Kleine zaken

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 25 augustus - 30 augustus 2014
Gewone tijd

Liturgische teksten hier

 

 

JEZUS moet verbaasd zijn geweest toen zijn moeder, terwijl hij in de tempel stond en bezig was met zijn “vaders zaken”, tegen Hem zei dat het tijd was om naar huis te komen. Het is opmerkelijk dat voor de komende 18 jaar alles wat we uit de evangeliën weten, is dat Jezus een diepe zelfontlediging moet zijn binnengegaan, wetende dat Hij kwam om de wereld te redden… maar nog niet. In plaats daarvan ging hij daar thuis de alledaagse "plicht van het moment" op zich nemen. Daar, in de beslotenheid van de kleine gemeenschap van Nazareth, werden timmerwerktuigen de kleine sacramentaliën waarmee de Zoon van God de "kunst van gehoorzaamheid" leerde.

Lees verder

Neem moed, ik ben het

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 4 augustus - 9 augustus 2014
Gewone tijd

Liturgische teksten hier

 

 

GEACHTE vrienden, zoals je misschien al hebt gelezen, heeft een onweer deze week mijn computer uitgeschakeld. Als zodanig ben ik aan het worstelen om weer op het goede spoor te komen met schrijven met een back-up en een andere computer in bestelling krijgen. Om het nog erger te maken, het gebouw waar ons hoofdkantoor zich bevindt, had zijn verwarmingskanalen en loodgieterswerk stortte in! Hm ... ik denk dat het Jezus Zelf was die dat zei het Koninkrijk der hemelen wordt door geweld ingenomen. Inderdaad!

Lees verder

Jezus manifesteren

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 28 juli - 2 augustus 2014
Gewone tijd

Liturgische teksten hier

 

 

PAUZE, neem even de tijd en reset je ziel. Hiermee bedoel ik, herinner jezelf eraan dit is allemaal echt​ Dat God bestaat; dat er engelen om je heen zijn, heiligen die voor je bidden, en een moeder die is gestuurd om je in de strijd te leiden. Neem even de tijd ... denk aan die onverklaarbare wonderen in je leven en andere die onmiskenbare tekenen zijn geweest van Gods activiteit, van het geschenk van de zonsopgang van vanmorgen tot zelfs de meer dramatische lichamelijke genezingen ... het 'wonder van de zon' waarvan tientallen duizenden in Fatima ... de stigmata van heiligen zoals Pio ... de eucharistische wonderen ... de onvergankelijke lichamen van heiligen ... de 'bijna-dood'-getuigenissen ... de transformatie van grote zondaars in heiligen ... de stille wonderen die God voortdurend in je leven doet door de Zijne te vernieuwen. barmhartigheden jegens u elke ochtend.

Lees verder

Volharden…

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 21 juli - 26 juli 2014
Gewone tijd

Liturgische teksten hier

 

 

IN waarheid, broeders en zusters, sinds het schrijven van de “Vlam van Liefde” serie over het plan van onze Moeder en Heer (zie De convergentie en de zegen, Meer over de Vlam van Liefde, en De rijzende morgenster), Heb ik het sindsdien heel moeilijk gehad om iets te schrijven. Als je de vrouw gaat promoten, is de draak nooit ver achter. Het is allemaal een goed teken. Uiteindelijk is het het teken van de Kruis.

Lees verder

De wervelwind oogsten

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 14 juli - 19 juli 2014
Gewone tijd

Liturgische teksten hier


De wervelwind oogsten, artiest onbekend

 

 

IN Tijdens de lezingen van vorige week hoorden we de profeet Hosea verkondigen:

Als ze de wind zaaien, zullen ze de wervelwind oogsten. (Hos 8: 7)

Enkele jaren geleden, toen ik op een boerderij stond te kijken naar een naderende storm, toonde de Heer me in de geest dat een geweldige orkaan kwam over de wereld. Terwijl mijn geschriften zich ontvouwden, begon ik te begrijpen dat wat onze generatie rechtstreeks tegemoet ging, het definitieve verbreken van de zegels van Openbaring was (zie De zeven zegels van revolutie​ Maar deze zegels zijn niet Gods bestraffende gerechtigheid werkt- ze zijn veeleer de mens die de wervelwind van zijn eigen gedrag oogst. Ja, de oorlogen, plagen en zelfs verstoringen in het weer en de aardkorst zijn vaak door mensen gemaakt (zie Het land rouwt​ En ik wil het nog een keer zeggen ... nee, niet ervaren het - ik schreeuw nu -de storm is op ons! Het is nu hier! 

