Over het herstellen van onze waardigheid

 

Het leven is altijd goed.
Dit is een instinctieve waarneming en een feit van ervaring,
en de mens is geroepen om de diepgaande reden te begrijpen waarom dit zo is.
Waarom is het leven goed?
—POPE ST. JOHANNES PAULUS II,
Evangelium Vitae, 34

 

WAT Er gebeurt iets met de geest van mensen als hun cultuur – a cultuur van de dood – hen informeert dat menselijk leven niet alleen wegwerpbaar is, maar blijkbaar een existentieel kwaad voor de planeet is? Wat gebeurt er met de psyche van kinderen en jongvolwassenen die herhaaldelijk te horen krijgen dat ze slechts een willekeurig bijproduct van de evolutie zijn, dat hun bestaan ​​de aarde ‘overbevolkt’, dat hun ‘koolstofvoetafdruk’ de planeet ruïneert? Wat gebeurt er met senioren en zieken als hen wordt verteld dat hun gezondheidsproblemen het “systeem” te veel kosten? Wat gebeurt er met jongeren die worden aangemoedigd hun biologische geslacht te verwerpen? Wat gebeurt er met iemands zelfbeeld als zijn waarde niet wordt bepaald door zijn inherente waardigheid, maar door zijn productiviteit?Lees verder

Het uur om te schitteren

 

DAAR Er wordt tegenwoordig veel gebabbeld onder het katholieke overblijfsel over "toevluchtsoorden" - fysieke plaatsen van goddelijke bescherming. Het is begrijpelijk, want het is binnen de natuurlijke wet voor ons om te willen overleven, pijn en lijden te vermijden. De zenuwuiteinden in ons lichaam onthullen deze waarheden. En toch is er nog een hogere waarheid: dat onze redding doorgaat het kruis. Als zodanig krijgen pijn en lijden nu een verlossende waarde, niet alleen voor onze eigen ziel maar ook voor die van anderen als we “wat ontbreekt aan de verdrukkingen van Christus ten behoeve van zijn lichaam, dat is de Kerk” (Kol 1:24).Lees verder

Bevroren?

 
 
ZIJN voel je je bevroren van angst, verlamd om vooruit te gaan naar de toekomst? Praktische woorden uit de hemel om je spirituele voeten weer in beweging te krijgen…

Lees verder

Profetische vermoeidheid

 

ZIJN voel je je overweldigd door de "tekenen des tijds"? Ben je het zat om profetieën te lezen die over verschrikkelijke gebeurtenissen spreken? Voel je je een beetje cynisch over dit alles, zoals deze lezer?Lees verder

Vijf manieren om 'niet bang te zijn'

 

OP DE HERDENKING VAN ST. JOHANNES PAULUS II

 

Wees niet bang! Zet de deuren wijd open voor Christus "!
—ST. JOHN PAULUS II, Preek, Sint-Pietersplein 
22 oktober 1978, nr.5

 

Voor het eerst gepubliceerd op 18 juni 2019.

 

JA, Ik weet dat Johannes Paulus II vaak zei: "Wees niet bang!" Maar als we de stormwinden om ons heen zien toenemen en golven beginnen de bark van Peter te overweldigen… zoals vrijheid van godsdienst en meningsuiting worden kwetsbaar en de mogelijkheid van een antichrist blijft aan de horizon… als Mariale profetieën worden in realtime vervuld en de waarschuwingen van de pausen ga niet in de gaten ... terwijl je eigen persoonlijke problemen, verdeeldheid en verdriet om je heen toenemen ... hoe kan iemand dat ooit doen niet wees bang?"Lees verder

Geloof, geen angst

 

AS de wereld wordt instabieler en de tijden onzekerder, mensen zoeken naar antwoorden. Sommige van die antwoorden zijn te vinden op Aftellen naar het koninkrijk waar "Hemelse Boodschappen" worden verstrekt voor het onderscheidingsvermogen van de getrouwe. Hoewel dit veel goede vruchten heeft afgeworpen, zijn sommige mensen ook bang.Lees verder

Als we twijfelen

 

ZE keek me aan alsof ik gek was. Toen ik op een recente conferentie sprak over de missie van de kerk om te evangeliseren en de kracht van het evangelie, had een vrouw die achterin zat een verwrongen blik op haar gezicht. Ze fluisterde af en toe spottend tegen haar zus die naast haar zat en kwam dan met een verbijsterde blik naar me terug. Het was moeilijk om het niet op te merken. Maar ja, het was moeilijk om de uitdrukking van haar zus, die duidelijk anders was, niet op te merken; haar ogen spraken van een ziel die onderzoekt, verwerkt en toch niet zeker is.Lees verder

Wees niet bang!

