Min hu l-Papa Veru?

 

WHO huwa l-papa veru?

Kieku tista' taqra l-inbox tiegħi, tara li hemm inqas qbil dwar dan is-suġġett milli taħseb. U din id-diverġenza saret saħansitra aktar b'saħħitha dan l-aħħar b'an editorjali f’pubblikazzjoni Kattolika ewlenija. Tipproponi teorija li qed tieħu trazzjoni, filwaqt li flirting magħha xiżma...

 

Teorija Kontroversjali

Fl-artikolu "Il-konfront finali: Neżaminaw iż-żminijiet tat-tmiem mil-lenti ta’ Fatima u Benedittu XVI”, l-awtur jagħmel il-każ li ġej — fil-qosor:

• Jsostni li l-Papa Benedittu XVI qed jagħti x’jifhem li t-teoloġija ta’ Tyconius, membru tax-xiżmatiċi tar-raba’ seklu magħrufa bħala Donatisti, hija applikabbli għal żminijietna. 

• F’din il-fehma, l-“apostasija” jew il-“waqgħa” deskritta minn San Pawl fit-2 Tessalonikin hija verament il- vera Knisja l-irtirar minn Knisja falza (mhux hekk għamel Martin Luteru?).

• L-awtur isostni li Benedittu XVI qed jagħti ħjiel kriptiku li kien konxju li warajh kienet se toħroġ knisja falza taħt Papa falz.

• L-awtur jorbot dan mal-viżjoni ta’ Fatima fejn it-tfal jaraw “isqof liebes l-abjad” li kellhom “impressjoni” li kien il-“Patri Qaddis”. L-awtur isostni li din hija tassew viżjoni ta’ żewġ persuni u li s-Santu Missier huwa Benedittu XVI u li l-“isqof liebes l-abjad” huwa Papa falz. 

• L-awtur isostni li Benedittu XVI intenzjonalment irriżenja biex il-papa falz u knisja falza joħorġu fil-wiċċ. 

Jikteb l-awtur:

Benedittu XVI kellu l-previżjoni biex jifhem li s-suċċessur apparenti tiegħu kien se jkun l-isqof liebes l-abjad, ħafna qabel ma Bergoglio kien saħansitra “elett”? Benedittu fehem, minn qabel sew, dak li Socci xi darba kien jispekula kien it-tifsira tat-Tielet Sigriet? Kien hu l-ewwel Papa li fehem li t-Tielet Sigriet jindika papa veru u wieħed falz — papa apparenti li fil-fatt huwa biss isqof liebes l-abjad — li ​​kien dak li kienet qed tipprova tgħid Suor Luċija (u naturalment ukoll il-Verġni Mbierka? ) mill-bidu? —Marco Tosatti, lifesitenews.com; ippubblikat l-ewwel fuq il-blog tiegħu hawn

Fil-viżjoni lit-tliet dehra f’Fatima:

L-Anġlu għajjat ​​b’leħen għoli: 'Penitenza, Penitenza, Penitenza!'. U rajna f’dawl immens li hu Alla: ‘xi ħaġa simili għal kif in-nies jidhru f’mera meta jgħaddu minn quddiemha’ Isqof liebes l-Abjad ‘konna l-impressjoni li kien il-Patri s-Santu’. -Il-Messaġġ ta 'Fatima, 13 ta 'Lulju, 1917; vatikan.va

Peress li l-aħħar tliet Papiet minn San Ġwanni Pawlu II lebsin l-abjad, qari ċar ta’ dak li tgħid Sr Luċija huwa sempliċiment li l-isqof liebsa l-abjad hu li hi ħasbet: rappreżentant tas-Santu Missier. Minn dak il-punt, kollox huwa spekulazzjoni.

