Inti Kont Maħbub

 

IN fid-dawl tal-pontifikat ħerġin, affettiv, u anke rivoluzzjonarju ta’ San Ġwanni Pawlu II, il-Kardinal Joseph Ratzinger kien mitfugħ taħt dell twil meta ħa t-tron ta’ Pietru. Imma dak li dalwaqt se jimmarka l-pontifikat ta’ Benedittu XVI ma kienx ikun il-kariżma jew l-umoriżmu tiegħu, il-personalità jew il-qawwa tiegħu - anzi, kien kwiet, seren, kważi skomdu fil-pubbliku. Anzi, tkun it-teoloġija bla tfixkil u prammatika tiegħu fi żmien meta l-Barka ta’ Pietru kienet qed tiġi attakkata kemm minn ġewwa kif ukoll minn barra. Tkun il-perċezzjoni lucida u profetika tiegħu ta’ żminijietna li donnha tnaddaf iċ-ċpar quddiem il-pruwa ta’ dan il-Vapur il-Kbir; u tkun ortodossija li ppruvat għal darba wara l-oħra, wara 2000 sena ta’ ilmijiet ta’ spiss bil-maltemp, li l-kliem ta’ Ġesù huwa wegħda li ma titħawwadx:

Ngħidlek, int Pietru, u fuq din il-blata nibni l-knisja tiegħi, u l-poteri tal-mewt m'għandhomx jipprevalu kontriha. (Matt 16:18)

Il-papat ta’ Benedittu ma ħawwadx id-dinja forsi bħall-predeċessur tiegħu. Pjuttost, il-papat tiegħu se jiġi mfakkar għall-fatt id-dinja ma ħawwadhiex

Fil-fatt, il-fedeltà u l-affidabbiltà tal-Kardinal Ratzinger kienu leġġendarji sa meta sar Papa fl-2005. Niftakar lil marti nidlet lejn il-kamra tas-sodda fejn kont għadni torqod, u qajjimni b’aħbar mhux mistennija f’dak il-għodu ta’ April: "Il-Kardinal Ratzinger għadu kif ġie elett Papa!" Biddilt wiċċi fil-investi u bkejt bil-ferħ - an inspjegabbli ferħ li dam għal tlett ijiem. Is-sensazzjoni kbira kienet li l-Knisja kienet qed tingħata estensjoni ta ’grazzja u protezzjoni. Tabilħaqq, ġejna ttrattati sa tmien snin ta ’fond sabiħ, evanġeliżmu u profezija minn Benedittu XVI.

Fl-2006, ġejt mistieden inkanta Kanzunetta għal Karol fil-Vatikan fiċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja ta’ Ġwanni Pawlu II. Benedittu XVI suppost kellu jattendi, iżda r-rimarki tiegħu dwar l-Islam ħarbtu s-sabres madwar id-dinja li potenzjalment tefgħu ħajtu fil-periklu. Hu ma ġiex. Imma dik l-affari rriżultat f’laqgħa mhux mistennija ma’ Benedittu XVI l-għada stess fejn stajt inpoġġi l-kanzunetta tiegħi f’idejh. It-tweġiba tiegħu ssuġġeriet li hu żgur li ra ċ-ċelebrazzjoni tal-lejla fuq it-televiżjoni b’ċirkwit magħluq. Kemm tkun surreali u kbira li tkun fil-preżenza tas-suċċessur ta’ San Pietru... u madankollu, l-iskambju mhux mistenni kien uman għal kollox (aqra Jum ta 'Grazzja).

Mumenti qabel, kont nara kif daħal fis-sala għall-kant tal-pellegrini u, kważi impervja għall-merħba tal-istilla tal-blat, mexa fuq il-korsija b’umiltà u serenità li ma jintesewx - u dik l-iskomda leġġendarja li tkellem dwar raġel aktar komdu bejn wieħed u ieħor. kotba filosofiċi minn ammiraturi tbaqbieq. Iżda l-imħabba u d-devozzjoni tiegħu lejn jew għandha qatt kien inkwistjoni.