Lees verder

Bijeenkomst in de open plek

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 7 juli - 12 juli 2014
Gewone tijd

Liturgische teksten hier

 

 

I heb deze week veel tijd gehad om te bidden, na te denken en te luisteren terwijl ik op mijn tractor aan het hooien was. Vooral over de mensen die ik heb ontmoet tijdens dit mysterieuze apostolaat. Ik verwijs naar die trouwe dienstknechten en boodschappers van de Heer die, net als ik, de opdracht hebben gekregen om te waken, te bidden en vervolgens te spreken over de tijd waarin we leven. Het is opmerkelijk dat we allemaal uit verschillende richtingen zijn gekomen, zwervend door het duister. , dichte en vaak gevaarlijke wouden van profetie, om vervolgens op hetzelfde punt uit te komen: in de Clearing of a united message.

Lees verder

Real Time

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 30 juni - 5 juli 2014
Gewone tijd

Liturgische teksten hier

aardebol die Azië met zonhalo onder ogen zien

 

WAAROM nu? Ik bedoel, waarom heeft de Heer mij na acht jaar geïnspireerd om deze nieuwe column genaamd “het Nu-woord” te beginnen, reflecties op de dagelijkse mislezingen? Ik geloof dat dit komt doordat de lezingen rechtstreeks, ritmisch tot ons spreken, terwijl bijbelse gebeurtenissen zich nu in realtime ontvouwen. Ik bedoel niet aanmatigend te zijn als ik dat zeg. Maar na acht jaar schrijven over komende gebeurtenissen, zoals samengevat in De zeven zegels van revolutie, we zien ze nu in realtime ontvouwen. (Ik vertelde mijn geestelijk leidsman eens dat ik doodsbang was om iets op te schrijven dat misschien verkeerd is. En hij antwoordde: "Wel, je bent al een dwaas voor Christus. Als je het mis hebt, zul je gewoon een dwaas zijn voor Christus. —Met ei op je gezicht. ”)

Lees verder

De twee harten

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 23 juni - 28 juni 2014
Gewone tijd

Liturgische teksten hier


"The Two Hearts" door Tommy Christopher Canning

 

IN mijn recente meditatie, De rijzende morgenster, we zien door de Schrift en de traditie hoe de Gezegende Moeder een belangrijke rol speelt in niet alleen de eerste, maar ook de tweede komst van Jezus. Christus en Zijn moeder zijn zo met elkaar vermengd dat we vaak naar hun mystieke eenheid verwijzen als de "Twee Harten" (waarvan we de feesten afgelopen vrijdag en zaterdag hebben gevierd). Als symbool en type van de Kerk is haar rol in deze "eindtijd" eveneens een type en teken van de rol van de Kerk bij het tot stand brengen van de triomf van Christus over het satanische koninkrijk dat zich over de wereld verspreidt.

Lees verder

Wanneer Elia terugkeert

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 16 juni - 21 juni 2014
Gewone tijd

Liturgische teksten hier


Elijah

 

 

HE was een van de meest invloedrijke profeten van het Oude Testament. In feite is zijn einde hier op aarde bijna mythologisch van status omdat, nou ja ... hij had geen einde.

Terwijl ze verder gingen praten, kwamen een vlammende wagen en vlammende paarden tussen hen in, en Elia ging in een wervelwind naar de hemel. (Eerste lezing van woensdag)

De traditie leert dat Elia naar het "paradijs" werd gebracht waar hij voor corruptie bewaard is gebleven, maar dat zijn rol op aarde niet is geëindigd.

Lees verder

Al zijn

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 9 juni - 14 juni 2014
Gewone tijd

Liturgische teksten hier


Elia slaapt, door Michael D. O'Brien

 

 

HET Het begin van het ware leven in Jezus is het moment waarop je erkent dat je volkomen verdorven bent - arm in deugdzaamheid, heiligheid, goedheid. Dat lijkt het moment te zijn, zou je denken, ondanks alle wanhoop; het moment waarop God verklaart dat je terecht verdoemd bent; het moment waarop alle vreugde instort en het leven niets meer is dan een uitgesponnen, hopeloze lofrede…. Maar dat is precies het moment waarop Jezus zegt: "Kom, ik wil in uw huis dineren"; wanneer Hij zegt: "Heden zult u met mij in het paradijs zijn"; wanneer Hij zegt: “Houd je van mij? Voed dan mijn schapen. " Dit is de paradox van verlossing die Satan voortdurend probeert te verbergen voor de menselijke geest. Want terwijl hij uitroept dat je waardig bent om verdoemd te worden, zegt Jezus dat je, omdat je verdoemd bent, waardig bent om gered te worden.

