De laatste staande

 

HET de afgelopen maanden waren voor mij een tijd van luisteren, wachten, van innerlijke en uiterlijke strijd. Ik heb getwijfeld aan mijn roeping, mijn richting, mijn doel. Pas in de stilte voor het Heilig Sacrament beantwoordde de Heer uiteindelijk mijn oproepen: Hij is nog niet klaar met mij. Lees verder

De laatste hoop op redding?

 

HET tweede zondag van Pasen is Goddelijke barmhartigheid zondag​ Het is een dag waarop Jezus beloofde onmetelijke genaden uit te storten in de mate dat dat voor sommigen het geval is "De laatste hoop op redding." Toch hebben veel katholieken geen idee wat dit feest is of horen ze er nooit over vanaf de kansel. Zoals je zult zien, is dit geen gewone dag ...

Lees verder

The Great Refuge en Safe Harbor

 

Voor het eerst gepubliceerd op 20 maart 2011.

 

WANNEER Ik schrijf over "kastijdingen"Of"Goddelijke gerechtigheid, ”Ik krimp altijd ineen, omdat deze termen zo vaak verkeerd worden begrepen. Vanwege onze eigen gekwetstheid, en dus verwrongen opvattingen over "gerechtigheid", projecteren we onze misvattingen op God. We zien gerechtigheid als 'terugslaan' of als anderen krijgen 'wat ze verdienen'. Maar wat we vaak niet begrijpen, is dat de ‘kastijdingen’ van God, de ‘straffen’ van de Vader altijd, altijd geworteld zijn. altijd, verliefd.Lees verder

Psalm 91

 

Jij die woont in de beschutting van de Allerhoogste,
die in de schaduw van de Almachtige verblijven,
Zeg tegen de HEER: “Mijn toevlucht en vesting,
mijn God in wie ik vertrouw. '

Lees verder

Dit is het uur…

 

OP DE SOLEMNITY VAN ST. JOZEF,
ECHTGENOOT VAN DE GEZEGENDE MAAGD MARIA

 

SO er gebeurt tegenwoordig veel, zo snel - precies zoals de Heer zei dat het zou gebeuren.[1]cf. Warp Speed, Shock en Awe Inderdaad, hoe dichter we bij het "Eye of the Storm" komen, hoe sneller de winden van verandering waaien. Deze door mensen gemaakte Storm beweegt zich in een goddeloos tempo naar “geschokt en verbijsterd"de mensheid naar een plaats van onderdanigheid - allemaal "voor het algemeen welzijn", natuurlijk, onder de nomenclatuur van de "Grote Reset" om "beter terug te bouwen". De messianisten achter deze nieuwe utopie beginnen alle instrumenten voor hun revolutie tevoorschijn te halen: oorlog, economische onrust, hongersnood en plagen. Het komt echt over velen "als een dief in de nacht".[2]1 Thess 5: 12 Het operatieve woord is "dief", dat de kern vormt van deze neocommunistische beweging (zie Jesaja's profetie van het wereldwijde communisme).

En dit alles zou een reden zijn voor de man zonder geloof om te beven. Zoals St. John 2000 jaar geleden in een visioen hoorde van de mensen van deze tijd die zeiden:

"Wie kan zich meten met het beest of wie kan ertegen vechten?" (Op 13:4)

Maar degenen die in Jezus geloven, zullen binnenkort de wonderen van de Goddelijke Voorzienigheid zien, zo niet al...Lees verder

voetnoten

voetnoten
1 cf. Warp Speed, Shock en Awe
2 1 Thess 5: 12

Een vader van goddelijke barmhartigheid

 
IK HAD het genoegen om naast Fr. Seraphim Michalenko, MIC in Californië bij een paar kerken zo'n acht jaar geleden. Tijdens onze tijd in de auto, Fr. Seraphim vertrouwde me toe dat er een tijd was dat het dagboek van St. Faustina het gevaar liep volledig te worden onderdrukt vanwege een slechte vertaling. Hij kwam echter tussenbeide en repareerde de vertaling, die de weg vrijmaakte voor de verspreiding van haar geschriften. Hij werd uiteindelijk de vice-postulator voor haar heiligverklaring.

Lees verder

De waarschuwing van liefde

 

IS het mogelijk om Gods hart te breken? Ik zou zeggen dat het mogelijk is doorboren Zijn hart. Overwegen we dat ooit? Of denken we aan God als zo groot, zo eeuwig, zo voorbij de schijnbaar onbeduidende tijdelijke werken van mensen dat onze gedachten, woorden en daden van Hem geïsoleerd zijn?Lees verder

Het toevluchtsoord voor onze tijd

 

HET Grote storm als een orkaan dat heeft zich over de hele mensheid verspreid zal niet ophouden totdat het zijn doel heeft bereikt: de zuivering van de wereld. Als zodanig, net als in de tijd van Noach, voorziet God in een ark voor zijn volk om hen te beschermen en een "overblijfsel" te behouden. Met liefde en urgentie smeek ik mijn lezers om geen tijd meer te verspillen en de trappen te beklimmen naar de toevlucht die God heeft geboden ...Lees verder

De vader wacht ...

 

OKE, Ik ga het gewoon zeggen.

Je hebt geen idee hoe moeilijk het is om alles wat er te zeggen is in zo'n kleine ruimte te schrijven! Ik doe mijn best om je niet te overweldigen en tegelijkertijd trouw te blijven aan de woorden brandend op mijn hart. Voor de meerderheid begrijpt u hoe belangrijk deze tijden zijn. Je opent deze geschriften niet en zucht: “Hoeveel moet ik lezen nu?" (Toch doe ik echt mijn best om alles beknopt te houden.) Mijn spiritueel leider zei onlangs: 'Je lezers vertrouwen je, Mark. Maar je moet ze vertrouwen​ Dat was een cruciaal moment voor mij, want ik heb lang een ongelooflijke spanning tussen gevoeld met om je te schrijven, maar niet willen overweldigen. Met andere woorden, ik hoop dat je bij kunt blijven! (Nu je waarschijnlijk geïsoleerd bent, heb je meer tijd dan ooit, toch?)