 

Il-“mafja” ta’ San Gallen

Imma fejn l-artiklu jsir problematiku huwa fil-kunċett li Benedittu XVI jibqa ' il-papa veru u li Franġisku huwa l-papa falz. Iżda dan huwa possibbli biss jekk jew l-elezzjoni jew ir-riżenja ta’ Benedittu XVI ma kinux validi. "Anti-Papa" huwa b'definizzjoni wieħed li jippretendi s-Sede ta 'Pietru, iżda li mhux leġittimament imqiegħed hemmhekk. Jista’ jkun midneb kbir jew saħansitra qaddis — imma xorta jkun anti-Papa. Hekk ikun il-każ tal-Papa Franġisku li kieku Benedittu XVI ma kienx irċieva jew għadda b’mod validu l-Imfietaħ tas-Saltna lis-suċċessur tiegħu. 

Filwaqt li ftit qed jiddubitaw il-leġittimità ta’ Benedittu, xi wħud isostnu li hu xorta il-papa llum għax “l-indħil elettorali” invalidat l-aħħar konklavi papali. Dan kien is-suġġett ta’ ħafna qlubija. Hija t-talba li l-hekk imsejjaħ “St. Gallen group” jew “mafja” (kif xi wħud minnhom sejħu lilhom infushom) għamlu lobby għal Franġisku fih b’mod illegali quddiem il-konklavi papali. Madankollu, ġiet offruta kjarifika mill-bijografi tal-Kardinal Godfried Danneels (wieħed mill-membri tal-grupp) li inizjalment implikaw dan. Anzi, qalu, “l-elezzjoni ta’ Bergoglio kienet tikkorrispondi mal-għanijiet ta’ San Gallen, fuq dan m’hemmx dubju. U l-qofol tal-programm tagħha kien dak ta’ Danneels u l-konfratelli tiegħu li ilhom għaxar snin jiddiskutuh.”[1]cf. ncregister.com L-aktar sinifikanti, il-grupp ta 'San Gallen kien apparentement xolja wara l-konklavi tal-2005 li eleġġa lill-Kardinal Joseph Ratzinger għall-papat. Mela kieku xi elezzjoni papali kienet potenzjalment imfixkla, kienet tkun dik ta’ Benedittu XVI. Imma ebda kardinal wieħed fid-dinja kollha ma ta x’jifhem daqshekk li l-elezzjonijiet jew ta’ Benedittu jew ta’ Franġisku kienu invalidi. Filwaqt li l-grupp ta’ San Gallen jidher li kien magħruf li jopponi l-elezzjoni ta’ Ratzinger, il-Kardinal Danneels aktar tard faħħar fil-miftuħ lill-Papa Benedittu għat-tmexxija u t-teoloġija tiegħu.[2]cf. ncregister.com

Barra minn hekk, fl-elezzjoni tal-Kardinal Jorge Bergoglio biex jieħu post Benedittu XVI, kien hemm 115-il kardinali li vvutaw dak in-nhar, li qabżu bil-bosta l-għadd żgħir ta’ dawk li ffurmaw b’mod laxk din il-“mafja”. Li jissuġġerixxu li dawn il-kardinali l-oħra ġew influwenzati b’mod sfortunat bħal tfal impressjonabbli huwa ġudizzju tal-fedeltà tagħhom lejn Kristu u l-Knisja Tiegħu (jekk mhux kemmxejn insultanti għall-intelliġenza tagħhom). 

 

Ir-Riżenja 

Hemm xi wħud jiddibattu li l-lingwa attwali li uża l-Papa Benedittu XVI fir-riżenja tiegħu hija biss rinunzja tal-ministeru tiegħu (ministeru) u mhux l-uffiċċju tiegħu (munus). Dan huwa dak li ddikjara Benedittu XVI fil-jum tar-riżenja tiegħu:

…konxju sew tas-serjetà ta’ dan l-att, b’libertà sħiħa niddikjara li nirrinunzja għall-ministeru [ministerium] of Isqof ta’ Ruma, Suċċessur ta’ San Pietru, fdat lili mill-Kardinali fid-19 ta’ April 2005, b’tali mod, li mit-28 ta’ Frar 2013, fit-20:00 siegħa, is-Sede ta’ Ruma, is-Sede ta’ San Pietru, se tkun vakanti u Konklavi biex jele;i l-Papa Suprem il-;did ikollu jissejjaħ minn dawk li hu l-kompetenza tiegħu. —10 ta’ Frar, 2013; vatikan.va

Xi wħud jargumentaw li Benedittu XVI ma qalx munus b’hekk deliberatament jaqsam il-pontifikat f’żewġ elementi li bihom żamm il-kariga, iżda mhux il-ministeru. Bħala tali, jikkonkludu, ir-riżenja tiegħu hija kanonikament invalida. Madankollu, dan huwa bbażat fuq preżunzjoni tal-intenzjonijiet ta’ Benedittu għall-kuntrarju tal-azzjonijiet ċari tiegħu. Id-dikjarazzjoni ta’ Benedittu stess hija inekwivokabbli li m’għamilx hekk parzjalment tbattal is-Sede ta’ San Pietru imma li “se tkun vakanti” u li Konklavi “jagħżel Pontifu Suprem ġdid”. Imbagħad fis-27 ta’ Frar, il-Papa stqarr dan dwar tiegħu munus:

M'għadniex inġorr il-qawwa ta' uffiċċju għat-tmexxija tal-Knisja, imma fil-qadi tat-talb nibqa’, biex ngħidu hekk, fil-magħluq ta’ San Pietru. —Is-27 ta ’Frar, 2013; vatikan.va 

Fil-fatt, dak kollu li huwa stipulat skond Id-dritt kanoniku 332 §2 hija li “Jekk jiġri li l-Pontifika Ruman jirriżenja mill-kariga tiegħu, huwa meħtieġ għall-validità li ssir ir-riżenja Liberament u, manifestat kif suppost imma mhux li tkun aċċettata minn ħadd.” Iżda ħafna spekulaw li Benedittu XVI kien imġiegħel ineħħi l-kariga, mhedded jew manipulat biex jagħmel dan. Madankollu, il-Papa Emeritu kemm-il darba ċaħad dawn l-allegazzjonijiet bħala falsi. 

M'hemm assolutament l-ebda dubju dwar il-validità tar-riżenja tiegħi mill-ministeru Petrine. L-unika kundizzjoni għall-validità tar-riżenja tiegħi hija l-libertà sħiħa tad-deċiżjoni tiegħi. L-ispekulazzjonijiet dwar il-validità tagħha huma sempliċement assurdi ... L-aħħar u l-aħħar xogħol tiegħi [hu] li nappoġġja l-pontifikat [tal-Papa Franġisku] bit-talb. —PAPA EMERITU BENEDIKTU XVI, il-Belt tal-Vatikan, 26 ta ’Frar, 2014; Zenit.org

Fl-awtobijografija ta’ Benedittu, l-intervistatur papali Peter Seewald jistaqsi b’mod espliċitu jekk l-Isqof ta’ Ruma irtirat kienx vittma ta’ ‘rikatt u konfoffa’.

Dak kollu bla sens bla sens. Le, fil-fatt hija kwistjoni ċara ... ħadd ma pprova jirrikattani. Kieku dak kien ippruvat jien ma mortx peress li m'intix permess li titlaq għax int taħt pressjoni. Mhuwiex il-każ ukoll li kont inparti jew xi ħaġa oħra. Għall-kuntrarju, il-mument kellu - grazzi lil Alla - sens li rnexxielek tegħleb id-diffikultajiet u burdata ta ’paċi. Burdata li fiha wieħed verament jista 'jgħaddi r-riedni b'fiduċja lill-persuna li jmiss. -Benedittu XVI, l-Aħħar Testment fi kliemu stess, ma 'Peter Seewald; p. 24 (Pubblikazzjoni Bloomsbury)

Imbagħad tmien snin wara t-tluq monumentali tiegħu, Benedittu XVI — meqjus bħala wieħed mill-akbar teoloġi fi żminijiet moderni — reġa’ ċaħad it-“teoriji tal-konfoffa” dwar ir-riżenja tiegħu.  