Fl-10 ta’ Frar, 2013, madankollu, qagħad bilqiegħda fis-skiet stordita hekk kif smajt lill-Papa Benedittu jħabbar ir-riżenja tiegħu mill-papat. Għall-ġimagħtejn li ġejjin, il-Mulej tkellem f’qalbi “kelma issa” b’saħħitha u persistenti mhux tas-soltu (ġimgħat qabel kont nisma’ l-isem tal-Kardinal Jorge Bergoglio għall-ewwel darba):

Issa qed tidħol fi żminijiet perikolużi u konfużi.

Dik il-kelma saret realtà fuq ħafna livelli, li ktibt litteralment l-ekwivalenti ta 'diversi kotba hawn sabiex jinnaviga l-ilmijiet dejjem aktar treacherous ta' Maltempata Kbira li nħelset fuq id-dinja kollha. Iżda hawnhekk għal darb’oħra, il-kliem stess u t-tagħlim ta’ Benedittu servew bħala fanal fil-Maltempata, xempju profetiku żgur u ankra għall-Kelma Issa u għadd kbir ta’ appostolati Kattoliċi oħra madwar id-dinja (eż. Nieqes il-Messaġġ ... ta 'Profeta Papali u, Lejliet).

L-ewwel prijorità għas-Suċċessur ta’ Pietru kienet stabbilita mill-Mulej fiċ-Ċenaklu bl-aktar termini ċari: “Intom... isaħħu lil ħutkom” (Lk 22:32). Pietru nnifsu fformula din il-prijorità mill-ġdid fl-ewwel Ittra tiegħu: “Kun dejjem lest li tagħmel difiża lil kull min isejjaħlek biex tagħti kont tat-tama li hemm fik” (1 Pet 3:15). Fi żmienna, meta f’żoni vasti tad-dinja tinsab fiha l-fidi periklu li tmut bħal fjamma li m’għadx għandha fjuwil, il-prijorità ewlenija hija li nagħmlu lil Alla preżenti f’din id-dinja u li juru lill-irġiel u lin-nisa t-triq lejn Alla. Mhux kull alla, imma Alla li tkellem fuq is-Sinaj; lil dak Alla li wiċċu nagħrfuh f’imħabba li tagħfas “sa l-aħħar” (ara. Jn 13:1) – f’Ġesù Kristu, msallab u rxoxt. Il-problema vera f'dan il-mument tal-istorja tagħna hija li Alla qed jisparixxi mill-orizzont tal-bniedem, u, bit-tnaqqis tad-dawl li ġej minn Alla, l-umanità qed titlef ir-rwol tagħha, b'effetti distruttivi dejjem aktar evidenti. Inwasslu rġiel u nisa lejn Alla. , lil Alla li jitkellem fil-Bibbja: din hija l-prijorità suprema u fundamentali tal-Knisja u tas-Suċċessur ta’ Pietru fiż-żmien preżenti. -Ittra tal-Qdusija Tiegħu l-Papa Benedittu XVI lill-Isqfijiet Kollha tad-Dinja, L-10 ta ’Marzu, 2009; vatikan.va

Xorta waħda, anke mumenti ta’ gratitudni profonda, u niket, għal Papa fidil bħal dan — jew futur ta’ inċertezza — m’għandhom qatt jimminaw il-fidi tagħna f’Ġesù. Huwa Hu li jibni l-Knisja, “Il-knisja Tiegħi”, qal. 

Meta naraw dan fil-fatti tal-istorja, ma nkunux qed niċċelebraw lill-irġiel imma nfaħħru lill-Mulej, li ma jabbandunax il-Knisja u li xtaq juri li hu l-blat permezz ta ’Pietru, il-ġebla żgħira ta’ xkiel: “laħam u demm” tagħmel mhux isalva, imma l-Mulej isalva permezz ta ’dawk li huma laħam u demm. Li tiċħad din il-verità mhix plus ta ’fidi, mhux plus ta’ umiltà, imma hi li tonqos mill-umiltà li tagħraf lil Alla kif inhu. Għalhekk il-wegħda Petrina u l-inkarnazzjoni storika tagħha f'Ruma jibqgħu fl-iktar livell profond motiv dejjem imġedded għall-ferħ; il-poteri tal-infern mhux ser jipprevali kontriha... —Ratzinger Kardinal (IL-BENEDITT TAL-PAPA XVI), Imsejħa għat-Tqarbin, Nifhmu l-Knisja Illum, Ignatius Press, p. 73-74

