sors primarju tal-karbonju għall-ħajja fid-Dinja, essenzjali għall-ħajja tal-pjanti. Studji juru li żżid il-vitamini u l-produzzjoni minerali fil-pjanti kif ukoll il-proprjetajiet mediċinali tagħhom. Iktar ma jkun hemm dijossidu tal-karbonju, iktar tkun ħadra l-pjaneta, iktar ikun hemm ikel. Kif qal Ġesù lill-Qaddeja ta’ Alla Luisa Piccarreta:
…l-arja għandha kollox fis-setgħa tagħha, u ssir ħajja ta’ kull ħlejjaq maħluq... Alla poġġa fl-arja s-sustanza kollha tal-prodotti li tipproduċi — jiġifieri, saħħa nutrittiva, respiratorja, veġetattiva, u affarijiet simili. Fih bħallikieku ħafna żrieragħ tal-ġid kollu li jagħlaq. —It-23 ta’ Novembru, 1924, 17 volum
Id-dijossidu tal-karbonju huwa l-gass ta’ Alla għat-tkabbir. Naturalment, il-Papa huwa mħasseb bir-raġun dwar l-inugwaljanzi ekonomiċi, iżda jidher li ma jagħtix każ il-fatt li l-wegħdiet tal-Kbir Reset — bħall-frott ipprojbit fl-Eden — mhux biss qed joħolqu aktar faqar iżda litteralment qed joqtlu n-nies:[13]cf. In-Nollijiet f'termini tal-"vaċċini"; ara Trailer għal "Miet f'daqqa (2022)"
M'għandna l-ebda prova xjentifika li aħna l-kawża tat-tisħin globali li seħħ f'dawn l-aħħar 200 sena... L-allarmiżmu qed imexxina minn tattiċi tal-biża' biex nadottaw politiki tal-enerġija li se joħolqu ammont kbir ta' faqar enerġetiku fost il- nies foqra. Mhux tajjeb għan-nies u mhux tajjeb għall-ambjent... F'dinja aktar sħuna nistgħu nipproduċu aktar ikel. —Dr. Patrick Moore, Fox Business News ma 'Stewart Varney, Jannar 2011; Forbes.com
Minkejja dan, il-Vatikan kompla japprova l-Ftehim ta’ Pariġi dwar il-Klima — anke miegħu inklużjoni ta’ aġenda favur l-abort
 
Il-Kbir Ruse
Il-“bidla fil-klima” hija għajb, distrazzjoni mill-problemi reali li huma l-ewwel u qabel kollox spiritwali. L-akbar tniġġis huwa d-dnub - u lħaqna livelli ta 'emerġenza. Iżda dawn id-dnubiet juru wkoll fil-qasam fiżiku b’konsegwenzi prattiċi. Ftit snin lura, ktibt L-Avvelenament il-Kbir twissi li mhuwiex dijossidu tal-karbonju iżda sustanzi li jniġġsu fl-arja, ilma, ikel, kożmetiċi, kimiċi tar-razzett, eċċ li joħolqu theddida eżistenzjali għall-umanità. "Iktar minn 5.5 miljun ruħ imutu kull sena minħabba t-tniġġis tal-arja kemm fil-beraħ kif ukoll fid-dar, u dan jagħmilha wieħed mill-fatturi ta' riskju globali ewlenin għall-mard," skond riċerka ġdida. u diversi pajjiżi iddikjaraw mard trażmess sesswalment bħala an epidemija. Imma kemm dan ftit jissemma mill-periti tal-Great Reset. 
 
Minflok, qalulna uffiċjali tas-saħħa (min-nies kollha), bħall-Uffiċjal Kap Kanadiż tas-Saħħa Pubblika Theresa Tam, li l-"L-akbar theddida li qed tiffaċċja l-umanità" hija 'bidla fil-klima' u li 's-saħħa trid tkun fil-qalba ta' #Azzjoni Klima.' Dan, filwaqt li banek il-kbar qed ikunu dejjem aktar sfurzati tikkonforma mal-aġenda dwar il-klima. U issa aħna mwissija li qed niffaċċjaw imminenti lockdowns klimatiċi, forsi Kull sentejn peress li "bidla fil-klima" hija apparentement il-kawża ta obeżità tat-tfal, żieda fil stupru, domestiku abbuż tan-nisa, u skont Bill Gates, li jmiss pandemija.
 
Tħossx ħażin jekk taħseb li dawn l-asserzjonijiet huma redikoli. Huma. Imma jekk taħseb li li tkun "anti-vaxxer" kien id-dnub pubbliku numru wieħed, l-attivist tal-klima Michael E. Mann jgħid, "ċaħda tat-tibdil fil-klima hija aktar fatali anke miċ-ċaħda tax-xjenza bażika wara COVID-19.” Hawn nerġgħu mmorru bid-demonizzazzjoni ta 'dissenters - anke jekk għandhom Ph.Ds. Bħat-tnedija u l-infurzar ta’ miżuri pandemiċi, jeħtieġ li nippreparaw għall-istess ħolqien ta’ biża’, theddid, u manipulazzjoni biex ninfurzaw in-narrattiva dwar it-tibdil fil-klima f’ Veloċità tal-medd. Dan jinkludi li tkun imġiegħla taċċetta mandati ġodda inkluż serraturi, taxxi ogħla, laħam sintetiku, vetturi elettriċi (jew sewqan xejn), sħana mingħajr gass naturali, annimali domestiċi iżgħar u anke l-prospett ta tiekol insetti bħala sors tal-ikel.
 