Kienet deċiżjoni diffiċli imma ħadtha b’kuxjenza sħiħa, u nemmen li għamilt tajjeb. Uħud mill-ħbieb tiegħi li huma daqsxejn ‘fanatiċi’ għadhom irrabjati; ma ridux jaċċettaw l-għażla tiegħi. Qed naħseb dwar it-teoriji tal-konspirazzjoni li segwewha: dawk li qalu li kien minħabba l-iskandlu Vatileaks, dawk li qalu li kien minħabba l-każ tat-teologu konservattiv Lefebvrian, Richard Williamson. Huma ma ridux jemmnu li kienet deċiżjoni konxja, iżda l-kuxjenza tiegħi hija ċara. —Is-28 ta ’Frar, 2021; vaticannews.va

Is-segretarju personali ta' Benedittu, l-Arċisqof Georg Gänswein, insista wkoll li rriżenja mill-uffiċċju Petrine u m'għadux “Papa”.

Hemm wieħed biss elett leġittimament u fil-kariga [gewählten und amtierenden] Papa, u dak huwa Franġisku. -corrispondenzaromana.it, L-15 ta ’Frar, 2019

Il-Kardinal Walter Brandmüller, eks president tal-Kumitat Pontifiċju għax-Xjenzi Storiċi, filwaqt li kkritika d-deċiżjoni ta’ Benedittu li jżomm ismu u sutana bajda, insista: “Ir-riżenja kienet valida, u l-elezzjoni kienet valida.” L-istoriku Kattoliku Roberto de Mattei jissottometti: “Benedittu XVI kellu l-ħsieb li jirriżenja biss parzjalment, billi jirrinunzja għall-? ministeru, iżda jżommu l- munus għalih innifsu? Huwa possibbli,” qal, “imma l-ebda evidenza, għall-inqas sal-lum, ma tagħmilha evidenti. Aħna qegħdin fil-qasam tal-intenzjonijiet. Kanon 1526, § 1 jgħid: “Onus probandi incumbit ei qui asserit” (L-oneru tal-prova jaqa’ fuq il-persuna li tagħmel l-allegazzjoni.) Li tipprova tfisser li turi ċ-ċertezza ta’ fatt jew il-verità tad-dikjarazzjoni. Barra minn hekk, il-papat fih innifsu huwa indiviżibbli.” Il-Kardinal Raymond Burke, eks Prefett tas-Signatura Appostolika tas-Santa Sede (l-ekwivalenti tal-Vatikan tal-Qorti Suprema) wieġeb ukoll, u stqarr, "jidher ċar li juża b'mod interkambjabbli"munus"U"ministeru.' Ma jidhirx li qed jagħmel distinzjoni bejn it-tnejn... Irtira r-rieda tiegħu li jkun il-Vigarju ta’ Kristu fuq l-art, u għalhekk ma baqax il-Vigarju ta’ Kristu fuq l-art.”[3]corrispondenzaromana.it, L-15 ta ’Frar, 2019

Għal konfutazzjoni bir-reqqa u, nemmen, definittiva tal-argument ta '"riżenja invalida", aqra Validu? ir-Riżenja tal-Papa Benedittu XVI: Il-Kawża Kontra l-Benepapista minn Steven O'Reilly. 

 

Żfin bix-Xiżma?