Tegen de wind indoor Liz Citroenzwendel, 2003

 

WE zijn de beslissende strijd aangegaan met de machten van de duisternis. Schreef ik in Wanneer de sterren vallen hoe de pausen geloven dat we het uur van Openbaring 12 leven, maar vooral vers vier, waar de duivel een "Derde van de sterren van de hemel." Deze "gevallen sterren" vormen volgens bijbelse exegese de hiërarchie van de kerk - en dat ook volgens persoonlijke openbaring. Een lezer bracht onder mijn aandacht het volgende bericht, zogenaamd van Onze Lieve Vrouw, dat het leergezag bevat Imprimatuur. Het opmerkelijke aan deze uitspraak is dat het verwijst naar het vallen van deze sterren in dezelfde periode die marxistische ideologieën verspreiden - dat wil zeggen, de onderliggende ideologie van Socialisme en communisme die weer aan kracht winnen, vooral in het Westen.[1]cf. Wanneer het communisme terugkeert Lees verder

voetnoten

Moed in de storm

 

EEN moment waren ze lafaards, de volgende moedig. Het ene moment twijfelden ze, het volgende waren ze het zeker. Het ene moment aarzelden ze, het volgende moment renden ze halsoverkop naar hun martelaarschap. Wat maakte het verschil bij die apostelen die hen in onbevreesde mannen veranderden?Lees verder

De verlamming van wanhoop

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 6 juli 2017
Donderdag van de dertiende week in gewone tijd
Opt. Gedenkteken van St. Maria Goretti

Liturgische teksten hier),

 

DAAR Er zijn veel dingen in het leven die ons tot wanhoop kunnen brengen, maar misschien niet zoveel als onze eigen fouten.Lees verder

Moed… tot het einde

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 29 juni 2017
Donderdag van de twaalfde week in gewone tijd
Plechtigheid van de heiligen Peter en Paul

Liturgische teksten hier),

 

TWEE jaren geleden schreef ik De groeiende menigte. Ik zei toen dat 'de tijdgeest is verschoven; er is een groeiende vrijmoedigheid en onverdraagzaamheid die door de rechtbanken raast, de media overspoelt en de straat oploopt. Ja, daar is de tijd rijp voor stilte de kerk. Deze gevoelens bestaan ​​al een tijdje, zelfs decennia. Maar wat nieuw is, is dat ze hebben gewonnen de kracht van de menigte, en wanneer het dit stadium bereikt, beginnen de woede en onverdraagzaamheid zeer snel te bewegen. 'Lees verder

Traject

 

DO heb je plannen, dromen en verlangens voor de toekomst die zich voor je ontvouwt? En toch, voel je dat "iets" nabij is? Dat de tekenen des tijds wijzen op grote veranderingen in de wereld, en dat het tegenstrijdig zou zijn om verder te gaan met je plannen?

 

Lees verder

Vijf sleutels tot ware vreugde

 

IT was een prachtige diepblauwe lucht toen ons vliegtuig aan de afdaling naar het vliegveld begon. Terwijl ik uit mijn raampje gluurde, deed de schittering van de cumuluswolken me scheel kijken. Het was een prachtig gezicht.

Maar terwijl we onder de wolken doken, werd de wereld plotseling grijs. De regen gleed langs mijn raam terwijl de steden beneden in een mistige duisternis en schijnbaar onontkoombare somberheid leken te zijn gelegerd. En toch was de realiteit van de warme zon en de heldere lucht niet veranderd. Ze waren er nog.

