De kunst van het opnieuw beginnen - Deel II

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 21 november 2017
Dinsdag van de drieëndertigste week in gewone tijd
De presentatie van de Heilige Maagd Maria

Liturgische teksten hier),

BEKENDMAKEN

 

HET De kunst van het opnieuw beginnen bestaat altijd uit herinneren, geloven en vertrouwen dat het werkelijk God is die een nieuwe start initieert. Dat als je gelijk bent gevoel verdriet om uw zonden of het denken van berouw, dat dit al een teken is van Zijn genade en liefde die in uw leven aan het werk zijn.Lees verder

De kunst van het opnieuw beginnen - Deel III

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 22 november 2017
Woensdag van de drieëndertigste week in gewone tijd
Gedenkteken van St. Cecilia, Martyr

Liturgische teksten hier),

VERTROUWEN

 

HET De eerste zonde van Adam en Eva was niet het eten van de "verboden vrucht". Het was eerder dat ze brak vertrouwen met de Schepper - vertrouw erop dat Hij hun belangen, hun geluk en hun toekomst in Zijn handen had. Dit verbroken vertrouwen is tot op dit moment de Grote Wond in het hart van ieder van ons. Het is een wond in onze overgeërfde natuur die ons doet twijfelen aan Gods goedheid, Zijn vergeving, voorzienigheid, plannen en vooral Zijn liefde. Als je wilt weten hoe ernstig, hoe intrinsiek deze existentiële wond is voor de menselijke conditie, kijk dan naar het kruis. Daar zie je wat er nodig was om de genezing van deze wond te beginnen: dat God zelf zou moeten sterven om te herstellen wat de mens zelf had vernietigd.[1]cf. Waarom geloof?Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 cf. Waarom geloof?

De kunst van het opnieuw beginnen - Deel IV

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 23 november 2017
Donderdag van de drieëndertigste week in gewone tijd
Opt. Gedenkteken van St. Columban

Liturgische teksten hier),

GEHOORZAMEN

 

JEZUS keek neer op Jeruzalem en weende terwijl Hij uitriep:

Als je deze dag alleen wist wat voor vrede zorgt - maar nu is het voor je ogen verborgen. (Evangelie van vandaag)

Lees verder

De kunst van het opnieuw beginnen - Deel V

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 24 november 2017
Vrijdag van de drieëndertigste week in gewone tijd
Gedenkteken van St. Andrew Dũng-Lac en metgezellen

Liturgische teksten hier),

BIDDEN

 

IT heeft twee benen nodig om stevig te staan. Dus ook in het spirituele leven hebben we twee benen om op te staan: gehoorzaamheid en gebed​ Want de kunst van het opnieuw beginnen bestaat erin ervoor te zorgen dat we vanaf het allereerste begin de juiste basis hebben ... of we struikelen voordat we zelfs maar een paar stappen hebben gezet. Samengevat bestaat de kunst van het opnieuw beginnen tot dusver in de vijf stappen van vernederen, belijden, vertrouwen, gehoorzamen, en nu richten we ons op bidden.Lees verder

De kunst van het opnieuw beginnen - Deel I

VERnederend

 

Voor het eerst gepubliceerd op 20 november 2017...

Deze week doe ik iets anders: een vijfdelige serie, gebaseerd op de evangeliën van deze week, over hoe je opnieuw kunt beginnen nadat je bent gevallen. We leven in een cultuur waarin we verzadigd zijn van zonde en verleiding, en die eist veel slachtoffers; velen zijn ontmoedigd en uitgeput, vertrapt en verliezen hun geloof. Het is dus noodzakelijk om de kunst van het opnieuw beginnen te leren...

 

WAAROM voelen we een verpletterende schuld als we iets slechts doen? En waarom komt dit voor bij ieder mens? Zelfs baby's lijken, als ze iets verkeerds doen, vaak "gewoon te weten" dat ze dat niet zouden moeten doen.Lees verder

Door zijn wonden

 

JEZUS wil ons genezen, Hij wil dat wij dat doen "heb het leven en heb het overvloediger" (Johannes 10:10). We kunnen ogenschijnlijk alles goed doen: naar de mis gaan, biechten, elke dag bidden, de rozenkrans bidden, devoties hebben, enz. En toch, als we onze wonden niet hebben behandeld, kunnen ze in de weg staan. Ze kunnen in feite voorkomen dat dat "leven" in ons stroomt ...Lees verder