Lees verder

Wees niet bang om licht te zijn

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 2 juni - 7 juni 2014
van de zevende week van Pasen

Liturgische teksten hier

 

 

DO debatteer je alleen met anderen over moraliteit, of deel je ook met hen je liefde voor Jezus en wat Hij doet in je leven? Veel katholieken voelen zich tegenwoordig erg op hun gemak bij de eerste, maar niet bij de laatste. We kunnen onze intellectuele opvattingen bekend maken, en soms krachtig, maar dan zijn we stil, zo niet stil, als het erom gaat ons hart te openen. Dit kan twee fundamentele redenen hebben: of we schamen ons om te delen wat Jezus in onze ziel doet, of we hebben eigenlijk niets te zeggen omdat ons innerlijk leven met Hem verwaarloosd en dood is, een tak die losgekoppeld is van de Wijnstok ... een gloeilamp losgeschroefd uit het stopcontact.

Lees verder

De urgentie voor het evangelie

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 26 - 31 mei 2014
van de zesde week van Pasen

Liturgische teksten hier

 

 

DAAR is een perceptie in de kerk dat evangelisatie voor enkelen is. We houden conferenties of parochiemissies en die "uitverkorenen" komen om met ons te spreken, te evangeliseren en te onderwijzen. Maar wat de rest van ons betreft, het is onze plicht om gewoon naar de mis te gaan en ons te onthouden van zonde.

Niets is verder van de waarheid verwijderd.

Lees verder

Enkele persoonlijke woorden en wijzigingen ten opzichte van Mark ...

 

 

JEZUS zei: "De wind waait waar hij wil ... zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is." Dat leek het geval te zijn in Zijn eigen bediening, toen Hij van plan was één ding te doen, maar de menigten zouden een ander pad bepalen. Evenzo zette St. Paul vaak koers naar een bestemming, maar werd gedwarsboomd door slecht weer, vervolging of de Geest.

Ik heb gemerkt dat deze bediening door de jaren heen niet anders is. Als ik zeg: "Dit is wat ik zal doen ...", heeft de Heer vaak andere plannen. Dat is weer het geval. Ik voel dat de Heer wil dat ik me nu concentreer op enkele zeer belangrijke geschriften - sommige 'woorden' die al meer dan twee jaar aan het brouwen zijn. Zonder een langwerpige en onnodige uitleg denk ik niet dat veel mensen dat begrijpen dit is niet mijn blog. Ik heb zoveel dingen die ik zou willen als maar er is een duidelijke agenda die niet de mijne is, een organische ontvouwing van 'woord'. Geestelijke leiding in dit opzicht is van onschatbare waarde geweest om mij te helpen (zoveel mogelijk!) Opzij te gaan om de Heer zijn zin te geven. Ik hoop dat dit gebeurt omwille van Hem en die van jou.

Lees verder

De twee verleidingen

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 23 mei 2014
Vrijdag van de vijfde week van Pasen

Liturgische teksten hier

 

 

DAAR zijn twee krachtige verleidingen waarmee de kerk de komende dagen zal worden geconfronteerd om zielen te trekken van de smalle weg die naar het leven leidt. Een daarvan is wat we gisteren hebben onderzocht - de stemmen die ons willen beschamen omdat we ons aan het Evangelie vasthouden.

Lees verder

Vreugde in waarheid

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 22 mei 2014
Donderdag van de vijfde week van Pasen
Opt. Mem. St. Rita van Cascia

Liturgische teksten hier

 

 

LAATSTE jaar in De zesde dag, Ik schreef dat 'Paus Benedictus XVI in veel opzichten de laatste' gave 'is van een generatie van gigantische theologen die de Kerk door de storm van afvalligheid hebben geleid. gaat nu met al zijn kracht op de wereld uitbreken​ De volgende paus zal ons ook leiden… maar hij bestijgt een troon die de wereld wil omverwerpen. ' [1]cf. De zesde dag

Die storm is nu op ons. Die vreselijke rebellie tegen de zetel van Petrus - de leringen die bewaard zijn gebleven en afgeleid zijn van de Vine of Apostolic Tradition - is hier. In een openhartige en noodzakelijke toespraak vorige week zei professor Robert P. George van Princeton:

Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 cf. De zesde dag

Waarheid bloeit

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 21 mei 2014
Woensdag van de vijfde week van Pasen
Opt. Mem. St. Christopher Magallanes & metgezellen

Liturgische teksten hier


Christus ware Vine, Onbekend

 

 

