De keuze is gemaakt

 

Er is geen andere manier om het te beschrijven dan een beklemmende zwaarte. Ik zat daar, voorovergebogen in mijn bank, en spande me in om naar de mislezingen op de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid te luisteren. Het was alsof de woorden mijn oren raakten en weerkaatsten.

De laatste hoop op redding?

 

HET tweede zondag van Pasen is Goddelijke barmhartigheid zondag​ Het is een dag waarop Jezus beloofde onmetelijke genaden uit te storten in de mate dat dat voor sommigen het geval is "De laatste hoop op redding." Toch hebben veel katholieken geen idee wat dit feest is of horen ze er nooit over vanaf de kansel. Zoals je zult zien, is dit geen gewone dag ...

Lees verder

Vijf manieren om 'niet bang te zijn'

OP DE HERDENKING VAN ST. JOHANNES PAULUS II

Wees niet bang! Zet de deuren wijd open voor Christus "!
—ST. JOHN PAULUS II, Preek, Sint-Pietersplein
22 oktober 1978, nr.5

 

Voor het eerst gepubliceerd op 18 juni 2019.

 

JA, Ik weet dat Johannes Paulus II vaak zei: "Wees niet bang!" Maar als we de stormwinden om ons heen zien toenemen en golven beginnen de bark van Peter te overweldigen… zoals vrijheid van godsdienst en meningsuiting worden kwetsbaar en de mogelijkheid van een antichrist blijft aan de horizon… als Mariale profetieën worden in realtime vervuld en de waarschuwingen van de pausen ga niet in de gaten ... terwijl je eigen persoonlijke problemen, verdeeldheid en verdriet om je heen toenemen ... hoe kan iemand dat ooit doen niet wees bang?"Lees verder

De opstanding van de kerk

 

De meest gezaghebbende weergave, en degene die verschijnt
om het meest in harmonie te zijn met de Heilige Schrift, is dat,
na de val van de antichrist zal de katholieke kerk dat doen
opnieuw aangaan op een periode van
welvaart en triomf.

-Het einde van de huidige wereld en de mysteries van het toekomstige leven,
Vr. Charles Arminjon (1824-1885), p. 56-57; Sophia Institute Press

 

DAAR is een mysterieuze passage in het boek Daniël die zich in ontvouwt onze tijd. Het onthult verder wat God van plan is op dit uur, terwijl de wereld haar afdaling in de duisternis voortzet ...Lees verder

De passie van de kerk

Als het woord niet is omgezet,
het zal bloed zijn dat bekeert.
—ST. JOHANNES PAULUS II, uit het gedicht “Stanislaw”


Sommige van mijn vaste lezers hebben misschien gemerkt dat ik de afgelopen maanden minder heb geschreven. Een deel van de reden is, zoals u weet, dat we voor ons leven vechten tegen industriële windturbines – een strijd die we beginnen te voeren enige vooruitgang op.

Lees verder

Klimaat: de film

Na bijna tien jaar te hebben geschreven over het bedrog van de ‘klimaatverandering’ (zie de gerelateerde literatuur hieronder), is deze nieuwe film een ​​frisse adem van waarheid. Klimaat: de film is een briljante en cruciale samenvatting van de mondiale machtsgreep door de jaren heen hefbomen van ‘pandemieën’ en ‘klimaatverandering’.

Lees verder

Echt christendom

 

Net zoals het gezicht van onze Heer tijdens Zijn lijden misvormd werd, zo is ook het gezicht van de Kerk in dit uur misvormd. Waar staat zij voor? Wat is haar missie? Wat is haar boodschap? Wat doet echte christendom er echt uitzien?

Lees verder

Getuigen in de nacht van ons geloof

Jezus is het enige Evangelie: verder hebben we niets te zeggen
of welke andere getuige dan ook.
—POPE JOHANNES PAULUS II
Evangelium Vitae, N. 80

Overal om ons heen beginnen de winden van deze Grote Storm op deze arme mensheid te slaan. De droevige parade van de dood onder leiding van de berijder van het Tweede Zegel van Openbaring, die “de vrede van de wereld wegneemt” (Openb. 6:4), marcheert moedig door onze naties. Of het nu door oorlog, abortus, euthanasie, de vergiftiging van ons voedsel, lucht en water of de farmakeia van de machtigen, de waardigheid van de mens wordt vertrapt onder de hoeven van dat rode paard... en zijn vrede bestolen. Het is het “beeld van God” dat wordt aangevallen.

