Over het herstellen van onze waardigheid

 

Het leven is altijd goed.
Dit is een instinctieve waarneming en een feit van ervaring,
en de mens is geroepen om de diepgaande reden te begrijpen waarom dit zo is.
Waarom is het leven goed?
—POPE ST. JOHANNES PAULUS II,
Evangelium Vitae, 34

 

WAT Er gebeurt iets met de geest van mensen als hun cultuur – a cultuur van de dood – hen informeert dat menselijk leven niet alleen wegwerpbaar is, maar blijkbaar een existentieel kwaad voor de planeet is? Wat gebeurt er met de psyche van kinderen en jongvolwassenen die herhaaldelijk te horen krijgen dat ze slechts een willekeurig bijproduct van de evolutie zijn, dat hun bestaan ​​de aarde ‘overbevolkt’, dat hun ‘koolstofvoetafdruk’ de planeet ruïneert? Wat gebeurt er met senioren en zieken als hen wordt verteld dat hun gezondheidsproblemen het “systeem” te veel kosten? Wat gebeurt er met jongeren die worden aangemoedigd hun biologische geslacht te verwerpen? Wat gebeurt er met iemands zelfbeeld als zijn waarde niet wordt bepaald door zijn inherente waardigheid, maar door zijn productiviteit?Lees verder

De weeën: ontvolking?

 

DAAR is een mysterieuze passage in het evangelie van Johannes waarin Jezus uitlegt dat sommige dingen te moeilijk zijn om nog aan de apostelen te worden geopenbaard.

Ik heb je nog veel dingen te zeggen, maar je kunt ze nu niet verdragen. Wanneer de Geest van de waarheid komt, zal Hij je naar de hele waarheid leiden. Hij zal je de dingen bekendmaken die komen gaan. (John 16: 12-13)

Lees verder

De profetische woorden van Johannes Paulus II naleven

 

‘Wandel als kinderen van het licht (…) en probeer te leren wat de Heer welgevallig is.
Neem geen deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis”
(Ef 5:8, 10-11).

In onze huidige sociale context, gekenmerkt door a
dramatische strijd tussen de ‘cultuur van het leven’ en de ‘cultuur van de dood’…
de dringende behoefte aan een dergelijke culturele transformatie hangt met elkaar samen
naar de huidige historische situatie,
het is ook geworteld in de evangelisatiemissie van de Kerk.
Het doel van het Evangelie is in feite
“om de mensheid van binnenuit te transformeren en haar nieuw te maken”.
—Johannes Paulus II, Evangelium Vitae, "Het evangelie van het leven", nr. 95

 

JOHANNES PAULUS II "Evangelie van het leven‘was een krachtige profetische waarschuwing aan de Kerk voor een agenda van de ‘machtigen’ om een ​​‘wetenschappelijk en systematisch geprogrammeerde… samenzwering tegen het leven’ op te leggen. Ze gedragen zich, zei hij, als ‘de farao van weleer, achtervolgd door de aanwezigheid en toename… van de huidige demografische groei."[1]Evangelium, Vitae, zn. 16, 17

Dat was 1995.Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 Evangelium, Vitae, zn. 16, 17

Waarschuwing van een wachter

 

GEACHTE broeders en zusters in Christus Jezus. Ik wil jullie met een positievere noot achterlaten, ondanks deze meest verontrustende week. Het staat in de korte video hieronder die ik vorige week heb opgenomen, maar nooit naar jullie heb verzonden. Het is een meest a propos boodschap voor wat er deze week is gebeurd, maar is een algemene boodschap van hoop. Maar ik wil ook gehoorzaam zijn aan het ‘nu-woord’ dat de Heer de hele week heeft gesproken. Ik zal het kort houden…Lees verder

Confronteer de storm

 

EEN NIEUW Het schandaal is over de hele wereld opgelaaid en de krantenkoppen verkondigen dat paus Franciscus priesters toestemming heeft gegeven om paren van hetzelfde geslacht te zegenen. Deze keer draaiden de krantenkoppen niet mee. Is dit het grote scheepswrak waar Onze Lieve Vrouw drie jaar geleden over sprak? Lees verder

De grote leugen

 

…de apocalyptische taal rond het klimaat
heeft de mensheid een grote slechte dienst bewezen.
Het heeft geleid tot ongelooflijk verkwistende en ineffectieve uitgaven.
De psychologische kosten zijn ook enorm geweest.
Veel mensen, vooral jongeren,
leef in angst dat het einde nabij is,
maar al te vaak leidend tot een slopende depressie
over de toekomst.
Een blik op de feiten zou vernietigen
die apocalyptische angsten.
—Steve Forbes, Forbes tijdschrift, 14 juli 2023

