Din hija s-Siegħa...

 

FUQ IS-SOLEMNITÀ TA 'SAN. ĠUŻEPP,
IR-RAEL TAL-BEATA VERGNI MARIJA

 

SO qed jiġri ħafna, daqshekk malajr f’dawn il-jiem — eżatt kif qal il-Mulej.[1]cf. Veloċità tal-Medd, Xokk u Awe Tabilħaqq, aktar ma nersqu lejn l-"Għajn tal-Maltempata", aktar mgħaġġla irjieħ tal-bidla qed jonfħu. Din il-Maltempata magħmula mill-bniedem qed timxi b’pass ħażin għal “xokk u biża '” umanità f’post ta’ sottomissjoni — kollha “għall-ġid komuni”, ovvjament, taħt in-nomenklatura tal-“Great Reset” sabiex “jibnu lura aħjar.” Il-messjanisti wara din l-utopja ġdida qed jibdew joħorġu l-għodda kollha għar-rivoluzzjoni tagħhom — gwerra, taqlib ekonomiku, ġuħ, u pesti. Huwa tassew ġej fuq ħafna "bħal ħalliel bil-lejl".[2]1 Thess 5: 12 Il-kelma operattiva hija “ħalliel”, li hija fil-qalba ta’ dan il-moviment neo-komunistiku (ara Il-Profezija ta ’Isaija dwar il-Komuniżmu Globali).

U dan kollu jkun kawża biex ir-raġel bla fidi jitriegħed. Kif sema’ San Ġwann f’viżjoni 2000 sena ilu tan-nies ta’ din is-siegħa jgħidu:

“Min jista’ jqabbel mal-kruha jew min jista’ jiġġieled kontriha?” (Apk 13:4)

Imma għal dawk li l-fidi tagħhom hija f’Ġesù, dalwaqt se jaraw il-mirakli tal-Providenza Divina, jekk mhux diġà...

 

Il-Konsagrazzjoni Tard

B’dan, ma nfissirx li l-fdal se jiġi meħlus mit-tbatija. Id-dinja marret kompletament astray u l- ritorn se tkun bl-uġigħ. Kif qal Ġesù lil Santa Fawstina:

Fil-Patt il-Qadim bgħatt profeti li wield Thunderbolts lil niesi. Illum nibgħatlek bil-ħniena Tiegħi lin-nies tad-dinja kollha. Ma rridx nikkastiga l-uġigħ tal-umanità, imma nixtieq li nfiqha, billi tagħfasha għall-Qalb Ħanina Tiegħi. Jiena nuża l-kastig meta huma stess iġiegħluhom jagħmlu hekk; Idejja mhix ħerqana li tieħu l-ġibda tax-xabla tal-ġustizzja. Qabel il-Jum tal-Ġustizzja nibgħat il-Jum tal-Ħniena.—Jesus lil Santa Fawstina, Divina Ħniena f'Reħi, Djarju, n. 1588

Il-mod li bih Ġesù jrid jirbaħ fuq il-ħażen huwa permezz ta’ ommu — li ​​hija simbolu tal-Knisja. Għaliex? Għax kienet Eva, “omm il-ħajjin”,[3]Genesis 3: 20 li wassal lill-umanità fil-waqgħa u l-effetti katastrofiċi kollha ta dnub oriġinali. Issa, tal-Madonna fiat huwa dak li “ħatt” id-dnub ta’ Eva, li beda t-treġġigħ lura ta’ l-ordni sataniku li dnub id-dnub u li kiseb il-pjan ta’ Alla li jġib il-ħolqien kollu fil-perfezzjoni.[4]CCC, 307; cf. Ħolqien Reborn

Kif jgħid San Irenew, "Billi kienet ubbidjenti saret il-kawża tas-salvazzjoni għaliha u għar-razza umana kollha." Għalhekk mhux ftit mill-Missirijiet bikrin jasserixxu bil-ferħ. . .: "L-għoqda tad-diżubbidjenza ta 'Eva nħallet mill-ubbidjenza ta' Marija: dak li rabat il-verġni Eva permezz tan-nuqqas ta 'twemmin tagħha, Marija ħalliet bil-fidi tagħha." Meta jqabbluha ma 'Eva, huma jsejħu lil Marija "l-Omm tal-ħajjin" u ta' spiss jiddikjaraw: "Mewt permezz ta 'Eva, ħajja permezz ta' Marija." -Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, le. 494