Lees verder

Onze Lieve Vrouw: Bereid je voor - Deel I

 

DIT 's Middags waagde ik me voor het eerst na een quarantaine van twee weken om te biechten. Ik ging de kerk binnen en volgde de jonge priester, een trouwe, toegewijde dienaar. Omdat ik niet in staat was om de biechtstoel binnen te gaan, knielde ik op een vervangend podium, vastbesloten om de eis van "sociale afstand nemen". Vader en ik keken elk met stil ongeloof aan, en toen wierp ik een blik op de Tabernakel ... en barstte in tranen uit. Tijdens mijn bekentenis kon ik niet ophouden met huilen. Verweesd van Jezus; wees van de priesters in persona Christi ... maar meer dan dat, ik kon Our Lady's voelen diepe liefde en bezorgdheid voor haar priesters en de paus.Lees verder

De bruid zuiveren ...

 

HET winden van een orkaan kunnen vernietigen - maar ze kunnen ook strippen en reinigen. Zelfs nu zien we hoe de Vader de eerste significante windstoten hiervan gebruikt Grote storm naar zuiveren, reinigen, en voorbereiden de bruid van Christus voor Zijn komst om op een geheel nieuwe manier in haar te wonen en te regeren. Nu de eerste zware weeën beginnen te samentrekken, is er al een ontwaken begonnen en beginnen zielen weer na te denken over het doel van het leven en hun uiteindelijke bestemming. Reeds kan de stem van de goede Herder, die Zijn verloren schapen roept, worden gehoord in de wervelwind ...Lees verder

Priesters en de komende triomf

Processie van Onze Lieve Vrouw in Fatima, Portugal (Reuters)

 

Het lang voorbereide en voortdurende proces van ontbinding van het christelijke concept van moraliteit werd, zoals ik heb geprobeerd aan te tonen, gekenmerkt door een ongekend radicalisme in de jaren zestig ... In verschillende seminaries werden homoseksuele kliekjes opgericht ...
—EMERITUS PAUS BENEDICT, essay over de huidige geloofscrisis in de kerk, 10 april 2019; Catholic News Agency

… De donkerste wolken pakken zich samen boven de katholieke kerk. Als uit een diepe afgrond komen talloze onbegrijpelijke gevallen van seksueel misbruik uit het verleden aan het licht - daden gepleegd door priesters en religieuzen. De wolken wierpen hun schaduwen zelfs op de stoel van Peter. Nu heeft niemand het meer over de morele autoriteit voor de wereld die gewoonlijk een paus wordt toegekend. Hoe groot is deze crisis? Is het echt, zoals we af en toe lezen, een van de grootste in de geschiedenis van de kerk?
- vraag van Peter Seewald aan paus Benedictus XVI, oppompen van Light of the World: de paus, de kerk en de tekenen des tijds (Ignatius Pers), p. 23
Lees verder

Over het bekritiseren van de geestelijkheid

 

WE leven in superbeladen tijden. Het vermogen om gedachten en ideeën uit te wisselen, van mening te verschillen en te debatteren, is bijna voorbij. [1]zien Onze giftige cultuur overleven en Tot het uiterste gaan Het maakt deel uit van de Grote storm en Duivelse desoriëntatie die de wereld overspoelt als een orkaan die steeds intenser wordt. De kerk is geen uitzondering, aangezien de woede en frustratie tegen de geestelijkheid blijft toenemen. Een gezond discours en debat hebben hun plaats. Maar al te vaak, vooral op sociale media, is het allesbehalve gezond. Lees verder

De grote dag van het licht

 

 

Nu zend ik de profeet Elia naar u,
voordat de dag van de Heer komt,
de grote en verschrikkelijke dag;
Hij zal het hart van vaders tot hun zonen keren,
en het hart van zonen aan hun vaders,
opdat ik niet kom en het land met totale vernietiging zal treffen.
(Mal 3: 23-24)

 

OUDERS begrijp dat, zelfs als je een opstandige verloren zoon hebt, je liefde voor dat kind nooit ophoudt. Het doet alleen zoveel meer pijn. Je wilt gewoon dat dat kind "naar huis komt" en zichzelf weer terugvindt. Dat is waarom, vóór thij Dag van Justitie, God, onze liefdevolle Vader, gaat de verloren zoons van deze generatie nog een laatste kans geven om naar huis terug te keren - aan boord van “de ark” - voordat deze huidige Storm de aarde zuivert.Lees verder

Het uur van grote barmhartigheid

 

ELKE dag wordt ons een buitengewone genade ter beschikking gesteld die vorige generaties niet hadden of niet wisten. Het is een genade op maat gemaakt voor onze generatie die sinds het begin van de 20e eeuw nu in een "tijd van barmhartigheid" leeft. Lees verder

In de voetsporen van St. John

Johannes rustend op de borst van Christus, (John 13: 23)

 

AS u leest dit, ik ben op een vlucht naar het Heilige Land om op pelgrimstocht te gaan. Ik ga de komende twaalf dagen de tijd nemen om op de borst van Christus te leunen tijdens Zijn Laatste Avondmaal… om Getsemane binnen te gaan om te “waken en bidden”… en om in de stilte van Golgotha ​​te staan ​​om kracht te putten uit het Kruis en Onze Lieve Vrouw. Dit zal mijn laatste schrijven zijn totdat ik terugkom.Lees verder