Lees verder

Over het herstellen van onze waardigheid

 

Het leven is altijd goed.
Dit is een instinctieve waarneming en een feit van ervaring,
en de mens is geroepen om de diepgaande reden te begrijpen waarom dit zo is.
Waarom is het leven goed?
—POPE ST. JOHANNES PAULUS II,
Evangelium Vitae, 34

 

WAT Er gebeurt iets met de geest van mensen als hun cultuur – a cultuur van de dood – hen informeert dat menselijk leven niet alleen wegwerpbaar is, maar blijkbaar een existentieel kwaad voor de planeet is? Wat gebeurt er met de psyche van kinderen en jongvolwassenen die herhaaldelijk te horen krijgen dat ze slechts een willekeurig bijproduct van de evolutie zijn, dat hun bestaan ​​de aarde ‘overbevolkt’, dat hun ‘koolstofvoetafdruk’ de planeet ruïneert? Wat gebeurt er met senioren en zieken als hen wordt verteld dat hun gezondheidsproblemen het “systeem” te veel kosten? Wat gebeurt er met jongeren die worden aangemoedigd hun biologische geslacht te verwerpen? Wat gebeurt er met iemands zelfbeeld als zijn waarde niet wordt bepaald door zijn inherente waardigheid, maar door zijn productiviteit?Lees verder

De weeën: ontvolking?

 

DAAR is een mysterieuze passage in het evangelie van Johannes waarin Jezus uitlegt dat sommige dingen te moeilijk zijn om nog aan de apostelen te worden geopenbaard.

Ik heb je nog veel dingen te zeggen, maar je kunt ze nu niet verdragen. Wanneer de Geest van de waarheid komt, zal Hij je naar de hele waarheid leiden. Hij zal je de dingen bekendmaken die komen gaan. (John 16: 12-13)

Lees verder

De profetische woorden van Johannes Paulus II naleven

 

‘Wandel als kinderen van het licht (…) en probeer te leren wat de Heer welgevallig is.
Neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis”
(Ef 5:8, 10-11).

In onze huidige sociale context, gekenmerkt door a
dramatische strijd tussen de ‘cultuur van het leven’ en de ‘cultuur van de dood’…
de dringende behoefte aan een dergelijke culturele transformatie hangt met elkaar samen
naar de huidige historische situatie,
het is ook geworteld in de evangelisatiemissie van de Kerk.
Het doel van het Evangelie is in feite
“om de mensheid van binnenuit te transformeren en haar nieuw te maken”.
—Johannes Paulus II, Evangelium Vitae, "Het evangelie van het leven", nr. 95

 

JOHANNES PAULUS II "Evangelie van het leven‘was een krachtige profetische waarschuwing aan de Kerk voor een agenda van de ‘machtigen’ om een ​​‘wetenschappelijk en systematisch geprogrammeerde… samenzwering tegen het leven’ op te leggen. Ze gedragen zich, zei hij, als ‘de farao van weleer, achtervolgd door de aanwezigheid en toename… van de huidige demografische groei."[1]Evangelium, Vitae, zn. 16, 17

Dat was 1995.Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 Evangelium, Vitae, zn. 16, 17

Schisma, zegt u?

 

IEMAND vroeg mij onlangs: “Je verlaat toch niet de Heilige Vader of het ware leergezag?” Ik schrok van de vraag. "Nee! Wat gaf je die indruk??” Hij zei dat hij het niet zeker wist. Dus ik stelde hem gerust dat er sprake is van schisma niet op de tafel. Periode.