Lees verder

De verduistering van de zoon

Iemands poging om het “wonder van de zon” te fotograferen

 

Als eclips op het punt staat de Verenigde Staten over te steken (als een halve maan boven bepaalde regio’s), heb ik nagedacht over de “wonder van de zon” die plaatsvond in Fatima op 13 oktober 1917, de regenboogkleuren die daaruit voortkwamen... de maansikkel op islamitische vlaggen, en de maan waarop Onze Lieve Vrouw van Guadalupe staat. Toen vond ik vanochtend deze weerspiegeling van 7 april 2007. Het lijkt mij dat we Openbaring 12 leven, en dat we Gods kracht gemanifesteerd zullen zien in deze dagen van verdrukking, vooral door Onze gezegende moeder - "Maria, de stralende ster die de zon aankondigt” (PAUS ST. JOHANNES PAULUS II, Ontmoeting met jongeren op de luchtmachtbasis Cuatro Vientos, Madrid, Spanje, 3 mei 2003)… Ik heb het gevoel dat ik dit schrijven niet mag becommentariëren of ontwikkelen, maar gewoon opnieuw moet publiceren, dus hier is het... 

 

JEZUS zei tegen St. Faustina:

Voor de Dag van Gerechtigheid zend ik de Dag van Barmhartigheid. -Dagboek van goddelijke barmhartigheid, n. 1588

Deze reeks wordt aan het kruis gepresenteerd:

(GENADE :) Toen zei [de misdadiger]: "Jezus, denk aan mij als je in je koninkrijk komt." Hij antwoordde hem: "Amen, ik zeg je, vandaag zul je bij mij zijn in het paradijs."

(JUSTITIE :) Het was nu ongeveer twaalf uur 's middags en tot drie uur' s middags viel er duisternis over het hele land vanwege een zonsverduistering. (Lukas 23: 43-45)

 

Lees verder

Rwanda's waarschuwing

 

Toen hij het tweede zegel verbrak,
Ik hoorde het tweede levende wezen roepen:
"Kom naar voren."
Er kwam nog een paard naar buiten, een rood paard.
De berijder kreeg kracht
om de vrede van de aarde weg te nemen,

zodat mensen elkaar zouden afslachten.
En hij kreeg een enorm zwaard.
(Op 6: 3-4)

…we zijn getuige van dagelijkse gebeurtenissen waarbij mensen
lijken steeds agressiever te worden
en strijdlustig...
 

– PAUS BENEDICTUS XVI, Pinksterhomilie,
27 mei 2012

 

IN In 2012 publiceerde ik een zeer krachtig ‘nu-woord’ waarvan ik geloof dat het op dit moment ‘ontsloten’ wordt. Ik schreef toen (vgl. Waarschuwingen in de wind) van de waarschuwing dat het geweld plotseling over de wereld zal uitbarsten als een dief in de nacht omdat we volharden in ernstige zonde, waardoor Gods bescherming verloren gaat.[1]cf. Hel ontketend Het zou heel goed de aanlanding van de Grote storm...

Als ze de wind zaaien, zullen ze de wervelwind oogsten. (Hos 8: 7)Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 cf. Hel ontketend

De grote diefstal

 

De eerste stap op weg naar het herwinnen van de staat van primitieve vrijheid
bestond uit het leren doen zonder dingen.
De mens moet zich ontdoen van alle attributen
hem opgelegd door de beschaving en terug te keren naar nomadische omstandigheden –
zelfs kleding, voedsel en vaste verblijfplaatsen moeten worden verlaten.
–filosofische theorieën van Weishaupt en Rousseau;
oppompen van Wereldrevolutie (1921), door Nessa Webster, p. 8

Het communisme komt dus weer terug in de westerse wereld,
omdat er iets stierf in de westerse wereld, namelijk, 
het sterke geloof van mensen in de God die hen gemaakt heeft.
– Eerbiedwaardige aartsbisschop Fulton Sheen,
“Communisme in Amerika”, vgl. youtube.com

 

ONZE Lady vertelde Conchita Gonzalez uit Garabandal, Spanje: ‘Als het communisme weer komt, zal alles gebeuren’ [1]Der Zeigefinger Gottes (Garabandal – De vinger van God), Albrecht Weber, nr. 2 maar ze zei het niet hoe Het communisme zou weer komen. In Fatima waarschuwde de Heilige Moeder dat Rusland haar fouten zou verspreiden, maar ze zei niets hoe die fouten zouden zich verspreiden. Wanneer de westerse geest zich het communisme voorstelt, grijpt hij dus waarschijnlijk terug naar de Sovjet-Unie en het tijdperk van de Koude Oorlog.