Lees verder

Bewaarder van de storm

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor dinsdag 30 juni 2015
Opt. Gedenkteken van de eerste martelaren van de Heilige Roomse Kerk

Liturgische teksten hier),

"Vrede zij stil" by Arnold Friberg

 

LAATSTE week nam ik wat vrije tijd om met mijn gezin te kamperen, iets wat we zelden doen. Ik legde de nieuwe encycliek van de paus aan de kant, pakte een hengel en duwde weg van de kust. Terwijl ik in een kleine boot op het meer zweefde, kwamen de woorden door mijn hoofd:

Keeper of the Storm ...

Lees verder

Zult u ze voor dood achterlaten?

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor maandag van de negende week van de gewone tijd, 1 juni 2015
Gedenkteken van St. Justin

Liturgische teksten hier),

 

FEARbroeders en zusters, legt de kerk op veel plaatsen en dus het zwijgen op de waarheid opsluiten​ De kosten van onze schroom kunnen worden meegerekend zielen: mannen en vrouwen zijn achtergelaten om te lijden en te sterven in hun zonde. Denken we zelfs nog op deze manier, denken we aan de geestelijke gezondheid van elkaar? Nee, in veel parochies doen we dat niet omdat we ons meer bezighouden met de de status quo dan de toestand van onze ziel aan te halen.

Lees verder

Belle en training voor moed

Belle1schone

 

Zij is mijn paard. Ze is schattig. Ze doet haar best om te behagen, om het goede te doen ... maar Belle is voor zowat alles bang. Dan zijn we met twee.

Weet je, bijna dertig jaar geleden kwam mijn enige zus om bij een auto-ongeluk. Vanaf die dag begon ik bang te worden voor zo ongeveer alles: bang om diegenen te verliezen die ik liefheb, bang om te falen, bang dat ik God niet behaagde, en de lijst gaat maar door. In de loop der jaren is die onderliggende angst zich op zoveel manieren blijven ontvouwen ... bang dat ik mijn echtgenoot zou verliezen, bang dat mijn kinderen gewond zouden kunnen raken, bang dat mijn naasten niet van me houden, bang voor schulden, bang dat ik Ik neem altijd de verkeerde beslissingen ... In mijn bediening ben ik bang geweest om anderen op een dwaalspoor te brengen, bang om de Heer in de steek te laten, en ja, ook bang in tijden van de golvende zwarte wolken die zich snel over de wereld verzamelen.

Lees verder

Wees trouw

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor vrijdag 16 januari 2015

Liturgische teksten hier),

 

DAAR gebeurt er zo veel in onze wereld, zo snel, dat het overweldigend kan zijn. Er is zoveel lijden, tegenspoed en drukte in ons leven dat het ontmoedigend kan zijn. Er is zoveel disfunctioneren, maatschappelijke instorting en verdeeldheid dat het verdovend kan zijn. In feite heeft de snelle afdaling van de wereld in deze tijd veel angstige, wanhopige, paranoïde ... verlamd.

Maar het antwoord op dit alles, broeders en zusters, is simpelweg wees trouw.

Lees verder

Dus waarom ben je bang?


dus waarom ben je bang_Fotor2

 

 

JEZUS zei: "Vader, ze zijn uw geschenk aan mij." [1]John 17: 24

      Dus hoe ga je om met een kostbaar geschenk?

Jezus zei: "Jullie zijn mijn vrienden." [2]John 15: 14

      Dus hoe ondersteunt iemand zijn vrienden?

Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 John 17: 24
2 John 15: 14

vastberaden

HET NU WOORD OVER MASSAMETINGEN
voor 30 september 2014
Gedenkteken van St. Jerome

Liturgische teksten hier),

 

 

EEN de mens klaagt over zijn lijden. De andere gaat recht op hen af. Een man vraagt ​​zich af waarom hij is geboren. Een ander vervult zijn bestemming. Beide mannen verlangen naar hun dood.

Het verschil is dat Job wil sterven om een ​​einde te maken aan zijn lijden. Maar Jezus wil sterven om te eindigen onze lijden. En daarom…

Lees verder