Lees verder

Nieuwigheid

 

Kijk, ik doe iets nieuws!
Nu komt het tevoorschijn, merk je het niet?
In de wildernis baan ik een weg,
in de woestenij, rivieren.
(Jesaja 43: 19)

 

IK HEB heb de laatste tijd veel nagedacht over het traject van bepaalde elementen van de hiërarchie naar een valse genade, of over waar ik een paar jaar geleden over schreef: een Anti-barmhartigheid. Het is hetzelfde valse mededogen van zogenaamde wokisme, waar om “anderen te accepteren”, alles is te aanvaarden. De lijnen van het Evangelie zijn vaag, de boodschap van bekering wordt genegeerd, en de bevrijdende eisen van Jezus worden afgewezen vanwege de zoete compromissen van Satan. Het lijkt alsof we manieren vinden om de zonde te verontschuldigen in plaats van ons ervan te bekeren.Lees verder

De belangrijkste homilie

 

Zelfs als wij of een engel uit de hemel zijn
zou u een evangelie moeten prediken
anders dan degene die we tot u hebben gepredikt,
laat die vervloekt zijn!
(Gal 1: 8)

 

ZE bracht drie jaar door aan de voeten van Jezus, aandachtig luisterend naar Zijn onderwijs. Toen Hij naar de hemel opsteeg, liet Hij hun een “grote opdracht” na “Maak discipelen van alle naties… leer hen alles na te leven wat ik u geboden heb” (Mattheüs 28:19-20). En toen zond Hij hun de "Geest van de waarheid" om hun onderwijs onfeilbaar te leiden (Joh 16:13). Daarom zou de eerste homilie van de Apostelen ongetwijfeld van cruciaal belang zijn en de richting van de hele Kerk… en van de wereld bepalen.

Dus wat zei Petrus??Lees verder

De grote kloof

 

Nihil innovetur, nisi quod traditum est
“Laat er geen innovatie zijn die verder gaat dan wat is overgeleverd.”
—PAUS Sint-Stefanus I (+ 257)

 

HET De toestemming van het Vaticaan aan priesters om zegeningen uit te delen aan ‘paren’ van hetzelfde geslacht en mensen met ‘onregelmatige’ relaties heeft een diepe kloof binnen de katholieke kerk veroorzaakt.

Binnen enkele dagen na de aankondiging waren bijna hele continenten (Afrika en India), bisschoppenconferenties (bijv. Hongarije, Polen), kardinalen, en religieuze ordes verworpen de tegenstrijdige taal in Fiducia supplicans (FS). Volgens een persbericht van Zenit vanochtend hebben “15 Bisschoppenconferenties uit Afrika en Europa, plus ongeveer twintig bisdommen wereldwijd, de toepassing van het document op het diocesane grondgebied verboden, beperkt of opgeschort, wat de bestaande polarisatie daaromheen benadrukt.”[1]Jan 4, 2024, Hoogtepunt A Wikipedia-pagina na verzet tegen Fiducia supplicans telt momenteel afwijzingen van 16 bisschoppenconferenties, 29 individuele kardinalen en bisschoppen, en zeven congregaties en priesterlijke, religieuze en lekenverenigingen. Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 Jan 4, 2024, Hoogtepunt

Waarschuwing van een wachter

 

GEACHTE broeders en zusters in Christus Jezus. Ik wil jullie met een positievere noot achterlaten, ondanks deze meest verontrustende week. Het staat in de korte video hieronder die ik vorige week heb opgenomen, maar nooit naar jullie heb verzonden. Het is een meest a propos boodschap voor wat er deze week is gebeurd, maar is een algemene boodschap van hoop. Maar ik wil ook gehoorzaam zijn aan het ‘nu-woord’ dat de Heer de hele week heeft gesproken. Ik zal het kort houden…Lees verder

Zijn we een hoek omgegaan?

 

Opmerking: sinds ik dit heb gepubliceerd, heb ik enkele ondersteunende citaten van gezaghebbende stemmen toegevoegd, terwijl de reacties over de hele wereld blijven stromen. Dit is een te cruciaal onderwerp om niet gehoord te kunnen worden door de collectieve zorgen van het Lichaam van Christus. Maar het raamwerk van deze reflectie en argumenten blijven ongewijzigd. 