WANNEER Jezus beloofde dat Hij de Heilige Geest zou zenden om ons in alle waarheid te leiden, dat betekende niet dat leerstellingen gemakkelijk zouden komen zonder onderscheid, gebed en dialoog. Dat is duidelijk in de eerste lezing van vandaag, terwijl Paulus en Barnabas de apostelen opzoeken om bepaalde aspecten van de Joodse wet te verduidelijken. Ik word de laatste tijd herinnerd aan de leringen van Humanae Vitae, en hoe er veel onenigheid, overleg en gebed was voordat Paulus VI zijn prachtige onderwijs gaf. En nu zal er in oktober een Synode over het Gezin bijeenkomen waarin kwesties die de kern vormen, niet alleen van de kerk maar van de beschaving, worden besproken zonder kleine gevolgen:

Lees verder

De heerser van deze wereld uitwerpen

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 20 mei 2014
Dinsdag van de vijfde week van Pasen

Liturgische teksten hier

 

 

'ZEGE over de "prins van deze wereld" werd eens en voor altijd gewonnen in het Uur dat Jezus zich vrijwillig aan de dood overgaf om ons zijn leven te geven. ' [1]Catechismus van de Katholieke Kerk, n. 2853 Het Koninkrijk van God komt sinds het Laatste Avondmaal en blijft in ons midden komen door de Heilige Eucharistie. [2]CCC, N. 2816 Zoals de Psalm van vandaag zegt: "Uw koninkrijk is een koninkrijk voor alle leeftijden, en uw heerschappij duurt voort van alle generaties." Als dat zo is, waarom zegt Jezus dan in het evangelie van vandaag:

Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 Catechismus van de Katholieke Kerk, n. 2853
2 CCC, N. 2816

Christendom en de oude religies

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 19 mei 2014
Maandag van de vijfde week van Pasen

Liturgische teksten hier

 

 

IT het is gebruikelijk om mensen die tegen het katholicisme zijn, argumenten te horen aanvoeren als: het christendom is gewoon ontleend aan heidense religies; dat Christus een mythologische uitvinding is; of dat de katholieke feestdagen, zoals Kerstmis en Pasen, gewoon heidendom zijn met een facelift. Maar er is een heel ander perspectief op het heidendom dat St. Paul onthult in de mislezingen van vandaag.

Lees verder

Ga achteruit

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 16 mei 2014
Vrijdag van de vierde week van Pasen

Liturgische teksten hier

 

 

WANNEER je kijkt van dichtbij naar de huid, heel dichtbij, plotseling ziet het er niet zo mooi uit! Een mooi gezicht, onder een microscoop, kan er nogal onaantrekkelijk uitzien. Maar doe een stap achteruit en alles wat je ziet is het grote plaatje dat samen - ogen, neus, mond, haar - mooi is, ondanks de kleine gebreken.

De hele week hebben we nagedacht over Gods heilsplan. En we moeten. Anders worden we in het kleine plaatje getrokken en kijken we door een microscoop naar onze eigen tijd, waardoor dingen er nogal beangstigend uit kunnen zien.

Lees verder

Gods tijdlijn

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 15 mei 2014
Donderdag van de vierde week van Pasen

Liturgische teksten hier


Israël, vanuit een ander perspectief ...

 

 

DAAR zijn twee redenen waarom zielen in slaap vallen met de stem van God die door zijn profeten spreekt en de "tekenen des tijds" in hun generatie. Een daarvan is dat mensen gewoon niet willen horen dat niet alles peachy is.

Het is onze slaperigheid voor de aanwezigheid van God die ons ongevoelig maakt voor het kwaad: we horen God niet omdat we niet gestoord willen worden, en dus blijven we onverschillig voor het kwaad ... de slaperigheid van de discipelen [in Getsemane] is dat niet een probleem van dat ene moment, eerder van de hele geschiedenis, 'de slaperigheid' is van ons, van degenen onder ons die niet de volle kracht van het kwaad willen zien en niet zijn Passie willen aangaan​ —POPE BENEDICT XVI, Katholiek persbureau, Vaticaanstad, 20 april 2011, algemene audiëntie

Lees verder

De twaalfde steen

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 14 mei 2014
Woensdag van de vierde week van Pasen
Feest van St. Matthias, Apostel

Liturgische teksten hier


Matthias, door Peter Paul Rubens (1577-1640)

 

I vragen vaak niet-katholieken die willen debatteren over het gezag van de kerk: “Waarom moesten de apostelen de vacature vervullen die Judas Iskariot na zijn dood had achtergelaten? Wat is het probleem? Lukas vermeldt in de Handelingen van de Apostelen dat, toen de eerste gemeenschap in Jeruzalem bijeenkwam, 'er een groep van ongeveer honderdtwintig personen op één plaats was'. [1]cf. Handelingen 1:15 Er waren dus genoeg gelovigen bij de hand. Waarom moest dan het ambt van Judas worden vervuld? "

Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 cf. Handelingen 1:15

Moeder van alle naties

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 13 mei 2014
Dinsdag van de vierde week van Pasen
Opt. Gedenkteken van Onze Lieve Vrouw van Fatima

Liturgische teksten hier


Onze Lieve Vrouw van alle Volkeren

 

 

HET eenheid van christenen, inderdaad alle volkeren, is de hartslag en onfeilbare visie van Jezus. De heilige Johannes vatte de roep van onze Heer samen in een prachtig gebed voor de apostelen en de naties die naar hun prediking zouden luisteren:

Lees verder

Wanneer God wereldwijd gaat

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 12 mei 2014
Maandag van de vierde week van Pasen

Liturgische teksten hier


Vrede komt, door Jon McNaughton

 

 

HOE veel katholieken denken ooit na dat er een globaal heilsplan onderweg? Dat God elk moment aan de vervulling van dat plan werkt? Als mensen omhoog kijken naar de wolken die voorbij drijven, denken maar weinigen aan de bijna oneindige uitgestrektheid van sterrenstelsels en planetaire systemen die daarachter liggen. Ze zien wolken, een vogel, een storm en gaan verder zonder na te denken over het mysterie dat achter de hemelen ligt. Zo ook, maar weinig zielen kijken verder dan de huidige triomfen en stormen en beseffen dat ze leiden naar de vervulling van de beloften van Christus, uitgedrukt in het evangelie van vandaag:

Lees verder

Geef nooit een ziel op

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 9 mei 2014
Vrijdag van de derde week van Pasen

Liturgische teksten hier


Bloem springt op na een bosbrand

 

 

ALLE moet verloren lijken. Alles moet lijken alsof het kwaad heeft gewonnen. De tarwekorrel moet in de grond vallen en sterven…. en pas dan draagt ​​het vrucht. Zo was het met Jezus ... Golgotha ​​... het graf ... het was alsof de duisternis het licht had verpletterd.

Maar toen barstte er licht uit de afgrond, en in een oogwenk was de duisternis overwonnen.

Lees verder

De branden van vervolging

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 8 mei 2014
Donderdag van de derde week van Pasen

Liturgische teksten hier

 

 

TERWIJL een bosbrand kan de bomen verwoesten, dat is het juist de hitte van vuur dat opent dennenappels, dus het bos opnieuw inzaaien.

Vervolging is een vuur dat, terwijl het de godsdienstvrijheid verteert en de Kerk van dood hout zuivert, opengaat zaden van nieuw leven​ Die zaden zijn zowel de martelaren die door hun bloed getuigen van het Woord, als degenen die door hun woorden getuigen. Dat wil zeggen, het Woord van God is het zaad dat in de grond van harten valt, en het bloed van de martelaren bewateert het ...

Lees verder

De oogst van vervolging

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 7 mei 2014
Woensdag van de derde week van Pasen

Liturgische teksten hier

 

 

WANNEER werd Jezus eindelijk berecht en gekruisigd? Wanneer licht werd opgevat als duisternis, en duisternis als licht. Dat wil zeggen, de mensen kozen de beruchte gevangene, Barabbas, boven Jezus, de Vredevorst.

Toen liet Pilatus hun Barabbas los, maar nadat hij Jezus had gegeseld, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. (Matt 27:26)

Terwijl ik luister naar rapporten die uit de Verenigde Naties komen, zien we opnieuw licht wordt opgevat als duisternis, en duisternis als licht. [1]cf. LifeSiteNews.com, 6 mei 2014 Jezus werd door zijn vijanden afgeschilderd als een verstoorder van de vrede, een potentiële "terrorist" van de Romeinse staat. Zo ook is de katholieke kerk hard op weg de nieuwe terreurorganisatie van onze tijd te worden.

Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 cf. LifeSiteNews.com, 6 mei 2014

De meesters van geweten

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 6 mei 2014
Dinsdag van de derde week van Pasen

Liturgische teksten hier

 

 

IN elke leeftijd, in elke dictatuur, of het nu een totalitaire regering is of een gewelddadige echtgenoot, er zijn mensen die niet alleen proberen te controleren wat anderen zeggen, maar zelfs wat ze zeggen. denken. Tegenwoordig zien we deze geest van controle snel alle naties in haar greep houden terwijl we op weg zijn naar een nieuwe wereldorde. Maar paus Franciscus waarschuwt:

Lees verder

De verduistering van de rede

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 5 mei 2014
Maandag van de derde week van Pasen

Liturgische teksten hier

 

 

SAM Sotiropoulos stelde de politie van Toronto slechts een simpele vraag: als het Canadese wetboek van strafrecht openbare naaktheid verbiedt, [1]Sectie 174 stelt dat een persoon die "zo gekleed is dat hij de openbare zeden of openbare orde beledigt" "schuldig is aan een misdrijf dat bestraft kan worden met een standrechtelijke veroordeling". zullen ze die wet handhaven tijdens de Toronto Gay Pride-parade? Zijn zorg was dat kinderen, die vaak door ouders en leraren naar de parade worden gebracht, mogelijk worden blootgesteld aan illegale publieke naaktheid.

Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 Sectie 174 stelt dat een persoon die "zo gekleed is dat hij de openbare zeden of openbare orde beledigt" "schuldig is aan een misdrijf dat bestraft kan worden met een standrechtelijke veroordeling".

Tenzij de Heer de gemeenschap opbouwt ...

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 2 mei 2014
Gedenkteken van St. Athanasius, bisschop en kerkleraar

Liturgische teksten hier

LIKE de gelovigen in de vroege kerk, ik weet dat velen vandaag de dag eveneens een sterke roeping voelen tot de christelijke gemeenschap. In feite heb ik jarenlang met broeders en zusters gesproken over dit verlangen intrinsiek tot het christelijk leven en het leven van de kerk. Zoals Benedictus XVI zei:

Ik kan Christus niet alleen voor mezelf bezitten; Ik kan hem alleen toebehoren in vereniging met allen die de zijne zijn geworden of zullen worden. De communie trekt mij uit mijzelf naar hem toe, en dus ook naar eenheid met alle christenen. We worden ‘één lichaam’, volledig samengevoegd in een enkel bestaan. -Deus Caritas Est, n. 14

Dit is een mooie gedachte, en ook geen droom. Het is het profetische gebed van Jezus dat we 'allemaal één mogen zijn'. [1]cf. Joh 17: 21 Aan de andere kant zijn de moeilijkheden waarmee we vandaag worden geconfronteerd bij het vormen van christelijke gemeenschappen niet gering. Hoewel Focolare of Madonna House of andere apostolaten ons waardevolle wijsheid en ervaring verschaffen in het leven "in gemeenschap", zijn er een paar dingen die we in gedachten moeten houden.

Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 cf. Joh 17: 21

De gemeenschap moet kerkelijk zijn

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 1 mei 2014
Donderdag van de tweede week van Pasen
St. Jozef de Arbeider

Liturgische teksten hier

UnitybookIcon
Christelijke eenheid

 

 

WANNEER de apostelen worden opnieuw voor het Sanhedrin gebracht, zij antwoorden niet als individuen, maar als gemeenschap.

We moet God meer gehoorzamen dan mensen. (Eerste lezing)

Deze ene zin zit boordevol implicaties. Ten eerste zeggen ze 'wij', wat een fundamentele eenheid tussen hen impliceert. Ten tweede onthult het dat de apostelen geen menselijke traditie volgden, maar de heilige traditie die Jezus hun bijbracht. En ten slotte ondersteunt het wat we eerder deze week lazen, dat de eerste bekeerlingen op hun beurt de leer van de apostelen volgden, die van Christus was.

Lees verder

Gemeenschap… een ontmoeting met Jezus

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 30 april 2014
Woensdag van de tweede week van Pasen

Liturgische teksten hier

Het laatste gebed van de christelijke martelaren, Jean-Léon Gérôme
(1824-1904)

 

 

HET dezelfde apostelen die Gethsemane ontvluchtten bij het eerste geratel van kettingen nu, trotseren niet alleen de religieuze autoriteiten, maar gaan rechtstreeks terug naar vijandig gebied om te getuigen van de opstanding van Jezus.

De mannen die u in de gevangenis zet, zijn in het tempelgebied en onderwijzen de mensen. (Eerste lezing)

Kettingen die ooit hun schande waren, beginnen nu een glorieuze kroon te weven. Waar kwam deze moed ineens vandaan?

Lees verder

Het sacrament van de gemeenschap

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 29 april 2014
Gedenkteken van de heilige Catharina van Siena

Liturgische teksten hier


Onze Lieve Vrouw van Combermere brengt haar kinderen bijeen - Madonna House Community, Ont., Canada

 

 

NERGENS in de evangeliën lezen we dat Jezus de apostelen instrueert dat ze, zodra Hij vertrekt, gemeenschappen moeten vormen. Misschien komt Jezus er het dichtst bij wanneer Hij zegt: "Dit is hoe iedereen zal weten dat u mijn discipelen bent, als u liefde voor elkaar hebt." [1]cf. Joh 13: 35

En toch, na Pinksteren, was het allereerste wat de gelovigen deden, het vormen van georganiseerde gemeenschappen. Bijna instinctief ...

Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 cf. Joh 13: 35

Christendom dat de wereld verandert

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 28 april 2014
Maandag van de tweede week van Pasen

Liturgische teksten hier

 

DAAR is een vuur in de vroege christenen dat Dan moet je vandaag opnieuw in de kerk worden ontstoken. Het was nooit de bedoeling om uit te gaan. Dit is de taak van Onze Gezegende Moeder en de Heilige Geest in deze tijd van barmhartigheid: het leven van Jezus in ons, het licht van de wereld, tot stand brengen. Hier is het soort vuur dat weer moet branden in onze parochies:

Lees verder

Het evangelie van lijden

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 18 april 2014
Goede vrijdag

Liturgische teksten hier

 

 

U kan de laatste tijd in verschillende geschriften het thema hebben opgemerkt van "bronnen van levend water" die vanuit de ziel van een gelovige stromen. Het meest dramatisch is de 'belofte' van een komende 'zegen' waarover ik deze week schreef De convergentie en de zegen.

Maar als we vandaag op het kruis mediteren, wil ik het hebben over nog een bron van levend water, een die zelfs nu van binnenuit kan stromen om de zielen van anderen te bevloeien. Ik heb het over zieken.

Lees verder

De derde herdenking

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 17 april 2014
heilige donderdag

Liturgische teksten hier

 

 

DRIE Bij het avondmaal vroeg Jezus ons om Hem na te volgen. Eens toen Hij Brood nam en het brak; eens toen Hij de beker opnam; en ten slotte, toen Hij de voeten van de apostelen waste:

Als ik daarom, de meester en de leraar, uw voeten heb gewassen, zou u elkaars voeten moeten wassen. Ik heb je een model gegeven om te volgen, zodat jij dat ook zou moeten doen, zoals ik voor jou heb gedaan. (Evangelie van vandaag)

De heilige mis is niet compleet zonder de derde gedenkteken​ Dat wil zeggen, wanneer u en ik het lichaam en bloed van Jezus ontvangen, is de heilige maaltijd slechts tevreden wanneer we de voeten van een ander wassen. Als jij en ik op hun beurt het offer worden dat we hebben gegeten: als we ons leven in dienst stellen voor een ander:

Lees verder

De Mensenzoon verraden

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 16 april 2014
Woensdag van de Goede Week

Liturgische teksten hier

 

 

BEIDE Petrus en Judas ontvingen het lichaam en bloed van Christus tijdens het laatste avondmaal. Jezus wist van tevoren dat beide mannen Hem zouden verloochenen. Beide mannen gingen dat op de een of andere manier doen.

Maar slechts één man kwam binnen:

Nadat hij de hap had genomen, ging Satan [Judas] binnen. (Johannes 13:27)

Lees verder

Je bent voor deze tijd geboren

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 15 april 2014
Dinsdag van de Goede Week

Liturgische teksten hier

 

 

AS je tuurt naar de storm die aan de horizon van de mensheid hangt, je zou in de verleiding kunnen komen om te zeggen: "Waarom ik? Waarom nu?" Maar dat wil ik u verzekeren, beste lezer je bent geboren voor deze tijden. Zoals het vandaag in de eerste lezing zegt,

De HERE riep mij vanaf mijn geboorte, vanaf mijn moeders schoot gaf hij mij mijn naam. 

Lees verder

Zijn ondoorgrondelijke barmhartigheid

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 14 april 2014
Maandag van de Goede Week

Liturgische teksten hier

 

 

NEE men kan doorgronden hoe breed en hoe diep de liefde van God voor de mensheid is. De eerste lezing van vandaag geeft ons inzicht in deze tederheid:

Een verbrijzeld riet zal hij niet breken, en een smeulende pit zal hij niet uitblussen, totdat hij gerechtigheid op aarde vestigt ...

We staan ​​op de drempel van de Dag des Heren, die dag die zal leiden tot een tijdperk van vrede en gerechtigheid, en dit zal vestigen in "de kustlanden". De kerkvaders herinneren ons eraan dat de Dag des Heren niet het einde van de wereld is, of zelfs maar een periode van 24 uur. Liever…

Lees verder

Ze zullen het niet zien

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 11 april 2014
Vrijdag van de vijfde vastenweek

Liturgische teksten hier

 

 

DIT generatie is als een man die op een strand staat en een schip aan de horizon ziet verdwijnen. Hij denkt niet aan wat zich achter de horizon bevindt, waar het schip naartoe gaat of waar andere schepen vandaan komen. In zijn geest is de werkelijkheid alleen dat wat tussen de kust en de skyline ligt. En dat is het.