Fuq dan il-livell universali, jekk tiġi r-rebħa tinġieb minn Marija. Kristu jirbaħ permezz tagħha għax irid li r-rebħiet tal-Knisja issa u fil-futur ikunu marbuta magħha ... —POP JOHN PAUL II, Qsim tal-Limitu tat-Tama, P. 221

Kif iddokumentajt fil-ktieb tiegħi Il-Konfrontazzjoni Finaliil-“logħba tat-tmiem” ta’ Satana bdiet bit-twelid tal-hekk imsejjaħ perjodu tal-Illuminiżmu. Fl-erba’ sekli ta’ wara, inġabru żrieragħ ta’ kburija filosofika: id-deiżmu, il-materjaliżmu, ix-xjenzatiżmu, l-evoluzzjoniżmu, l-ateiżmu, il-Marxiżmu, eċċ sakemm fl-aħħar sabu l-għalqa perfetta li fiha għandhom jinżergħu: Russja. Kif irrimarka l-Papa Piju XI fl-enċiklika qawwija u profetika tiegħu, Redemptoris Divin, dan il-pajjiż u n-nies tiegħu kienu użurpati minn dawk ...

... awturi u abetturi li kkunsidraw lir-Russja l-iktar qasam ippreparat għall-esperimentazzjoni bi pjan elaborat għexieren ta 'snin ilu, u li minn hemm ikomplu jxerrduh minn tarf tad-dinja għall-ieħor ... Kliemna issa qed jirċievi konferma skużanti mill-ispettaklu tal-frott qarsa ta ’ideat sovversivi, li Aħna bassarna u bassarna, u li fil-fatt qed jimmultiplikaw bil-biża’ fil-pajjiżi diġà milquta, jew qed jheddu lil kull pajjiż ieħor tad-dinja. —POP PIUS XI, Divini Redemptoris, n. 24, 6

L-organizzazzjoni tas-Soċjetajiet Sigrieti kienet meħtieġa biex tittrasforma t-teoriji tal-filosofi f’sistema konkreta u formidabbli għall-qerda taċ-ċiviltà.—Nesta Webster, Rivoluzzjoni Dinjija, p. 4 (enfasi tiegħi)

Dan, f’kelma waħda, kien is-“sinjal tad-dragun” li San Ġwann bassar f’Apokalissi 12:3. Iżda sinjal ieħor deher ukoll fit-twelid tal-Illuminiżmu fis-seklu 16 - "mara liebsa fix-xemx".

... il-ħwejjeġ tagħha kienu jiddi bħax-xemx, bħallikieku kienet qed tibgħat mewġ ta 'dawl, u l-ġebla, il-qasba li kienet fuqha, deher li kienet qed tagħti r-raġġi. —St. Juan Diego, Nican Mopohua, Don Antonio Valeriano (c. 1520-1605 AD,), n. 17-18

Deher sinjal kbir fis-sema, mara liebsa x-xemx, bil-qamar taħt saqajha, u fuq rasha kuruna ta ’tnax-il stilla. Imbagħad deher sinjal ieħor fis-sema; kien dragun aħmar enormi, b'seba 'rjus u għaxar qrun, u fuq rashom kien hemm seba' djamati ... (Ap 12: 1-4)

Għalhekk, din il-Mara reġgħet dehret ukoll fl-1917, xahar qabel ma Lenin daħlet f’Moska u welldet il-Komuniżmu. Ir-rimedju ta’ Alla kien sempliċi, espress permezz tal-Mara nnifisha:

Se niġi biex nitlob il-konsagrazzjoni tar-Russja lil Qalb Immakulata tiegħi u t-Tqarbin ta ’riparazzjoni nhar l-Ewwel Sibtijiet. Jekk it-talbiet tiegħi jiġu osservati, ir-Russja tiġi kkonvertita u se jkun hemm il-paċiJekk le, [ir-Russja] tifrex l-iżbalji tagħha mad-dinja kollha, u tikkawża gwerer u persekuzzjonijiet tal-Knisja. It-tajjeb se jkun martirizzat; il-Missier Imqaddes ikollu ħafna x’jbati; diversi nazzjonijiet se jiġu meqruda—Messaġġ ta 'Fatima, www.vatican.va