 

HET nieuws schoot als een raket over de hele wereld: “Paus Franciscus keurt het goed dat katholieke priesters paren van hetzelfde geslacht mogen zegenen” (ABC News). Reuters verklaard: "Vaticaan keurt zegeningen voor koppels van hetzelfde geslacht goed in baanbrekende uitspraak.“Voor één keer verdraaiden de krantenkoppen de waarheid niet, ook al zit er meer achter het verhaal… Lees verder

Confronteer de storm

 

EEN NIEUW Het schandaal is over de hele wereld opgelaaid en de krantenkoppen verkondigen dat paus Franciscus priesters toestemming heeft gegeven om paren van hetzelfde geslacht te zegenen. Deze keer draaiden de krantenkoppen niet mee. Is dit het grote scheepswrak waar Onze Lieve Vrouw drie jaar geleden over sprak? Lees verder

Het Beloofde Koninkrijk

 

BEIDE terreur en juichende overwinning. Dat was het visioen van de profeet Daniël over een toekomstige tijd waarin een ‘groot beest’ over de hele wereld zou opkomen, een beest dat ‘heel anders’ was dan eerdere beesten die hun heerschappij oplegden. Hij zei dat het “de geheel aarde, sla het neer en verpletter het” door middel van “tien koningen.” Het zal de wet omverwerpen en zelfs de kalender veranderen. Uit zijn kop ontsprong een duivelse hoorn wiens doel het is ‘de heiligen van de Allerhoogste te onderdrukken’. Drie en een half jaar lang, zegt Daniël, zullen ze aan hem worden overgedragen – hij die universeel wordt erkend als de ‘Antichrist’.Lees verder

VIDEO: De profetie in Rome

 

EEN KRACHTIGE Er werd in 1975 op het Sint-Pietersplein een profetie uitgesproken – woorden die zich nu in onze huidige tijd lijken te ontvouwen. Bij Mark Mallett voegt zich de man die deze profetie ontving, Dr. Ralph Martin van Renewal Ministries. Ze bespreken de moeilijke tijden, de geloofscrisis en de mogelijkheid van de Antichrist in onze dagen – plus het antwoord op dit alles!Lees verder

De oorlog tegen de schepping – Deel III

 

HET De dokter zei zonder aarzeling: “We moeten uw schildklier verbranden of wegsnijden om het beter beheersbaar te maken. Je zult de rest van je leven medicijnen moeten blijven slikken.” Mijn vrouw Lea keek hem aan alsof hij gek was en zei: 'Ik kan een deel van mijn lichaam niet wegdoen omdat het voor jou niet werkt. Waarom vinden we niet de oorzaak waarom mijn lichaam zichzelf aanvalt?” De dokter beantwoordde haar blik alsof ze was gek. Hij antwoordde botweg: ‘Als je die route kiest, laat je je kinderen wees achter.’

Maar ik kende mijn vrouw: ze zou vastbesloten zijn het probleem op te sporen en haar lichaam te helpen zichzelf te herstellen. Lees verder

De grote leugen

 

…de apocalyptische taal rond het klimaat
heeft de mensheid een grote slechte dienst bewezen.
Het heeft geleid tot ongelooflijk verkwistende en ineffectieve uitgaven.
De psychologische kosten zijn ook enorm geweest.
Veel mensen, vooral jongeren,
leef in angst dat het einde nabij is,
maar al te vaak leidend tot een slopende depressie
over de toekomst.
Een blik op de feiten zou vernietigen
die apocalyptische angsten.
—Steve Forbes, Forbes tijdschrift, 14 juli 2023

Lees verder

De oorlog tegen de schepping – Deel II

 

GENEESKUNDE OMGEKEERD

 

TO Katholieken hebben de afgelopen honderd jaar betekenis gekregen in de profetie. Volgens de legende had paus Leo XIII tijdens de mis een visioen dat hem volkomen verbijsterd achterliet. Volgens een ooggetuige:

Leo XIII zag echt, in een visioen, demonische geesten die samenkwamen in de Eeuwige Stad (Rome). —Vader Domenico Pechenino, ooggetuige; Ephemeriden Liturgicae, gerapporteerd in 1995, p. 58-59; www.motherofallpeoples.com

Er wordt gezegd dat paus Leo Satan de Heer hoorde vragen om “honderd jaar” om de Kerk op de proef te stellen (wat resulteerde in het inmiddels beroemde gebed tot St. Michael de Aartsengel).[1]cf. Catholic News Agency Wanneer de Heer precies op de klok sloeg om een ​​eeuw van testen te beginnen, weet niemand. Maar het duivelse werd zeker in de twintigste eeuw op de hele schepping losgelaten geneeskunde zelf…Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 cf. Catholic News Agency