Dit is analoog aan hoe velen de katholieke kerk tegenwoordig waarnemen. Ze kunnen niet verder kijken dan de horizon van hun beperkte kennis; ze begrijpen de veranderende invloed van de kerk door de eeuwen heen niet: hoe ze onderwijs, gezondheidszorg en liefdadigheidsinstellingen op verschillende continenten introduceerde. Hoe de verhevenheid van het evangelie kunst, muziek en literatuur heeft veranderd. Hoe de kracht van haar waarheden zich hebben gemanifesteerd in de pracht van architectuur en design, burgerrechten en wetten.

Lees verder

Jezus is God

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 10 april 2014
Donderdag van de vijfde week van de vasten

Liturgische teksten hier

 

 

MOSLIMS geloof dat Hij een profeet is. Jehovah's Getuigen, dat Hij de aartsengel Michaël was. Anderen, dat Hij slechts een historische figuur is, en weer anderen, slechts een mythe.

Maar Jezus is God.

Lees verder

Ik zal niet buigen

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 9 april 2014
Woensdag van de vijfde vastenweek

Liturgische teksten hier

 

 

NIET bespreekbaar. Dat was in wezen het antwoord van Sadrach, Mesach en Abednego toen koning Nebukadnezar hen met de dood bedreigde als ze de staatsgod niet aanbaden. Onze God "kan ons redden", zeiden ze,

Maar zelfs als hij het niet wil, weet dan, o koning, dat we uw god niet zullen dienen of het gouden beeld dat u hebt opgericht, niet zullen aanbidden. (Eerste lezing)

Tegenwoordig worden gelovigen opnieuw gedwongen te buigen voor de staatsgod, tegenwoordig onder de namen ‘tolerantie’ en ‘diversiteit’. Degenen die dat niet doen, worden lastiggevallen, beboet of gedwongen van hun carrière.

Lees verder

Het teken van het kruis

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 8 april 2014
Dinsdag van de vijfde vastenweek

Liturgische teksten hier

 

 

WANNEER de mensen werden door slangen gebeten als straf voor hun aanhoudende twijfelen en klagen, ze hadden tenslotte berouw en deden een beroep op Mozes:

We hebben gezondigd door te klagen tegen de Heer en u. Bid de Heer om de slangen van ons weg te nemen.

Maar God nam de slangen niet weg. In plaats daarvan gaf Hij ze een remedie om te genezen als ze bezweken aan een giftige beet:

Lees verder

Volharden in zonde

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 7 april 2014
Maandag van de vijfde week van de vasten

Liturgische teksten hier


De vallei van de schaduw van de dood, George Inness, (1825-1894)

 

 

ON Zaterdagavond had ik het voorrecht om een ​​groep jonge mensen en een handjevol volwassenen te leiden in de eucharistische aanbidding. Terwijl we naar Jezus 'eucharistisch gezicht staarden, luisterend naar de woorden die Hij door St. Faustina sprak, Zijn naam zingend terwijl anderen gingen biechten… de liefde en genade van God daalde krachtig neer in de kamer.

Lees verder

Vader, vergeef hen ...

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 4 april 2014
Vrijdag van de vierde week van de vasten

Liturgische teksten hier

 

 

HET de waarheid is, vrienden, dat de wereld de christenen van alle kanten snel nadert voor het vasthouden aan de waarheid​ In landen in het Midden-Oosten worden onze broeders en zusters gemarteld, [1]cf. eindevantheamericandream.com onthoofd, [2]cf. IndianDefence.com en brandden uit hun huizen en kerken. [3]cf. vervolging.org En in het Westen verdwijnt de vrijheid van meningsuiting real time voor onze ogen. Kardinaal Timothy Dolan is niet ver weg in zijn voorspelling van drie jaar geleden. [4]Lees ook wat ik in 2005 schreef, dat nu gaat gebeuren: Vervolging! ... en de morele tsunami

Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 cf. eindevantheamericandream.com
2 cf. IndianDefence.com
3 cf. vervolging.org
4 Lees ook wat ik in 2005 schreef, dat nu gaat gebeuren: Vervolging! ... en de morele tsunami

Het gouden kalf

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 3 april 2014
Donderdag van de vierde week van de vasten

Liturgische teksten hier

 

 

WE zijn aan het einde van een tijdperk en het begin van het volgende: Het tijdperk van de Geest. Maar voordat de volgende begint, moet de tarwekorrel - deze cultuur - in de grond vallen en sterven. Want de morele grondslagen in wetenschap, politiek en economie zijn grotendeels verrot. Onze wetenschap wordt nu vaak gebruikt om op mensen te experimenteren, onze politiek om ze te manipuleren en economie om ze tot slaaf te maken.Lees verder