Maar het communisme dat vandaag de dag opkomt lijkt daar helemaal niet op. Sterker nog, ik vraag me soms af of die oude vorm van communisme die nog steeds in Noord-Korea bestaat – grijze, lelijke steden, weelderige militaire vertoon en gesloten grenzen – niet een beraadslagen afleiding van de echte communistische dreiging die zich op dit moment over de mensheid verspreidt: De grote reset...Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 Der Zeigefinger Gottes (Garabandal – De vinger van God), Albrecht Weber, nr. 2

Het laatste proces?

Duccio, Het verraad van Christus in de hof van Getsemane, 1308 

 

Jullie geloof zal aan het wankelen zijn, want er staat geschreven:
'Ik zal de herder slaan,
en de schapen zullen verstrooid worden.'
(Markeer 14: 27)

Vóór de wederkomst van Christus
de Kerk moet een laatste beproeving doorstaan
dat zal het geloof van veel gelovigen doen wankelen ...
-
Catechismus van de katholieke kerk, n. 675, 677

 

WAT is dit “de laatste beproeving die het geloof van veel gelovigen zal doen wankelen?”  

Lees verder

Verborgen in het volle zicht

Baphomet – Foto door Matt Anderson

 

IN a papier over occultisme in het tijdperk van informatie merken de auteurs op dat “leden van de occulte gemeenschap een eed hebben afgelegd, zelfs op straffe van dood en vernietiging, om niet te onthullen wat Google onmiddellijk zal delen.” En dus is het algemeen bekend dat geheime genootschappen dingen eenvoudigweg ‘in het volle zicht verborgen houden’ en hun aanwezigheid of bedoelingen begraven in symbolen, logo’s, filmscripts en dergelijke. Het woord occult betekent letterlijk ‘verbergen’ of ‘bedekken’. Vandaar dat geheime genootschappen zoals de Vrijmetselaars, waarvan wortels zijn occultisch, vaak verbergen ze hun bedoelingen of symbolen in het volle zicht, die bedoeld zijn om op een bepaald niveau gezien te worden...Lees verder

Tegengif tegen de antichrist

 

WAT is Gods tegengif voor het spookbeeld van de antichrist in onze dagen? Wat is de 'oplossing' van de Heer om zijn volk, de bark van zijn kerk, te beschermen door de ruwe wateren die voor ons liggen? Dat zijn cruciale vragen, vooral in het licht van Christus' eigen, ontnuchterende vraag:

Als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof op aarde vinden? (Lukas 18: 8)Lees verder

Deze tijden van de antichrist

 

De wereld bij het naderen van een nieuw millennium,
waarop de hele kerk zich voorbereidt,
is als een veld dat klaar is voor de oogst.
 

—ST. Paus Johannes Paulus II, Wereldjongerendag, preek, 15 augustus 1993

 

 

HET De katholieke wereld is de laatste tijd in rep en roer door de publicatie van een brief geschreven door emeritus paus Benedictus XVI die dat in wezen stelt de De antichrist leeft. De brief werd in 2015 gestuurd naar Vladimir Palko, een gepensioneerde staatsman uit Bratislava die de Koude Oorlog heeft meegemaakt. De overleden paus schreef:Lees verder

Blijf op de koers

 

Jezus Christus is Dezelfde
gisteren, vandaag en voor altijd.
(Hebreeën 13: 8)

 

GEGEVEN dat ik nu mijn achttiende jaar in dit apostolaat van The Now Word inga, draag ik een bepaald perspectief. En dat zijn de dingen niet aanslepen zoals sommigen beweren, of dat profetie is niet worden vervuld, zoals anderen zeggen. Integendeel, ik kan niet bijhouden wat er allemaal gaat gebeuren - veel ervan, wat ik in de afgelopen jaren heb geschreven. Hoewel ik niet weet hoe de dingen precies tot bloei zouden komen, bijvoorbeeld hoe het communisme zou terugkeren (zoals Onze-Lieve-Vrouw de zieners van Garabandal zou hebben gewaarschuwd - zie Wanneer het communisme terugkeert), zien we het nu op de meest verbazingwekkende, slimme en alomtegenwoordige manier terugkeren.[1]cf. De laatste revolutie Het is zelfs zo subtiel dat velen nog niet beseffen wat zich overal om hen heen ontvouwt. "Wie oren heeft, moet horen."[2]cf. Matteüs 13:9Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 cf. De laatste revolutie
2 cf. Matteüs 13:9

God is met ons

Wees niet bang voor wat er morgen kan gebeuren.
Dezelfde liefdevolle Vader die vandaag voor je zorgt, zal dat ook doen
zorg voor je morgen en elke dag.
Ofwel zal hij je behoeden voor lijden
of Hij zal je onfeilbare kracht geven om het te dragen.
Heb dan vrede en leg alle angstige gedachten en fantasieën opzij
.