De oorlog tegen de schepping – Deel I

 

Ik ben nu al meer dan twee jaar met veel plezier bezig met het schrijven van deze serie. Ik heb al enkele aspecten aangestipt, maar de laatste tijd heeft de Heer mij groen licht gegeven om dit ‘nu-woord’ vrijmoedig te verkondigen. Het echte signaal voor mij was die van vandaag Massale lezingen, die ik aan het einde zal noemen ... 

 

EEN APOCALYPTISCHE OORLOG… VOOR DE GEZONDHEID

 

DAAR is een oorlog tegen de schepping, die uiteindelijk een oorlog tegen de Schepper zelf is. De aanval strekt zich breed en diep uit, van de kleinste microbe tot het toppunt van de schepping, namelijk man en vrouw geschapen ‘naar het beeld van God’.Lees verder

Waarom nog steeds katholiek zijn?

NA herhaaldelijk nieuws over schandalen en controverses, waarom katholiek blijven? In deze krachtige aflevering zetten Mark en Daniel meer uiteen dan alleen hun persoonlijke overtuigingen: zij bepleiten dat Christus zelf wil dat de wereld katholiek is. Dit zal velen zeker boos maken, aanmoedigen of troosten!Lees verder

Ik ben een discipel van Jezus Christus

 

De paus kan geen ketterij bedrijven
als hij spreekt exathedra,
dit is een geloofsdogma.
In zijn onderwijs buiten 
ex cathedra-verklaringenEchter
hij kan leerstellige dubbelzinnigheden begaan,
fouten en zelfs ketterijen.
En aangezien de paus niet identiek is
met de hele Kerk,
de Kerk is sterker
dan een enkele dwalende of ketterse paus.
 
– Bisschop Athanasius Schneider
19 september 2023, onepeterfive.com

 

I HEBBEN vermijdt al lang de meeste reacties op sociale media. De reden is dat mensen gemeen, veroordelend en regelrecht liefdeloos zijn geworden – en vaak in naam van ‘het verdedigen van de waarheid’. Maar na onze laatste webcast, probeerde ik te reageren op sommigen die mijn collega Daniel O'Connor en mij ervan beschuldigden de paus te “bashen”. Lees verder

Een tijd om te huilen

Een vlammend zwaard: Nucleair raket afgevuurd boven Californië in november 2015
Caters Persbureau, (Abe Blair)

 

1917:

… Links van Onze Lieve Vrouw en iets hoger zagen we een engel met een vlammend zwaard in zijn linkerhand; knipperend, deelde het vlammen uit die eruit zagen alsof ze de wereld in brand zouden steken; maar ze stierven uit in contact met de pracht die Onze Lieve Vrouw naar hem uitstraalde vanuit haar rechterhand: wijzend naar de aarde met zijn rechterhand, riep de engel met luide stem: 'Boete, boete, boete!'—Sr. Lucia van Fatima, 13 juli 1917

Lees verder

De verduistering van de zoon

Iemands poging om het “wonder van de zon” te fotograferen

 

Als eclips op het punt staat de Verenigde Staten over te steken (als een halve maan boven bepaalde regio’s), heb ik nagedacht over de “wonder van de zon” die plaatsvond in Fatima op 13 oktober 1917, de regenboogkleuren die daaruit voortkwamen... de maansikkel op islamitische vlaggen, en de maan waarop Onze Lieve Vrouw van Guadalupe staat. Toen vond ik vanochtend deze weerspiegeling van 7 april 2007. Het lijkt mij dat we Openbaring 12 leven, en dat we Gods kracht gemanifesteerd zullen zien in deze dagen van verdrukking, vooral door Onze gezegende moeder - "Maria, de stralende ster die de zon aankondigt” (PAUS ST. JOHANNES PAULUS II, Ontmoeting met jongeren op de luchtmachtbasis Cuatro Vientos, Madrid, Spanje, 3 mei 2003)… Ik heb het gevoel dat ik dit schrijven niet mag becommentariëren of ontwikkelen, maar gewoon opnieuw moet publiceren, dus hier is het... 

