Schisma, zegt u?

 

IEMAND vroeg mij onlangs: “Je verlaat toch niet de Heilige Vader of het ware leergezag?” Ik schrok van de vraag. "Nee! Wat gaf je die indruk??” Hij zei dat hij het niet zeker wist. Dus ik stelde hem gerust dat er sprake is van schisma niet op de tafel. Periode.

Lees verder

De belangrijkste homilie

 

Zelfs als wij of een engel uit de hemel zijn
zou u een evangelie moeten prediken
anders dan degene die we tot u hebben gepredikt,
laat die vervloekt zijn!
(Gal 1: 8)

 

ZE bracht drie jaar door aan de voeten van Jezus, aandachtig luisterend naar Zijn onderwijs. Toen Hij naar de hemel opsteeg, liet Hij hun een “grote opdracht” na “Maak discipelen van alle naties… leer hen alles na te leven wat ik u geboden heb” (Mattheüs 28:19-20). En toen zond Hij hun de "Geest van de waarheid" om hun onderwijs onfeilbaar te leiden (Joh 16:13). Daarom zou de eerste homilie van de Apostelen ongetwijfeld van cruciaal belang zijn en de richting van de hele Kerk… en van de wereld bepalen.

Dus wat zei Petrus??Lees verder

De grote kloof

 

Nihil innovetur, nisi quod traditum est
“Laat er geen innovatie zijn die verder gaat dan wat is overgeleverd.”
—PAUS Sint-Stefanus I (+ 257)

 

HET De toestemming van het Vaticaan aan priesters om zegeningen uit te delen aan ‘paren’ van hetzelfde geslacht en mensen met ‘onregelmatige’ relaties heeft een diepe kloof binnen de katholieke kerk veroorzaakt.

Binnen enkele dagen na de aankondiging waren bijna hele continenten (Afrika en India), bisschoppenconferenties (bijv. Hongarije, Polen), kardinalen, en religieuze ordes verworpen de tegenstrijdige taal in Fiducia supplicans (FS). Volgens een persbericht van Zenit vanochtend hebben “15 Bisschoppenconferenties uit Afrika en Europa, plus ongeveer twintig bisdommen wereldwijd, de toepassing van het document op het diocesane grondgebied verboden, beperkt of opgeschort, wat de bestaande polarisatie daaromheen benadrukt.”[1]Jan 4, 2024, Hoogtepunt A Wikipedia-pagina na verzet tegen Fiducia supplicans telt momenteel afwijzingen van 16 bisschoppenconferenties, 29 individuele kardinalen en bisschoppen, en zeven congregaties en priesterlijke, religieuze en lekenverenigingen. Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 Jan 4, 2024, Hoogtepunt

Zijn we een hoek omgegaan?

 

Opmerking: sinds ik dit heb gepubliceerd, heb ik enkele ondersteunende citaten van gezaghebbende stemmen toegevoegd, terwijl de reacties over de hele wereld blijven stromen. Dit is een te cruciaal onderwerp om niet gehoord te kunnen worden door de collectieve zorgen van het Lichaam van Christus. Maar het raamwerk van deze reflectie en argumenten blijven ongewijzigd. 

 

HET nieuws schoot als een raket over de hele wereld: “Paus Franciscus keurt het goed dat katholieke priesters paren van hetzelfde geslacht mogen zegenen” (ABC News). Reuters verklaard: "Vaticaan keurt zegeningen voor koppels van hetzelfde geslacht goed in baanbrekende uitspraak.“Voor één keer verdraaiden de krantenkoppen de waarheid niet, ook al zit er meer achter het verhaal… Lees verder

Confronteer de storm

 

EEN NIEUW Het schandaal is over de hele wereld opgelaaid en de krantenkoppen verkondigen dat paus Franciscus priesters toestemming heeft gegeven om paren van hetzelfde geslacht te zegenen. Deze keer draaiden de krantenkoppen niet mee. Is dit het grote scheepswrak waar Onze Lieve Vrouw drie jaar geleden over sprak? Lees verder

Ik ben een discipel van Jezus Christus

 

De paus kan geen ketterij bedrijven
als hij spreekt exathedra,
dit is een geloofsdogma.
In zijn onderwijs buiten 
ex cathedra-verklaringenEchter
hij kan leerstellige dubbelzinnigheden begaan,
fouten en zelfs ketterijen.
En aangezien de paus niet identiek is
met de hele Kerk,
de Kerk is sterker
dan een enkele dwalende of ketterse paus.
 