Għandu jkun ċar għall-qarrej sa issa l-problema serja li tissuġġerixxi li Benedittu b'xi mod ipprova jżomm parzjalment l-uffiċċju Petrine sabiex jippermetti li toħroġ knisja falza taħt Papa falz. Minn naħa, dan ifisser li Benedittu XVI kien qed jigdeb lill-Ġisem kollu ta 'Kristu dwar l-appoġġ pubbliku ħafna tiegħu ta' Francis bħala l-Papa bis-sempliċi att li jsejjaħlu tali.[4]Benedittu issa jissejjaħ Papa Emeritu, l-istess titolu nnominat lill-isqfijiet li jirtiraw “Isqof Emeritus”. It-tieni, li kieku Benedittu kien jaf li Franġisku kien anti-Papa, għalhekk kien ipoġġi biljun Kattoliku f’periklu serju li jagħtu l-kunsens tagħhom lil anti-Papa u ssuġġetta t-Tradizzjoni Sagra għal mexxej nieqes kemm mill-Imfief tas-Saltna kif ukoll mill-infallibbiltà. . It-tielet, billi tissuġġerixxi li l-Knisja vera għandha tirtira mill-knisja falza (jiġifieri dak li Tosatti jsejjaħ l-“apostasy”) huwa, essenzjalment, li jippromwovi schiżma bħal Tyconius. Dan l-aħħar aspett huwa l-aktar tal-għaġeb fit-teorija ta’ Tosatti li, jekk titħaddan fir-realtà, de facto ipoġġi wieħed f’separazzjoni minn Ruma.

Huma, għalhekk, jimxu fit-triq ta ’żball perikoluż li jemmnu li jistgħu jaċċettaw lil Kristu bħala l-Kap tal-Knisja, filwaqt li ma jżommux lealment mal-Vigarju Tiegħu fuq l-art. -IL-PAPA PIUS XII, Mystici Corporis Christi (Fuq il-Ġisem Mistiku ta 'Kristu), 29 ta' Ġunju, 1943; n. 41; vatikan.va

Il-kwistjoni tal-lealtà mhix kwistjoni li taqbel ma’ stqarrijiet u opinjonijiet mhux maġisterjali ta’ Papa iżda li tagħti kunsens għall-awtorità awtentika tiegħu eżerċitata fi kwistjonijiet ta’ “fidi u morali.”[5]cf. X'inhu l-Maġisteru Veru? M’hemmx dubju li l-Kattoliċi fidili qed jgħixu taħt pontifikat diffiċli ħafna u ta’ sfida li hu mifni minn azzjonijiet, ħatriet u silenzju skandalużi; li jibqa’ mfakkar għal intervisti papali traskurati li tħallew mhux ikkontrollati għall-ortodossija u b’hekk inxerrdu l-iżbalji u ppermettew lil dawk b’moħħhom dgħajjef; u forsi l-aktar allarmanti kienet il-kooperazzjoni espliċita tal-Vatikan ma’ aġenda globali bla Alla mmexxija min-Nazzjonijiet Uniti u l-Forum Ekonomiku Dinji u ffinanzjata mill-elite globali Masonic. Dan ma jfissirx li l-Papa Franġisku ma jkunx f’xi drabi semma’ l-Fidi Kattolika b’mod ċar u lanqas sabiħ ħafna (ara Papa Franġisku Fuq ...) u li huwa kien, xi drabi, vittma ta' stampa li kkwotatu ħażin u rrappreżentah ħażin aktar spiss milli le. Madankollu, huwa d-dmir u r-responsabbiltà tas-suċċessur ta’ Pietru li jiggarantixxi l-fedeltà lejn it-Tradizzjoni Sagra u li jħares kontra l-ilpup: 

... bħala l-uniku maġisterju indiviżibbli tal-Knisja, il-papa u l-isqfijiet f’unjoni miegħu jġorru l-agħar responsabbiltà li l-ebda sinjal ambigwu jew tagħlim mhux ċar ma joħroġ minnhom, li jħawwad lill-fidili jew iqajjimhom f'sens falz ta 'sigurtà.—Gerhard Ludwig Cardinal Müller, eks-prefett tal-Kongregazzjoni għad-Duttrina tal-Fidi; L-ewwel affarijietApril 20th, 2018