Il-bqija hija storja: għamilna mhux isimgħu lill-Madonna. Il-Konsagrazzjoni kienet mhux sar, għall-inqas mhux kif mitlub.[5]cf. Ġrat il-Konsagrazzjoni tar-Russja? Filwaqt li l-Madonna aċċettat il-konsagrazzjoni tad-dinja minn Ġwanni Pawlu II fl-1984, ma kienx dak li talbet: speċifikament Russja. Dan ġie kkonfermat f'bosta rivelazzjonijiet privati ​​kredibbli minn dak iż-żmien. U kemm għamlu riparazzjoni permezz tal-Ewwel Sibtijiet? Snin wara f’rivelazzjoni privata lil Suor Luċija, waħda mid-dejra ta’ Fatima, il-Madonna dehret flimkien ma’ Ġesù Bambin, tgħid:

Ma ridux jagħtu kas it-talba tiegħi. Bħas-sultan ta’ Franza, [6]cf. lifesitenews.com se jiddispjaċihom, imma jkun tard wisq. Ir-Russja diġà se tkun xerred l-iżbalji tagħha madwar id-dinja, li tikkawża gwerer u persekuzzjonijiet tal-Knisja. Is-Santu Missier ikollu ħafna x’ibati!—13 ta 'Ġunju, 1929, livefatima.io

Lill-mibki Fr. Stefano Gobbi fl-1990, il-Madonna tenniet:

Ir-Russja ma ġietx ikkonsagrata lili mill-Papa flimkien mal-isqfijiet kollha, u għalhekk, hija ma rċevietx il-grazzja tal-konverżjoni u xerred l-iżbalji tagħha mal-partijiet kollha tad-dinja, li pprovoka gwerer, vjolenza, rivoluzzjonijiet imdemmi u persekuzzjonijiet tal- Knisja u tas-Santu Missier. —mogħtija fil-Portugall fit-13 ta’ Mejju, 1990 fl-anniversarju tal-Ewwel Dehra hemmhekk; bil Imprimatur (ara wkoll il-messaġġi preċedenti tagħha fil-25 ta’ Marzu, 1984, fit-13 ta’ Mejju, 1987, u fl-10 ta’ Ġunju, 1987).

Innota l-Kardinal Raymond Burke:

Ċertament, il-Papa San Ġwanni Pawlu II ikkonsagra lid-dinja, inkluż ir-Russja, lill-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija fil-25 ta’ Marzu 1984. Iżda, illum, għal darb’oħra, nisimgħu s-sejħa tal-Madonna ta’ Fatima biex tikkonsagra lir-Russja lill-Qalb Bla Tebgħa tagħha, bi qbil magħha struzzjoni espliċitan. —Kardinal Raymond Burke, 19 ta ’Mejju, 2017; lifesitenews.com

Huwa leġittimu li wieħed jassumi li, meta reġgħet evalwat l-att ta’ Ġwanni Pawlu II fl-1984, Suor Luċija ħalliet ruħha influwenzata mill-atmosfera ta’ ottimiżmu li nfirxet fid-dinja wara l-kollass tal-Imperu Sovjetiku. Ta’ min jinnota li Suor Luċija ma gawdietx mill-kariżma tal-infallibilità fl-interpretazzjoni tal-messaġġ għoli li rċeviet. Għalhekk, huma l-istoriċi, it-teoloġi u r-rgħajja tal-Knisja li janalizzaw il-konsistenza ta’ dawn id-dikjarazzjonijiet, miġbura mill-Kardinal Bertone, mal-istqarrijiet preċedenti ta’ Suor Luċija stess. Madankollu, ħaġa waħda hija ċara: il-frott tal-konsagrazzjoni tar-Russja lill-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija, imħabbra mill-Madonna, huma 'l bogħod milli jkunu mmaterjalizzaw. M'hemm l-ebda paċi fid-dinja. —Patri David Francisquini, ippubblikat fir-rivista Brażiljana “Revista Catolicismo” (Nº 836, Agosto/2020): “A consagração da Rússia foi efetivada bħala Nossa Senhora pediu?” [“Il-konsagrazzjoni tar-Russja saret kif talbet il-Madonna?”]; cf. onepeterfive.com

U issa, f’dak li bla dubju huwa avveniment sinifikanti, il-Papa Franġisku fl-aħħar sejjaħ għall-Konsagrazzjoni tar-Russja (u l-Ukrajna), f’għaqda mal-isqfijiet tad-dinja, fil-25 ta’ Marzu 2022.[7]cf. vaticannews.va Dan ukoll iwettaq kelma profetika oħra mill-Madonna kif taghha iż-żmien.