– Bisschop Athanasius Schneider
19 september 2023, onepeterfive.com

 

I HEBBEN vermijdt al lang de meeste reacties op sociale media. De reden is dat mensen gemeen, veroordelend en regelrecht liefdeloos zijn geworden – en vaak in naam van ‘het verdedigen van de waarheid’. Maar na onze laatste webcast, probeerde ik te reageren op sommigen die mijn collega Daniel O'Connor en mij ervan beschuldigden de paus te “bashen”. Lees verder

De gehoorzaamheid van het geloof

 

Nu aan Hem die u kan sterken,
volgens mijn evangelie en de proclamatie van Jezus Christus…
aan alle naties om de gehoorzaamheid van het geloof tot stand te brengen... 
(Rom 16: 25-26)

…hij vernederde zichzelf en werd gehoorzaam tot de dood,
zelfs de dood aan het kruis. (Fil.2: 8)

 

GOD Hij moet Zijn hoofd schudden, zo niet lachen om Zijn Kerk. Want het plan dat zich sinds de dageraad van de verlossing ontvouwde, was dat Jezus voor Zichzelf een bruid zou voorbereiden die er is "Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, opdat ze heilig en zonder smet zou zijn" (Ef. 5:27). En toch, sommigen binnen de hiërarchie zelf[1]cf. Het laatste proces hebben het punt bereikt waarop ze manieren bedenken waarop mensen in objectieve doodzonde kunnen blijven leven en zich toch ‘welkom’ in de Kerk kunnen voelen.[2]God verwelkomt inderdaad iedereen om gered te worden. De voorwaarde voor deze verlossing liggen in de woorden van Onze Heer zelf: “Bekeert u en gelooft in het evangelie” (Marcus 1:15) Wat een heel andere visie dan die van God! Wat een enorme kloof tussen de realiteit van wat zich op dit moment profetisch ontvouwt – de zuivering van de Kerk – en wat sommige bisschoppen aan de wereld voorstellen!Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 cf. Het laatste proces
2 God verwelkomt inderdaad iedereen om gered te worden. De voorwaarde voor deze verlossing liggen in de woorden van Onze Heer zelf: “Bekeert u en gelooft in het evangelie” (Marcus 1:15)

Het laatste proces?

Duccio, Het verraad van Christus in de hof van Getsemane, 1308 

 

Jullie geloof zal aan het wankelen zijn, want er staat geschreven:
'Ik zal de herder slaan,
en de schapen zullen verstrooid worden.'
(Markeer 14: 27)

Vóór de wederkomst van Christus
de Kerk moet een laatste beproeving doorstaan
dat zal het geloof van veel gelovigen doen wankelen ...
-
Catechismus van de katholieke kerk, n. 675, 677

 

WAT is dit “de laatste beproeving die het geloof van veel gelovigen zal doen wankelen?”  

Lees verder

Kerk op een afgrond - Deel II

De Zwarte Madonna van Częstochowa – ontheiligd

 

Als je in een tijd leeft waarin niemand je goede raad zal geven,
noch enig mens geeft u het goede voorbeeld,
wanneer je zult zien dat deugd wordt gestraft en ondeugd wordt beloond...
houd stand en blijf stevig bij God op straffe van het leven...
— Sint Thomas More,
onthoofd in 1535 voor het verdedigen van het huwelijk
Het leven van Thomas More: een biografie door William Roper

 

 

EEN van de grootste gaven die Jezus zijn kerk naliet, was de genade van onfeilbaarheid. Als Jezus zei: "Je zult de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken" (Johannes 8:32), dan is het absoluut noodzakelijk dat elke generatie zonder enige twijfel weet wat de waarheid is. Anders zou men een leugen voor de waarheid kunnen houden en in slavernij kunnen vervallen. Voor…

… Iedereen die zonde begaat, is een slaaf van de zonde. (Johannes 8:34)