 

JEZUS zei tegen St. Faustina:

Voor de Dag van Gerechtigheid zend ik de Dag van Barmhartigheid. -Dagboek van goddelijke barmhartigheid, n. 1588

Deze reeks wordt aan het kruis gepresenteerd:

(GENADE :) Toen zei [de misdadiger]: "Jezus, denk aan mij als je in je koninkrijk komt." Hij antwoordde hem: "Amen, ik zeg je, vandaag zul je bij mij zijn in het paradijs."

(JUSTITIE :) Het was nu ongeveer twaalf uur 's middags en tot drie uur' s middags viel er duisternis over het hele land vanwege een zonsverduistering. (Lukas 23: 43-45)

 

Lees verder

Rwanda's waarschuwing

 

Toen hij het tweede zegel verbrak,
Ik hoorde het tweede levende wezen roepen:
"Kom naar voren."
Er kwam nog een paard naar buiten, een rood paard.
De berijder kreeg kracht
om de vrede van de aarde weg te nemen,

zodat mensen elkaar zouden afslachten.
En hij kreeg een enorm zwaard.
(Op 6: 3-4)

…we zijn getuige van dagelijkse gebeurtenissen waarbij mensen
lijken steeds agressiever te worden
en strijdlustig...
 

– PAUS BENEDICTUS XVI, Pinksterhomilie,
27 mei 2012

 

IN In 2012 publiceerde ik een zeer krachtig ‘nu-woord’ waarvan ik geloof dat het op dit moment ‘ontsloten’ wordt. Ik schreef toen (vgl. Waarschuwingen in de wind) van de waarschuwing dat het geweld plotseling over de wereld zal uitbarsten als een dief in de nacht omdat we volharden in ernstige zonde, waardoor Gods bescherming verloren gaat.[1]cf. Hel ontketend Het zou heel goed de aanlanding van de Grote storm...

Als ze de wind zaaien, zullen ze de wervelwind oogsten. (Hos 8: 7)Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 cf. Hel ontketend

De gehoorzaamheid van het geloof

 

Nu aan Hem die u kan sterken,
volgens mijn evangelie en de proclamatie van Jezus Christus…
aan alle naties om de gehoorzaamheid van het geloof tot stand te brengen... 
(Rom 16: 25-26)

…hij vernederde zichzelf en werd gehoorzaam tot de dood,
zelfs de dood aan het kruis. (Fil.2: 8)

 

GOD Hij moet Zijn hoofd schudden, zo niet lachen om Zijn Kerk. Want het plan dat zich sinds de dageraad van de verlossing ontvouwde, was dat Jezus voor Zichzelf een bruid zou voorbereiden die er is "Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, opdat ze heilig en zonder smet zou zijn" (Ef. 5:27). En toch, sommigen binnen de hiërarchie zelf[1]cf. Het laatste proces hebben het punt bereikt waarop ze manieren bedenken waarop mensen in objectieve doodzonde kunnen blijven leven en zich toch ‘welkom’ in de Kerk kunnen voelen.[2]God verwelkomt inderdaad iedereen om gered te worden. De voorwaarde voor deze verlossing liggen in de woorden van Onze Heer zelf: “Bekeert u en gelooft in het evangelie” (Marcus 1:15) Wat een heel andere visie dan die van God! Wat een enorme kloof tussen de realiteit van wat zich op dit moment profetisch ontvouwt – de zuivering van de Kerk – en wat sommige bisschoppen aan de wereld voorstellen!Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 cf. Het laatste proces
2 God verwelkomt inderdaad iedereen om gered te worden. De voorwaarde voor deze verlossing liggen in de woorden van Onze Heer zelf: “Bekeert u en gelooft in het evangelie” (Marcus 1:15)

Oktober waarschuwing

 

HEAVEN heeft gewaarschuwd dat oktober 2023 een belangrijke maand zou worden, een keerpunt in de escalatie van de gebeurtenissen. We zijn nog maar een week bezig en er hebben zich al grote gebeurtenissen voltrokken...Lees verder

Blijf in mij

 

Voor het eerst gepubliceerd op 8 mei 2015…

 