Dan kien imtenni fis-suċċessur ta’ Benedittu:

Ħafna forzi ppruvaw, u għadhom jagħmlu, jeqirdu l-Knisja, minn barra kif ukoll minn ġewwa, iżda huma stess huma meqruda u l-Knisja tibqa’ ħajja u fejjieda… Hija tibqa’ soda b’mod inspjegabbli… is-saltniet, il-popli, il-kulturi, in-nazzjonijiet, l-ideoloġiji, is-setgħat għaddew, iżda l-Knisja, ibbażata fuq Kristu, minkejja l-ħafna maltempati u l-ħafna dnubiet tagħna, tibqa 'dejjem fidila għad-depożitu tal-fidi muri fis-servizz; għax il-Knisja ma tappartjenix għall-papiet, l-isqfijiet, is-saċerdoti, u lanqas il-fidili lajċi; il-Knisja f’kull mument tappartjeni biss lil Kristu. —PAPA FRANĠISKU, Omelija, 29 ta ’Ġunju, 2015 www.americamagazine.org

Jien ċert li dan huwa l-messaġġ dejjiemi li Benedittu kien iġibna nżommu miegħu, minkejja kemm se jsiru maltemp se jsiru jiemna. Il-Papiet u l-ġenituri, it-tfal u l-konjuġi tagħna, il-ħbieb u l-familjaritajiet tagħna se jiġu u jmorru... imma Ġesù qiegħed miegħi issa, ħdejni, u din hija wegħda ċerta daqs kull ħaġa li qal lil Pietru. 

Ara jien magħkom il-jiem kollha, sal-konsum tad-dinja. ( Mt 28:20 )

Meta ommi mietet bosta snin ilu, kelli biss 35 sena, hi kellha 62. Is-sensazzjoni f'daqqa li nkun abbandunat kien palpabbli, diżorjentat. Forsi xi wħud minnkom jistgħu jħossuhom hekk illum — daqsxejn abbandunati fil-Knisja Omm bit-tifi ta’ waħda mill-aktar fjammi brillanti tas-seklu. Imma hawn ukoll Ġesù jwieġeb:

Tista’ omm tinsa lit-tarbija tagħha, tkun bla tenerezza għat-tarbija ta’ ġufha? Anke jekk tinsa, jien qatt ma ninsik. Ara, fuq il-pali ta’ idejja naqqajtek... (Isaija 49:15-16)

Wara kollox, Benedittu XVI mhux marret. Huwa qiegħed aktar qrib tagħna issa minn qatt qabel fil-Ġisem Waħdieni u mistiku ta’ Kristu.

 

Ma nistgħux naħbu l-fatt li
ħafna sħab ta’ theddid qed jinġabar fl-orizzont.
M'għandniex, madankollu, naqtgħu qalbna,
anzi, irridu nżommu l-fjamma tat-tama
ħajjin f'qalbna ...
 

—PAPA BENEDITTU XVI, Aġenzija tal-Aħbarijiet Kattoliċi,
Jannar 15th, 2009

 

 

 

 

ma Nihil Obstat

 

Biex tivvjaġġa ma 'Mark ġewwa il Issa Kelma,
ikklikkja fuq il-banner hawn taħt biex jissottoskrivu.
L-email tiegħek ma tinqasam ma 'ħadd.

Issa fuq Telegram. Ikklikkja:

Segwi lil Mark u s- "sinjali taż-żminijiet" ta 'kuljum fuq MeWe:


Segwi l-kitbiet ta 'Mark hawn:

Isma 'dan li ġej:


 

 
Stampa Friendly, PDF & Email
Posted fil HOME, FIDI U MORALI u tagged .