Minħabba t-taħwid ġenerali (dak li Sr Lucia sejħet “diżorjentament diaboliku”), jidher li xi wħud qed jiftħu biex jispjegaw is-sitwazzjoni preżenti bil-kunċett li Franġisku b’xi mod m’għandux ikun Papa u għalhekk mhuwiex protett mill-kariżma tal-infallibilità. Fil-verità, madankollu, il-Pontifiċċju seta’ jaħtar eretiċi, jiekol ma’ Ġuda, missieru wlied u jiżfen għarwien fuq il-ħitan tal-Vatikan… u xejn minn dan ma kien se jħassar il-validità tal-kariga tiegħu — mhux aktar milli ċ-ċaħda ta’ Pietru ta’ Ġesù invalidah dak iż-żmien.

Għax ir-rigali u s-sejħa ta ’Alla huma irrevokabbli. (Rum 11:29)

U anke jekk hemm mistoqsijiet li jdumu madwar l-elezzjoni ta’ Papa, wieħed ma jistax unilateralment jiddikjarah invalidu, kif qed naraw xi wħud jagħmlu. Kif qal teologu anonimu wieħed, persuna li taħseb li ż-żwieġ tagħha huwa invalidu ma tistax sempliċement taġixxi hekk immedjatament:

Minkejja li l-persuna tkun konvinta minn dan, ma tkunx ħielsa li terġa’ tiżżewweġ sakemm qorti ekkleżjastika tkun iddikjarat li qatt ma kien hemm żwieġ. Għalhekk anke jekk xi ħadd ikun konvint li Benedittu XVI għadu Papa, għandu jistenna l-ġudizzju tal-Knisja qabel jaġixxi fuq dan it-twemmin, eż. qassis f’dik il-kariga għandu jkompli jsemmi lil Franġisku fil-kanon tal-Quddiesa. -corrispondenzaromana.it, L-15 ta ’Frar, 2019

U l-Kattoliċi li jagħmlu mistoqsijiet għandhom ikomplu jindirizzawh bħala “Papa Franġisku” – mhux il-“Bergoglio” dispreġjattiv li tant sar komuni fost dawk frustrati bl-inkompetenza tal-Kurja preżenti. Qalet Santa Katarina ta’ Siena, “Anke kieku kien xitan inkarnat, m’għandniex inqajmu rasna kontrih,” u għal darb’oħra, “aħna nonoraw lil Kristu jekk nonoraw lill-papa, niżunoraw lil Kristu jekk niżunoraw lill-papa… ”[6]Minn ta’ Anne Baldwin Katerina ta' Siena: Bijografija. Huntington, IN: Pubblikazzjoni OSV, 1987, pp.95-6

Naf sew li ħafna jiddefendu lilhom infushom billi jiftaħar: “Tant huma korrotti, u jaħdmu kull xorta taʼ ħażen!” Imma Alla ordna li, anki jekk il-qassisin, ir-rgħajja u Kristu fuq l-art kienu xjaten inkarnati, aħna nkunu ubbidjenti u soġġetti għalihom, mhux minħabba fihom, imma minħabba Alla, u b’ubbidjenza lejh. . —St. Catherine of Siena, SCS, p. 201-202, p. 222, (ikkwotat fi Digest Appostoliku, minn Michael Malone, Ktieb 5: "Il-Ktieb tal-Ubbidjenza", Kapitolu 1: "M'hemm l-ebda Salvazzjoni Mingħajr Sottomissjoni Personali lill-Papa")

 

Għan Divin

Ġesù qal tixbiha dwar il-ħaxix ħażin li kellu jinżera’ flimkien mal-qamħ. 

