Fejn il-Ġenna Tmiss id-Dinja

PARTI III

talb ta filgħodu1

 

IT kien is-6am meta l-ewwel qniepen għat-talb ta 'filgħodu daqqew fuq il-wied. Wara li niżel fil-ħwejjeġ tax-xogħol tiegħi u qbadt ftit kolazzjon, tlaqt għall-ewwel darba sal-kappella ewlenija. Hemmhekk, baħar żgħir ta ’velijiet bojod li jkopru ħwejjeġ blu laqgħuni bil-kant eteriku tagħhom ta’ filgħodu. Iddur lejn ix-xellug tiegħi, hemm Hu kien ... Ġesù, preżenti fis-Sagrament Imqaddes f’Ostja kbira armata f’ostensorja kbira. U, bħallikieku bilqiegħda f’saqajh (kif żgur kienet ħafna drabi meta akkumpanjatu fil-missjoni Tiegħu fil-ħajja), kienet xbieha tal-Madonna ta ’Guadalupe minquxa fiż-zokk.

ostensorju

Dawwar għajnejja mill-ġdid lejn is-sorijiet u diversi novizjati żgħażagħ, mill-ewwel deher ċar li kont qiegħed fil-preżenza tal-Għarusa ta’ Kristu, li kienu qed ikantaw lilu l-għanja tagħhom ta’ mħabba. Huwa diffiċli għalija li nistqarr bil-kliem, imma minn dak il-mument ’il quddiem kont naf immedjatament għaliex il-Ġenna kienet tmiss l-art f’dan il-post. Għax wieħed mis-sinjali Marjani l-kbar tal-preżenza tagħha huwa li tmexxi lil uliedha f’imħabba aktar profonda u awtentika ta’ Ġesù Ewkaristija. Hija tagħti lil dawk li jħobbuha, u li jadurawh, il-fjamma tal-imħabba taħraq fil-Qalb Bla Tebgħa tagħha, fjamma li taħraq għal Alla tagħha, u mbagħad għal dawk kollha li Hu jħobb.

Isma’ reġistrazzjoni żgħira li qbadt tat-talb ta’ filgħodu...

Wara ftit mumenti ta’ silenzju kwiet, tixrib fix-xena profonda tal-Preżenza ta’ Kristu ddur fuq il-wied bħallikieku staġnat fuq id-dinja kollha, Jien mort fuq il-post tax-xogħol. U hemmhekk, iltqajt mat-tieni sinjal kbir tal-preżenza attiva ta’ Marija: il-frott ta’ karità. Madwar 80 pied twila u erbgħin pied wiesgħa, kien hemm il-kċina tas-soppa li sħabi Kanadiżi kienu bdew jibnu. Kienet sensazzjoni stramba, imma ħassejtni nagħmel bews l-injam tagħha! Dan ma kienx bini ordinarju. Dan kellu jkun a pranzu għal Kristu.

Għax kont bil-ġuħ u int tajtni l-ikel... barrani u lqagħni... Ammen, jien kċina tas-soppa2ngħidlek, kull ma għamilt għal wieħed minn dawn l-iżgħar ħuti, għamiltu għalija. ( Mt 25:35, 40 )

Bqajt maħkum bil-ferħ u bl-unur li stajt nipparteċipa f’xi ħaġa hekk konkreta għal Ġesù fil- l-inqas minn ħuti. Dan ma kienx bħal li tpoġġi l-flus f'basket tal-ġbir għal missjunarju li jżur il-parroċċa, jew tisponsorja tifel f'xi pajjiż barrani 'l bogħod... dan kien tanġibbli... kull dwiefer, kull bord, kull maduma... kollox eventwalment kien ikopri r-ras. ta’ Kristu, moħbi fil-moħbi inkwetanti tal-foqra. 

Madankollu, xi ħaġa qaltli li l-bini ta’ din is-soppa tal-kċina kien sekondarju għas-sejħa ta’ Ommna biex niġi fuq il-Muntanja Tabor, l-isem mogħti lil din il-muntanja minn Ommna Lillie. Kien hemm messaġġ aktar profond jekk le pjan li ħassejt li l-Madonna kienet qed tiżvela.

Fil-11:30am, il-qniepen daqqu biex sinjal ta’ talb ta’ nofs filgħodu, u wara Quddiesa f’nofsinhar. Miksijin bl-għaraq u t-trab fis-sħana ta’ 95 Farenheit, erġajna lura lejn id-Dar tan-Novizzjat li saret il-kwartieri ġenerali Kanadiżi. Bdilna għal ħwejjeġ eħfef, għamilna triqitna lejn il-kappella prinċipali. Dalwaqt, daqqu l-qniepen waqt li s-Santissmu Sagrament ġie rranġat, is-sorijiet imilu fil-fond bħallikieku Re kien qed joħroġ mill-bitħa tiegħu. U mbagħad bdiet il-Quddiesa.

U bdejt nibki. L-għanja tas-sorijiet tant kienet safja, tant midluka, tant sabiħa li kont imtaqqba sal-qalb, flimkien ma’ diversi sħabi. Fil-fatt, xi drabi waqt il-Quddiesa, u l-Quddiesa ta’ wara, deherli daqslikieku kor kbir kien qiegħed ikanta waraji, u madankollu, ħlief kelliem li jipprojeġi t-tliet kanturi ewlenin, is-sorijiet kollha kienu quddiemi. Bqajt idur u nħares biex nara min kien warajja, imma ma kien hemm ħadd (ma kontx nistagħġeb li f’ħin minnhom nara kor ta’ anġli!). Tassew, għat-tnax-il jum ta’ wara, f’kull Quddiesa, fiżikament ma stajtx nibki. Kien bħallikieku nfetħu l-għargħar tal-Ħniena Divina, u kull barka spiritwali fis-Smewwiet kien qed jitferra fuq qalbi. [1]cf. Efes. 1: 3 Kien kif qalet il-Madonna li se jkun qabel ma tlaqt il-Kanada: żmien ta iġjeniċi.