—St. Francis de Sales, bisschop uit de 17e eeuw,
Brief aan een dame (LXXI), 16 januari 1619,
van het Spirituele brieven van S. Francis de Sales,
Rivingtons, 1871, blz.185

Zie, de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren,
en ze zullen hem Emmanuel noemen,
wat betekent "God is met ons."
(Mat 1:23)

LAATSTE Ik weet zeker dat de inhoud van deze week net zo moeilijk is geweest voor mijn trouwe lezers als voor mij. Het onderwerp is zwaar; Ik ben me bewust van de altijd aanhoudende verleiding om te wanhopen bij het schijnbaar niet te stoppen spook dat zich over de wereld verspreidt. Eerlijk gezegd verlang ik naar die dagen van bediening waarin ik in het heiligdom zou zitten en mensen gewoon door muziek naar Gods aanwezigheid zou leiden. Ik merk dat ik vaak uitroep in de woorden van Jeremia:Lees verder

De laatste revolutie

 

Het is niet het heiligdom dat in gevaar is; het is beschaving.
Het is niet de onfeilbaarheid die ten onder kan gaan; het zijn persoonlijke rechten.
Het is niet de eucharistie die voorbij kan gaan; het is gewetensvrijheid.
Het is niet de goddelijke gerechtigheid die kan verdampen; het zijn de rechtbanken van menselijke gerechtigheid.
Het is niet zo dat God van Zijn troon verdreven kan worden;
het is dat mannen de betekenis van thuis kunnen verliezen.

Want vrede op aarde zal alleen komen voor degenen die eer aan God geven!
Het is niet de kerk die in gevaar is, het is de wereld!”
— Eerbiedwaardige bisschop Fulton J. Sheen
Televisieserie 'Het leven is het waard om geleefd te worden'

 

Normaal gesproken gebruik ik dit soort uitdrukkingen niet,
maar ik denk dat we aan de poorten van de hel staan.
 
—Dr. Mike Yeadon, voormalig vice-president en hoofdwetenschapper

van Ademhaling en Allergieën bij Pfizer;
1: 01: 54, De wetenschap volgen?

 

Vervolg van De twee kampen...

 

AT op dit late uur is het heel duidelijk geworden dat een zekere "profetische vermoeidheid” is begonnen en velen stemmen gewoon af - op het meest kritieke moment.Lees verder

De twee kampen

 

Er wacht ons een grote revolutie.
De crisis stelt ons niet alleen vrij om andere modellen te bedenken,
een andere toekomst, een andere wereld.
Het verplicht ons daartoe.

-voormalige Franse president Nicolas Sarkozy
14 september 2009; Unwo.org; Cf. The Guardian

... zonder de leiding van naastenliefde in waarheid,
deze wereldmacht zou ongekende schade kunnen aanrichten
en creëer nieuwe verdeeldheid binnen de menselijke familie ...
de mensheid loopt nieuwe risico's van slavernij en manipulatie. 
—PAUS BENEDICTUS XVI, Caritas in Veritate, n. 33, 26

 

HAAR een ontnuchterende week geweest. Het is overduidelijk geworden dat de Grote Reset niet te stoppen is nu niet-gekozen organen en functionarissen beginnen laatste fases van de uitvoering ervan.[1]"G20 promoot door de WHO gestandaardiseerd mondiaal vaccinpaspoort en 'Digital Health'-identiteitsschema", theepochtimes.com Maar dat is niet echt de bron van een diep verdriet. Het is eerder dat we twee kampen zien ontstaan, hun posities verharden, en de verdeeldheid wordt lelijk.Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 "G20 promoot door de WHO gestandaardiseerd mondiaal vaccinpaspoort en 'Digital Health'-identiteitsschema", theepochtimes.com

"Plotseling overleden" - Profetie vervuld

 

ON 28 mei 2020, 8 maanden voordat een massale inenting van de experimentele mRNA-gentherapieën zou beginnen, brandde mijn hart van een “nu-woord”: een serieuze waarschuwing dat genocide kwam.[1]cf. Onze 1942 Ik volgde dat op met de documentaire De wetenschap volgen? dat nu bijna 2 miljoen views heeft in alle talen, en de wetenschappelijke en medische waarschuwingen geeft die grotendeels genegeerd werden. Het weerspiegelt wat Johannes Paulus II een "samenzwering tegen het leven" noemde[2]Evangelium Vitae, n. 12 dat wordt losgelaten, ja, zelfs via zorgprofessionals.Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 cf. Onze 1942
2 Evangelium Vitae, n. 12