Ċirkustanzi partikolari għadhom ma ppermettewx lis-Santu Missier jikkonsagra lili espressament lir-Russja, kif tlabt kemm-il darba. Kif diġà għedtilkom, din il-konsagrazzjoni ssirli meta ġrajjiet imdemmi issa jkunu għaddejjin. Inbierek l-att kuraġġuż tal-Papa “tiegħi”, li ried jafda lid-dinja u lill-ġnus kollha f’idejn il-Qalb Bla Tebgħa tiegħi; Nirċiviha bi mħabba u gratitudni u, għal dan l-att, inwiegħed li nintervjeni sabiex inqassru ħafna s-sigħat ta’ purifikazzjoni u nagħmel il-kalvarju inqas ta’ piż. —Messaġġ #287 fil-25 ta’ Marzu, 1984; “Lis-Saċerdoti, Ulied Maħbubin tal-Madonna”

Skont messaġġ riċenti, il-Madonna wettqet din il-wegħda:

Uliedu ċkejknin, iż-żminijiet qed jitqassru: intom waslu fiż-żmien tal-kalkoli; obdu t-talbiet tiegħi u Missierkom xorta se jagħtik żminijiet ta 'possibbiltajiet finali.-Madonna lil Valeria Copponi, 16 ta 'Marzu, 2022

Binti, naf u naqsam in-niket tiegħek; Jien, l-Omm tal-imħabba u n-niket, inbati ħafna minħabba li ma nsmajtx — inkella dan kollu ma kienx iseħħ. Tlabt kemm-il darba l-konsagrazzjoni tar-Russja lill-Qalb Bla Tebgħa Tiegħi, iżda l-għajta ta’ wġigħ tiegħi baqgħet ma nstemgħetx. Binti, din il-gwerra se ġġib il-mewt u l-qerda; dawk ħajjin mhux se jkunu biżżejjed biex jidfnu l-mejtin. Uliedi, itolbu għall-ikkonsagrati li abbandunaw il-karità, il-fidi vera u l-moralità, li jipprofanaw il-Ġisem ta’ Ibni, li jmexxu lill-fidili għal żbalji tremendi, u dan ikun il-kawża ta’ tbatija terribbli. Uliedi, itolbu, itolbu, itolbu ħafna. -Madonna lil Gisella Cardia, 24 ta’ Frar, 2022

 

Aħjar tard minn qatt

Ma kellux ikun hekk. Il-paċi li wegħdet il-Madonna permezz tal-konverżjoni tar-Russja setgħet waslet, bħalma wiegħdet il-Ġenna. Kif qal Ġesù lill-Qaddej t’Alla Luisa Piccarreta wara l-Ewwel Gwerra Dinjija:

Allura, il-Kastigi li seħħew m'huma xejn għajr il-preludji ta 'dawk li se jiġu. Kemm aktar bliet se jinqerdu ...? Il-Ġustizzja Tiegħi ma tiflaħx iżjed; Ir-rieda tiegħi trid Trijonf, u tkun trid Trijonf permezz tal-Imħabba sabiex Twaqqaf is-Saltna tagħha. Imma l-bniedem ma jridx jiġi biex jiltaqa ’ma’ din l-Imħabba, għalhekk, huwa meħtieġ li tuża l-Ġustizzja. —Jesus lill-Qaddej ta 'Alla, Luisa Piccarreta; 16 ta ’Novembru, 1926