Isma' reġistrazzjoni żgħira tal-Hosanna...

 

L-GĦAMADA XOTT

U mbagħad wasal l-ewwel qari tal-Quddiesa, qari li sittax-il sena ilu ħawwadni fil-qalba bħallikieku kienet profezija għal żminijietna. Saret, fil-​fatt, parti ewlenija mill-​viżjoni t’Alla għall-​ministeru tiegħi.għadam niexef Niġbor fil-qosor hawn:

L-id tal-Mulej ġiet fuqi, u ħarġetni fl-Ispirtu tal-Mulej u poġġitni fiċ-ċentru tal-pjanura, li issa kienet mimlija għadam. Ġegħluni nimxi fost l-għadam f’kull direzzjoni biex rajt kemm kienu fuq wiċċ il-pjanura. Kemm kienu niexfa! Staqsieni: Bin il-bniedem, dan l-għadam jista’ jieħu l-ħajja? Jien weġibt: “Mulej Alla, int biss taf dan.” Imbagħad qalli: Ipprofetizza fuq dan l-għadam, u għidilhom: Għadam niexef, isma’ l-kelma tal-Mulej! Hekk jgħid il-Mulej Alla lil dawn l-għadam: Ara! Jien se nġib l-ispirtu fikom, biex tistgħu tieħu l-ħajja. Jiena npoġġi fuqkom is-snien, inkabbar fuqkom il-laħam, ngħattikom bil-ġilda, u npoġġi l-ispirtu fikom biex intom tistgħu tgħixu u tagħrfu li jien il-Mulej... (qari sħiħ: Ez 37:1-14)

Wara l-quddiesa, eżawrita mill-grazzji li ħakmu ruħi, qabadt il-pinna u d-djarju, u ħallejt id-djalogu bejn Omm u iben ikompli...

Ommi, dak l-ewwel qari tal-lum dwar l-għadam li jieħu l-ħajja... għaliex huwa daqshekk importanti għall-ministeru tiegħi?

Ibni, il-bidu għall-ħajja ta’ dan l-għadam mhux dak ta’ Pentekoste l-Ġdid, il-Fjammi tal-Imħabba nieżla fuq l-umanità fqira? Meta l-għadam jieħu l-ħajja, se jiffurmaw armata vasta għal Ibni. Int, tifel, għandek tħejji l-erwieħ għal din it-tifrix kbir tal-Ispirtu.

It-tifel tiegħi, ġibtek f’dan il-post, li hu frott ta’ Fatima. Hawn ċentru ta’ mħabba, epiċentru ta’ grazzja. Minn dan il-post se joħorġu parti mill-armata ta’ Alla: l-anawim, iċ-ċkejknin.

Erġajt ħarist lura lejn il-qari, din id-darba s-Salm. Ħsibt kemm l-“għadam niexef” jissimbolizza lill-Poplu t’Alla llum…. għajjien, imnikket, il-ħeġġa tbattal minnhom bħal demm minn ħaruf maqtul.

Huma żvijati fid-deżert tad-deżert; it-triq lejn belt abitata ma sabux. Bil-ġuħ u bil-għatx, ħajjithom kienet qed tinħela ġewwa fihom. Għajtu lill-Mulej fid-dwejjaq tagħhom; mill-istretti tagħhom ħelishom. U mexxahom b’mod dirett biex jaslu f’belt abitata.

Il-Madonna kellha iktar xi tgħid dwar din il-“belt”, imma mhux illum. Minflok, bdiet turini li l-Evanġelju tal-ġurnata kien se jsir il-pedament għalija, u il-qarrejja kollha tiegħi, biex iħejjina għal din it-tifrix kbir. Hija trid tgħallimna mill-ġdid dwar it-tifsira tal-imħabba awtentika...

Ser jitkompla aktar il-quddiem…

 

  

Grazzi tad-deċimi u t-talb tiegħek.

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark fil - il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

Banner NowWord

 

 

Din il-Ħarifa, Mark se jingħaqad ma ’Sr Ann Shields
u Anthony Mullen fi ...  

 

Konferenza Nazzjonali tal -

Fjammi tal-Imħabba

tal-Qalb Bla Tebgħa ta ’Marija

IL-ĠIMGĦA, SEPT. 30 - OCT. 1ST, 2016


Philadelphia Hilton Hotel
Rotta 1 - 4200 City Line Avenue
Philadelphia, Pa 19131

KARATTERISTIĊI:
Sr Ann Shields - Ikel għall-Ospitanti tar-Radju tal-Vjaġġ
Mark Mallett - Kantant, Kittieb tal-kanzunetti, Awtur
Tony Mullen - Direttur Nazzjonali tal-Flame of Love
Mons. Chieffo - Direttur Spiritwali

Għal aktar informazzjoni, ikklikkja hawn

 

 

 

Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. Efes. 1: 3
Posted fil HOME, FEJN IS-SEMA Jmiss.

Kummenti huma magħluqa.