IF je hebt geen vrede, stel jezelf dan drie vragen: Ben ik in de wil van God? Vertrouw ik hem? Houd ik op dit moment van God en de naaste? Gewoon, ben ik trouw, vertrouwen en lief?[1]zien Bouwen aan het Huis van Vrede Telkens wanneer u uw rust verliest, doorloopt u deze vragen als een checklist en stemt u op dat moment een of meer aspecten van uw denkwijze en gedrag opnieuw af door te zeggen: “Ah Heer, het spijt me, ik ben gestopt met in U te blijven. Vergeef mij en help mij om opnieuw te beginnen.” Op deze manier bouw je gestaag een Huis van vrede, zelfs temidden van beproevingen.

Lees verder

voetnoten

De grote diefstal

 

De eerste stap op weg naar het herwinnen van de staat van primitieve vrijheid
bestond uit het leren doen zonder dingen.
De mens moet zich ontdoen van alle attributen
hem opgelegd door de beschaving en terug te keren naar nomadische omstandigheden –
zelfs kleding, voedsel en vaste verblijfplaatsen moeten worden verlaten.
–filosofische theorieën van Weishaupt en Rousseau;
oppompen van Wereldrevolutie (1921), door Nessa Webster, p. 8

Het communisme komt dus weer terug in de westerse wereld,
omdat er iets stierf in de westerse wereld, namelijk, 
het sterke geloof van mensen in de God die hen gemaakt heeft.
– Eerbiedwaardige aartsbisschop Fulton Sheen,
“Communisme in Amerika”, vgl. youtube.com

 

ONZE Lady vertelde Conchita Gonzalez uit Garabandal, Spanje: ‘Als het communisme weer komt, zal alles gebeuren’ [1]Der Zeigefinger Gottes (Garabandal – De vinger van God), Albrecht Weber, nr. 2 maar ze zei het niet hoe Het communisme zou weer komen. In Fatima waarschuwde de Heilige Moeder dat Rusland haar fouten zou verspreiden, maar ze zei niets hoe die fouten zouden zich verspreiden. Wanneer de westerse geest zich het communisme voorstelt, grijpt hij dus waarschijnlijk terug naar de Sovjet-Unie en het tijdperk van de Koude Oorlog.

Maar het communisme dat vandaag de dag opkomt lijkt daar helemaal niet op. Sterker nog, ik vraag me soms af of die oude vorm van communisme die nog steeds in Noord-Korea bestaat – grijze, lelijke steden, weelderige militaire vertoon en gesloten grenzen – niet een beraadslagen afleiding van de echte communistische dreiging die zich op dit moment over de mensheid verspreidt: De grote reset...Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 Der Zeigefinger Gottes (Garabandal – De vinger van God), Albrecht Weber, nr. 2

Het laatste proces?

Duccio, Het verraad van Christus in de hof van Getsemane, 1308 

 

Jullie geloof zal aan het wankelen zijn, want er staat geschreven:
'Ik zal de herder slaan,
en de schapen zullen verstrooid worden.'
(Markeer 14: 27)

Vóór de wederkomst van Christus
de Kerk moet een laatste beproeving doorstaan
dat zal het geloof van veel gelovigen doen wankelen ...
-
Catechismus van de katholieke kerk, n. 675, 677

 

WAT is dit “de laatste beproeving die het geloof van veel gelovigen zal doen wankelen?”  

Lees verder

Verborgen in het volle zicht

Baphomet – Foto door Matt Anderson

 

IN a papier over occultisme in het tijdperk van informatie merken de auteurs op dat “leden van de occulte gemeenschap een eed hebben afgelegd, zelfs op straffe van dood en vernietiging, om niet te onthullen wat Google onmiddellijk zal delen.” En dus is het algemeen bekend dat geheime genootschappen dingen eenvoudigweg ‘in het volle zicht verborgen houden’ en hun aanwezigheid of bedoelingen begraven in symbolen, logo’s, filmscripts en dergelijke. Het woord occult betekent letterlijk ‘verbergen’ of ‘bedekken’. Vandaar dat geheime genootschappen zoals de Vrijmetselaars, waarvan wortels zijn occultisch, vaak verbergen ze hun bedoelingen of symbolen in het volle zicht, die bedoeld zijn om op een bepaald niveau gezien te worden...Lees verder

Vooruit de herfst in...