Vandaar dat onze spirituele vrijheid is intrinsiek om de waarheid te kennen, daarom beloofde Jezus, "Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u naar alle waarheid leiden." [1]John 16: 13 Ondanks de tekortkomingen van de individuele leden van het katholieke geloof gedurende twee millennia en zelfs de morele mislukkingen van de opvolgers van Petrus, onthult onze Heilige Traditie dat de leringen van Christus nauwkeurig zijn bewaard gedurende meer dan 2000 jaar. Het is een van de zekerste tekenen van Christus' voorzienige hand op zijn bruid.Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 John 16: 13

Het pad van het leven

“We staan ​​nu voor de grootste historische confrontatie die de mensheid heeft meegemaakt ... We staan ​​nu voor de laatste confrontatie tussen de kerk en de antikerk, van het evangelie versus het anti-evangelie, van Christus versus de antichrist ... Het is een beproeving ... van 2,000 jaar cultuur en christelijke beschaving, met alle gevolgen van dien voor de menselijke waardigheid, individuele rechten, mensenrechten en de rechten van naties. " —Kardinaal Karol Wojtyla (JOHANNES PAULUS II), op het Eucharistisch Congres, Philadelphia, PA; 13 augustus 1976; cf. Katholiek online (bevestigd door diaken Keith Fournier die aanwezig was) “We staan ​​nu tegenover de grootste historische confrontatie die de mensheid ooit heeft doorgemaakt... We staan ​​nu voor de laatste confrontatie tussen de kerk en de antikerk, van het evangelie versus het anti-evangelie, van Christus versus de antichrist ... Het is een beproeving ... van 2,000 jaar cultuur en christelijke beschaving, met alle gevolgen van dien voor de menselijke waardigheid, individuele rechten, mensenrechten en de rechten van naties. " —Kardinaal Karol Wojtyla (JOHANNES PAULUS II), op het Eucharistisch Congres, Philadelphia, PA; 13 augustus 1976; cf. Katholiek online (bevestigd door Deacon Keith Fournier die aanwezig was)

We staan ​​nu voor de laatste confrontatie
tussen de Kerk en de anti-Kerk,
van het evangelie versus het anti-evangelie,
van Christus versus de antichrist...
Het is een proef… van 2,000 jaar cultuur
en christelijke beschaving,
met alle gevolgen van dien voor de menselijke waardigheid,
individuele rechten, mensenrechten
en de rechten van naties.

—Kardinaal Karol Wojtyla (JOHN PAUL II), Eucharistisch Congres, Philadelphia, PA,
13 augustus 1976; vgl. Katholiek online

WE leven in een uur waarin bijna de hele katholieke cultuur van 2000 jaar wordt verworpen, niet alleen door de wereld (wat enigszins te verwachten is), maar ook door katholieken zelf: bisschoppen, kardinalen en leken die geloven dat de kerk moet “ bijgewerkt”; of dat we een “synode over synodaliteit” nodig hebben om de waarheid te herontdekken; of dat we het eens moeten zijn met de ideologieën van de wereld om ze te 'begeleiden'.Lees verder

Je was geliefd

 

IN in de nasleep van het extraverte, aanhankelijke en zelfs revolutionaire pontificaat van St. Johannes Paulus II, werd kardinaal Joseph Ratzinger onder een lange schaduw geworpen toen hij de troon van Peter op zich nam. Maar wat spoedig het pontificaat van Benedictus XVI zou kenmerken, zou niet zijn charisma of humor, zijn persoonlijkheid of daadkracht zijn - sterker nog, hij was stil, sereen, bijna onhandig in het openbaar. Het zou eerder zijn onwankelbare en pragmatische theologie zijn in een tijd waarin de bark van Peter zowel van binnenuit als van buitenaf werd aangevallen. Het zou zijn heldere en profetische perceptie van onze tijd zijn die de mist voor de boeg van dit grote schip leek te doen verdwijnen; en het zou een orthodoxie zijn die keer op keer bewees, na 2000 jaar van vaak stormachtige wateren, dat de woorden van Jezus een onwrikbare belofte zijn:

Ik zeg je, je bent Petrus, en op deze rots zal ik mijn kerk bouwen, en de doodsmachten zullen haar niet overweldigen. (Matt 16:18)

Lees verder

Wie is de ware paus?

 

WIE is de ware paus?