Il-Papa Franġisku dan l-aħħar indirizza lill-fidili qal, "ejja nitolbu biex is-summits tan-NU COP27 u COP15 [klima] jistgħu jgħaqqdu l-familja umana."[14]Awissu 21, 2022, brietbart.com Imma kif inhi, il-Great Reset m'għamel xejn ħlief qasmet l-umanità filwaqt li qered ħafna mill-infrastruttura fil-proċess. U dan huwa biss mill-miżuri pandemiċi - implimentati, kif inhuma, għall-"ġid komuni."
 
Il-Madonna, kif ukoll il-Papa Emeritu Benedittu, għandhom twissija differenti:
Għeżież tfal għeżież, illum nerġa’ qiegħed hawn biex nitlobkom it-talb: talb għal din id-dinja li dejjem aktar mgħaqqda fid-dlam u maħkuma mill-ħażen. Uliedi, itolbu għall-paċi, dejjem aktar mhedda mis-setgħana ta’ din l-art... Uliedi, itolbu r-Rużarju Mqaddes kuljum, arma qawwija ħafna kontra l-ħażen.  -Il-Madonna ta 'Zaro lil Angela, is-26 ta’ Ottubru, 2022

Aħna naħsbu fil-poteri kbar tal-lum, fl-interessi finanzjarji anonimi li jbiddlu lill-irġiel fi skjavi, li m'għadhomx affarijiet umani, iżda huma poter anonimu li l-irġiel jaqdu, li bih l-irġiel jiġu tturmentati u saħansitra maqtula. Huma qawwa distruttiva, qawwa li thedded id-dinja. —BENEDIKT XVI, Riflessjoni wara l-qari tal-uffiċċju għat-Tielet Siegħa, il-Belt tal-Vatikan, 11 ta 'Ottubru, 2010
 
Uliedi, intom issa mgħaddsa fl-akbar gwerra spiritwali ta’ kull żmien. Il-konfuż se jiġi miknus bħar-riħ... -Madonna lil Gisella Cardia, Ottubru 29, 2022
 
Qari Relatat

Il-Pandemija tal-Kontroll

It-Tibdil fil-Klima u d-Delużjoni l-Kbira

Konfużjoni Klimatika

Veloċità tal-Medd, Xokk u Awe

Il-Papiet u l-Ordni tad-Dinja l-Ġdida - Parti II

WATCH: Il-Bidu tal-Antiknisja

WATCH: Wara x-Xjenza? bi ftit inqas minn 2 miljun fehmiet mill-ħruġ tiegħu

 

 

Appoġġa l-ministeru full-time ta’ Mark:

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

Issa fuq Telegram. Ikklikkja:

Segwi lil Mark u s- "sinjali taż-żminijiet" ta 'kuljum fuq MeWe:


Segwi l-kitbiet ta 'Mark hawn:

Isma 'dan li ġej:


 

 
Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Il-Progressjoni tal-Bniedem u, Il-Progressjoni tat-Totalitarjaniżmu
2 ara ukoll Kunflitt tar-Renji
3 Studju: "Il-marki tas-swaba' endonuclease tindika oriġini sintetika ta' SARS-CoV-2"; "Inqas minn 1 f'100 miljun Ċans li COVID-19 Għandu Oriġini Naturali: Studju Ġdid"
4 Prof Klaus Schwab, minn Il-Qawmien tal-Antiknisja, 20: 11, rumble.com
5 cf. It-Tibdil fil-Klima u d-Delużjoni Qawwija
6 veritasliberabitvos.info/appeal/
7 ara wkoll il-missiva riċenti ta' Dr Geert Vanden Bosche: “Tfal mhux imlaqqma Huma ‘L-Unika Tama Tagħna’ fil-Ġenerazzjoni tal-Immunità tal-merħliet”
8 “Tibdil fil-klima u saħħa”, 30 ta’ Ottubru, 2021; min.int
9 23 ta’ Jannar, 2023; expose-news.com
10 ara hawn u, hawn u, hawn
11 16 ta ’Frar, 2023, climatedepot.com
12 cf. "L-aqwa xjentisti tal-klima jbassru għexieren ta' snin ta' tkessiħ globali fi studju injorat mill-midja mainstream", lifesitenews.com
13 cf. In-Nollijiet f'termini tal-"vaċċini"; ara Trailer għal "Miet f'daqqa (2022)"
14 Awissu 21, 2022, brietbart.com
Posted fil HOME, IL-PROVI KBIRA, IL-VERITÀ Iebsa u tagged , , , .