…jekk tiġbed il-ħaxix ħażin tista’ tneħħi l-qamħ flimkien magħhom. Ħallihom jikbru flimkien sal-ħsad. (Mt 13:29-30)

Għalhekk, aktar ma naslu qrib it-tmiem ta 'din l-era preżenti, aktar se naraw il- ħaxix ħażin jasal għal ras — jiġifieri. viżibbli u jikkompetu kontra l-qamħ. San Pawl wissa l-isqfijiet il-ġodda ta’ żmienu:

Oqgħodu għassa fuqkom infuskom u fuq il-merħla kollha li tagħha l-Ispirtu s-Santu ħatarkom indokraturi, li fiha tgħożżu l-knisja ta’ Alla li hu kiseb b’demmu stess. Naf li wara t-tluq tiegħi se jiġu fostkom ilpup selvaġġi, u ma jeħilsux lill-merħla. U mill-grupp tiegħek stess, irġiel se joħorġu jxekklu l-verità biex jiġbdu lid-dixxipli warajhom. (Atti 20:28-30)

Imbagħad spjega għaliex Alla jippermetti dan:

Nisma’ li meta tiltaqa’ bħala knisja jkun hemm firdiet fostkom, u sa ċertu punt nemmen; irid ikun hemm fazzjonijiet fostkom sabiex dak dawk li huma approvati fostkom jistgħu jsiru magħrufa. (1 Kor 11: 18-19)

Il-ħaxix ħażin jeħtieġ li jiġi distint mill-qamħ. Mill-elezzjoni ta’ Franġisku, ma jidhirx b’mod abbundanti li l-ilpup ħarġu mill-ħabi u li l-ħaxix ħażin beda jxejjer bil-kuraġġ fir-riħ hekk kif jipprova jxerred iż-żerriegħa tal-iżball? Jien personalment nemmen li dan il-pontifikat hu preċiżament dak li ppermettiet il-Providenza Divina, minħabba n-nuqqas ta’ indiema, sabiex iġġib il-Passjoni tal-Knisja ħalli s-Saltna tar-Rieda Divina, fl-aħħar, tinżel fuq Għarusa purifikata.

Nafu li l-affarijiet kollha jaħdmu għall-ġid għal dawk li jħobbu lil Alla, li jissejħu skont l-iskop tiegħu. (Rum 8:28)

Int u jien, il-verità mhix oskura; it-tagħlim tal-fidi tagħna mhuwiex ambigwu. Għandna 2000 sena ta’ tagħlim ċar, katekiżmi sodi, u għalliema fidili li jkomplu jsostnu t-Tradizzjoni Sagra, mibnija fuq il-blata ta’ Pietru, li Kristu nnifsu ddefenda kontra s-setgħat tal-Infern sal-lum stess. 

Itlob għall-Papa. Ibqa' fuq il-Barque. Kun fidil lejn Ġesù. 

 

Qari Relatat

Hemm Barka Waħda biss

 

Appoġġa l-ministeru full-time ta’ Mark:

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

Issa fuq Telegram. Ikklikkja:

Segwi lil Mark u s- "sinjali taż-żminijiet" ta 'kuljum fuq MeWe:


Segwi l-kitbiet ta 'Mark hawn:

Isma 'dan li ġej:


 

 
Stampa Friendly, PDF & Email

Noti f'qiegħ il-paġna

Noti f'qiegħ il-paġna
1 cf. ncregister.com
2 cf. ncregister.com
3 corrispondenzaromana.it, L-15 ta ’Frar, 2019
4 Benedittu issa jissejjaħ Papa Emeritu, l-istess titolu nnominat lill-isqfijiet li jirtiraw “Isqof Emeritus”.
5 cf. X'inhu l-Maġisteru Veru?
6 Minn ta’ Anne Baldwin Katerina ta' Siena: Bijografija. Huntington, IN: Pubblikazzjoni OSV, 1987, pp.95-6
Posted fil HOME, FIDI U MORALI u tagged , , , , , .