Als je mijn inbox zou kunnen lezen, zou je zien dat er minder overeenstemming is over dit onderwerp dan je zou denken. En deze divergentie werd onlangs nog sterker gemaakt met een hoofdartikel in een grote katholieke publicatie. Het stelt een theorie voor die aan kracht wint, al die tijd flirten met schisma...Lees verder

Jezus Christus verdedigen

Peter's ontkenning door Michael D. O'Brien

 

Jaren geleden, op het hoogtepunt van zijn predikingsbediening en voordat hij het publieke oog verliet, zei Fr. John Corapi kwam naar een conferentie die ik bijwoonde. Met zijn diepe, keelachtige stem betrad hij het podium, keek met een grimas naar de ingespannen menigte en riep uit: 'Ik ben boos. Ik ben boos op je. Ik ben boos op mij." Vervolgens legde hij met zijn gebruikelijke vrijmoedigheid uit dat zijn gerechtvaardigde woede te wijten was aan een kerk die op haar handen zat in het aangezicht van een wereld die het evangelie nodig had.

Daarmee publiceer ik dit artikel opnieuw vanaf 31 oktober 2019. Ik heb het bijgewerkt met een sectie met de naam "Globalism Spark".

Lees verder

Dus je zag hem ook?

bekenDe man van smarten, door Matthew Brooks

  

Voor het eerst gepubliceerd op 18 oktober 2007.

 

IN mijn reizen door Canada en de Verenigde Staten, ben ik gezegend om tijd door te brengen met een aantal zeer mooie en heilige priesters - mannen die echt hun leven geven voor hun schapen. Dat zijn de herders die Christus tegenwoordig zoekt. Dat zijn de herders die dit hart moeten hebben om hun schapen de komende dagen te leiden ...

Lees verder

Op de massa die vooruit gaat

 

... elke particuliere kerk moet in overeenstemming zijn met de universele kerk
niet alleen met betrekking tot de leer van het geloof en de sacramentele tekens,
maar ook met betrekking tot de gebruiken die algemeen worden ontvangen uit de apostolische en ononderbroken traditie. 
Deze moeten niet alleen in acht worden genomen om fouten te voorkomen,
maar ook opdat het geloof in zijn integriteit mag worden doorgegeven,
sinds de gebedsregel van de kerk (lex orandi) komt overeen
aan haar geloofsregel (lex geloofsbrieven).
—Algemene instructie van het Romeins Missaal, 3e druk, 2002, 397

 

IT Het lijkt misschien vreemd dat ik schrijf over de zich ontvouwende crisis tijdens de Latijnse Mis. De reden is dat ik nog nooit in mijn leven een regelmatige Tridentijnse liturgie heb bijgewoond.[1]Ik woonde wel een Tridentijnse ritusbruiloft bij, maar de priester leek niet te weten wat hij aan het doen was en de hele liturgie was verstrooid en vreemd. Maar dat is precies waarom ik een neutrale waarnemer ben met hopelijk iets nuttigs om toe te voegen aan het gesprek...Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 Ik woonde wel een Tridentijnse ritusbruiloft bij, maar de priester leek niet te weten wat hij aan het doen was en de hele liturgie was verstrooid en vreemd.

Er is maar één bark

 

... als het enige en enige ondeelbare leergezag van de Kerk,
de paus en de bisschoppen in vereniging met hem,
dragen
 de zwaarste verantwoordelijkheid dat geen dubbelzinnig teken
of onduidelijke leer komt van hen,
de gelovigen in verwarring brengen of ze in slaap wiegen
tot een vals gevoel van veiligheid. 
—Kardinaal Gerhard Müller,

voormalig prefect van de Congregatie voor de Geloofsleer
Eerste dingenApril 20, 2018

Het is geen kwestie van 'pro-' paus Franciscus of 'contra-' paus Franciscus.
Het gaat erom het katholieke geloof te verdedigen,
en dat betekent het verdedigen van het Bureau van Peter
waarin de paus is geslaagd. 
—Kardinaal Raymond Burke, Het katholieke wereldrapport,
22 januari 2018

 

VOOR hij stierf, bijna een jaar geleden tot de dag aan het begin van de pandemie, schreef de grote prediker Rev. John Hampsch, CMF (ca. 1925-2020) me een bemoedigende brief. Daarin nam hij een dringende boodschap op voor al mijn lezers:Lees verder