F’dan ir-rigward, il-Ktieb ta’ l-Apokalissi qed jitwettaq f’din is-siegħa — mhux għax kien miktub fil-ġebel — imma proprju għax San Ġwann ra l-konsegwenzi tal-ġebla. rieda ħielsa tal-Poplu ta’ Alla minn qabel. Huwa ra u sema’ d-diżubbidjenza u t-twissijiet bla kas ta’ Ġesù lill-Knisja.[8]cf. Il-Ħames Korrezzjonijiet Huwa ppreveda l-apostasija li kienet se tagħti lok għall-illegalità li issa qed tinfirex madwar id-dinja — mhux fil-forma ta’ anarkija (għall-inqas għadha mhux) — imma minn istituzzjonijiet u fergħat tal-ġudikatura li jqalbu u jġorru l-liġijiet ta’ Alla, fuq ħajja nnifisha.[9]cf. Is-Siegħa tal-Liġi U għalhekk, huwa ppreveda li s-seklu li għadda tagħna kien se jwitti t-triq għall-qawmien tal-Bhima - Antikrist - li, billi tibni fuq il-pedament tal-"iżbalji tar-Russja", kienet se tipprova twaqqaf Torri Ġdid ta 'Babel permezz tax-xjenza - farmakeja (Apk 18:23) — sabiex tikkontrolla d-dinja permezz ta’ “ID diġitali” (ara Apoc 13:16-17).[10]cf. futuriżmu.com; the-sun.com; we-forum.org; ara aa.com.tr. u rte.ie; ID2020 

Iżda għal dawk li jaqraw il-messaġġi tas-Sema dwar Countdown għas-Saltna, jibqa’ ċarament ċar li Alla ma abbandunax lil uliedu; Ġesù ma ttradixxax lill-Għarusa Tiegħu, u lanqas hu. Dan ukoll huwa mniżżel fl-Iskrittura:

U għalhekk ngħidlek, int Pietru, u fuq din il-blata nibni l-knisja tiegħi, u l-bibien ta’ taħt l-art ma jirbħux fuqha... Il-mara nnifisha ħarbet fid-deżert fejn kellha post imħejji minn Alla, biex hemmhekk tieħu ħsiebha għal tnax-il mija u sittin jum. ( Mattew 16:18; Rivelazzjoni 12:6 )

F’messaġġ rari lil Gisella Cardia, il-Missier tas-Smewwiet allegatament tkellem magħha dan l-aħħar, u wiegħed:

Jien, Missierkom, qiegħed hawn biex infakkarkom li nħobbkom ilkoll. Tibżax… Tinkwetax; itlaq l-affarijiet tal-bniedem u żomm il-fidi — kollox jitwettaq skond il-pjan Tiegħi. L-anġli, fil-post imbierek minni, jipproteġuk u jagħmluk sigur; jagħmluk inviżibbli u ma nħallik nieqes minn xejn. Jien Missier tajjeb, imma Missier ġust. Inħobbkom, uliedi, tant inħobbkom: tibżgħux, tibżgħux, dak kollu li se jkollkom ikun bil-grazzja Tiegħi biss. —Is-10 ta ’Marzu, 2022; countdowntothekingdom.com

Huwa meħtieġ li merħla żgħira tissospendi, tkun kemm tkun żgħira. —POP PAWLU VI, Is-Sigriet Pawlu VI, Jean Guitton, p. 152-153, Referenza (7), p. ix.

Ħallihom jitolbu wkoll l-interċessjoni qawwija tal-Verġni Immakulata li, wara li għaffet ras is-serp tal-qedem, tibqa 'l-protettiva żgur u l- "Għajnuna tal-Insara" invinċibbli. —POP PIUS XI, Divini Redemptoris, n. 59

F’din is-Solennità ta’ San Ġużepp, ifakkar kif ħa lill-familja tiegħu u ħarab mill- maltempata ta’ Erodi rilaxxati kontra l-innoċenti - iżda biss wara ikkonsagra lilu nnifsu lill-Madonna.

Ġużeppi, bin David, tibżax tieħu lil Marija martek f’darek. Għax huwa permezz tal-Ispirtu s-Santu li din it-tifel ġiet imnissla fiha... Ġużeppi qam, għamel kif kien ikkmandalu l-anġlu tal-Mulej u ħa lil martu f’daru. (Il-Vanġelu tal-lum)

Hekk ukoll, l-Erodi ta’ żmienna qed iħeġġu Maltempata kontra d-dinja biex jerġgħu jagħmluha fix-xbieha tagħhom u jżommu s-setgħa tagħhom.[11]cf. Mhux Triq Erodi; Tħares lill-Innoċenti Tiegħek