 

 

DAAR Er is nogal wat ophef over deze komst Oktober. Gezien dat talrijke zieners over de hele wereld wijzen op een soort verschuiving die volgende maand begint – een nogal specifieke en wenkbrauwverhogende voorspelling – onze reactie zou er een moeten zijn van evenwicht, voorzichtigheid en gebed. Onderaan dit artikel vindt u een nieuwe webcast waarin ik werd uitgenodigd om komende oktober met pater. Richard Heilman en Doug Barry van Amerikaanse Grace Force.Lees verder

Een apostolische tijdlijn

 

JUST als wij vinden dat God de handdoek in de ring moet gooien, gooit Hij er nog een paar eeuwen bij. Dit is de reden waarom voorspellingen zo specifiek als “deze oktober' moeten met voorzichtigheid en voorzichtigheid worden beschouwd. Maar we weten ook dat de Heer een plan heeft dat in vervulling gaat, een plan dat werkelijkheid wordt culminerend in deze tijd, volgens niet alleen talrijke zieners, maar feitelijk ook de vroege kerkvaders.Lees verder

Het breekpunt

 

Vele valse profeten zullen opstaan ​​en velen misleiden;
en vanwege de toename van het kwaad,
de liefde van velen zal koud worden.
(Matt 24: 11-12)

 

I BEREIKT vorige week een breekpunt. Overal waar ik keek, zag ik niets anders dan mensen die klaar stonden om elkaar uit elkaar te scheuren. De ideologische kloof tussen mensen is een afgrond geworden. Ik vrees echt dat sommigen niet in staat zullen zijn om over te steken, omdat ze volkomen verankerd zijn geraakt in globalistische propaganda (zie De twee kampen). Sommige mensen hebben een verbazingwekkend punt bereikt waarop iedereen die het regeringsverhaal in twijfel trekt (of het nuopwarming van de aarde"'de pandemie”, enz.) wordt geacht letterlijk te zijn doden alle anderen. Een persoon gaf me bijvoorbeeld onlangs de schuld van de doden in Maui omdat ik presenteerde een ander perspectief over klimaatverandering. Vorig jaar werd ik een "moordenaar" genoemd omdat ik waarschuwde voor het nu onbetwistbaar gevaren of mRNA injecties of het blootleggen van de ware wetenschap maskeren. Het heeft me er allemaal toe gebracht om na te denken over die onheilspellende woorden van Christus...Lees verder

Kerk op een afgrond - Deel II

De Zwarte Madonna van Częstochowa – ontheiligd

 

Als je in een tijd leeft waarin niemand je goede raad zal geven,
noch enig mens geeft u het goede voorbeeld,
wanneer je zult zien dat deugd wordt gestraft en ondeugd wordt beloond...
houd stand en blijf stevig bij God op straffe van het leven...
— Sint Thomas More,
onthoofd in 1535 voor het verdedigen van het huwelijk
Het leven van Thomas More: een biografie door William Roper

 

 

EEN van de grootste gaven die Jezus zijn kerk naliet, was de genade van onfeilbaarheid. Als Jezus zei: "Je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken" (Johannes 8:32), dan is het absoluut noodzakelijk dat elke generatie zonder enige twijfel weet wat de waarheid is. Anders zou men een leugen voor de waarheid kunnen houden en in slavernij kunnen vervallen. Voor…

… Iedereen die zonde begaat, is een slaaf van de zonde. (Johannes 8:34)

Vandaar dat onze spirituele vrijheid is intrinsiek om de waarheid te kennen, daarom beloofde Jezus, "Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u naar alle waarheid leiden." [1]John 16: 13 Ondanks de tekortkomingen van de individuele leden van het katholieke geloof gedurende twee millennia en zelfs de morele mislukkingen van de opvolgers van Petrus, onthult onze Heilige Traditie dat de leringen van Christus nauwkeurig zijn bewaard gedurende meer dan 2000 jaar. Het is een van de zekerste tekenen van Christus' voorzienige hand op zijn bruid.Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 John 16: 13