L-għaxar qrun li rajt jirrappreżentaw għaxar slaten li għadhom ma ġewx inkurunati; se jirċievu awtorità rjali flimkien mal-kruha għal siegħa. Huma ta’ moħħ wieħed u se jagħtu l-qawwa u l-awtorità tagħhom lill-kruha. Huma jiġġieldu mal-Ħaruf, imma l-Ħaruf se jirbaħhom, għax hu Sid is-slaten u sultan tas-slaten, u dawk li miegħu huma msejħin, magħżulin u fidili. (Apk 17:12-13)

Proprju għax qed nidħlu fis-siegħa tal-Bhima, qed nidħlu wkoll fis-siegħa tal-providenza ta’ Alla għall-Poplu Tiegħu. Jeħtieġ li npoġġu lilna nfusna, allura, fil-kura kemm ta’ San Ġużepp kif ukoll tal-Madonna (jekk kien tajjeb biżżejjed għal Ġesù, tajjeb biżżejjed għalija!). Il-Konsagrazzjoni hija tard. Ma jistax jibqa’ jipprevjeni l-purifikazzjoni tad-dinja li issa trid tiġi.[12]cf. Il-Kirurġija Kożmika Imma dan l-att sempliċi ta’ ubbidjenza tal-ġerarkija, daqs żerriegħa tal-mustarda, huwa biżżejjed biex Alla jċaqlaq il-muntanji. U Hu se. [13]cf. Il-Muntanji Jqumu

Min-naħa tagħna, din hija s-siegħa tal-fidi mhux maħduma, li jkollna an Fidi Invincible f’Ġesù. Għad hemm żmien biex tissodisfa l- L-ewwel Sibtijiet jibda dan April. U fl-aħħarnett, il-fidi li mhix mejta hija akkumpanjata minn ubbidjenza.[14]cf. Ġakbu 2:14 Dan ifisser ukoll li nidħlu fis-santwarju tar-Rieda Divina Tiegħu... don li qed jiġi offrut lilna f’din is-siegħa.[15]cf. Il-Gift

Il-ġustizzja divina timponi kastigi, iżda la dawn u lanqas l-għedewwa ta ’[Alla] ma jersqu viċin ta’ dawk l-erwieħ li jgħixu fir-Rieda Divina ... Kun af li se nieħu konsiderazzjoni għall-erwieħ li jgħixu fir-Rieda Tiegħi, u għall-postijiet fejn joqogħdu dawn l-erwieħ ... Inqiegħed lill-erwieħ li jgħixu kompletament fir-Rieda Tiegħi fuq l-art, fl-istess kundizzjoni bħall-imbierek [fil-Ġenna]. Għalhekk, għix fir-Rieda Tiegħi u tibża 'xejn. —Ġesu ’lill-Qaddej ta’ Alla Luisa Piccarreta, 1 volum1, 18 ta’ Mejju, 1915

 

Qari Relatat
 
 

Print Friendly u PDF

 

Appoġġa l-ministeru full-time ta’ Mark:

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

Issa fuq Telegram. Ikklikkja:

Segwi lil Mark u s- "sinjali taż-żminijiet" ta 'kuljum fuq MeWe:


Segwi l-kitbiet ta 'Mark hawn:

Isma 'dan li ġej:


 

 

 

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Veloċità tal-Medd, Xokk u Awe
2 1 Thess 5: 12
3 Genesis 3: 20
4 CCC, 307; cf. Ħolqien Reborn
5 cf. Ġrat il-Konsagrazzjoni tar-Russja? Filwaqt li l-Madonna aċċettat il-konsagrazzjoni tad-dinja minn Ġwanni Pawlu II fl-1984, ma kienx dak li talbet: speċifikament Russja. Dan ġie kkonfermat f'bosta rivelazzjonijiet privati ​​kredibbli minn dak iż-żmien.
6 cf. lifesitenews.com
7 cf. vaticannews.va
8 cf. Il-Ħames Korrezzjonijiet
9 cf. Is-Siegħa tal-Liġi
10 cf. futuriżmu.com; the-sun.com; we-forum.org; ara aa.com.tr. u rte.ie; ID2020
11 cf. Mhux Triq Erodi; Tħares lill-Innoċenti Tiegħek
12 cf. Il-Kirurġija Kożmika
13 cf. Il-Muntanji Jqumu
14 cf. Ġakbu 2:14
15 cf. Il-Gift
Posted fil HOME, ŻMIEN TAL-GRAZZJA u tagged , , , , , .